اسفند ۱۴, ۱۳۹۱ - admin

مبارزه بیولوژیک با نماتد Meloidogyne توسط باکتری Pasteuria penetrans

مقدمه
امروزه استفاده از مبارزه بیولوژیک در راستای جلوگیری از خسارت آفات و بیماریها به طور گسترده در حال بررسی است و محققین سعی در گسترش روشهای مورد استفاده در مبارزه بیولوژیک دارند. در این میان نماتدها جزء گروههایی هستند که می توانند خسارت قابل توجهی به گیاهان وارد کنند که خسارتی که نماتدهای پارازیت گیاهی وارد می کنند به دو صورت است. از طرفی آنها موجب ضعیف شدن گیاه میزبان می شوند و شرایط را برای حمله سایر پارازیتها نظیر قارچها، باکتری ها، … مساعد می کنند و از طرفی نماتدها که اکثراً به ریشه گیاه حمله می کنند موجب کاهش رشد زایشی گیاه می شوند. تاکنون در جهان برای مبارزه با نماتدها بیشتر از نماتد کشهای شیمیایی استفاده می شد ولی اخیراً بدلیل آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده از نماتدکشها ، در بسیاری از کشورها، استفاده از آنها ممنوع شده است و سعی می شود که با استفاده از روشهای دیگر با نماتدها مبارزه کرد. این در حالی است که زارعین استفاده از نماتد کشهای شیمیایی را ترجیح می دهند،زیرا هم به قدرت تأثیر آن اعتقاد دارند و از طرفی هزینه استفاده از نماتدکشهای شیمیایی با هزینه روشهای بیولوژیک برابری می کند.
از جمله روشهای بیولوژیک موثر در کنترل نماتدها، خصوصاً نماتد مولد غده ریشه Melodogyne sp ، استفاده از باکتری
Pasteuria penetrans می باشد که تحقیقات گسترده ای برای عملی کردن استفاده از این باکتری در حال بررسی است، زیرا قدرت بسیار خوبی را در کنترل نماتد نشان میدهد و این باکتری سیستم تولید مثلی نماتد را هدف قرار داده و از ایجاد تخم جلوگیری می کند، لذا دارای پتانسیل بسیار بالایی در کنترل نماتد مولد غده ریشه است.
البته باکتری Pasteuria penetrans یک پارازیت اجباری است و همین امر موجب اعمال محدودیتهای در رابطه با استفاده وسیع از این باکتری شده است، زیرا پاراززیت اجباری بودن، کشف آزمایشگاهی (in vitro) این باکتری را محدود کرده است و دانشمندان سعی در ایجاد محیط کشف مناسب برای تولید آزمایشگاهی این باکتری هستند و در صورت تحقق چنین موضوعی می توان خسارت ناشی از نماتد مولد غده ریشه را تا حد زیادی کاهش داد.
تاریخچه
علم نماتود شناسی، جدیدترین شاخه ی علوم بوده و احتمالاً آخرین رشته ای می باشد که در نیمه ی قرن اخیر از علم مادری جانور شناسی جدا و استقلال خود را برقرار ساخته است. نماتودها، با بیش از 15000 گونه، متنوع ترین جانوران پر سلولی در کره ی زمین بوده و دو سوم از کل جمعیت جانوران را به خود اختصاص داده اند. نماتودها شامل گروههای متفاوتی از آزادزی در دریاها، اقیانوس ها، آب های روان تا انگل جانوران و گیاهان بوده و با قدمت بیش از 3000 سال در گروه جانوران، تا همین اواخر چندان مورد توجه جانوران شناسان قرار نداشتند.
قدیمی ترین گزارش از وجود نماتودها در تمدن قدیم مدیترانه ای یافت شده که در مقاله ای تحت عنوان ابرزپیروس (Ebers papyrus) مربوط به 1550-1553 سال قبل از مسیح بوده و در آن در ارتباط با کرم آسکاریس Ascaris و نیزDracunchus medinensis از انگل انسانی اشاره شده است.
قدیمی ترین مرجع در ارتباط با نماتودها در نوشته ای تحت عنوان «طب بین المللی امپراتور زرد باستان» 2700 سال قبل از مسیح بوده که در تحقیق خود تحت عنوان «سه عامل و یک اثر بیماری» گزارش نموده است که انسان ها از طریق خوردن میوه، سبزیجات و احشاء جانوران به کرم های انگل مبتلا می شوند. این مطلب مورد قبول جهان غرب قرار نگرفت، تا این که لویس پالچر آزمایش را در سال 1846 انجام داد که به رد  فرضیه ی خلق الساعه با پیدایش خود به خود منجر شد.
میکروسکوپ، اصلی ترین عامل در توسعه و پیشرفت علم نماتود شناسی بوده است و گونه ی Tubatrix aceti اولین نماتودی بود که در سال 1656 توسط بوره لوس (Borelluss) در زیر میکروسکوپ مشاهده گردید، ولی اولین گزارش در ارتباط با نماتودهای انگل گیاهی توسط ندهام (Needham) در سال 1743 ارایه شد. او مشاهده نمود که فیبرهای مورد تشریح گال گندم زندگی دوباره یافتند. ولی، متوجه ی کشف مهم خود نگردید. این پایان فریضه ی پیدایش خود به خود و شروع نماتود شناسی به عنوان یک علم بود.
مطالعه بر روی نماتودهای انگل ریشه های گیاهی، اولین بار توسط بر کلی (Berkcley) در سال 1955 انجام گردید، کسی که علایم گال ریشه را در اثر نماتودهای مولد غده ی ریشه روی گیاه خیار در گلخانه ای در انگلیس توصیف کرد. پس از کشف نماتودهای گال ریشه، شاکت (Schacht) نماتودهای مولد سیست را روی ریشه های چغندر قند در حال زوال مشاهده نمود. دراواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نماتود شناسی پیشرفت سریع خود را در لوله ای، تشریح گونه ها، بررسی های زیست شناسی و مبارزه تجربه کرد.
مشتقات از لغت یونانی نما (nema) از جمله نماتود شناسی، نماتود شناسان و نماتود کش ها توسط کاب (Cobb) پیشنهاد گردیده که به طور گسترده ای توسط متخصصین این رشته مورد قبول واقع شد.
انتشار جهانی نماتودهای انگل گیاهی حایز از اهمیت از نظر اقتصادی، نشان می دهد که آنها یک فاکتور مهم در اقتصاد تمدن قدیم بوده اند. احتمالاً ، خسارات فراوانی را به محصولاتی وارد ساخته که موجب قحطی یا مهاجرت انسان ها می شده است…..
فهرست
 • مقدمه 1
 • نماتدها 3
 • نماتدهای انگل گیاهی 8
 • فرآیند بیماری زایی نماتدها 13
 • راههای مبارزه با نماتد مولد غده ریشه 19
 • مبارزه بیولوژیک با نماتدها 28
 • باکتری Pasteuria penetrans 35
 • صفات مبارزه ی بیولوژیک 44
 • سیستماتیک Pasteuria penetrans 54
 • اکولوژی Pasteuria penetrans 58
 • دشمنان طبیعی اندسپورها 60
 • بیولوژی Pasteuria penetrans 62
 •      مرحله اتصال 63
 •      نفوذ 66
 •      سیکل زندگی در بدن نماتد 67
 • اسپورزایی 70
 • عوامل موثر برچسبیدن باکتری Pasteuria penetrans به نماتد Meloidogyne spp 72
 •      اثر تراکم اندوسپورهای P. penetrans در خاک روی چسبیدن 76
 •      اثر بافت خاک روی چسبیدن اندواسپورها 79
 •      تأثیر رطوبت خاک روی چسبیدن اندوسپورها 82
 •      اثر دمای خاک روی چسبیدن اندواسپورها 85
 •      اثر سن نماتد روی چسبیدن اندواسپور 87
 •      اثر PH روی چسبیدن اندوسپورها 90
 • تفاوت عملکرد ایزوله های مختلف Pasteuria penetrans 91
 • تأثیر دمای ثابت و متغیر در گسترش Pasteuria penetrans در بدن نماتد Meloidogyne spp 96
 • کشت Pasteuria penetrans 101
 •      کشت in-vitro 103
 •      کشت in-vivo 106
 • تهیه ی پودر ریشه ی پاستوریا 108
 • پودر دتابل پاستوریا (P.W.P) 111
 • مقایسه ی اثر کنترل بیولوژیک اندوسپورهای in-vivo و in-vito 115
 • علل عدم استفاده ی وسیع از Pasteuria penetrans به عنوان یک عامل کنترل بیولوژیک 119
 • منابع

126 صفحه

پایان نامه کشاورزی Pasteuria penetrans / پایان نامه ارشد / پایان نامه علوم گیاهی / پودر ریشه ی پاستوریا / تحقیق کشاورزی / دانلود پایان نامه / دشمنان طبیعی اندسپورها / علم نماتود شناسی / مبارزه با نماتد / مبارزه بیولوژیک / مبارزه بیولوژیک با نماتدها / نماتدهای انگل گیاهی /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *