سورس الگوریتمهای زمانبندی درس سیستم عامل

 

Quine: Program that prints itself without using file Download Source Code
Shortest job first CPU scheduling Download Source Code
First come first serve CPU scheduling Download Source Code
Shortest remaining time first CPU scheduling Download Source Code
Round robin CPU scheduling Download Source Code
Priority non preemptive CPU scheduling Download Source Code
Priority preemptive CPU scheduling Download Source Code
Predictive parser Download Source Code
Recursive decent parser Download Source Code
Non recursive decent parser Download Source Code
First and follow Download Source Code
First and follow 2 Download Source Code
Banker’s resource allocation & deadlock avoidance algorithm Download Source Code
Lexical analyzer for converting a sequence of characters into a sequence of tokens Download Source Code
First in first out, page replacement algorithm Download Source Code
Least recently used, page replacement algorithm Download Source Code
Optimal page replacement algorithm Download Source Code
0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *