,

پروژه کارآفرینی پارچه بافی

مقدمه
پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته بقدري متنوع بوده است كه ميتوان بجرات آنرا بعنوان دومين تحول بزرگ صنعتي در زمينه تكنولوژي و ماشين سازي بحساب آورد . اگر اولين تحول بزرگ صنعت نساجي را در قرن نوزدهم با بكار افتادن چرخهاي اين صنعت توسط نيروي مكانيكي بدانيم بطور قطع دومين تحول بزرگ نساجي در اواسط قرن بيستم و با ارائه روشهاي جديد ريسندگي مانند توليد الياف فلامنت ، ريسندگي اوپن ، اند open‍‍ ( )  I:NDورد بافندگي ،ماشينهاي بافندگي پيشرفت تكنولوژي نساجي در چند سال گذشته به اندازه اي چشمگير و تغييرات آن بدون ماكو و ماشينهاي بافندگي چند فازي انجام گرفته است .  دلائل تحولات صنعت نساجي بغير از مسائل اقتصادي و تكنيكي توليد ، به عوامل زير نيز بستگي داشته است : ازدياد سريع جمعيت در قرن نوزدهم و بيست سبب شد تا نياز به افزايش توليد كارخانه نساجي در نتيجه افزايش توليد ماشين آلات نساجي بيشتر شود .
پيشرفت سريع ساير صنايع و در نتيجه كمبود كارگر و بالا رفتن دستمزد در اين صنايع باعث شد كه كارگران صنعت نساجي به صنايع ديگر روي آورند . در اين مورد تنها راه حل عملي ، اتوماتيك كردن ماشينها براي كم كردن نياز به كارگر و به موازات آن افزايش توليد ماشين آلات به منظور قادر ساختن كارخانجات توليدي به پرداخت دستمزد بيشتر بودس .
بالا رفتن تمدن ماشيني و تحول روزافزون مد در زندگي عامه مردم سبب شد تا ميزان مصرف منسوجات سرانه افزايش يابد . ماشينهاي بافندگي از زمان بوجود آمدن دستگاه بافندگي دستي تا ماشينهاي بافندگي اتوماتيك ، دوره تكميلي قابل ملاحظه اي را پشت
سر نهاده است . با اين وصف اگر مطالعه سطحي در اين مورد انجام گيرد ملاحظه مي شود كه تكنيك كار ماشينهاي جديد به همان دستگاههاي بافندگي دستي شباهت دارد . با اختراع ماشينهاي بافندگي بدون ماكو تكامل جديدي در تكنيك بافندگي به وجود آمد و روشهاي بافندگي جديدي ارائه شد . در توسعه و تكميل ماشينهاي بافندگي تا زمان بوجود آمدن ماشينهاي بدون ماكو تحولات پيدا شد .
 در حالي بر روي دستگاه و بوجود آمدن ماشينهاي بافندگي ، براي هر نوع پارچه اي ماشين مخصوصي ساخته شد . بطور مثال ماشينهاي بافندگي براي پارچه هاي پنبه اي ، فيلامنت ، پشم و غيره ساخته مي شد و فقط در همين موارد بكار مي رفت . واضع است كه اين ماشينها مورد استفاده ويژه اي داشت و فقط براي بافتن پارچه مخصوصي قابل استفاده بود . با عرضه شدن ماشينهاي بدون ماكو و با توجه به اين مطلب كه يكي از خصوصيات آنها عمومي بودن كاربرد آنهاست و مي توان پارچه هاي متنوع بر روي آن بافت ، كارخانجات سازنده ماشينهاي اتوماتيك براي رقابت باماشينهاي بدون ماكوو مجبور به ساختن ماشينهايي شدند كه كاربرد آنها عمومي باشند در حقيقت بايد گفت كاخانجات سازنده امروز سعي مي كنند كه ماشينهاي بافندگي را با موارد استعمال متنوع عرضه كنند . با وجود اين ممكن است اصطلاح ماشين بافندگي عمومي كمي اغراق آميز باشد . زيرا با وجود آنكه از نظر مكانيكي و تكنولوژي بافت امكان عمومي بودن يك ماشين بافندگي موجود است ولي كاربرد چنين ماشيني در بيشتر موارد از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نيست . در مورد عمومي بودن ماشينهاي بافندگي مي توان حداكثر تا آنجا پيش رفت كه مثلا براي درو پارچه مختلف ، نمره نخ ، پهناي پارچه و طلا كوب در يك حد قرار داشته باشند در غير اينصورت حتي از نظر تئوري هم قابل قبول نيست كه به مثال  بتوان بر روي يك ماشين بافندگي اتوماتيك ، پشمي يك پارچه ظريف ابريشمي بافت .
با در نظر گرفتن مطالبي كه در مورد كاربرد ماشينهاي بافندگي عمومي گفته شد نمي توان ماشينهاي بافندگي را بطور صحيح و مجزا از يكديگر تقسيم بندي كرد . در كتابهاي قديمي نساجي تقسيم بندي ماشينهاي بافندگي بر اساس نوع محورهاي محرك و تعداد آنها انجام مي شد اما امروزه اين تقسيم بندي صحيح نيست .
امروزه مي توان ماشينهاي بافندگي را بر اساس طريقه پود گذاري آنها تقسيم بندي كرد كه عبارت از :
1-ماشينهاي بافندگي با سيستم پود گذاري معمولي = اين ماشينهاي بافندگي به دو گروه زير تقسيم مي شوند :
1-1-ماشينهاي بافندگي كه در آنها عمل پودگذاري توسط يك جسم پرتاب شونده انجام مي شود پود گذاري در اين ماشينها يا توسط ماكوي گيرهاي كه فاقد ماسوره است ودر دوسر ماكو گيره هايي تعبيه شده و يا توسط جسم پرتاب شونده گيره = دار كوچكي كه ابتداي نخ پودر را مي گيرد و به داخل دهنه مي كشد انجام مي شود .
2-1- ماشينهاي بافندگي كه به طور مثبت پودگذاري مي كنند – اين ماشينه داراي گيره هايي هستند كه توسط تسمه ويا ميله بداخل دهنه رفته و نخ پود را وارد مي كنند .
1-ماشينهاي بافندگي جت – اين نوع ماشينها توسط جت آب و يا جت هوا نخ پود را به داخل دهنه وارد مي كنند .
2-ماشينهاي بافندگي چند فازي – در اين ماشينها همزمان چند دهنه به صورت سري و يا موازي تشكيل مي شود و چند جسم پود گذاري در يك زمان چند نخ را وارد دهنه مي كند…
 • فهرست مطالب
 • فصل اول:  برسي بازار مطالعه و شناخت محصول 5
 • عوامل موثر در  انتخاب يك ماشين بافندگي 8
 • بطور كلي در انتخاب ماشين مي توان ارقام را به عنوان راهنما به كاربرد : 8
 • نام محصول در تعريف اوليه : 10
 • وارداتي و يا صادراتي بودن كالا : 11
 • نامهاي تجاري : 11
 • مختصات فيزيكي : 11
 • مختصات شيميايي : 11
 • شرح خواص : 11
 • عمر مفيد : 12
 • مواد اوليه : 12
 • كالا هاي رقيب و يا كالا هاي جانشين : 12
 • درجه اهميت پارچه : 12
 • مباني مذهبي و فرهنگي : 13
 • حمايتهاي دولت : 13
 • فصلي بودن مصرف : 13
 • تحليل قيمت : 13
 • الف ) اطلاعات پايه اي عمومي : 13
 • ب ) اطلاعات اختصاصي محصول : 14
 • ب-1 ) شناخت جامعه مصرف كننده داخلي 14
 • ب- 2 ) شناخت جامعه مصرف كنندگان خارجي 14
 • ب-3 ) توليد كنندگان داخلي 15
 • ب-4 ) آمار واردات محصول طي سالهاي گذشته 15
 • ج) محاسبه فعلي بازار و تقاضا و پيش بيني آن براي سالهاي آتي : 15
 • پيش بيني نياز صنعت نساجي پنبه اي و الياف مصنوعي ايران 16
 • 1-تعيين سهم بازار قابل كسب : 16
 • 4- تعيين ظرفيت اقتصادي : 16
 • مكان يابي 17
 • عوامل مؤثر در انتخاب محل پروژه 17
 • در مكان يابي سطوح زير را در نظر مي گيريم : 17
 • جدول عوامل موثر در تعيين محل پروژه 18
 • فصل دوم  :بررسي فني – بررسي ماشين آلات و تجهيزات 18
 • دستگاه آهار : 20
 • بافندگي : 20
 • ماشين آلات بافندگي : 20
 • مشخصات ماشين بافندگي انتخابي : 21
 • نام كمپاني : 21
 • محاسبه قيمت براي 50 دستگاه : 22
 • محاسبه مقدار نخ مورد نياز : 22
 • محاسبه نخ مورد نياز براي 312 متر پارچه : 22
 • ساير ماشين آلات : 23
 • دستگاه كنترل پارچه : 23
 • جك حمل چله : 23
 • جك حمل چله با طراحي : 23
 • ليفتراك دستي : 23
 • رول پيچ : 23
 • دستگاه رطوبت زا : 23
 • مشخصات فني دستگاه رطوبت زا : 23
 • انتخاب روش استقرار بر اساس طرح جريان مواد : 24
 • جريان مواد : 24
 • سالن تاسيسات شامل بخشهاي زير مي باشد : 25
 • تصفيه آب : 25
 • 2-ديگ بخار و كمپرسور باد : 25
 • 3– كابين برق : 26
 • 4-ژنراتور برق اضطراري : 26
 • برق رساني : 26
 • آب رساني : 27
 • ايركانديشن : 28
 • ديگ بخار : 28
 • وسائل حفاظت ايمني : 28
 • بررسي فضا و مساحتها : 29
 • انبار محصول : 30
 • جدول تعيين تعداد ماشين و نيروي انساني 30
 • برگ تعيين نيازهاي فضاي بخش توليدي 31
 • برآورد مساحت زمين _ ساختمان _ سالن توليد و تاسيسات 31
 • فصل سوم :   بررسي مالي 33
 • الف ) هزينه هاي مقدماتي : 34
 • ب ) هزينه آماده سازي و خريد زمين 34
 • ج ) مخارج اداري و تشكيلاتي 35
 • د ) هزينه هاي تاسيساتي – ساختماني و ارتباطات 35
 • هزينه هاي تاسيساتي و ارتباطات 36
 • وسايل نگهداري و تعميرات 36
 • تجهيزات ايمني كاركنان 37
 • تجهيزات انبار 37
 • و) هزينه هاي نامشهود 38
 • ز ) ساير هزينه هاي قبل از بهره برداري 38
 • ح ) هزينه ها يا مخارج پيش بيني  نشده 39
 • نرخ تورم : 39
 • الف ) حقوق و دستمزد نيروي انساني 40
 • نرخ تورم هزينه نيروي انساني : 42
 • ب ) هزينه هاي نگهداري و تعميرات 44
 • محاسبه براي 5 سال اول بهره برداري : 44
 • ج ) هزينه مواد اوليه 45
 • د ) ساير هزينه هاي توليد : 46
 • 1-هزينه آب : 46
 • 1- هزينه برق : 46
 • هزينه حمل و نقل مواد : 46
 • ه ) هزينه هاي تحقيقاتي 47
 • و ) هزينه هاي پيش بيني نشده 47
 • ز)هزينه مالي 47
 • ح) هزينه اداري 48
 • ط ) هزينه هاي استهلاك 48
 • جدول محاسبه استهلاك دارايي هاي ثابت 49
 • ي ) بيمه كارخانه 50
 • ك ) استهلاك هزينه هاي قبل از بهره برداري 50
 • 2-پيش بيني سرمايه در گردش 51
 • سرمايه گذاري كل : 51
 • 2-سياست تامين منابع مالي و مدت باز پرداخت : 51
 • 7 – محاسبه قيمت تمام شده محصول 51
 • صورت سود و زيان ( سال دوم بهره برداري ) 53
 • صورت سود و زيان ( سال سوم بهره برداري ) 54
 • صورت سود و زيان ( سال چهارم بهره بردار) 55
 • صورت سود و زيان ( سال پنچم بهره برداري ) 56
 • پيش بيني گردش وجوه نقدي (قبل از بهره برداري ) 57
 • پيش بيني گردش وجوه نقدي  ( سال اول بهره برداري ) 58
 • پيش بيني گردش وجوه نقدي  ( سال دوم  بهره برداري ) 59
 • پيش بيني گردش وجوه نقدي  ( سال چهارم  بهره برداري ) 60
 • پيش بيني گردش وجوه نقدي  ( سال پنچم  بهره برداري ) 61
 • صورتحساب ترازنامه سال پنچم بهره برداري 62
 • فصل چهارم :تجزيه و تحليل اقتصادي 63
 • تجزيه و تحليل نقطه سر بسر 64
 • محاسبه نقطه سربه سر در جدول 64

67 صفحه

فرمت ورد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

آیا می خواهید به گفتگو بپیوندید؟
احساس رایگان برای کمک!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *