شهریور ۱۴, ۱۳۹۲ - admin

پروژه کارآفرینی تولید كرم پوسال

پیش گفتار: 
اهداف و ضرورت اجرای طرح تولید کود كرم‌پوسال:
1- ارزش افزوده بالا
2- بهره¬برداری زود و سریع
3- اشتغال‌زایی (در روستاها –شهرها)
4- در اکثر نقاط کشور می¬تواند به عنوان طرحی نو مطرح گردد.
5- توسعه اقتصادی –کسب درآمد
6- هزينه كم جهت اجرا براي يك نفر و يا شركتها
تولید كرم‌پوسال: یک سناریوی کشوری
فرآیند تولید كرم‌پوسال می¬تواند علاوه بر مزارع در خانه¬ها و فضاهای دانشگاهی، رستورانها، گلخانه-ها و مشاغل مربوط به خاک نیز انجام گرفته و فواید بسیاری در بر دارد. برای پی بردن به نمونه¬هایی عالی از این کار در مقیاس¬های کوچک و بزرگ و فناوری¬های پایین یا پیشرفته این بخش را از نظر بگذرانید.
هدف ما بر این بوده است که در گسترش و سود بردن از طرح یا شغل تولید كرم‌پوسال به شما عزیزان علاقه¬مند کمک شود¬. خدمات مشاوره¬ای ما بر پایه سالها تجربه در زمینه مدیریت منابع آلی شکل گرفته است. ما به مشتریان خود کمک می¬کنیم تا راه¬حل¬هایی عملی در پیش گیرند. این امر به معنای یافتن تعادل صحیح بین مواد اولیه و روشهایی در جهت رسیدن به اهداف شماست. ما اطلاعات خود را راجع به بازار با رویکردهای اثبات شده در این زمینه و تفکر خلاق در می¬آمیزیم تا بهترین راه‌حل را بیابیم. در سرتاسر دنیا، دانشمندان و کشاورزان در حال ایجاد واحدهای تولید كرم‌پوسال در مقیاس بزرگ می¬باشند. تلاش ما بر این مبنا بوده است که بتوانیم کمکی به عزیزان علاقه¬مند به عرصه تولید کود كرم‌پوسال بکنیم.
Vorm معادل لاتین کلمه «کرم» می¬باشد و تولید كرم‌پوسال نیز اصولاً تهیه کمپوست توسط کرم¬ها است.
برخلاف رفتار ناخوشایند ما با طبیعت، کرمها در سرتاسر کره زمین به حاصلخیزی و هوادهی بیشتر خاک کمک می‌کنند. آنها حتی می¬توانند در حل مشکل زباله¬های آلی نیز به ما کمک نمایند. وجود زباله¬های آلی فاسد شونده باعث آلودگی منابع آب زیرزمینی می¬شوند.
کرم¬ها قادرند این زباله¬های آلی را خورده و در مقابل، کود در اختیار ما قرار دهند و این معامله-ای است که انسان نمی¬تواند براحتی از آن صرف‌نظر نماید.
چارلز داروین بیش از چهل سال بر روی کرمهای خاکی مطالعه نمود. او می¬گوید: «کرمها زندگی گیاهی را بسیار بهبود می¬بخشند. آنها خاک را سوراخ کرده و باعث نرمی آن می¬شوند. همچنین با کشیدن ساقه¬ها و شاخ و برگهای کوچک به درون خاک و نیز آوردن تعداد زیادی از خاکدانه¬های ریز به سطح خاک، باعث افزایش نفوذپذیری خاک در هنگام بارندگی می¬شوند. این کلوخه¬ها، مدفوع کرمی نام دارند که به عنوان فضولات کرمها، کود آلی مناسبی برای رویش دانه¬ها و علف¬ها می‌باشند.»
فصل اول کود كرم‌پوسال
هدف از ارائه این فصل:
در این فصل سعی بر آن شده است که عزیزان علاقه‌مند را با خواص فوق‌العاده کود كرم‌پوسال آشنا کنیم و این کود بیولوژیک را با سایر کودهای بیولوژیکی و کمپوست¬های معمولی مقایسه کنیم. همچنین مطالب مختصری در خصوص کرم بیان گردیده است که آشنایی عزیزان را با کرم میسر می‌سازد.
سودمندیهای كرم‌پوسال
زباله¬های آلی می¬توانند به سرعت توسط کرمهای خاکی تجزیه و متلاشی گردند و به ماده¬ای غیرسمی پایدار با ساختاری خوب و مناسب تبدیل شوند که این ماده به طور بالقوه از ارزش اقتصادی بسیاری به عنوان تهویه کننده¬ی خاک در رشد گیاهان برخوردار است. كرم‌پوسال ماده¬ای شبیه به پیت است که به خوبی تغییر فرم یافته و ساختار، تخلخل، تهویه، زهکشی و ظرفیت نگهداری رطوبت در آن در حد عالی می¬باشد.
در این زمینه، سامانه‌هایی با فناوری پیشرفته، متوسط و پائین در دسترس می¬باشند که سامانه‌هایی که از فناوری پایین برخوردارند می‌توانند به راحتی در مزارع کوچک یا در دامداری¬ها مورد استفاده قرار گیرند. كرم‌پوسال می¬تواند تعادل مناسبی بین مواد معدنی ایجاد کرده، دسترسی به مواد مغذی را ارتقاء بخشیده و به عنوان دانه¬های هم‌تافت کود عمل نماید. همچنین وزن مخصوص ظاهری زباله را به شدت کاهش می¬دهد اگرچه این کار نیاز به زمان بیشتری دارد.
تولید كرم‌پوسال تعداد ریز موجودات بیماریزای گیاهی را به شدت کاهش داده و بنابراین از این نظر برتری نسبی به کمپوست معمولی دارد. نظر کلی بر این است که عوامل بیماریزای گیاهی طی مرحله گرماگرایی فرآیند کمپوست‌سازی از بین می¬روند. اما تحقیقات انجام شده نشان می‌دهد که تولید كرم‌پوسال نیز باعث از بین رفتن این عوامل می‌گردد. تولید کمپوست به عنوان یک فرآیند هوازی منجر به معدنی شدن نیتروژن می¬شود و در مورد تولید كرم‌پوسال نیز، استفاده از کرمهای خاکی باعث افزایش این فرآیند و تسریع آن می¬گردد.
فرآیندهای هوموسی شدن که در مرحله رسیدگی کمپوست‌سازی اتفاق می¬افتد، در طول فرآیند كرم‌پوسال، بزرگتر و سریعتر می¬باشند. همچنین تولید كرم‌پوسال در مقایسه با تولید کمپوست معمولی می¬تواند کاهش بیشتری از فلزات سنگین قابل جذب توسط موجودات زنده را به همراه داشته باشد و شواهدی وجود دارد که نشان می¬دهد محصول نهایی این عمل ممکن است شامل ترکیبات هورمون مانندی باشد که باعث تسریع در رشد گیاه می¬شود.
فرآیندهای تولید کمپوست معمولی و كرم‌پوسال در مدیریت مواد زاید، در جستجوی رسیدن به محصولاتی هستند که دارای ارزش اقتصادی می¬باشند. به همین دلیل، امکانات دیگر این فناوریها نادیده گرفته شده و تاکنون بر روی آنها مطالعه¬ای انجام نشده است.
تولید كرم‌پوسال دارای بیشترین اهمیت در بکارگیری فرآیند تثبیت و پایدارسازی، ساماندهی زباله¬های آلی بصورتی است که همزمان با آن، موفقیت در دفع زباله یا دست کم به حداقل رساندن مشکلات زیست محیطی ناشی از مصرف آنها، بدون اینکه در بسیاری از موارد نیاز به تکمیل فرآیند باشد را فراهم می¬نماید. اگر ترکیب و ویژگیهای زباله‌هایی که باید مورد تصفیه قرار گیرند این امکان را بدهد، فرآیندهای تولید كرم‌پوسال می¬توانند تا مرحله پایانی به صورت کامل انجام گیرند تا اینکه به محصول نهایی با ساختار و کارآیی بهتر منجر گردد…..
 • فهرست
 • پیش گفتار: 5
 • تولید كرم‌پوسال: یک سناریوی کشوری 5
 • فصل اول کود كرم‌پوسال 0
 • هدف از ارائه این فصل: 11
 • سودمندیهای كرم‌پوسال 11
 • به حداقل رساندن خطر آلودگی: 14
 • مطالبی در مورد پرورش کرم: 15
 • مقایسه شیمیایی کمپوست باغی و كرم‌پوسال و همچنین کمپوست دامی: 16
 • فصل دوم مواد مناسب برای تولید کود كرم‌پوسال 12
 • هدف از ارائه این فصل: 23
 • مواد مناسب برای تولید کود كرم‌پوسال: 23
 • فضولات حیوانی: 23
 • زبالههای کشاورزی: 24
 • زبالههای جنگلی: 24
 • خرده برگهای ریخته شده در سطح شهرها: 24
 • کاغذ باطله و پارچههای کتانی و … 24
 • زبالههای شهری: 25
 • محلول آبکی بیوگاز: 25
 • زبالههای صنعتی: 25
 • جدول: فهرست مواد زاید آزمایش شده برای تولید كرم‌پوسال (Kale 1994) 26
 • مواد مجاز برای تغذیه کرمها: 27
 • فصل سوم مورفولوژی کرم 23
 • هدف از ارائه این فصل: 33
 • مورفولوژی عمومی کرمهای خاکی: 33
 • ساختار بدن: 33
 • حلقهبندی بدن کرم: 33
 • کلیتلوم: 33
 • ستا (موهای موجود بر روی بدن کرم): 34
 • انواع شکافها و روزنههای موجود در بدن کرم: 34
 • ایزینیا فتیدا (Eisenia foetida) 35
 • کرم خاکی و حشرات: 37
 • فصل چهارم روش‌های تولید کود كرم‌پوسال 33
 • هدف از ارائه این فصل: 43
 • انواع روشها: 43
 • شرایط تولید: 44
 • کف: 44
 • تل‌بندی: 45
 • شیاربندی: 46
 • نحوهی تل‌بندی: 46
 • لجن کشي و آماده کردن برای تزریق: 47
 • خرید کرم و مقدار استفاده: 48
 • توجه: 49
 • تزریق کرم: 49
 • مراقبت: 50
 • برداشت کرم و كرم‌پوسال: 50
 • روش خانگی: 51
 • یادآوری: 52
 • تهیهی کرم خشک: 52
 • فصل پنجم طرح توجیهی اقتصادی تولید کود كرم‌پوسال 43
 • و کرم گونهی ایزینیا فتیدا 43
 • هدف از ارائه این فصل: 61
 • توجیه اقتصادی تولید کود ورمی‌کمپوست و 61
 • کرم گونه ایزینیافتیدا 61
 • ماهيت ايده: توليدي و خدماتي 62
 • پرورش كرم در مديريت مواد زائد (كاربرد كرم‌هاي خاكي و فنّاوري‌هاي مربوط به آنها در مديريت و كاهش مواد زايد توليد شده) 63
 • برتري و مزيت اين كسب و كار نسبت به ديگر كسب و كارها: 63
 • موقعيت محل كار: 63
 • مراحل مختلف اجراي پروژه: 64
 • طرح مالی: 64
 • هزينه تجهيزات 65
 • هزينه وسايل اداري 66
 • منابع و مراجع: 75

75 صفحه فرمت word

 

پروژه / پروژه کارآفرینی پرورش کرم پوسال / پوسال / تولید کود از کرم / طرح توجیهی پرورش کرم / فواید کرم پوسال / کارآفرینی کرم / کرم پوسال / کود کرم پوسال /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *