می 4, 2013 - admin

طرح توجیهی کارخانه روغن کشی(بهپاک)

مقدمه اي بر كار آفريني
كار آفريني تلاشي است براي ايجاد ارزش از طريق شناخت فرصتهاي شغلي ريسك مناسب با آن فرصتها و مهارتهاي مديريتي و ارتباطي به منظور بسيج منابع انساني ،مالي و جنسي براي به ثمر رسيدن و تحقق يك پروژه لازم است. ويژگيهاي عمده اي كه يك فرد كار آفرين بايستي واجد آنها باشد عبارتند از : وفاداري و احساس مسئوليت و تعهد كامل ،عزم راسخ و پشتكار .
حركت و تلاش براي با لندگي و رشد و داشتن انگيزه براي پيشرفت به عبارت ديگر عطش موفقيت آشنايي و درك خوب و ثبت از هدف و فرصتهاو موقعيتهاي آن هدف ابتكار عمل و وظيفه شناسي و احساس مسئوليت شخصي ،ريسك نمايي دقيق و حساب شده و ريسك طلبي .
امروز تاكيد و تمركز باري گسترش كار آفريني و تقويت و توسعه بخشي بازرگاني يك نياز حياتي است يك كارآفريني آينده لازم است قبلا مسائل مالي و بودجه اي و سرمايه اي را با تكيه و توجه به امر نقدينگي و گردش پول و سرمايه جاري شركت كه امر بسيار مهمي است ،به دقت مورد توجه قرار دهد و با پرهيز و اجتناب از نقاط ضعف و كاستي ها تمركز خود را ولي نقاط قوت معطوف دارد .
كار آفريني امروزه يك بعد حياتي و بسيار مهم مؤسسات كوچك و متوسط بازرگاني است .رشد كارآفريني كه ريسك نمايي كارآفرينان را مي طلبد ،تولد ثروت ،ايجاد فرصتهاي شغلي پرداخت ماليات و فعال سازي تقاضاهاي اقتصادي براي كالا و خدمات ،قابليت شناوري يك اقتصاد را در راستاي رسيدن به اقتصادي پر رونق و متعالي آسان مي سازد .
اهداف و انگيزه هاي فرد كار آفرين :
1- داشتن تخصصي در اين زمينه
2- داشتن بازار كار بيشتر
3- بر طرف كردن نياز افراد جامعه
4- ايجاد شغل كه باعث حل قسمتي از معضل بيكاري شده
5- كسب سود
 • فهرست مطالب
 • مقدمه اي بر كار آفريني 4
 • نيازسنجي از وضع بازار: 6
 • بازاريابي شركت بهپاك 7
 • اساسنامه شركت سهامي عام صنعتي بهپاك 14
 • بخش اول 14
 • بخش دوم : تغييرات در سرمايه شركت 17
 • بخش سوم : مجامع عمومي 20
 • بخش چهارم : هيئت مديره 26
 • بخش پنجم ـ بازرس 35
 • بخش ششم : حسابهاي شركت 36
 • بخش هفتم – انحلال و تصفيه 39
 • مديريت و بازاريابي بين المللي : 40
 • گرايش توليد : 42
 • گرايش محصول : 43
 • گرايش فروش : 43
 • گرايش بازاريابي : 43
 • فرصت هاي اصلي اين گرايش عبارتند از : 44
 • سيستم بازار : 44
 • عناصر محيط بازاريابي : 44
 • روش هاي رقابتي : 46
 • برنامه ريزي استراتژيك بازار يابي : 46
 • برنامه ريزي استراتژيك كلان شركت: 47
 • شناسايي واحدهاي خودگردان: 47
 • تجزيه و تحليل و ارزيابي سرمايه گذاريها : 48
 • برنامه ريزي استراتژيك واحدها : 48
 • فرآيند بازاريابي : 49
 • تجزيه و تحليل محيط خارجي 49
 • فلسفه وجودي واحدها 49
 • تجزيه و تحليل محيط خارجي 49
 • تعيين 49
 • اهداف 49
 • تدوين 49
 • استراتژي 49
 • تدوين 49
 • برنامه 49
 • اجرا 49
 • بازخورد و كنترل 49
 • 2-تجزيه وتحليل برنامه‌ريزي استر اتژيك 49
 • 1-اطلاعات و توصيه هاي بازاريابي 49
 • 6-ارزيابي نتايج 50
 • 5-اجرا 50
 • 4-برنامه هاي بازاريابي 50
 • 3-اهداف و منابع تصويب شده 50
 • 2-هزينه هاي سرمايه گذاري طرح : 52
 • 2-1-تسطيح و محوطه سازي : 52
 • 2-2-هزينه هاي سرمايه گذاري : 52
 • جدول 2-2 53
 • سرمايه گذاري ثابت 53
 • وسايل اداري و كارگاهي 53
 • 2-3-ساختمان ها : 53
 • 2-4-ماشين آلات و تجهيزات : 54
 • 2-8-وسايط نقليه : 57
 • جدول (2-8) – مشخصات وسايط نقليه 58
 • رديف 58
 • جدول (2-9) – مشخصات وسايل اداري و كارگاهي 58
 • رديف 58
 • تلفن و فكس 58
 • سرمايه در گردش مورد نياز : 59
 • موا اوليه وارداتي 59
 • – مواد اوليه اصلي  و بسته بندي 60
 • – حقوق و دستمزد مستقيم و غيرمستقيم : 60
 • – آب و برق و سوخت 63
 • – تعميرات و نگهداري 63
 • هزينه استهلاك 64
 • پروتئين گيـــاهي سويا: 67
 • ســـويا: 67
 • تاريخچه : 67
 • 2- ارزش تغذيه اي پروتئين سويا و فوايد آن : 68
 • 3- خواص تابعي پروتئين سويا: 71
 • 4- بهبود كيفيت تغذيه اي پروتئين ســويا: 73
 • 4-1- افزايش اسيدهاي آمينه ضروري : 73
 • 4-2- بهبود هضم پذيري پروتئين: 73
 • 1-4-2- بازدارنده هاي تريپسين و حذف آن : 73
 • 2-2-4- فيتات و حذف آن : 74
 • 3-4- نفخ زدايي : 74
 • 1-3-4- كنتـرل فرآوري : 75
 • 5- علت پذيرش پائين براي مصرف ســويا: 75
 • 6-پروتئين سويا در صنايع فرآوري غـــذايي : 76
 • روش مصرف ســويا: 77
 • امور اداري – آموزش – مالي 81
 • ب ) آموزش ضمن خدمت 82
 • كلياتي در مورد كاركنان شركت بهپاك : 84
 • چارت سازماني كاركنان : 87
 • عملكرد و فعاليت : 88
 • 1-توليد: 88
 • 1-روغنكشي مكانيكي : 89
 • 2-روغنكشي باحلال (اكستراكسيون ): 89

100 صفحه

فرمت ورد

6000 تومان خريد

پروژه / پروژه کارآفرینی احداث کارخانه / راه اندازی کارخانه روغن / طرح توجیهی / طرح توجیهی کارخانه / طرح کارآفرینی کارخانه روغن کشی / کارآفرینی / کارخانه روغن کشی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *