خرداد ۱۰, ۱۳۹۲ - admin

اصلاح ذرت ، سويا ، سورگوم

تشكر و قدرداني :
 در پايان لازم مي دانم از استاد گرامي جناب آقاي مهندس نوري و همچنين رئيس ايستگاه تحقيقات گرگان جناب آقاي مهندس كلاته ، سرپرست محترم جناب آقاي نوروز پور و ديگر اعضاي ايستگاه تحقيقات گرگان كه در طول اجراي كارآموزي يار و ياور من بودند تشكر و قدرداني نمايم .
مقدمه :
دوره كارآموزي يعني بكارگيري تمامي آموخته ها و معلوماتي كه در طي اين چند سال در محيط دانشگاه كسب كرده ايم . يا مي توان چنين بيان كرد كه دوره كارآموزي تكرار تمام مهارت ها ، از ابتدايي ترين سطوح تا پيشرفته ترين آنها در محيطي خارج از محيط آموزشي مي باشد .  بكارگيري فنون و تكنيك هاي فراگير شده در محيط كار باعث ثبات هرچه بيشتر اين مهارتها در ذهن و سبب ايجاد خلاقيت در انجام مراحل كار كشاورزي مي شود.  باتوجه به اطلاعاتي كه در دوره كاراموزي بدست آورده ايم با قاطعيت مي توان بيان كرد كه علم كشاورزي ، پيشرفت بسيار چشمگيري در زمينه علم گياهپزشكي داشته و به نتايج بسيار خوبي دست پيدا كرده است .  در اين گزارش سعي شده است كه هرچه بيشتر در رابطه با كاربرد تكنولوژي هاي علمي جديد در زمينه ي بذر ، ارقام ، و همچنين روشهاي مبارزه اي با آفات و بيماريهاي مورد بررسي اشاره شود .
ذرت خوشه اي sorghum sp
ذرت خوشه اي گياه بخصوص مناطق گرم است ولي به علت بازده خوبي كه از نظر علوفه و دانه دار و كشت آن در غالب نقاط دنيا متداول است . كشت آن از زمانهاي قديم در هندوستان و آفريقا متداول بوده و در ساير نقاط خشك ونيمه خشك دنيا از اين گياه گرمسيري استفاده هاي متعددي بعمل مي آيد و قدمت آن را به 700 سال قبل از ميلاد مسيح نسبت مي دهند . عمده ترين مصرف سورگوم در تغذيه حيوانات است و موارد استفاده ديگري نيز در توليد موم ، نشاسته ، الكل ، قند ، دكستروز و روغن خوراكي دارد . از دانه سورگوم هم چنين آرد سورگوم  نيز توليد مي شود . بعلاوه از آن به عنوان مرتع سيلو و علوفه نيز استفاده مي شود . در ايران ذرت خوشه اي درمناطق بلوچستان و سيستان و كرمان و بنادر در جنوب كشت و به مصرف تغذيه مي رسد .
زراعت سورگوم را در ايران و چين به قرن اول يا كمي قبل از ميلاد نسبت مي دهند و تقريبا تمام واريته هاي ذرت خوشه اي كه اكنون در آمريكا زراعت مي شود از مناطق مختلف آفريقا به آنجا وارد شده است و عمده ترين كشورهاي توليد كننده آن كشورهاي آفريقايي ، هندوچين ، چين و آمريا و در درجات بعد استراليا و كشورهاي غرب اروپا و آسياي صغير مي باشند . سطح كشت آن را حدود 40 بيليون هكتار مي دانند .
اكولوژي سورگوم
ذرت خوشه اي گياهي است يك ساله ، بهاره و مخصوص مناطق گرم و خشك و كم آب و برگها و ساقه هاي اين گياه با مواد مومي پوشيده شده كه ميزان تلفات آب را كاهش مي دهد و به علت كمي سطح برگهاي آن ميزان آبي را كه از طريق تبخير و تعرق هدر مي دهد كم و گياه قادر است در شرايط گرم و خشك به حالت ركود رفته و با مساعد شدن شرايط مجددا شروع به رشد نمايد . بنابراين به خشكي بسيار مقاوم است و با مناطقي كه بارندگي آن كم و تابستانهاي گرم دارند سازگاري يافته است . زماني كه توسط درجه حرارت بين 5/23 تا 5/28 درجه سانتي گراد باشد محصول خوبي مي دهد و در صورتي كه در طول گل دادن به بذر نشستن حرارت خيلي زياد باشد ميزان بذر كاهش مي يابد . در مناطقي كه كشت سورگوم به ميزان زيادي رايج است كشت آن را طوري تنظيم مي كنند كه ريزش بارانهاي بهاري شروع شده باشد و رسيدن آن همزمان با شروع فصل خشك باشد . هواي آفتابي و خشك پاييز موجب حفظ رنگ روشن دانه ها و زود خشك شدن آن مي شود . رشد آن سريع و در مدت كوتاهي در حدود 50 روز محصول مي دهد .
در ضمن سورگوم گياهي است روز كوتاه و در صورتي كه ميزان بارندگي 400 تا 500 ميليمتر باشد به صورت ديم كشت مي شود در طيف وسيعي از خاكها به خوبي رشد مي كند ولي در خاكهاي شني بومي عميق  و حاصلخيز رشد و نمو بهتري دارد و در خاكهاي قليايي مقاومت و تحمل زيادتري از خود نشان مي دهد . همچنين در خاكهاي سنگين به شرط اينكه به خوبي زه كشي شده باشند نيز به خوبي محصول مي دهد و به طور كلي حاصلخيزي خوب ، زه كشي و حرارت مناسب و طولاني سه عامل عمده براي موفقيت در كشت سورگوم است و مي توان آن را به صورت علوفه خشك ، علوفه سبز و سيلو و حتي براي چراي مستقيم مورد استفاده قرار داد . در مناطقي كه بارندگي زياد است سورگوم در مقايسه با ذرت دانه كمتري توليد مي كند . سورگوم درخانواده گياهان مانند شتر در جانوران است بدين معني كه مي تواند مدت زيادي در مقابل خشكي مقاومت كند ولي بعد از يك آبياري يا بارندگي مناسب سريعا رشد و نمو نموده و زمان عقب افتادگي را كه مواجه با خشكي و كم آبي بوده است جبران مي كند و گياهي است مخصوص نقاط خشك و كم آب از اين رو به نام علف شتري نيز ناميده مي شود و در چنين نقاطي به خوبي مي تواند جايگزين ذرت شود .
خصوصيات گياه شناسي سورگوم
سورگوم گياهي است از خانواده Gramine و جنس sorghum كه گونه هاي آن عبارتند از :
1- sorghum versicolor كه از نوع وحشي و داراي 10 كروموزوم 10=n2 كه اولين بار در آفريقا پيدا شده و گياهي است يك ساله و علفي .
2- sorghum halo pense كه گياهي است چند ساله و داراي 40 كروموزوم 40=n2
3- Sorghum vulgare يا ذرت خوشه اي اصلاح شده كه زراعت آن در سطح وسيع انجام مي گيرد و داراي 20 كروموزوم 20=n2 است و كليه ارقام آن يكساله مي باشند.
ذرت خوشه اي معمولي يا sorghum valgare مانند ساير غلات داراي سيستم ريشه هاي منشعب است . اولين ريشه اي كه در موقع جوانه زدن بذر به وجود مي آيد در تمام دوران رشد و نمو نبات باقي مي ماند و توليد ريشه هاي فرعي زيادي مي نمايد كه به نگهداري و استحكام گياه كمك مي نمايد . ساختمان ريشه سخت و داراي رنگ روشن است طول آنها 25 تا 30 سانتي متر و در حالت هاي استتثناي به يك متر هم ممكن است برسد و پراكندگي آن در اطراف ساقه و در زير خاك نسبتا زياد است . ساقه هاي آن مستقيم و خشن و ضخيم بوده و ساقه اصلي از قاعده خود چندين ساقه توليد مي نمايد كه در تكثير غيرجنسي مي تواند مورد استفاده قرار گيرند .  ارتفاع ساقه 60 تا 200 و گاهي تا 600 سانتي متر مي رسد . قطر ساقه از پايين به بالا به تدريج كم مي شود و فاصله گره ها در پايين كمتر و در بالاي ساقه زياد مي شود . گره هاي پايين خاصيت ريشه زايي داشته و از آخرين گره ها ريشه هاي فرعي خارج و در زمين فرو مي رود .
ميان گره هاشياردار و مغز ساقه محتوي مقداري مواد قندي مي باشد و تعداد ساقه هاي فرعي ممكن است در حد بوته به دو عدد برسد . رنگ ساقه ها بر حسب واريته و محيط رشد ممكن است سبز تا قرمز باشد . در محل هرگره يك برگ مي رويد كه با داشتن نوك تيز و برنده و دندانه دار بودن حاشيه از ذرت متمايز مي شود كه به طور متناوب قرار گرفته اند .
جمع برگها در ساقه اصلي 16 تا 27 عدد است كه واريته هاي زودرس تعداد برگ كمتري دارند . طول برگها 50 تا 80 سانتي متر و عرض آنها 5 تا 10 سانتي متر است و رگبرگ اصلي كلفت و در زير برگ برجسته است . برگها داراي غلاف بندي هستند كه روي گره ها و ميان گره را مي پوشاند . سطح برگها صاف و از يك لايه مومي پوشيده شده است ….
 • فهرست مطالب
 • مقدمه : 5
 • ذرت خوشه اي sorghum sp 6
 • اكولوژي سورگوم 7
 • خصوصيات گياه شناسي سورگوم 9
 • انواع مختلف سورگوم: 11
 • خصوصيات زراعي ذرت خوشه اي : 12
 • عمليات داشت 14
 • برداشت سورگوم 15
 • روشهاي خودگشني و تلاقي 22
 • توليد بذر سورگوم هيبريد 23
 • هدف هاي اصلاحي 24
 • علايم بيماري 24
 • عامل بيماري: 25
 • مبارزه : 26
 • مبارزه : 27
 • ذرت معمولي corn : 28
 • مشخصات گياهشناسي ذرت : 29
 • اكولوژي ذرت : 31
 • انواع ذرت : 32
 • خصوصيات زراعي : 33
 • عمليات كاشت ذرت : 34
 • عمق بذر : 36
 • كولتيواتور و دندانه زدن : 37
 • وجين كردن : 37
 • بيماريهاي ذرت دانه اي ( بلال ): 40
 • زيست شناسي : 42
 • اصلاح ذرت : 43
 • گلدهي و گرده افشاني : 44
 • سويا : 48
 • خصوصيات بتانيكي : 49
 • برداشت سويا : 51
 • آفات سويا: 52
 • گلدهي و گرده افشاني : 55
 • روشهاي تلاقي : 55
 • عملكرد دانه ها : 57
 • بلوغ براي منطقه توليد 58
 • 1- سورگوم علوفه اي : 61
 • منابع : 66

پروژه / پروژه کارآموزی آفت سویا / اصلاح سورگوم / اصلاح سویا / اکولوژی سورگوم / ذرت خوشه ای / كولتيواتور / کارآموزی اصلاح ذرت / کارورزی اصلاح ذرت / کاشت ذرت /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *