دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

طراحي و مدل سازي قطعات يك دستگاه با استفاده ازنرم افزار  MECHANICAL DESKTOP

خلاصه:

در اين اثر تلاش شده است كه با به كار گرفتن تصاوير,جداول,دستورات مختلف ومدلينگ واسمبل قطعات يك سيلندر پيستون هيدروليك.يك آشنايي مقدماتي از ابن نرم افزار ارائه شود تا كساني كه علاقه مند به فراگيري اين نرم افزار هستند با مقدمات اين نرم افزار آشنا شوند. البته اين نكته قابل توجه است كه كساني كه مايل به فراكيري اين نرم افزار هستند بايد قبل از اين يك آشنايي.هرچند مختصر با Autocad داشته باشند كه اين امر باعث ميشود تادر امر فراگيري موفق تر باشند.قابل ذكر است كه مطالب ذكر شده از ويرايش ششم (MDT6) ميباشد.

مقدمه:

 نرم افزارMECHANICAL DESKTOPكه به اختصار MTD خوانده مي شود. نرم افزار بسيار مؤثر و داراي توانايي هاي منحصر به فردي در طراحي قطعات نامعين و طراحي قطعات معمين ميباشد. اين نرم افزار توسط شركت Autodesk پشتيباني شده است وچندين سال پيش ابتدايي ترين نرم افزار ان تحت نام MDT2 به بازار آمد .به همراه تكميل شدن نرم افزارAutoCAD هنگامي كه اين نرم افزار به نسخه 12 رسيد مبحث جديدي تحت عنوان AMD (ساخت احجام Solid) مورد توجه خاص شركت Autodeskقرار گرفت كه بعد از آن MDT2 ارائه شد كه بسيار ضعيف بود.اما با تكميل علم ودانش اين نرم افزار در نسخه 4 داراي بخش بسيار جالبي تحت عنوان طراحي قطعات استاندارد و محاسبات مهندسي ارائه شد. اما اكنون اين نرم افزار تا نسخه 7 ارائه شده است .

 همچنين اين نرم افزار به برنامه جانبيMechanical Desktop Power Pack  مجهز شده كه بسيار جالب وقوي ميباشد كه داراي قابليت هاي بسيار جالبي از جمله:

  •  طراحي و ويرايش طراحي به طور همزمان
  •    ايجاد وآناليزسطوح (Surface) به صورت بسيار قوي
  •  انجام طراحي قطعات استاندارد از قبيل.پيچ.مهره.واشر.بادامك و…
  •   خصوصيات اين مجموعه دراين است كه مباحث پيشرفته وكاربردي را شامل ميشود واز قسمت ابتدايي آن (Part Modeling) چشم پوشي كرده است .ومباحث پيشرفته از قبيل تحليل تنش وساخت قطعات معين در PackPowerرا شامل ميشود.

 نرم افزار MDT يك نرم افزار مدل سازي سه بعدي پارامتري است كه امكانات ويژه اي براي طراحي قطعات و مجموعه هاي مكانيكي وهمچنين توليد نقشه از اين طرحها دارد . امروزه رايانه به ابزار قدرتمند وجدايي ناپذير در امور صنعت و محاسبات پيچيده غلمي مبدل شده است ونميتوان براحتي و بدون استفاده از آن به حركتات علمي و صنعتي ادامه داد . اين ابزار قدرتمند خود نيز در سيطره پيشترفت پرشتاب زمان قرار گرفته است . وبا سرعت و شتاب بسيار بالا قلمرو نفوذ خود را گسترش ميدهد. از جمله موارد استفاده از رايانه در مراحل طراحي و توليد قطعه

(CAD/CAM/CAE) ميباشد . در طراحي وتوليد قطعات صنعتي از نرم افزارهاي مدل سازي سه بعدي زير استفاده ميشود:

ProEngeenier  ,Catia  ,MechanicalDesktop  Solidwork

 

فهرست

مقدمه……………………………………………………………………………………………………………….6

تاريخچه نرم افزار………………………………………………………………………………………………8

                                                        فصل1

آشنايي با محيط كار MDT…………………………………………………………………..10

روش هاي دست يابي به فرمان ها……………………………………………………………………….12

مرورگر……………………………………………………………………………………………………………..12

فيلتر مرورگر……………………………………………………………………………………………………..14

كادر محاوره اي Mechanical Option……………………………………………………………..16

                                                        فصل 2

پروفيل ها…………………………………………………………………………………………………………25

شرايط پروفيل ها………………………………………………………………………………………………25

توليد پروفيل از طرح اوليه…………………………………………………………………………………26

قيود هندسي…………………………………………………………………………………………………….27

                                                         فصل 3

طرح هاي كاري………………………………………………………………………………………………..31

صفحه ترسيم…………………………………………………………………………………………………..31

صفحات كاري…………………………………………………………………………………………………..33

محورهاي كاري………………………………………………………………………………………………..40

نقاط كاري……………………………………………………………………………………………………….41

                                                      فصل 4

مفهوم طرح……………………………………………………………………………………………………..43

توليد حجم به روش برجسته كردن……………………………………………………………………44

فرمان AMEXTRUDE…………………………………………………………………………………44

توليد حجم به روش جاروب كردن مسير………………………………………………………….49

مسيرهاي دو بعدي…………………………………………………………………………………………49

فرمان AMSWEEP…………………………………………………………………………………….51

مسيرهاي سه بعدي……………………………………………………………………………………….54

مسيرهاي سه بعدي حلزوني…………………………………………………………………………..55

مسيرهاي منحني سه بعدي……………………………………………………………………………59

مسيرهاي سه بعدي لوله………………………………………………………………………………..63

مسير هاي لبه سه بعدي قطعات……………………………………………………………………..67

   توليد حجم هاي داراي محور تقارن…………………………………………………………….68

فرمان AMREVOLVE……………………………………………………………………………..68

توليد حجم با تغيير شكل مقطع…………………………………………………………………….71

فرمان AMLOFT………………………………………………………………………………………71                                                   

شرايط لازم براي مقاطع………………………………………………………………………………..75

80 صفحه 

2600ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !