خرداد ۲۳, ۱۳۹۲ - admin

تاسیس و راه اندازی مهد کودک و آمادگی (پیش دبستانی)

 • فهرست مطالب
 • فصل اول:آشنایی باآموزش وپرورش پیش دبستان 12
 • تاريخچه آموزش پيش دبستاني 14
 • اهميت و ضرورت آموزش و پرورش پيش از دبستان 19
 • اهداف آموزش و پرورش پيش از دبستان 19
 • اهداف آموزشی 20
 • استراتژی های آموزشی (3) 21
 • برنامه آموزش و پرورش در دوره پيش از دبستان 21
 • آموزش پیش دبستانی (1) 22
 • برنامه هاي آموزشي 23
 • برنامه ريزي و مديريت آموزشي 23
 • آیادوره  پیش دبستانی لازم است :؟ 24
 • فصل دوم :بررسی نظام اموزشی وپرورشی دردوره پیش دبستانی درسایر کشورها 25
 • آموزش پيش دبستاني 26
 • ساختار آموزشي 26
 • سياستهاي آموزشي 27
 • اهداف آموزشي 27
 • برنامه‌هاي آموزشي و ارزشيابي تحصيلي 28
 • نقاط ضعف و قوت آموزشي 29
 • نظام آموزشی انگلستان 30
 • طرح هاي آموزشي 32
 • 1- طرح توسعه آموزش پيش دبستاني 32
 • 2-طرح ملّي مراقبت از كودكان 32
 • 3-مراكز محلي آموزش مقدماتي كودكان 34
 • 4-طرح مراقبتي خارج از مراكز آموزشي 35
 • 5 -طرح آغاز اطمينان 37
 • آمار آموزشي 37
 • آموزش پيش دبستاني 38
 • ساختار آموزشي 38
 • كودكستان و مهد كودك 39
 • برنامه هاي آموزشي 41
 • اهداف آموزشي 41
 • معضلات آموزشي 42
 • اصلاحات آموزشي 43
 • اصلاح كيفيت تغذيه كودكان 44
 • هلند : 45
 • ساختارآموزشی هلند 45
 • اهداف آموزشی 45
 • آلمان 46
 • ساختارآموزشی آلمان 46
 • اهداف آموزشی 46
 • 4-اتریش 47
 • ساختار آموزشي 47
 • : اهداف آموزشي 48
 • آموزش پيش دبستاني 48
 • برنامه هاي مراقبتي كودكان 48
 • مراكز پيش دبستاني عمومي 49
 • تعداد كلاس‌ها و مربيان  مراكز آموزش پيش دبستاني مستقر در مناطق مختلف كشور 50
 • نرخ ثبت نام كنندگان مراكز آموزش پيش دبستاني در فواصل سالهاي(2000-1990) 51
 • فصل سوم : نقش مهدکودک درشکل گیری شخصیت کودک 53
 • آشنایی کودک باکودکستان 54
 • اهمیت مهدکودک 55
 • درچهاردیواری مهدکودک چه می گذرد؟ 55
 • نقش مهدکودک دررشد اجتماعی کودکان : 56
 • نقش مهدکودک دراحیای ارزش های فرهنگی : 57
 • 3- آموزش ازطریق وسایل ارتباط جمعی 58
 • انتظارات والدین از مهدکودک 59
 • فصل چهارم : ویژگی کودکان 6-3 ساله 60
 • ويژگي كودكان 4 ساله از نظر جسمي ، عاطفي ، اجتماعي ، هوشي و ذهني 61
 • ويژگي كودكان 5 ساله از نظر جسمي ، عاطفي ، اجتماعي ، هوشي و ذهني 62
 • ويژگي كودكان 6 ساله از نظر جسمي ، عاطفي ، اجتماعي ، هوشي و ذهني 63
 • رشد عاطفي – اجتماعي 64
 • نقش معلم 65
 • رشد جسمي و حركتي 66
 • رشد زبان 68
 • دلگرمي از افراد پيرامون 68
 • رشد بيان خلاق و درك زيباييها 71
 • رشد حسي – حركتي 73
 • فصل پنجم :بازيهای کودکا ن 80
 • نوع بازي: 83
 • بازي و ورزش در روايات اسلامي 84
 • همبازي كودك 85
 • نكته مهم در انتخاب همبازي براي كودكان 86
 • محيط بازي 87
 • كنترل محيط بازي 88
 • سركشي از بازيهاي كودكان 88
 • مقدار بازي 89
 • بازی و خلاقیت: 91
 • لوازم مورد نیاز: 92
 • ارزش های بازی 94
 • نکات ایمنی برای آب بازی 98
 • راه های بازی با آب 98
 • «بعضی از فعالیت ها جهت رشد ذهنی و شناختی» 101
 • فصل ششم : فرضیه شناختی -رشدی پیاژه 104
 • رشد فعاليت نمادين 105
 • تعقل علمی 106
 • ثابت ماندن کمیت های مداوم (مایعات) 106
 • طبقه بندی 107
 • اندیشه اجتماعی 108
 • فصل هفتم : گفتگو بافرخنده مفیدی استاددانشگاه 113
 • فصل هشتم :  طراحی مرکز پیش دبستانی وآمادگی آیلار 118
 • مقدمه : 119
 • فرم شماره 1 132
 • فرم شماره 2 134
 • فرم شماره 3 135
 • فرم شماره 4 135
 • صورتجلسه 137
 • چارت سازماني 145
 • هزینه تأسیس مهدکودک : 146
 • وسایل ایمنی 147
 • هزینه های استخدام مربی وکمک مربی 148
 • هزینه سرانه کودک : 149
 • (برنامه کلاسی آمادگی) 150
 • فهرست منابع ومأخذ 153

پروژه / پروژه کارآفرینی پروژه کارآفرینی پرورش ماهی قزل آلا / پروژه کارآفرینی مهد کودک / تاسیس مهد کودک / دانلود طرح توجیهی ماهی / طرح توجیهی آمادگی / طرح توجیهی مهد کودک / طرح کارآفرینی پیش دبستانی / طرح کارآفرینی مهدکودک /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *