دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

نمونه فرم پروپوزال دانشگاه پیام نور را از لینک زیر می توانید دانلود نمائید.(روی عنوان کلیک نمائید

فرم پيشنهاد تحقيق،پايان‏ نامه‌ی كارشناسي ارشد ،عنوان تحقيق به فارسي، اطلاعات دانشجو،اطلاعات مربوط به استاد راهنما،

الف- عنوان تحقیق ،تعداد واحد پایان نامه ، جنبه جدید بودن ،اهداف تحقیق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)،  سوال تحقیق،  فرضیات تحقیق،روش تحقیق،متغیرها،شرح روش،روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ ها،استفاده از امكانات آزمايشگاهي واحد،زمان بندی تحقیق.

1-نوع تحقيق :  □ بنيادي      □  نظري          □ كاربردي    □ توسعه اي
 
2-  زمان پيش بيني شده براي انجام پایان نامه :

3- ‌تعريف مساله و بيان سؤالهاي اصلي تحقيق:‌
 
                              
4-سابقه و ضرورت انجام تحقيق :        
 
5- فرضيه ها :‌ (‌هر فرضيه به صورت جمله خبري نوشته شود . )
 
 
6-هدف ها :
 
 
7- كاربردهاي متصور از تحقيق:
 
8- مراجع استفاده كننده از نتيجه پایان نامه  :
 
9- روش انجام تحقيق:
 
    1ـ9) روش و ابزار گرد آوري اطلاعات :
 

2-9) روش تجزیه و تحلیل داده ها
 
9- قلمرو تحقيق ( زماني ، مكاني ،  موضوعي ) :
 
 
10- جامعه آماری و روش نمونه گیری

 

برای دانلود 7 نمونه فرم پروپوزال تکمیل شده( پر شده) اینجا را کلیک نمایید

 

 

دانلود پروپوزال تکمیل شده

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق برای خرید کلیک کنید

0ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !