خرداد ۹, ۱۳۹۲ - admin

طراحی دیفرانسیل یک اتومبیل سواری به کمک کامپیوتر

چرخدنده های شانه ای
این نوع چرخدند ه ها معمولا برای دستگاه هایی ساخته می شوند که بخواهند حرکت دورانی را به حرکت مستقیم تبدیل نمایند.
1-2- چرخدنده های ساده
از این چرخدنده ها برای انتقال حرکت در محور های موازی استفاده می گردد دنده های این نوع چرخدنده ها موازی محور چرخدنده بوده و بر روی محیط استوانه ای ایجاد می گردد.
هنگام کار در چرخدنده های ساده روی محورهای موازی جهت حرکت یکی از چرخدندهها خلاف جهت حرکت چرخدنده دیگری می باشد.
1-3- چرخدنده های ساده داخلی
این نوع چرخدنده ها را در مواردی که دو محور نسبت به هم نزدیک بوده و امکان استفاده از دنده های ساده خارجی دیگر نباشد از چرخد نده های ساده داخلی استفاده می شود. بدیهی است همان طور که می توان روی محیط استوان ه ای دندانه ایجاد نمود در داخل استوانه های داخلی نیز دندانه یا شیار ایجاد کرد این نوع چرخدنده ها دارای استقامت و دوام بیشتری می باشند.
1-4- چرخدنده های مارپیچی
این نوع چرخدنده ها برای انتقال نیرو در محورهای موازی و محورهایی که دارای زاویه بوده و نسبت به هم متنافر می باشند   بکار می روند.
1-5- چرخدنده های مخروطی
از این نوع چرخدنده برای انتقال نیرو در محورهای عمود بر هم و یا محورهایی که با هم متقاطع بوده و زوایای آنها کمتر یا بیشتر از 90 درجه است استفاده می گرددا دنده های این نوع چرخدنده ها روی محیط یک مخروط ناقص به صورت ساده و یا به صورت مارپیچ ایجاد می شود.
1-6- چرخدنده های حلزونی
این نوع چرخدنده ها را جهت تقلیل سرعت روی دو محور عمود بر هم بکار میبرند این چرخدنده ها از نظر ساختمان شبیه  چرخدنده های مارپیچ است با این تفاوت که این چرخدنده ها با پیچ حلزون درگیر می شوند باین جهت در سطح خارجی آن فرم قوس مانندی ایجاد می شود که بستگی به نوع پیچ دارد.
1-7- چرخدنده های جناقی
دنده های این نوع چرخدنده ها را طوری روی محیط استوانه ایجاد می کنند که دنده ها نسبت به ه م دارای زاویه بوده و معمولاً این زاویه از 90 درجه کمتر می باشد. در صفحات بعد انواع چرخدنده ها نشان داده شده است….
 • فهرست مطالب
 • مقدمه 5
 • فصل اول : انواع چر خدنده ها 6
 • 1-1- چرخدنده های شانه ای 7
 • 1-2- چرخدنده های ساده 7
 • 1-3- چرخدنده های ساده داخلی 7
 • 1-4- چرخدنده های مارپیچی 7
 • 1-5- چرخدنده های مخروطی 7
 • 1-6- چرخدنده های حلزونی 8
 • 1-7- چرخدنده های جناقی 8
 • فصل دوم : مکانیزم چرخدند هها مخروطی 16
 • 2-1- مکانیزم چرخدنده های مخروطی 17
 • 2-2- قابلیت انتقال بار 26
 • 2-3- محاسبات مقاومتی 27
 • فصل سوم :  چرخدنده های مخروطی مارپیچ 29
 • 3-1- طبقه بندی عمومی چرخدنده های مخروطی مارپیچ 30
 • 3-1-1- نوع انحناء دندانه ها 31
 • 3-1-2- چرخدنده های مخروطی مارپیچ بر طبق روش تولید آنها 32
 • 3-1-3- جهت مارپیچ، جهت چرخش و رابطه آنها با نیروها 38
 • 3-2- سیستم گلیسون gleason 45
 • 3-2-1- زاویه مارپیچ سیستم گلیسون 47
 • 3-3- چرخدنده های صفر و هایپوئید 47
 • 3-3-1- چرخدنده مخروطی صفر 47
 • 3-3-2- چرخدنده های هاپیوئید (hypoid gears) 49
 • 3-4- چرخدنده های مخروطی مارپیچ با سیستم پالوئید (palloid) کلینبرگ 51
 • 3-5- سیستم کروکس (kurvex) برای چرخدنده های مخروطی مارپیچ 56
 • 3-5-1- محاسبات چرخدنده کروکس 59
 • 3-6- چرخدنده های مخروطی مارپیچ سیستم آرکوئید (ARCOID) 72
 • 3-7- طراحی چرخ دنده ها ها پیوئید برای محورهای اتومبیل 81
 • منابع مورد استفاده 146
 • ضمائم 147

 

170 صفحه

فرمت ورد

پایان نامه مکانیک پروژه رشته مکانیک / پروژه مکانیک / چرخنده / چرخنده ساده / چرخنده مخروطی / دیفرانسیل / سیستم کروکس / سیستم گلیسون / طراحی دیفرانسیل / طراحی دیفرانسیل با کامپیوتر / هایپوئید /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *