فوریه 16, 2013 - admin

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

 

 

بررسی اثرات درمان با کورتیکواسترئید خوراکی روی پارامترهای اسپیرومتری در بیماری انسدادی مزمن ریوی

خلاصه

روش اجرای پژوهش در این مطالعه نیمه تجربی ما اثرات درمان با کورتیکواسترویید خوراکی را روی۳۰ بیمار انتخاب شده بررسی می کنیم. از تمامی بیماران یک اسپیرومتری پایه به عمل می آید سپس به مدت ۳ هفته تحت درمان با داروهای رایج در درمانCOPD (آترونت سالبوتامول برم هگزین تیوفلیین وآنتی بیوتیک) 5 . 12 پردنیزولون قرار می گیرند. پس از پایان این دوره اسپرومتری مجدد به عمل می آید و نتایج اسپرومتری قبل وبعد از آزمون با هم مقایسه می شوند. نتایج نتیجه این کار آزمایی نیمه تجربی نشان داد درمان کوتاه مدت با کورتیکواسترویید خوراکی آن هم به صورت دوزکم (Low Dose)تفاوت معنی دار آماری در میزان بهبودی پارامترهای اسپیرومتری بیماران COPD نداشته است. اما کورتیکواسترویید به طور چشمگیری شکایات تنفسی بیماران شامل سرفه تنگی نفس فعالیتیمیزان خلط وتنگی نفس شبانه راکاهش داده است. (مقدمه پزوهش وبیان مسیله ) Introduction Statement of problem جنبه های بالینی COPD COPDامروزه به وسیله انجمن آمریکایی قفسه صدری ( ATS )تعریف شده است .این تعریف عبارت است از وجود انسداد جریان هوا ثانویه به برونشیت مزمن (بیماری راه هوایی ) یا آمفیزم (تخریب پارانشیم همراه بابزرگ شدن راه هوایی ).انسداد جریان هوایی معمولا پیشرونده است. ممکن است همراه با افزایش حساسیت باشد وممکن است بالقوه برگشت پذیر باشد . اصل تعریف دانستن این نکته است که بعضی بیماران COPDممکن است انسداد راههای هوایی شان به طور قابل توجهی برگشت پذیر باشد و آن بیماران آسمی که انسداد راههای هوایی شان برگشت ناپذیر است از COPD غیر قابل افتراق هستند. شکل(١) دیاگرام غیر تناسبی ون. هر دایره بیانگر یک واﮊه کلی است .

 

100 صفحه

7000 تومان

7000 تومان خريد

پایان نامه پزشکی آترونت / آمفیزم / اثرات درمان با کورتیکواسترئید / اسپیرومتری / برونشیت مزمن / بیماری انسدادی مزمن ریوی / تحقیق پزشکی / تخریب پارانیشم / داروهای رایج / دیاگرام غیرتناسیب ون / کورتیکواستروئید /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *