,

سالن رنگ خودرو وتجهيزات مكانيكي آن و مطالبی در رابطه با اینورتور

تشكر و قدر داني:
حمد و سباس عالم بي مثال را كه  توفيق به انجام  رساندن  دوره كار اموزي را ارزاني داشت . بدين وسيله از كليه اساتيد محترم، دوستان گرامي خصوصا جناب اقاي مهندس هوشمند كه زحمت راهنمايي اينجانب را بر عهده داشتند و جناب اقاي مهندس فرامرز قجاوند كه زحمت مشاوره و اموزش بر دوش ايشان بود وجناب اقايان مهندسين شرقی ، روستائی ، اکبر زاده و همچنين اقايان آهنگری ، مددی و مظاهری كه در اين دوره كوتاه ولي پربار، زحمات زيادي را درجهت راهنمايي اين بنده حقير متحمل شدندوهمه عزيزاني كه كمال همكاري را با اينجانب داشتند، تقدير وتشكر مينمايم. اميد است تمامي اساتيد محترم وهمچنين دوستانيكه به نحوي در انجام اين دوره پربار اينجانب را ياري نموده اند، همواره در تمامي مدارج ومحافل علمي موفق وپيروز باشند.
مقدمه:
تقريبا هيچ کس در اين مورد شکی ندارد که اختراع چرخ، سبب اختراع بسياری از وسايل ديگر شد. اين وسيله ساده با نيروی عظيم خود به بشر اين امکان را داد تا به آرزوهای ديرينه خود مبنی بر دستيابی به درجه ای فراتر از جابجايي و تحرک ساده، برسد.
با اين حال زمان دقيق اين اکتشاف در تاريخ در دسترس نيست، ولی اين احتمال وجود دارد که طرح و ايده اين اختراع از غلتک هايي که برای تکان دادن اجسام سنگين و غير قابل حرکت استفاده می شده است، گرفته شده باشد. و درست از همين جاست که داستان اتومبيل و خودرو آغاز می شود.
کار حمل و نقل، چه کالا و چه مسافر، از زمانی که کالسکه ها و ارابه ها مهندسی پيشرفته را به کار گرفتند، رو به آسانی گرويد و پيگيريهای بدون وقفه و پيشرفت های تکنولوژی سبب شد تا افرادی همچون کارل بنز (Karl Benz)، گوتليب دايملر (Gottlieb Daimler) و ويلهلم می باخ (Wilhelm Maybach) طرح ريزی اختراعی را که خبر رسان آغاز عصر خودرو بود، انجام دهند. عصری که تماما چهره ای پر جنب و جوش و فعال داشت و هنگامی که قدرت حرکت و ابزارآلات ماشينی نيز باهم آميخته شدند، کم کم تبديل به تفريحی خوب و لذت بخش شد.
امروزه، ابتکار و ذهن خلاق آن پيشگامان و مخترعان، سنتی ديرينه را برای ما باقی گذاشته است. سنتی که خودرو سازان متعهد به حفظ و نگهداری آن هستند:
تضمين اين نکته که آنها می توانند جابجايي و حرکت ما را با ساختن ماشين هايي که هميشه قسمتی از انقلاب چرخ هستند، تامين کنند.
در ابتدا به بررسي تاريخچه خودرو در ايران مي پردازيم:
اولين اتومبيل ايران در سال ۱۹۰۰ ميلادي توسط مظفرالدين شاه به كشور وارد شد كه برخلاف خودروهاي امروزي سوخت آن نفت بود. در ابتدا به علت نبود راه هاي مناسب و سوخت (كه از روسيه وارد مي شد) استقبال چنداني از اين وسيله نشد ولي با گذشت زمان ورود خودرو به كشور سرعت بيشتري يافت، به طوري كه در سال ۱۳۰۵ تعداد اتومبيل هاي ايران به ۶۰۸ دستگاه رسيده بودكه در بين آنها ۳۶ دستگاه مربوط به سفارتخانه ها بودند.
اولين تصادف معروف ايران نيز در همين سال به وقوع پيوست و موضوع آن از اين قرار بود كه هنگامي كه درويش خان نوازنده معروف تار سوار بر يك درشكه كرايه اي بود در اثر تصادف با يك اتومبيل جان سپرد. اين حادثه مقدمه اي براي ايجاد قانون مجازات رانندگان متخلف شد. پس از اين واقعه اتومبيل وزير پست و تلگراف وقت كه به شمال رفته بود با يك گاري تصادف كرد و از حركت باز ماند. پس از اين دو حادثه كميسيوني در تهران براي بررسي راه هاي جلوگيري از تصادفات اتومبيل تشكيل شد. اين كميسيون دستور به كارگيري مامورين راهنمايي و رانندگي را در تهران و شميران صادر كرد و نيز دستور داده شد كه تنها پس از معاينه اتومبيل به صاحبان آنها تصديق داده شود…
 • فهرست مطالب
 • تشكر و قدر داني: 5
 • مقدمه: 6
 • ايران خودرو: 7
 • سال شمار توليد انواع سواري : 8
 • 1377) ميني بوس هيوندايي مدل کروز 9
 • خودكفائي : 10
 • خودكفايي پيكان 1600 11
 • خودكفايي پژو 405 11
 • خودكفايي پژوآر-دي 11
 • معاونت تحقيقات ومهندسي: 12
 • نيرو محركه: 12
 • كارخانه گيربكس سازي: 13
 • كارخانه اكسل سازي: 13
 • كارخانه موتورسازي شماره2 : 13
 • ايزو: 14
 • آموزش: 15
 • مركز آموزش ايران خودرو : 16
 • زيست: 17
 • تاريخچه سيستم مديريت زيست محيطي: 17
 • مرکز تحقيقات زيست محيطي: 18
 • كارگاه ريخته گري چدن : 21
 • مديريت: 22
 • معاونت اجرائي: 24
 • گواهينامه هاي بين المللي اخذ شده: 24
 • مديريت بدنه سازي : 24
 • مديريت برش و پرس: 25
 • مديريت قالب و پرس : 26
 • مديريت رنگ: 26
 • مديريت مونتاژ: 27
 • گواهينامه هاي بين المللي اخذ شده : 27
 • شرح كامل پروسه: 31
 • تقسيم بندي تجهيزات: 35
 • كانواير هوايي: 35
 • RFC 35
 • طولي 35
 • عرضي 35
 • مزاياي كانواير هوايي: 36
 • معايب كانوايرهاي هوايي: 36
 • كا نوايرهاي زميني: 37
 • طرز كار: 37
 • ترانسفرها داراي سه نوع حركت هستند: 39
 • فصل دوم 41
 • آموزش  درايو هاي الكترونيكي  الكتروموتورهاي AC آسنكرون 41
 • 1مقدمه 41
 • كنترل اينورتر درشبكه پروفيباس 42
 • تشريح ساختمان سافت استارتر. 42
 • راه اندازي و تنظيم . 42
 • فصل سوم 43
 • مقدمه 43
 • مروري برعملكرد الكتروموتور هاي القايي آسنكرون AC سه فاز . 43
 • V1 43
 • V2 43
 • V3 43
 • ماشين القائي سه فازآسنكرون: 45
 • ايجاد گشتاور در موتور القائي : 45
 • لغزش: 46
 • مشخصه گشتاور سرعت: 47
 • منحني و معادله گشتاور: 47
 • T 47
 • 1- روش كنترل سرعت با تغيير قطب: 50
 • مد هاي كنترلي : 51
 • كنترل سرعت با منبع ولتاژ متغير و فركانس ثابت 53
 • مدولاسيون پهناي پالس سينوس: 60
 • شكل 10-2: مدولاسيون پهناي پالس سينوس 61
 • قابليتهاي دستگاه 64
 • . A قابليتهاي دستگاه: 65
 • – شرايط محيط كار طبق استاندارد زيمنس: 66
 • . B طريقه نصب مكانيكي MMV: 67
 • . C طريقه نصب الكتريكي MMV&MDV: 68
 • – Derating جريان نسبت به تغييرات فركانس سوئيچينگ: 70
 • نكاتي در مورد كابلهاي ورودي و خروجي اينورتر: 71
 • – ابعاد موجود درايور MDV: 73
 • – نمايش ترمينالهاي الكتريكي موجود در روي اينورتر زيمنس 74
 • . F عملكرد كليدهاي روي پانل اينورتر: 74
 • – دكمه‌هاي روي دستگاه: 75
 • نحوة تغيير دادن فركانس چرخش موتور: 77
 • معرفي كامل پارامترهاي اينورتر زيمنس: 79
 • نكتة مهم: 83
 • مراحل آماده سازي و راه اندازي اينورتر سري 400 در شبكه كنترلي پروفيباس . 100
 • مراحل انجام ريست كارخانه اي 104
 • پس از انجام پروسه ريست كارخانه اي  : 105
 • دادن پارامتر هاي تنظيم حدود: 107
 • P1080 108
 • In000 108
 • هرتز 108
 • Off2 109
 • راه راه اندازي – حفاظت جريان 114
 • نحوه عملكرد soft start 118
 • نكته 1 : 120
 • نكته3 ( مهم ) : 120
 • نكته 4 ( مهم ) : 120
 • راه اندازي و كنترل الكترو موتور AC با اينورتر : 122
 • نكته مهم: 124
 • مفهوم اضافه بار : 125
 • جريان اتصال كوتاه – روش وتجهيزات حفاظتي 128
 • تنظيم رنج 136
 • فهرست اشکال
 • شکل1-2-  نماي کلي يک اينورتر ولتاژ متغيير 58
 • شکل 2-2-  ولتاژ و جريان خروجي در روش سوئيچينگ 6 مرحله‌اي 59
 • شکل5-2-  نماي کلي يک اينورتر منبع جرياني 59
 • شکل5-2-  ولتاژ و جريان خروجي در اينورترهاي منبع جرياني 60
 • شكل 5-2-  نماي كلي يك اينورتر PWM 60
 • شكل6-2-  نماي قسمت‌هاي مبدل AC به DC 61
 • شكل7-2-  نمايي از قسمت مبدل DC به AC در PWM 62
 • شكل8-2-  نماي مداري IGBT 62
 • شكل 9-2: اصول مدولاسيون پهناي پالس سينوسي 64
 • شكل 10-2: مدولاسيون پهناي پالس سينوس 64
 • شكل11-2-  تاثير طول زمان روشن بودن سوئيچ‌ها بر رشد جريان 66
 • شکل12-2-  تاثير زمان روشن بودن سوئيچها در دامنه سيگنال خروجي 67
 • شكل 1: ابعاد اينورتر 71
 • شكل 2a : ترمينالهاي الكتريكي MMV & MDV 71
 • شكل 2b & 2c:‌طريقه نصب الكتريكي اينورتر به موتور 72
 • شكل 3: تغييرات ولتاژ و جريان برحسب ارتفاع 73
 • شكل 4: تغييرات فركانس سوئيچينگ نسبت به تغييرات ولتاژ ورودي 74
 • نكاتي در مورد كابلهاي ورودي و خروجي اينورتر: 74
 • شكل 5: نحوه نصب كابلهاي كنترلي به اينورتر MICROSTER 75
 • شكل 6 : نحوه نصب كابلهاي كنترلي به اينورتر MMV & MDV 76
 • شکل 7 76
 • شكل 8: سايزهاي مختلف درايور MDV 77
 • شكل 9: ابعاد مختلف درايور MDV 77
 • – نمايش ترمينالهاي الكتريكي موجود در روي اينورتر زيمنس 77
 • شكل 10: ترمينالهاي مختلف درايور MDV در سايزهاي مختلف 77
 • شكل 11: پانل كنترلي روي دستگاه اينورتر 78
 • شكل12 : نحوه تنظيم سلكتور سوئيچ DIP براي ورودي آنالوگ 79
 • شكل 13 : ارتباط مقادير نامي موتور با پارامترهاي اينورتر 80
 • شكل 15 نحوه عملكرد پاراكترهاي P064 ، P063 92

135 صفحه

فرمت ورد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *