مارس 17, 2013 - admin

بررسی انواع بافت سرژه

کليات
– هدف
هدف از انجام اين پروژه بررسي بافت هاي معكوس سرژه از لحاظ تشكيل دهنه رو و زير مي باشد كه متناسب با اين ارتفاع دهنه در نخ هاي تار كشش هاي مختلفي را ايجاد مي كند كه اين اختلافات روي خواص پارچه هاي توليدي ما تأثير خواهد داشت و بافت هايي كه بررسي خواهد شد شامل   و   و   و   و   و   و   و   و   و  مي باشد كه در طي اين پروژه خواصي مثل استحكام، نفوذپذيري هوا و رنگ پذيري و زيردست پارچه و غيره مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
– پيشينه تحقيق
در بسياري از كارخانجات متناسب با امكانات موجود از بافت هاي مختلف سرژه استفاده مي نمايند، ما در اين پروژه مي خواهيم به نتيجه اي برسيم كه مثلاً بين دو بافت سرژه   و   كدام يك از اين دو طرح نسبت به هم برتري بيشتري دارند و تأثيري كه روي خواص مختلف پارچه مي گذارند چيست و ماشين هاي بافندگي مورد استفاده براي اين بافت ها با كدام طرح بافت روان تر كار مي كند.
– روش كار و تحقيق
براي اين پروژه ابتدا ده نوع پارچه با ماشين بافندگي روتي بافته مي شود سپس  نمونه هاي بافته شده در آزمايشگاه كنترل كيفيت مورد آزمايشهاي مختلف قرار خواهد گرفت نتايج اين آزمايشات در فصول بعدي بررسي خواهد شد و سپس نمونه هاي كوچك ديگري از پارچه هاي بافته شده اند انتخاب مي شود و اين نمونه ها در آزمايشگاه رنگرزي توسط دستگاه آزمايشگاهي نمونه رنگ كشي HT رنگ شده از لحاظ رنگ پذيري روي پارچه ها بررسي مي شود و براي اينكه بتوانيم نتايج دقيقي از ميزان جذب اين پارچه ها به دست آوريم پس آب اين رنگ ها نيز جمع آوري شده و در آزمايشگاه تكميل توسط دستگاه اسپكتروماتوگرافي از لحاظ ميزان جذب رنگ در فصول بعدي بررسي مي شود…
فهرست
 • مقدمه 3
 • فصل اول 5
 • كليات 6
 • 1-1- هدف 6
 • 1-2- پيشينه تحقيق 6
 • 1-3- روش كار و تحقيق 7
 • فصل‌دوم 8
 • 2-1- مکانیزم های تشکیل دهنده 9
 • 2-2- طرح بافت 11
 • 2-3- انواع بافت ها 11
 • 2-4- مکانیزم های تشکیل دهنه کار 37
 • 2-4-2- نوع تشکیل دهنه 37
 • 2-4-3- چگونگی تشکیل دهنه 41
 • 2-4-4- انواع دهنه در لحظه دفتین زدن 42
 • 2-4-5- لحظه تشکیل دهنه 44
 • 2-5- انواع مكانيزم تشكيل دهنه 46
 • مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی 46
 • 2-6-  انواع مکانیزم تشکیل دهنه بادامکی 48
 • 2-7- تقسیم بندی دابی ها 51
 • 2-7-1- دابی يک بالابر: 51
 • 2-7-2- مکانیزم تشکیل دهنه دابی 52
 • 2-7-3- مکانیزم تشکیل دهنه دابی دو بالابر : 54
 • 2-8- ایجاد تشکیل دهنه در ژاکارد : 56
 • 2-8-1- مکانیزم تشکیل دهنه ژاکارد: 57
 • 2-8-2- مکانیزم عملكرد دستگاه ژاکارد: 58
 • 2-8-3-عوامل محدود کننده سرعت ژاکارد در سیستم تشکیل دهنه : 60
 • 2-10- ازدياد طول ناحیه دهنه جلو و دهنه عقب ( برای تخ تار ) 63
 • 2-11- تنظیم مطلوب دهنه 67
 • 2-12- هندسه دهانه تار 71
 • 2-13- وسايل و تجهيزات مورد استفاده 72
 • 2-13-1-شرح دستگاه ها 72
 • 2-14- دهانه تار نامتعادل 74
 • 2-15- دهانه تار متعادل 76
 • 2-16-1- زمان تشكيل دهانه متوسط 81
 • 2-16-2- زمان تشكيل دهانه زود 82
 • 2-13- اسپكتروم اختلاف كشش تار براي زمان تشكيل دهانه هاي تار متفاوت. 84
 • 2-17- مقاله 85
 • 2-18- فرضیات مربوط به مفهوم تشکیل دهنده جدید 86
 • 2-18-1- پیاده سازی تشکیل دهنده دیسکی 89
 • 2-19- بررسی فرضیات کلی 91
 • 2-20- بافت پارچه های دولا 95
 • فصل سوم 99
 • مقدمه 100
 • 3-1- لزوم كشش در بافندگي 101
 • 3-1-2-لزوم يكنواختي كشش تار: 102
 • 3-2-  دلايل تغيير كشش در طي بافندگي: 103
 • 3-3- كنترل كشش نخ تار 104
 • 3-3-1- روش هاي كنترل كشش نخ تار 104
 • 3-3-2- اثر سرعت بر روي ميزان كشش تارها 105
 • 3-4- ارتباط بين هندسه دهانه نخ تار، زمان تشكيل دهانه و كشش نخ تار 106
 • 3-5- اثرات ميزان كشش نخ تار بر روي ساختمان پارچه 107
 • 3-6- تأثير اصطكاك روي كشش تار 108
 • 3-7- ارزيابي و توسعه كشش سنج 109
 • 3-8- عوامل موثر در کشش نخ تار 110
 • 3-9- مكانيزمهاي باز كننده نخ تار 116
 • 3-9-2- مکانیزم های باز کننده نخ تار به صورت متناوب با محرکه الکتریکی 117
 • 3-9 – 3-  مکانیزم های باز کننده نخ تار با چرخش پیوسته غلتک نخ تار 117
 • 3-9-3-1- مکانیزم باز کننده نخ تار با کنترل سرعت متغیر 117
 • 3-10-پل تار 118
 • فصل‌چهارم 122
 • 4- آزمايشات 122
 • 4-1- مواد مورد نياز 123
 • 4-2- مشخصات پارچه 123
 • 4-3- مشخصات ماشين بافندگي سولزر روتي مدل 126
 • 4-4-1- راه اندازي ماشين بافندگي: 126
 • 4-4-1-2- حركت (كلاچ و ترمز) 127
 • 4-4-1-6-تعيين طول كف دفتين 128
 • 4-4-2-1-جاگذاري شانه: 129
 • 4-4-3-كنترل پود: 129
 • 4-4-4-سيستم تيك آپ پيچش پارچه: 129
 • 4-4-5-پيچش پارچه: 130
 • 4-4-6-دهانه كار: 131
 • 4-4-7-حاشيه لينو و حاشيه كمكي: 132
 • 4-4-8-سيستم حركت بادامكي: 133
 • 4-4-9-امكانات بافت هاي مختلف در حاشيه: 133
 • 4-5-بررسي تنوع بافت در ماشين هاي رپير: 134
 • 4-6- انتخاب نمونه 137
 • 4-6-1- ريش ريش كردن نمونه: 137
 • 4-6-2- عوامل ثابت و متغير بافت: 138
 • 4-7- دستگاه هاي اندازه گيري: 138
 • 4-7-2- دستگاه سنجش ضخامت پارچه (Unit highness- Meter) 144
 • 4-7-2-1- روش كار با دستگاه: 144
 • 4-7-3- ضخامت پارچه 145
 • 4-7-4- وزن پارچه 150
 • 4-8- جدول وزن انواع الياف 4-7-4- 1- دستگاه گرد بر پارچه ( براي محاسبه وزن متر مربع پارچه ) 151
 • 4-7-4- 1- دستگاه گرد بر پارچه ( براي محاسبه وزن متر مربع پارچه ) 152
 • Sample Cutter 152
 • 4-7-4-2-شرح و توضيح عمومي دستگاه: 152
 • 4-7-4-3-توضيح قسمت هاي دستگاه و عملكرد آن: 153
 • فصل پنجم 156
 • بحث و مقايسه نتايج 156
 • نتيجه گيري از آزمايشات انجام شده 158
 • نتيجه گيري كلي 160
 • پيوست ها 163
 • منابع و مآخذ: 177

180 صفحه

پایان نامه نساجی انواع الیاف / انواع بافت سرژه / انواع بافت ها / بافت پارچه / بافت پارچه های دولا / بافت سرژه / بافندگی / پایان نامه سرژه / تشکیل دهنده بادامکی / تشکیل دهنه کار / دستگاه گرد بر پارچه /

دیدگاه ها

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *