مارس 3, 2013 - admin

آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

مقدمه
آرد استخوان يكي از منابع تامين كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان است . نظر به اينكه آرد استخوان در داخل كشور توليد ميشود لذا با توجه به اهميت تغذيه اي و بهداشتي كه دارد تجديد نظر در استاندارد آن ضروري مي نمود. اگر آرد استخوان بروش پخت تهيه شود  اصطلاحأ آن را آرد استخوان 1 و اگر دركوره و بروش سوزاندن تهيه گردد آن را خاكستر استخوان 2 مي  نامند.

1- هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي فيزيكي  ، شيميايي و ميكروبي  ، بسته‏بندي  ، نشانه‏گذاري  و روشهاي آزمون آرد و خاكستر استخوان كه به طور صنعتي توليد مي‏شود است .
2 – دامنه كاربرد
اين استاندارد مربوط به آرد خاكستر استخوان است و بعنوان مكمل كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان مصرف شده كاربرد دارد. يادآوري چون احتمال انتقال بيماري جنون گاوي از طريق مصرف آرد استخوان (پخته ) در نشخواركنندگان مي‏رود بنابراين توصيه مي‏گردد در اين گروه از دام‏ها انحصارا از آرد استخوان سوخته (خاكستر) استفاده شود.
3- تعريف
آرد استخوان از قطعات كامل يا خرد شده استخوان هاي دام  هاي كشتاري بدست مي‏آيد به گونه‏اي كه ابتدا استخوان‏ها را شست و شو داده و سپس با پختن در تانك هاي مخصوص و با حرارت 130درجه سانتيگراد به مدت سه ساعت و تحت فشار حدود  4/5آتمسفر چربي و ژلاتين و ساير مواد اضافي را از ان جدا مي‏سازند. آنگاه پس از خشك كردن استخوان را آسياب نموده بصورت آرد در مي‏آورند. استخوان سوخته (خاكستر) از قطعات كامل يا خرد شده استخوان دام‏هاي كشتاري بدست مي‏آيد به گونه‏اي كه پس از جدا كردن چربي  ، ژلاتين و ساير مواد اضافي بروش فوق استخوانها  را در كوره  هاي با حرارت 550تا  600درجه سانتيگراد در مجاورت هوا تا سفيد شدن كامل مي‏سوزانند. سپس آنها را آسياب كرده بصورت خاكستر در مي‏آورند. يادآوري واحدهاي توليدي اين محصول بايد داراي پروانه‏هاي مجاز تاسيس و بهره  برداري ،ساخت از كليه مراجع قانوني و ذيصلاح كشور باشد.
4- ويژگيها
4-1- ويژگيهاي فيزيكي خاكستر و آرد استخوان
4-1-1- رنگ : كرم متمايل به سفيد
4-1-2- بو: داراي بوي مخصوص بخود و عاري از هرگونه بوي ديگر
4-1-3- اندازه : ذرات آرد استخوان بايد عمدتا يكنواخت بوده و اندازه 90درصد ذرات آن از  2ميليمتر تجاوز نكند.
4-2- ويژگيهاي شيميايي آرد و خاكستر استخوان بايد طبق جدول زير باشد:
* مجموع فسفر قابل حل در آب و اسيد سيتريك 2 درصد حداقل بايد 85 درصد فسفر كل باشد
4-3- ويژگيهاي ميكروبي
4-3-1- ويژگيهاي ميكروبي بايد برابر استاندارد ملي ايران به شماره 3205باشد.
5- ناپذيرفتني‏ها
5-1- وجود اجرام بيماري‏زا بخصوص با سيلوس آنتراسيس و  گونه‏هاي مختلف كلستريديم بهر شكل و بهر ميزان
5-2- قارچ و كپك زده‏گي بهر ميزان
5-3- تند شدگي ناشي از اكسيداسيون اسيدهاي چرب طبق استاندارد مربوطه
5-4- وجود هر گونه بوي نامطبوع و غير طبيعي
5-5- وجود هر گونه اجسام خارجي بهر مقدار
5-6- وجود آفلاتوكسين بيش از .30 PPM
6- نمونه برداري
نمونه‏برداري مطابق استاندارد شماره 331ايران انجام مي‏گيرد.
7 – بسته بندي و نشانه گذاري
7-1- بسته‏بندي

فهرست

 • مقدمه 4
  1- هدف 4
  2 – دامنه كاربرد 4
  3- تعريف 5
  4- ويژگيها 5
  4-3- ويژگيهاي ميكروبي 6
  6- نمونه برداري 7
  7 – بسته بندي و نشانه گذاري 7
  1- هدف 9
  2- دامنه كاربرد 9
  3- روش كار 9
  3-1-2- روش آزمون 10
  روش اندازه گيري فيبر خام در غذاي دام 13
  مقدمه 13
  1- هدف 13
  2- دامنه كاربرد 13
  3- نمونه برداري 13
  4- روش آزمون 15
  روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام 19
  مقدمه 19
  1- هدف 19
  2- دامنه كاربرد 19
  3- تعريف 20
  4- نشانه و اختصارها 20
  5- نمونه برداري 20
  6- روش آزمون 20
  6-1- مواد شيميائي لازم 21
  6-2- وسائل و اسبابهاي لازم 22
  – كوره الكتريكي خودكار 22
  روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور 26
  1 ـ هدف 26
  2 ـ دامنه كاربرد 26
  3 ـ روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور 26
  روش اندازه‏گيري فسفر در خوراك دام و طيور 29
  1 –  هدف 29
  2 –  دامنه كاربرد 30
  3 –  تعيين مقدار فسفر 30
  3 – 1 – 5 –  تشكيل رنگ و اندازه‏گيري جذب آن : 34
  3 – 2 – 1 – 3 –  محلول موليبدات آمونيم مادر : 37
  كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان 40
  – 0مقدمه 40
  – 1هدف 41
  – 2دامنه كاربرد 41
  – 3ويژگيها 41
  – 5نمونه  برداري 44
  – 6روش  هاي آزمون 44
  – 7شرايط نگهداري و انبار كربنات كلسيم 45
  ويژگيهاي پودر پر مورد مصرف در خوراك دام وطيور 46
  1 ـ هدف 46
  2 ـ دامنه كاربرد 46
  3 ـ تعريف 46
  4 ـ طرز تهيه 46
  5 ـ ويژگيها 47
  7 ـ نمونه برداري 50
  8 ـ بسته بندي و نشانه گذاري 50
  ويژگيهاي چربي مورد استفاده در خوراك دام و طيور 51
  مقدمه 51
  1 ـ هدف و دامنه كاربرد 52
  2 ـ تعريف 52
  3 ـ ويژگيها 52

55 صفحه

7000 تومان خريد

پایان نامه دامپزشکی آرد استخوان / آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور / آرد خاکستر استخوان / آهن در خوراك دام و طيور / پایان نامه کارشناسی / پایان نامه کارشناسی ارشد / تحقیق دامپزشکی / تغذیه آبزیان / تغذیه دام و طیور / تولید آرد استخوان / دانلود پایان نامه / كلسيم در غذاي دام / كوره الكتريكي / کارخانه آرد استخوان /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *