اسفند ۱۷, ۱۳۹۱ - admin

پروژه معماری طراحی مدرسه ابتدایی

ضرورت كمي:
نظام آموزش و پرورش در ايران با جمعيت تحصيلي حدود 16 ميليون نفر،جمعيت زير 6 سال 5/11 نفر و افزايش سالانه 5/1 ميليون كودك در سن ورود به مدرسه شايسته توجه بيش از اين است و اين در حالي است كه هنوز حدود 8/1 ميليون كودك بالاي 6 سال نتوانسته اند به مدرسه راه يابند،همچنين به ياد داشته باشيم كه نرخ رشد گروه سني 7 تا 16 سال در جامعه ما در حدود 7/4% در سال است يعني تا 15 سال ديگر ارقام فوق دو برابر خواهند شد كه اين ميزان به جز معلم نياز به فضاهاي آموزشي و پرورشي در سطح كشور را نيز نمايان مي كند. جمعيت استان خراسان طبق سرشماري سال 85 بالغ بر 5551911 نفر مي باشد و نرخ باسوادي قبل از انقلاب 40/0%-سال 75، 82/0% و اكنون بيش از 91% مي باشد. با توجه به رشد جمعيت در اين سالها و نسبت به قبل از انقلاب اسلامي و اينكه هنوز آموزش در بسياري از مراكز قديمي صورت مي پذيرد،به ايجاد و برپايي فضاها و مكانهاي آموزشي و پرورشي(مدارس) جديد نيازمنديم.
جمعيت مطلوب در يك كلاس درس به گونه اي كه كارايي مناسب خود را حفظ كند 25-30 نفر است اما در اكثر مواقع به دليل كمبود فضا و زياد بودن متقاضي اين رقم بسيار بيشتر از حد مطلوب آن است.
و در نهايت اينكه مشهد به عنوان دومين كلان شهر ايران فاقد مراكز آموزشي بزرگ و تكميل حتي با درصدي از امكانات (نه حتي تمامي آن) مي باشد و فضاهاي آموزشي ساخته شده نه پاسخگوي نيازهاي آموزشي بوده و نه به نيازهاي پرورشي دانش آموزان پاسخ مي دهد. طبق آمار سال 85 سازمان آموزش و پرورش آمار تعداد آموزشگاهها ،كلاس و دانش آموزان مدارس دولتي و غير انتفاعي مقطع دبستان به شرح زير است (آمار مربوط به مدارس مشهد مي باشد.)

 آموزشگاه كلاس داير تعداد دانش آموزان پسر تعداد دانش آموزان دختر جمع تعداد دانش آموزان
مدارس دولتي      1210           7873   126160   111229   237389
مدارس غيرانتفاعي    140    750     11682    8647    20329

البته بايد توجه داشت كه ابعاد كلاسها بخصوص در مدارس غير انتفاعي تنها داراي گنجايش حداكثر 15-20 نفر مي باشد.

ضرورت كيفي:
” از ميان تمامي پروژه هاي معماري كه مي بايست طراحي شوند هيچيك به اندازه طراحي مدرسه نمي تواند جذاب و دل انگيز باشد چرا كه به بسياري از فعاليت هاي مهم انساني و آموزش و رشد كودكانمان مي انجامد.”         پروفسور لاوسون اگر جهان امروز را با دنياي صد سال پيش مقايسه كنيم با پيشرفت هاي خيره كننده اي در علوم ،بازرگاني ،خدمات پزشكي و ارتباطات و … روبرو مي شويم كه همسويي با اين پيشرفت ها نياز به دانش آموختگاني توانمند دارد كه بايد در سيستم و محيط آموزشي خلاقانه به تربيت آنها همت گمارده شود در صورتيكه در ايران به هر كجا كه سر بزنيم چنين محيط هايي مشاهده نمي شود بطوريكه حتي اندك تفاوتي در محيط مدارس ساليان گذشته و مدارس امروزه نيز ايجاد نگشته است.
اين در حاليست كه امروزه عنوان مي شود كه محيط تعليم و تربيت بالقوه قادر است تا نيروهاي ذهني ،احساسي و خلاقه كودك را درگير كرده و آنها را عميقاً توسعه دهد و در آموزش و پرورش وي فعالانه مشاركت نمايد كه اين مهم در معماري مدارس ما ، فضا و كالبد آنها ديده نمي شود و ساختمانها هيچ  تناسبي با نيازهاي كودكان و نوجوانان ندارند. ساختمانهايي كه به عنوان مدارس ابتدايي از آنها استفاده مي شود عموماً از لحاظ كالبد معماري متناسب با نيازهاي كودكان نمي باشد و اساساً فضايي با طراوت براي خانه دوم كودك كه زمان قابل توجهي از اوقاتش را در آن سپري مي كند نيستند. اين فضاها جنبش و پويايي و تحرك عمل را از كودك گرفته و به جاي تشويق او به پژوهش و تحقيق او را نسبت به يادگيري دلسرد مي كنند.
فضاهاي مدرسه از قبيل راهروها ،حياط و كلاسها و … در ارائه فضايي مؤثر و سازنده در تربيت كودك نا توان به نظر مي رسند كه منشأ اين نوع نگرش به اين گونه فضاها عدم توجه به مقتضيات روحي كودك و نقش فعال وي در آينده جامعه است.(در واقع در اكثر مواقع ديدگاه ما به مدرسه يك ديدگاه كمي است نه كيفي). در حاليكه همانطور كه بيان شد محيط و فضاي آموزشي مي توانند در ترغيب كردن كودك به تحقيق و پژوهش بسيار مؤثر بوده و با ايجاد محيط صميمي مي توان آموختن در كنار يكديگر را به تجربه اي شيرين مبدل ساخت. و نهايتاً اينكه نياز به نگرشي نو در عرصه آموزش و پرورش كاملاً احساس ميشود و يكي از ملزومات اصلي تحقق اين امر ايجاد ظرفي جديد براي دنياي آموزشي جديد است.

فهرست

 • گام اول: 8
  معرفي طرح       نهايي 8
  عنوان پروژه: 9
  بيان ضرورت مطالعه و طراحي 10
  ضرورت كيفي: 11
  بيان هدف: ( ارا ئه تصویر کلی از محصول نهایی ) 13
  منابع و مآخذ: 15
  گام دوم: 18
  شناخت 18
  مرحله اول : 19
  مطالعات پايه  – زمينه 19
  مطالعات پايه 21
  روانشناسی کودک 22
  روانشناسی رشد و مفاهيم بنيادي آن 22
  بررسي نظريه ها 25
  –  مراحل رشد كودك از ديد پياژه 25
  – رشد از دید والن 26
  – مراحل تحول درونی از دید اریکسون 27
  رشد از ديدگاه اسلام 28
  -مراحل رشد از ديدگاه اسلام 29
  دید کلی درباره تحول روانی و رشد 30
  ویژگی های کودکان از 9-6 سالگی، دوره اول  دبستان (نوباوگی 1) 31
  ج- رشد اجتماعی 32
  د- رشد شناختی و ادراکی 33
  ویژگی های کودکان از 12-9 سالگی، دوره دوم دبستان (نوباوگی 2) 34
  نتیجه گیری 36
  اهداف و اهميت آموزش و پرورش  60
  – اهداف آموزش و پرورش در ايران: 60
  اهميت آموزش و پرورش ابتدايي 61
  مروری بر اهداف آموزش و پرورش ایران در سال 1376 62
  اهداف آموزش و پرورش در دوره دبستان 63
  ویژگی های یک طرح آموزشي مناسب 64
  انتخاب شیوه مناسب آموزش برای کودکان 64
  آموزش و پرورش در آینده 66
  نقد و بررسی نظامهای آموزشی 68
  سیستم آموزش سنتی (معلم محور) 68
  سیستم آموزشی رایج ( موضوع محور) 69
  مقایسۀ دو سیستم آموزشی: سیستم آموزشی رایج و سیستم آموزش مدرن 71
  تعريف بازي از بعد علوم انساني و روانشناس 77
  تعريف بازي در ارتباط با زندگي اجتماعي : 78
  • فوايد بازي: 78
  تاثير بازي در آموزش كودكان 79
  انواع بازي و اهداف آن در دوره(7 تا 12 سالگي) 81
  نقاشي 82
  نيازهاي كودك براي نقاشي 83
  2- قصه گويي : 84
  قصه گويي در مرحله سوم كودكي(6 تا 12 سالگي) 85
  • خصوصيات شعر كودك : 86
  تئاتر : 87
  بررسي كلي 88
  ويژگيهاي يك رسانه آموزشي مناسب 89
  فوايد رسانه هاي آموزشي در ياددهي: 90
  طبقه بندي رسانه هاي آموزشي 90
  – رسانه هاي شنيداري 91
  فصل دوم : 92
  مطالعات زمينه 92
  مطالعات كالبدي 93
  تاريخچه و چگونگي شكل گيري شهر: 93
  چشم انداز توسعه شهر مشهد: 95
  يررسي وضعيت آموزشي 97
  مطالعات اقليمي: 97
  نتايج: 99
  1- سازگاری 101
  آلودگی هوا 102
  بررسي همجواري ها 102
  2- مطلوبیت 104
  مکان یابی فضای آموزشی و شرایط محیطی 104
  3- ظرفیت 106
  مکان یابی و بررسی سایت دانشسرا 108
  برگه هاي POWER POINT 110
  مرحله دوم : 112
  مطالعات تكميلي _تطبيقي 112
  فصل اول: 113
  مطالعات تكميلي 113
  عوامل مؤثر در عملكرد فضاهاي آموزشي 114
  تأثيرات اقليمي 114
  اصول ايمني- سازه – تأسيسات 114
  تناسبات و استانداردها 114
  انواع سازماندهي 114
  • نقش معماري 114
  الف- طراحي معماري
 •   ب- آرايش داخلي 117
  الف- طراحي معماري 117
  ب- آرايش داخلي 117
  1- سيستم سازماندهي فضاها 117
  2- خصوصيات مكان قرارگيري هر فضا 117
  3- خصوصيات شرايط محيطي هر فضا (از نظر: نور، صدا، تهويه و حرارت) 117
  4- خصوصيات كالبدي هر فضا (از نظر: رنگ، فرم ابعاد، اندازه و جنس) 117
  5- سيستم آرايش داخلي هر فضا 117
  6- اندازه مدرسه (تراكم جمعيت) 118
  مسائلي كه بايد در رابطه با معماري مدارس در نظر گرفت عبارتنداز: 118
  – تأثير عمومي محيط بر اساس احساس و ادراك كلي از مدرسه 118
  • خصوصيات  محيطي 119
  صدا 120
  تهويه 121
  شرايط هوا در فضاهاي داخلي: 122
  شرايط حرارتي 122
  • خصوصيات كالبدي 123
  رنگ 123
  كنتراست سطوح 124
  فرم 124
  ابعاد و اندازه 125
  جنس 125
  مبلمان 126
  تزئينات 126
  تأثير تعداد طبقات 127
  -ساختمان‌هاي يك طبقه 127
  -ساختمان دو طبقه 127
  -ساختمان‌هاي سه طبقه 128
  • عمده‌ترين ويژگي‌هاي تاثير گذار در ساختمان‌هاي آموزشي 129
  1- ويژگي‌هاي ساختمان‌هاي آموزشي 129
  2- نيازهاي محيطي ساختمان‌هاي آموزشي 130
  3- بررسي وضعيت حرارتي كلاس‌هاي درس 130
  4-جلوگيري از اتلاف حرارت 131
  5-بهره‌گيري از انرژي خورشيدي 132
  6-محافظت ساختمان‌ در برابر بارندگي 132
  7-جهت استقرار ساختمان 133
  8-فرم كالبدي و سازماندهي پلان 134
  9-فرم و اندازه پنجره 134
  10-سايه‌بان‌ها 135
  11-مصالح ساختماني 136
  • راهنماي طراحي اقليمي گروه اقليمي1 136
  1- موقعيت جغرافيايي 136
  2- ويژگي‌هاي اقليمي 137
  3- نيازهاي حرارتي 137
  4- موارد حائز اهميت در طراحي اقليمي 137
  5- جهت استقرار ساختمان 137
  6- فرم كالبدي و سازماندهي پلان 138
  7- اندازه پنجره‌ها 138
  9- سيستم مكانيكي 139
  1) ايمني 140
  ايمني در محوطه 140
  نرده‌هاي ايمن 140
  بخش سوم: اصول ايمني- سازه – تأسيسات 140
  خروجي‌هاي مدارس 141
  ايمني در مسيرهاي حركت 141
  ايمني در راهروها 141
  ايمني در مسير پله‌ها 142
  راهروهاي پله 143
  شرايط ايمني و پوشش كف 143
  شرايط ايمني درها 143
  شرايط ايمني پنجره‌ها 144
  شرايط ايمني در فضاهاي بهداشتي 144
  — كف‌پوش سرويس نبايد هادي جريان الكتريسيته باشد. 145
  شرايط ايمني  تجهيزات 145
  •ايمني در برابر زلزله 145
  2- انسجام و يكپارچگي ساختمان 145
  •ايمني در برابر آتش سوزي 146
  سسيستم جمع‌آوري آب‌هاي زائد 149
  سرويس‌هاي برقي 149
  بخش چهارم: تناسبات و استانداردها 151
  – ارتفاع فضاها 153
  ا-عرض راهروها 153
  -معابر 153
  – عرض و ارتفاع درها 154
  -پنجره ها: 155
  ارتفاع دستگيره بر حسب سن كودكان از 75/0 تا 10/1 متر خواهد بود. 155
  استاندارد مبلمان 155
  • سازماندهي فضاي آموزشي 160
  • انواع سازماندهي محيط مدارس 160
  1- سازماندهي مركزي 160
  بخش پنجم:انواع سازماندهي 160
  – ارتباط بي‌واسطه : 161
  ويژگي‌هاي مثبت سازماندهي فضايي مركزي 161
  1- قابليت تفكيك عرصه‌ها به دو عرصه بيروني و داخلي يا خصوصي و نيمه‌خصوصي 161
  2- تعريف شده بودن و قابليت ادراك دروني مجموعه به علت محصور بودن 161
  3- وضوح و خوانايي 161
  4- فضاي اصلي به علت يكپارچه بودن و محصوريت قابل كنترل 161
  5- امكان ايجاد رابطه مستقيم فضاهاي فرعي با فضاي مركزي 161
  2-سازماندهي خطي 162
  ويژگي‌هاي مثبت سازماندهي خطي 162
  1- قابليت توسعه حول محور اصلي يا محورهاي فرعي 162
  2- قابليت انطباق با شرايط محيطي، فرم زمين و خطوط توپوگرافي 162
  3- امكان ارتباط مستقيم و يك جور بين محور اصلي و عناصر فرعي 163
  ويژگي‌هاي منفي سازماندهي خطي 163
  1- يكنواختي، تكرار عناصر مشابه و يك فرم                 2- يكنواختي فضاي رابط 163
  3-سازماندهي شعاعي 163
  4-سازماندهي مجموعه‌اي يا گروهي 164
  سيستم سازماندهي مجموعه‌اي در مدارس 164
  • سازمان اجتماعي كلاس 165
  سازماندهي محيط فيزيكي كلاس 166
  الف- سازماندهي رديفي- ستوني 166

223 صفحه

word+powerpoint

پایان نامه معماری استانداره های طراحی مدرسه / اصول طراحی مدرسه / تحقیق معماری / ضوابط طراحی مدرسه / طراحی مدرسه / طراحی مدرسه ابتدایی / طراحی مدرسه معماری / طراحی معماری مدارس ابتدایی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *