خرداد ۹, ۱۳۹۲ - admin

تعمیر و نگهداری خودروهای بنزینی

فصل اول
کليات مربوط به آزمايش هاي لازم
قبل از تعمير موتور
مقدمه
قبل از انجام هر تعميري يا باز کردن قسمتي از موتور، لازم است که از معيوب بودن آن قسمت کاملا مطمئن بوده زيرا باز کردن هر نقطه اي، سبب هزينه و صرف وقت زيادي است چه بسا که اصلا احتياجي به تعمير آن نبوده و يا در صورت، لزوم با اندک کاري مي شد عيب را برطرف نمود. مخصوصا تعمير اساسي موتور که مستلزم هزينه هاي زيادي از قبيل خريد لوازم يدکي، اجرت تراشکاري و بالاخره مزد تعمير آن مي باشد. لازم به تذکر است که امروزه با کمبود لوازم يدکي و بالا بردن دستمزدها، بهتر است که قبل از هر اقدام، آزمايشات لازم را انجام داد تا عيب موتور معلوم گردد و هم چنين از وجود قطعه مورد نظر در بازار و يا امکان تعمير آن در محل خاطر جمع شد. لذا در اين فصل آزمايش هاي لازم و عوامل موثر در عمر موتور و همچنين موقع تعمير موتور اتومبيل به طور اختصار ذکر شده است. بايد توجه داشت که هر تعميرکاري بايد به عيب يابي موتور به طور کامل آشنا باشد تا براي هر عيب جزئي، وقت و هزينه بيشتري را صرف نکند.
1. کاهش کشش موتور
هر موقع که احساس شود، سرعت و شتاب اتومبيل در جاده هاي مسطح کم شده و يا در جاده هائي با سراشيبي تند و کوهستاني کشش آن ضعيف و احتياج به تعويض دنده پايين داشته باشد (به فرض اينکه جعبه دنده کاملا سالم بوده و ترمزها به حالت آزاد و ساير قسمت هاي اصلي موتور نيز در حالت تنظيم باشد)، معلوم مي شود که قدرت کشش موتور کم شده و علت آن سائيده شدن سيلندرها و پيستون ها و رينگ هاي پيستون بوده و يا اينکه عيب از مکانيزم سوپاپ ها مي باشد.
2. افزايش مصرف روغن موتور
اگر موتور اتومبيل براي مدت طولاني روغن کم کند، در صورتي که از قسمت هاي مختلف آن از قبيل واشرها، کاسه نمدها، پيچ تخليه روغن کارتر، لوله هاي اتصال روغن، اطراف فيلتر، محفظه کلاچ (هاوزينگ کلاچ)، نشست روغن مشاهده نشود. دليل روغن سوزي موتور بوده و به اين معني که روغن ديواره سيلندرها، از اطراف رينگ هاي پيستون و سيلندر گذشته و به قسمت بالاي سيلندر يا محفظه احتراق مي رسد (در اثر سائيده شدن پيستون ها، رينگ ها، سيلندرها و زياد شدن فاصله دهانه رينگ ها). اين روغن در محفظه احتراق همراه با مخلوط هوا و بنزين سوخته و از اگزوز اتومبيل خارج مي شود. واضح است که از چنين موتوري هميشه دود غليظ از اگزوز آن خارج خواهد شد (به فرض اينکه روغن موتور بيش از اندازه لازم نباشد خط بالائي  ميل اندازه گير روغن)
يکي ديگر از علل کم شدن روغن موتور و روغن سوزي، ورود روغن از فاصله بين ساقه سوپاپ و گايد سوپاپ (گيت) به اطاقک احتراق مي باشد. معمولا بوسيله کلاهک هاي لاستيکي فنردار که برروي ساقه سوپاپ قرار مي گيرد و يا اورينگ هاي  داخل گايد سوپاپ (گيت)، از ورود روغن به داخل محفظه احتراق جلوگيري مي شود. همچنين به علت خلاصي زياد (بين ساقه سوپاپ و گايد)، روغن در زمان مکش موتور از اين فاصله عبور نموده و به محفظه احتراق مي رسد، اين روغن پس از سوختن در سطح سوپاپ و ساقه سوپاپ به صورت دوده باقي مي ماند.
به طور کلي طرز تشخيص روغن سوزي بدين شرح است که موتور را روشن کرده و مدتي رد دور آرام کار مي کند، در ين حالت با فشار دادن پدال گاز، دودهاي آغشته به روغن از اگزوز آن خارج مي شود، که با گرفتن دست جلو اگزوز بوي روغن سوخته، استشمام مي گردد.
توجه: موتورهاي تازه تعمير که هنوز رينگ ها و سوپاپ هاي آن آب بندي نشده است از اگزوز آن دود آغشته به روغن خارج مي شود که به تدريج کم شده و از بين مي رود.
ضمنا براي تشخيص روغن سوزي موتورها، مي توان درب محل ريختن روغن را برداشته و در صورت مشاهده کمپرس و يا استشمام بوي روغن سوخته، روغن سوزي موتور را فهميد.
3. کم شدن کمپرس سيلندرهاي موتور
ساده ترين روش براي تشخيص وضعيت کمپرس سيلندرها، اين است که موتور را پس از مدتي کار خاموش نموده و به آرامي با هندل مي چرخانند، در صورتي که موتور براحتي برگردد، معلوم مي شود که کمپرس سيلندر از اطراف رينگ هاي پيستون و سيلندر و يا سوپاپ ها خارج مي شود. لذا بايد نسبت به تعمير موتور اقدام شود.
هم چنين با استفاده از دستگاه کمپرس سنج نيز مي توان مقدار دقيق کمپرس هر يک از سيلندرها را مشخص نموده و با رقمي که در کتابچه راهنماي تعميرات موتور نوشته شده مقايسه کرده و وضعيت کمپرس موتور ار معلوم نمود.
به طور کلي رقم 100-150 (پوند براينچ مربع) براي موتورهاي بنزيني قابل قبول است.
براي استفاده از کمپرس سنج، شمع هاي موتور را باز کرده و به ترتيب از سيلندر شماره يک شروع مي کنند، مقدار کمپرس هر سيلندر را برروي کاغذ يادداشت مي نمايند (توجه شود که لاستيک سر کمپرس سنج سالم بوده و به طور صحيح در جاي شمع قرار گفته باشد و همچنين موتور بايستي با استارت چرخانيده شود). در موقع خواندن اندازه کمپرس بايستي بيشترين رقمي را که برروي صفحه کمپرس سنج خوانده مي شود يادداشت گردد. اين عمل را مي توان براي کليه سيلندرهاي موتور انجام داد.
اگر مقدار کمپرس خوانده شده کمتر از مقدار اصلي (رقم مندرج در قسمت مشخصات فني موتور) باشد. علتش نفوذ کمپرس از اطراف رينگ هاي پيستون يا سوپاپ ها واشر سر سيلندر خواهد بود. لذا با اندازه يک قاشق سوپ خوري روغن موتور از محل شمع ها، بوسيله سرنگ در بالاي پيستوني که کمپرس کمي دارد مي ريزند.اين عمل سبب آب بندي موقت رينگ ها شده و کمپرس را نگه مي دارد. اگر در آزمايش بعدي مقدار کمپرس سيلندر مورد بحث افزايش پيدا کند، عيب هاي زير را مي توان پيش بيني نمود:
ساييده شدن رينگ هاي پيستون، ديواره سيلندر و پيستون ها، هم چنين شکستگي رينگ هاي پيستون يا چسبيدن رينگ در شيار مربوطه .
در صورتي که با اضافه کردن روغن، کمپرس سيلندر زياد شود، همانطوري که در پيش گفته شد عيب از مکانيزم سوپاپ ها بوده و ممکن است در قسمت هاي زير مشاهده شود:
شکستگي فنر سوپاپ، ميزان نبودن اندازه فيلر سوپاپ، چسبيدن سوپاپ ها، خوردگي با سوختن نشيمن سوپاپ، سائيدگي خيز بادامک ميل سوپاپ، سائيده شدن تاپت سوپاپ ها و بالاخره سوختگي واشر سرسيلندر.
اگر کمپرس دو سيلندر مجاور هم، اختلاف زاد داشته باشند، لازم است که ابتداء پيچ هاي سرسيلندر را سفت نموده و دوباره مقدار کمپرس سيلندرها را اندازه گرفت، در صورتي که باز هم کمپرس سيلندر کم باشد، بايستي واشر سرسيلندر را عوض نمود (معمولا 10% اختلاف کمپرس سيلندرها قابل قبول است)
توجه: آزمايش کمپرس سيلندرها بايستي موقعيت انجام گيرد که موتور گرم است، زيرا در غير اين صورت روغن موتور حالت چسبندگي داشته و به علت روان کار نکردن موتور نتيجه مطلوب بدست نخواهد آمد.
4. افزايش صداي موتور
افزايش صداي موتور اتومبيل ها ممکن است در اثر کرا کردن و به مرور زمان به تدريج افزايش يابد. اين صداها بيشتر از چرخ دنده ها يا زنجير سوپاپ، تاپت هاي سوپاپ، پيستون ها، رينگ ها، شاتون ها، ياتاقان هاي ثابت و متحرک ميل لنگ، گجن پين ها بوده و يا ممکن است از قسمت هاي ديگر موتور نيز باشد.
براي تشخيص صدا از دستگاه تقويت صدا (استاتسکوپ) که شبيه گوشي دکترها است مي توان استفاده کرد. هم چنين بوسيله يک عدد پيچ گوشتي بزرگ يا يک تکه چوب خشک که يک سر آن را برروي قطعه مورد نظر و سر ديگر آن را به گوش تکيه داده و با مقايسه صداي هر قطعه با صداي قطعات مشابه، فرسودگي يا عيب هر قطعه را مشخص مي کند. لازم به تذکر است که قر قطعه معيوب صداي مخصوص به خود را داشته و در اثر تجربه مي توان قطعه معيوب را تشخيص داد.
5. کم شدن فشار روغن
علت کم شدن فشار روغن ممکن است به دليل زير باشد:
سائيدگي دنده هاي اويل پمپ يا ضعيف بودن فنر سوپاپ برگردان روغن، ترکيدگي يا شکستگي يا گرفتگي لوله هاي روغن (به علت رسوبات مواد ته نشسته) و نيز به دليل کم بودن روغن درکارتر يا رقيق بودن روغن موتور باشد.
هم چنين زيادي خلاصي ياتاقان ها نيز سبب مي شود که اويل پمپ نتواند باندازه کافي روغن به ياتاقان ها برساند. در نتيجه ياتاقان آخري به علت کمبود روغن صدمه مي بيند که اصطلاحا ياتاقان سوزي يا گريپاژ گفته مي شود.
در صورت روغن سوزي، بايستي ياتاقان ها عوض شده و ميل لنگ مورد بازديد قرار گيرد.
فشار روغن ياتاقان ها، بوسيله فشار سنج روغن برحسب پوند براينچ مربع   با کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  نشان داده مي شود (معمولا اين فشار 30-60 پوند بر اينچ مربع با 2-4 کيلوگرم بر سانتيمتر مربع مي باشد.
فشار روغن موتور بوسيله لامپ روغن نيز که در داشبورد اتومبيل قرار گرفته مشخص مي گردد در صورتي که فشار روغن باندازه کافي باشد لامپ روغن خاموش شده و در صورت کم بودن فشار، لامپ روشن خواهد شد.
6. عواملي که در عمر موتور تاثير دارند.
1. نگهداري: اگر از موتور اتومبيل خوب نگهداري شده و توصيه هاي کارخانجات سازنده رعايت گردد، عمر آن زياد شده و صاحب اتومبيل مدت ها بدون ناراحتي از موتور اتومبيل خود استفاده خواهد کرد. نگهداري هاي لازم اصولا در کتابچه راهنماي اتومبيل نوشته شده و به طور خلاصه در اينجا ذکر مي شود:
تعويض روغن و فيلتر روغن (اين کار بايستي به طور منظم انجام گرفته و از روغن مناسب فصل استفاده شود)، تميز کردن صافي هوا (هواکش موتور)، تنظيم تسمه پروانه، فيلرگيري سوپاپ ها، تميز کردن کاربوراتور و تنظيم ميزان هوا و بنزين (به وسيله پيچ تنظيم)، اندازه گيري فاصله دهانه پلاتين ها و شمع ها، تنظيم دلکو (آوانس و ريتاد)، برداشتن سر سيلندر  (براي تميز کردن دوده هاي سرسيلندر، لبه هاي سيلندر، سرپيستون)، سنگ زدن سوپاپ ها و سيت آنها، آزمايش ترموستات قبل از ريختن ضد يخ در رادياتور، رفع عيب هر گونه صداي غير طبيعي موتور قبل از اينکه به موتور صدمه برساند، و بالاخره روغن کاري و گريس کاري قسمت هائي که در کتابچه راهنما نوشته شده است.
2. شرايط محيط کار موتور: اگر موتور با بار بيش از اندازه و يا با حداکثر سرعت (تخت گاز) مخصوصا قبل از روان شدن موتور و آب بندي رينگ ها کار کند، باعث سائيدگي رينگ ها و ساير قسمت هاي متحرک موتور مي گردد. همچنين موتورهائي که در جاده هاي کوهستاني و يا سراشيبي تند کار مي کنند عمرشان کمتر از موتورهائي است که در شرايط مناسب و با بار کم کار مي کنند.
3. ساختمان موتور و طراحي آن: مواد مصرف شده در ساختمان موتور و عمليات حرارتي (سخت کاري) که برروي بعضي از قسمت ها (از قبيل ديواره سيلندرها، ثابت ها و لنگي هاي ميل لنگ، سيت و گايد سوپاپ ها و روکش کرم تايت ها، گجن پين و رينگ هاي پيستون) انجام مي شود. سبب کاهش سائيدگي اين قسمت ها مي گردد….
 • فهرست
 • فصل اول 4
 • کليات مربوط به آزمايش هاي لازم 4
 • مقدمه 4
 • 1. کاهش کشش موتور 5
 • 2. افزايش مصرف روغن موتور 5
 • 3. کم شدن کمپرس سيلندرهاي موتور 6
 • 4. افزايش صداي موتور 8
 • 5. کم شدن فشار روغن 8
 • 6. عواملي که در عمر موتور تاثير دارند. 9
 • 7. موقع تعمير موتور اتومبيل 10
 • پياده کردن موتور از شاسي اتومبيل 10
 • پياده کردن سر سيلندر روکربنگيري آن 15
 • 2. روش هاي کربن گيري 16
 • تعمير سوپاپ و سر سيلندر موتور 17
 • پياده و سوار کردن قطعات موتور (تعمير اساسي) 20
 • 1. تعميرات اتفاقي 25
 • 5. تهيه صورت قطعات مورد نياز 28
 • 7. کليات مربوط به بازديد قسمت هاي موتور 28
 • 9. آزمايش خلاصي ياتاقان هاي متحرک 30
 • 10. آزمايش فشار کپي و فشار ياتاقاني يا ياتاقان هاي ثابت 31
 • 11. آزمايش خلاصي ياتاقان هاي ثابت 32
 • 12. آزمايش بازي طولي ميل لنگ 33
 • 14. آزمايش خلاصي پيستون و سيلندر 34
 • 15. آزمايش خلاصي گجن پين در داخل بوش 35
 • 16. آزمايش خميدگي يا پيچيدگي شاتون 35
 • 17. آزمايش رينگ هاي پيستون 36
 • 18. کليات مربوط به بستن موتور 37
 • 19. بستن ميل لنگ و کپه هاي ثابت روي بلوک موتور 38
 • 20. بستن پيستون، گجن پين و شاتون 39
 • 21. جا انداختن رينگ ها روي پيستون 40
 • 23. بستن اويل پمپ به بلوک موتور 42
 • بستن دينام و استارت برروي موتور 45
 • آب بندي رينگ هاي موتور برروي جاده 47
 • تعمير سيلندر، پيستون و تعويض بوش هاي سيلندر 48
 • الف- رينگ هاي کمپرسي 50
 • فاصله دهانه رينگ و خلاصي بغل رينگ و اثر آنها درکار موتور 51
 • تعويض رينگ ها 52
 • تعمير شاتون، ميل لنگ ياتاقان ها 54
 • اندازه هاي اندسايز ميل لنگ 61
 • علل صدمه ديدن ياتاقان 63
 • فصل دوم 67
 • معايب سيستم هاي سوخت رساني انژكتوري 67
 • نوع عيب(23): مصرف سوخت بالا 106
 • فصل سوم 108
 • سيستم ترمز و عيب يابي آن 108
 • دستگاه تست سيستم ترمز 109
 • طراحي 110
 • عملكرد دستگاه 111
 • جدول عيب يابي ترمزهاي ديسكي و كاسه اي 113
 • ماخذ 117

117 صفحه

پایان نامه مکانیک انژكتوري / پروژه رشته مکانیک / ترمزهاي ديسكي / تعمیر موتور اتومبیل / تعمیرات خودروهای بنزینی / خودروی بنزین سوز / روش هاي کربن گيري / روغن موتور / رینگ / سوپاپ / سیستم ترمز / شاتون / عیب یابی ترمز / عیب یابی خودروهای بنزینی / کمپرسی / میل لنگ /

دیدگاه ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *