دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

مقدمه :
توليد خوراك دام از ضايعات كشاورزيامروزه بيش از هر زمان ديگر نظر موسسات علمي وتحقيقاتي و دانشمندان علوم تغديه اي به منابع جديد و ارزان قيمت براي تهيه جيره هاي غذايي حيوانات اهل معطوف گرديده است خوراك دام از ضايعات كشاورزي ازتعدادي  مواد غذايي غير همگي تشكيل شده است لذا از نظر شكل ظاهري ميتواند به صورت پودري و يا در صورت لزوم جهت حمل و نقل بهتر به صورت  بلند شده مي گردد كه بسته به سليقه  دامدار توليد وبه بازار عرضه ميگردد رنگ و بو خوراك دام بستگي كامل به نوع مواد متشكله دارد ولي بطور كلي بايد داراي رنگ و بوي طبيعي و مناسب خود را داشته باشد خوراك دام بايد داراي فرمول ها متفاوتي باشد كه تفاوت آنها در ميزان مصرف مواد اوليه بوده و تقريبا تمام كارخانجات به طور مشابه از مواد در توليد استفاده مي نمايند.
 • فهرست مطالب
 • مقدمه : 4
 • ارزش واهميت اقتصادي طرح 5
 • ميزان مفيد بودن طرح براي جامعه 6
 • ميزان اشتغال زايي طرح 8
 • موقعيت جغرافيايي و اقتصادي محل اجراي طرح 9
 • مشخصات نيروي انساني از نظر تخصص وتوانايي 10
 • تجهيزات مورد نياز و نقشه استقرار آنها 14
 • مواد مصرفي موردنياز « براي يك ماه» 16
 • زمان بندي  اجراي پروژه: 17
 • روش تأمين منابع مالي 19
 • روش بازاريابي و تبليغات 20
 • مراحل اخذ جواز تأسيس 21
 • تقاضانامه 22
 • گزارش از يك واحد توليدي خوراك دام 22
 • مشخصات متقاضیان: 25
 • 6- محوطه سازی 28
 • 8- ماشین آلات و تجهیزات و وسایل آزمایشگاهی 30
 • 9- شرح مختصر فرآیند و نمودار تولید: 32
 • 10-تأسیسات: 34
 • 11-وسایل حمل و نقل داخل کارخانه: 35
 • 12- مواد اولیه و بسته بندی : 36
 • 13- آب، برق و سوخت مصرفی: 37
 • 14-برآورد هزینه تعمیرات و نگهداری : 38
 • 15-بر آورد حقوق و دستمزد نیروی انسانی: 39
 • 16- برآورد سرمایه ثابت: 40
 • 17-هزینه های قبل از بهره برداری: 41
 • 18- برآورد سرمایه در گردش 42
 • 19- نحوه سرمایه گذاری: 42
 • 20- برآورد هزینه استهلاک: 43
 • 21- هزینه های تولید سالیانه: 44
 • 22-قیمت تمام شده  محصول : 45
 • 24- محاسبه نقطه سر به سر ( در 100% راندمان) 46
 • 25- سود و زيان ويژه (سود) 48
 • 26- ارزش افزوده خالص و ناخالص و نسبت‌هاي آن: 48
 • 27- سرمايه ثابت سرانه: 49
 • 28- كل سرمايه گذاري سرانه: 49
 • 29-شرح بازدهی سرمایه: 49
 • 30-دوره برگشت سرمایه: 49

50 صفحه

8000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !