می 3, 2013 - admin

پروژه کارآفرینی شرکت سیمان

مقدمه
امروزه با پيشرفت جوامع ورشد روز افزون اقتصادي جوامع كه نتيجه آن نياز به محصولات جديد كه اين مورد خود دليل مهمي براي تاسيس و راه اندازي اين نوع شركت مي باشد . اين طرحهاي جديد و نو موجب افزايش اشتغال در كشور مي باشد و ايين طرحها مي تواند زود بازده باشند و در نتيجه آن گسترش دامنه فعاليت مي باشد.0 صنعت توليد سيمان صنعتي است كه قابليت ساخت انواع سيمان مورد نياز صنايع مختلف را از آميزه هاي مختلف دارا مي باشد سيمان به دليل تنوع نوع مصرف داراي موارد استفاده بسيار وسيع مي باشد و لذا داراي با زار بسيار خوبي مي باشد . براي انتخاب ظرفيت واحد بر مبناي ظرفيت موجود و نيز كم كردن ريسك سرمايه گذاري پس از صحبت كردن با صاحب نظران در اين محدوده ظرفيت توليد بين 7000الي 7000 مي باشد كه ظرفيت مورد انتظار و انتخابي براي گام اول 27000 تن مي باشد.
بر اساس نرخهاي متداول موجود و استعلامهاي بدست آمده از صاحبان صنايع و فروشندگان تمام آن ها نشان دهنده سود آوري طرح و حالت بسيار پايدار اقتصادي آن مي باشد كه موجب جذب متقاضيان خصوصي براي سرمايه گذاري در اين رابطه خواهد داشت.
 • فهرست مطالب
 • مقدمه: 4
 • بخش اول:كليات و شناخت طرح 5
 • سوابق ثبتي مجري طرح 5
 • سوابق تجربي و عملي 6
 • مجوزهاي قانوني 6
 • نيروي انساني بخش هاي مختلف پروژه 7
 • جدول(5-3-1) پرسنل قبل از توليد 8
 • جدول (5-3-2)- پرسنل بعد از توليد ظرفيت مورد انتظا ر 8
 • معرفي توليدات كارگاه و پيش بيني ظرفيت توليدي : 9
 • مراحل و روش توليد : 9
 • جدول(5-5)- برنامه توليدات 10
 • بخش دوم : بررسي فني طرح 12
 • 2-1- محل اجراي طرح 12
 • 2-2- ميزان سرمايه گذاري ثابت طرح : 13
 • جدول(5-7)- مشخصات زمين : 14
 • ديوار كشي و محوطه سازي : 14
 • جدول(5-8)- ديوار كشي ومحوطه سازي 14
 • ساختمان ها: 14
 • ب  )ساختمان مواداوليه : 15
 • جدول(5-9)- مشخصات ساختمان ها 15
 • جدول (5-10)- تاسيسات مورد نياز 17
 • جدول 05-12) وسايل نقليه 18
 • جدول زمانبندي طرح: 20
 • نحوه مصرف سرمايه گذاري ثابت 21
 • جدول( 5-13)صورت ریز هزینه های تاسیس و سرمایه گذاری های انجام شده : 22
 • 2-4- برنامه توليد وبرآورد هزينه هاي توليد : 22
 • جدول(5-14)- برنامه توليد 22
 • حقوق و دستمزد مستقيم و غيرمستقيم : 23
 • هزينه تعمير ونگهداري : 23
 • بخش سوم: بازار وبازاريابي 24
 • بخش چهارم : بررسي هاي اقتصادي 25
 • 4-1-)موقعيت كلي اقتصادي طرح : 25
 • 4-2-) محدوده جغرافيايي طرح : 25
 • 4-3-)بررسي عرضه : 25
 • بخش پنجم : بررسي هاي مالي 27
 • جدول(5-17)- برآورد سرمايه گذاري طرح 27
 • جدول (5-18)- پرسنل توليد 32
 • جدول (5-19)- دستمزدمستقيم و غيرمستقيم : 32
 • جدول 5-20)- هزينه تعميرونگهداري 33
 • جدول (5-21)- هزينه سوخت انرژي مصرفي 34
 • جدول (5-22)استهلاکات 34
 • جدول (5-23)- سايرهزينه هاي ثابت 35
 • جدول (5-23)- هزينه هاي توليد وعملياتي متغير وثابت 36
 • پيش بيني حساب سود و زيان : 41
 • جدول (5-25) پيش بيني حساب سود و زيان 42
 • پیش بینی گردش وجوه نقد : 43
 • جدول (5-26)  پیش بینی گردش وجوه نقد 43
 • جدول( 5-27) تراز نامه پیش بینی شده 44
 • 5-12) تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر : 45
 • تجزيه و تحليل نسبتهاي مالي: 47
 • شاخص سود آوري: 56
 • خلاصه و نتيجه گيري: 56
 • نتيجه گيري و پيشنهاد: 59

60 صفحه

6000 تومان خريد

پروژه / پروژه کارآفرینی پروژه کارآفرینی سیمان / درآمد کارخانه سیمان / طرح توجیهی / طرح توجیهی کارخانه سیمان / طرح کارآفرینی / طرح کسب وکار / کارخانه / کارخانه تولید سیمان /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *