آوریل 30, 2018 - admin

تحقیق رایگان داروسازی تاثیر قطره گیاهی شیر افزا در افزایش شیر مادر

– بحث و نتیجه گیری
همانطور كه در فصول قبل مطرح شد، شير مادر، مايعي حيات بخش براي نوزاد است كه او را در بدو تولد و نيز در بزرگسالي در برابر اكثر عفونتهاي تنفسي، گوارشي، بيماريهاي التهابي روده و بيماريهاي قلبي – عروقي مقاوم مي‌سازد و سبب رشد و تكامل سيستم عصبي او مي‌شود. بنابراين نياز به شيردهي نوزاد توسط شير مادر و ايجاد ارتباط عاطفي بين آن دو، امري انكارناپذير است.
در اين تحقيق، مهمترين گياهان محرك توليد شير مادر گردآوري شد و نظرات 200 پزشك (متخصص اطفال، زنان – زايمان، ماما) در 4 بخش تهران (شمال، جنوب، شرق و غرب) و كرج بزرگ مورد بررسي قرار گرفت. اين بررسي، به منظور تعيين پاسخ درماني پزشكان در مواجهه با مادران با شير كم و اينكه چه تعداد از پزشكان متخصص، قطره شيرافزا (گياهي) و چه تعداد فرآورده‌هاي خوراكي متوكلوپراميد (شيميايي) را تجويز مي‌نمايند، انجام شد.
نتايج نشان داد كه كليه پزشكان، موارد طبيعي شامل تغذيه مناسب و كامل مادر، آرامش روحي او و شيردهي مكرر نوزاد را اولين راه حل براي درمان كاهش توليد شير مي‌دانند و درصد قابل ملاحظه‌اي (66 درصد)، اعتقاد به تجويز داروي گياهي شيرافزا دارند كه بي‌ضرر است و براي مادر شيرده و نوزاد او هيچ عارضه جانبي نداشته و بعضاً ضد نفخ نيز هست. درصد كمي از پزشكان (5/16 درصد)، داروي شيميايي متوكلوپراميد را تجويز مي‌كنند. 5/15 درصد از پزشكان، اعتقاد به تجويز هيچ دارويي ندارند. البته از 200 مورد 4 مورد از پزشكان، تركيبي از دو دارو يعني متوكلوپراميد و شيرافزا را مي‌دهند كه در محاسبات منظور نشد.
نتايج حاصل از روش آماري مجذور خي ، نشان داد كه ديدگاه پزشكان در رابطه با تجويز دارو، ارتباطي با نوع تخصص آنها ندارد و صرفنظر از اينكه متخصص اطفال يا متخصص زنان – زايمان و یا ماما باشند، از تجويز داروي شيميايي تا حد امكان خودداري مي‌كنند.
در ادامه اين تحقيق، پيشنهاد مي‌گردد:
1- در بين گياهان محرك شيردهي كه در اين پايان نامه ذكر گرديده، گياه يا گياهاني كه تركيبات مؤثره آنها در افزايش ميزان شير مادر بررسي نشده است، انتخاب و تركيبات آنها جداسازي گردد، به منظور اينكه داروي گياهي ديگري براي ياري رساندن به مادران با شير كم توليد شود.
پيشنهاد مي‌شود که از بين گياهان دارويي مذكور، گياهاني مانند ريحان (Ocimum Basilicum) ، هويج (Daucus carota)، گشنيز (Coriandrum sativum) و كتان (Linum usitatissimum) كه در ايران فراوان و در دسترس مي‌باشند، عصاره‌گيري گردد و در صورت امكان به صورت دارويي مانند قطره شيرافزا تهيه شود. همچنين گياه گزنه (urtica dioica)، در افزايش ترشّح شير و نيز در غني سازي تركيب آن، بسيار مؤثر ذكر شده است و در ايران نيز در دسترس مي‌باشد، بنابراين مي‌توان از اين گياه نيز عصاره تهيه نمود.
2- بين قطره گياهي شيرافزا و فرآورده گياهي تهيه شده (از گياهاني مانند هويج، ريحان، گشنيز، كتان و گزنه) مقايسه‌اي از نظر قدرت اثر در افزايش شير مادران صورت گيرد…..

 

 

Download بررسی تاثیر قطره گیاهی شیر افزا در افزایش شیر مادر

پایان نامه پزشکی / پایان نامه داروسازی پایان نامه داروسازی / تحقیق پزشکی / قطره گیاهی شیر افزا /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *