تیر ۱۵, ۱۳۹۲ - admin

واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات

مقدمه :
انسان از ابتدای خلقت خويش همواره به ارتباط با هم نوع نياز داشته و اين نياز در گذر سال ها و قرن ها بيشتر شده به صورتی که تبديل به يک ضرورت انکار پذير در زندگی انسان ها شده است و همين نياز باعث شده انسان به دستاوردهای بزرگی مانند پست، تلگراف، تلفن و اينترنت دست يابد و مطمئناً دستاوردهای بهتری نيز در آينده براساس همين نيازها به وجود خواهد آمد و در حقيقت جهان پهناور امروز به واسطه همين ارتباطات ايجاد شده به دهکده جهانی تبديل شده است. مخابرات سهم عظيم و به جرات می توان گفت بزرگترين سهم را در برقراری ارتباط بين انسان ها به عهده دارد، که به تنهايی شامل بخش ها و قسمت های مختلفی می باشد. در اين گزارش که حال گذراندن يک دوره 240 ساعته در شرکت مخابرات استان …………….. می باشد به طور مختصر توضيحاتی در رابطه با چگونگی عملکرد اين شرکت ارائه شده است.
فصل اول:آشنايی با مکان کارآموزی (مخابرات)
تاريخچه
ايجاد ارتباطات مخابراتی در ابتدا با اختراع تلفن توسط گراهانبل بوجود آمد و از آن پس اين ارتباطات گسترش يافت تا اينکه به شکل امروزی درآمده است. در ابتدای کار ارتباطات کاناليزه نبوده و امنيت نداشت.
و از زمانی که شبکه مخابراتی گسترش يافت نياز به بخشی جهت ايجاد ارتباط با ساير قسمت ها بود و ديگر اين امکان وجود نداشت که هر مشترک به صورت مستقيم با ساير مشترکين در ارتباط باشد. از اين رو از تکنولوژی به نام سوييچ استفاده شد.
سوييچ در لغت به معنی کليک زدن می باشد. اما در عمل به معنی دستگاهی است که عمليات پردازش، محاسبه شارژينگ و کليه کارهای مرتبط با آن را انجام می دهد.
اداره پشتيبانی فنی در ارتباط با سوييچ است. وقتی دو مشترک به صورت مستقيم با يکديگر ارتباط برقرار می کنند سوييچ هيچ گونه جايگاهی ندارد.
سوييچ را نصب می کنيم و اين سوييچ مشخص می نمايد که کدام مشترک می تواند با ديگر مشترک از همان مرکز يا از ساير مراکز در ارتباط باشد.
شرح مختصر از خدمات فرآيند خدمات :
خدماتی که در اين بخش ارائه می شوند عبارتند از :
1- خرابی از سوييچ
2- up grade سوييچ
3- کنترل عملکرد سوييچ (تغيير سخت افزار و نرم افزار)
4- ارزيابی سوييچ و غيره
فعاليتهای اين بخش به طور کلی به سه دسته زير تقسيم می شوند :
1- تعمير و سرويس اساسی کليه گروه های سالن يک مرکز
اين بخش وظيفه دارد که به گروه های مختلفی از دستگاه ها که در سالن يک مرکز قرار دارند سرکشی کرده و آنها را تعمير و سرويس کنند.
2- تعمير يا تعويض کليه قطعات فرسوده
کليه قطعات و کارت های فرسوده و خراب از مراکز شهری ديگر در سطح استان و شهر به اين بخش آورده شده و تعمير و سرويس و در صورت لزوم تعويض می شوند در بعضی موارد که امکان جابجايی دستگاه ها نباشد کارمندان اين بخش به اين مراکز در سطح شهر يا استان می روند و به تعمير يا سرويس دستگاه خراب در آن محل می پردازند….
 • فهرست مطالب
 • مقدمه : 6
 • فصل اول:آشنايی با مکان کارآموزی (مخابرات) 7
 • تاريخچه 8
 • شرح مختصر از خدمات فرآيند خدمات : 9
 • 1- تعمير و سرويس اساسی کليه گروه های سالن يک مرکز 9
 • 2- تعمير يا تعويض کليه قطعات فرسوده 9
 • فصل دوم:ارزيابی بخش های مرتبط با رشته فن آوری اطلاعات و ارتباطاتITC) ) 10
 • موقعيت رشته کارآموز : 11
 • شرح وظايف رشته کارآموز : 11
 • برنامه های آينده سازمان : 11
 • فصل سوم :آموخته ها 12
 • واحد پشتيبانی فنی مراکز شهری 13
 • شرکت های ايرانی : 13
 • شرکت ها خارجی : 14
 • توپولوژی شبکه : 14
 • مراکز ترانزيت : 15
 • Numbering : 16
 • خطوط لينک يا ترانک 17
 • پيش شماره (Prefix): 18
 • تماس های شهری : 18
 • تماس های بين شهری : 19
 • کد منطقه (area code) : 22
 • تماس های کشوری: 23
 • انواع مراکز از نظر ساختاری : 23
 • قسمت فنی هر مرکز مخابراتی به صورت کلی به 4 قسمت تقسيم می شود : 24
 • MDF : 24
 • PCM : 25
 • مسير برقراری ارتباط از مشترک تا مرکز : 26
 • گاز کنترل : 26
 • تبديل صوت به سيگنال ديجيتال : 27
 • 2M يا E1 استاندارد اروپايی) : 27
 • فيبر نوری : 28
 • Buffer cating 28
 • Call prossesing : 29
 • 1- برداشتن گوشی (off hook کردن) : 29
 • 1- شماره گيری (Dialing) : 30
 • push button : 31
 • چگونگی شماره گيری : 31
 • تجزيه و تحليل شماره ها : 31
 • انواع کارت ها : 34
 • مکانيسم Hot standby  : 36
 • کارت POWER : 36
 • کارت مشترکين : 37
 • وظايف اصلی کارت Line : 37
 • 3- ارسال زنگ به مشترک : 37
 • 4- scan کردن کل مشترکين کارت : 37
 • کارت همزمانی يا clk : 38
 • کارت Announcement : 38
 • کارت ترانک ديجيتالی (Digital Trunk) : 38
 • کارت تن : 39
 • 1-  FPH : 40
 • 2- PRM  : 40
 • 3-  PCC : 40
 • 4- MAS/Voting  : 40
 • 5- PNS  : 40
 • 6- UAN : 41
 • نتيجه گيری : 41
 • منابع 45

پروژه / پروژه کارآموزی پروژه کارآفرینی / پروژه کارآموزی / کارآموزی سوییچ مخابرات / کارورزی در مخابرات / کارورزی در واحد فنی مخابرات / واحد فنی سوییچ مخابرات /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *