دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

از اهداف نگارش پايان نامه های تحصیلات تکمیلی و  رساله های دوره دکتری، آشنايي دانشجويان گرامي با نحوه نگارش و تنظيم مطالب درباره يك موضوع علمي است. براي ايجاد هماهنگي در تدوين  این پایان نامه ها و رساله ها دانشجويان گرامي نكته هاي ذكرشده زير را درنگارش  رعايت كنند. رعايت تمام نكات مگر در مواردي كه اختياري اعلام شده است، الزامي است.

• – فرم روي جلد فارسي كه بايد زركوب شود . ( نسخه نهايي شده بصورت مجلد )
• – فرم داخل جلد به فارسي باشد.
• – تقديم، تقدير و تشكر ( اختياري مي باشد ) و اصولا در صفحه سوم یا چهارم ذکر می شود.
• – چكيده پايان نامه به فارسي که در پایان نامه بدون فرمت خاص دانشکده ذکر می شود.
• – فهرست مطالب ، جداول، اشکال و نمودارها.
• – متن پايان نامه که اصولا در پنج فصل تدوین می شود.
• – فهرست منابع در پایان .
• – پيوست ها و نتایج آزمایشات.
• – چكيده انگليسي بدون فرمت خاص دانشکده.
• – فرم داخل جلد به انگليسي که برای پایان نامه های کارشناسی ارشد لازم نیست.
• – فرم روي جلد انگليسي كه بايد زركوب شود .

و پایان نامه باید در ورق A4 و یک رو تایپ شود.

ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !