دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

در این وب سایت به ارایه اطلاعاتی در مورد انواع پرندگان پرداخته شده است. پرنده به جانورانی که بدنی پوشیده از پر دارند و خونگرم می‌باشند گفته می‌شود. بیشتر پرندگان توانایی پرواز دارند. در رده‌بندی جانوران پرندگان از مهره‌داران به‌شمار می‌روند. پرندگان مهره‌دارانی هستند خونگرم با پوشش پر و تخمگذار در این موجودات زایده‌های حرکتی قدامی به صورت بال تغییر شکل یافته و زایده‌های حرکتی خلفی برای راه رفتن نشستن و یا شنا کردن سازگاری یافته‌است. قلب پرندگان چهار حفره‌ای و خم آیورت به سمت راست است.استخوانهای سر به هم جوش‌خورده و در استخوان پس‌سری تنها یک (مهره -مفصل) دارند. در این مهره داران ۹ کیسه هوایی متصل به ششها وجود دارد استخوان‌ها به جهت کاهش وزن مجوف شده‌اند چشمها بزرگ و حس بینایی بارزترین حس آنهاست. این گروه از موجودات از فرمانرو جانوران شاخه طناب‌داران زیر شاخه مهره داران رده پرندگان مشتق شده و بعد از پستانداران از تکامل یافته ترین جانوران می‌باشند.

قالب فایل:HTML Web Site + Source + Document

 

 

دانلود نمونه پروژه

 

 

18000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !