دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند
مقدمه:
از آنجائيكه اين طرح ماهيتاً داراي ارزش افزوده پائين مي باشد وقسمت اعظم قيمت تمام شده را مواد اوليه آن تشكيل ميدهد لذا با تغيير در تكنولوژيهاي توليد كه آنها در نوع خود بسيار محدود مي باشد تغييرات خيلي ناچيزي در قيمت تمام شده ايجادمي شود. لذا ويژگيهاي برتر و بالاتر در اين طرح صرفا مربوط به كيفيت توليد محصول مي باشد كه لازمه كنترلهاي كيفيت در مرحله خميرگيري و پخت و بسته بندي را طلب مي نمايد و در كنار اينها توجه به ذائقه مصرف كننندگان نيز حائز اهميت مي باشد در اين طرح نيز تكنولوژي متداول توليد كيك وكلوچه استفاده شده است و قيمت تمام شده محصول براحتي قابل رقابت با محصولات مشابه داخلي مي باشد.
نقطه سربسر توليد:
در نقطه سربسر توليد در آمد حاصل ا زفروش معادل مجموع هزينه هاي ثابت و متغير توليد خواهد بود
هزينه‏هاي متغير+ هزينه هاي ثابت اوليه= درآمد حاصل از فروش
(مقدار توليد× هزينه متغير واحد محصول) + هزينه ثابت سالانه= قيمت فروش واحد× مقدار توليد در نقطه سربسر
 • فهرست مطالب
 • مقدمه: 4
 • نقطه سربسر توليد: 4
 • نرخ بازدهي سرمايه: 5
 • روش توليد: 9
 • برق مصرفی:‍ 11
 • محاسبه انرژي مصرفي: 11
 • مصرف آب: 12
 • مصرف گازوئيل: 12
 • مصرف بنزين ونفت 12
 • نفت مصرفي روزانه: 12
 • آشنائي با مشخصات فني دستگاه فر 13
 • كيك و كلوچه 16
 • فرآيند توليد كيك و كلوچه 19
 • قسمت پنجم – اطلاعات مربوط به توليد كالا 24
 • 2-2-قيمت تمام شده محصول: 25
 • 3-محاسبه قيمت فروش 26
 • 2-3-قسمت فروش كل محصول توليد: 27
 • 2-محاسبه قميت تمام شده محصول: 27
 • 1-2-محاسبه هزينه هاي ثابت توليد: 27
 • -استهلاك ها 28
 • -هزينه هاي غير پرسنلي دفتر مركزي 28
 • 1-محاسبه هزينه ها‍: 29
 • 4-1-بر آورد هزينه هاي: 31
 • كل سرمايه در گردش بريال 33
 • -برآورد ساخت و هزينه هاي ساختماني ومحوطه سازي: 36
 • پلان كلي استقرار كارخانه 39
 • -محاسبه انرژي برق مصرفي رزانه( به كيلووات ساخت): 40
 • 2-11-محاسبه هزينه انواع انرژي مصرفي ساليانه: 42
 • 8- ليست مشاغل و مقدار حقوق ماهانه وسالانه 42
 • 9- نوع و مقدار انرژي و هزينه آن: 44
 • 1-9- محاسبه انواع انرژي موردنياز: 44
 • -محاسبه توان برق مصرفي(به كيلووات): 44
 • «جدول پيش بيني تراز نامه طرح» 44
 • نمودار نقطه سر به سر 50
 • جدول مشخصات هزينه هاي طرح» 51
 • جدول پيش بيني عملكرد و سود و زيان طرح 62
 • سالهاي بهر ه برداري 62
 • اقلام 62
 • سال اول 62
 • سال دوم 62
 • سال سوم 62
 • سال چهارم 62
 • سال پنچم 62
 • ملاحظات 62
 • درصد وفروش 62
 • استفاده از ظرفيت 62
 • روش كل 62
 • ساير فروش 63
 • خالص 63

68 صفحه

فرمت ورد

6000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !