اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۲ - admin

پروژه کارآموزی بانک صادرات

مقدمه:
اقتصاد کنونی جهان اقتصاد پولی است . اغلب  معاملات و مبادلات  با  پول صورت  می پذيرد  . پول در فعاليتهای اقتصادی نقش بسيار تعين کننده ای دارد .بدون استفاده از آن هزاران معامله گوناگون بازرگانی ، که هر روز شاهد انجام آنها هستيم ، غير ممکن است. پاره ای  از اين معاملات  که  امکان پذير هستند  در صورت  نبودن پول ،  با دشواری و تاخير فراوان صورت خواهد گرفت. بنابر اين ، حذف پول و به دنبال آن به کنار گذاشتن حرفه بانکداری از جوامع بشری غير ممکن به نظر ميرسد. زيرا در زندگی اقتصادی امروزی بانکها وظايف مهمی را بر عهده گرفته اند.  مثلا  بانکهای  تجاری بر خلاف  ساير موسسات مالی  که فقط می توانند  موجودی های نقدی خود را قرض دهند، قادرند پول جديد ايجاد کنند و تا چند برابر موجودی های نقدی خود بر ميزان قدرت خريد جامعه بيفزايند. به طورکلی ميتوان گفت که امروزه حرفه بانکداری ، تامين مالی ساير حرفه ها و کسب کارها  را  بر عهده دارد . بدين گونه ، بانک و بانکداری در تمامی جنبه های زندگی اقتصادی جوامع ريشه دوانده است. با وجود اين ، اگر نظام بانکی از کنترل خارج شود خلق و خوی استثماری و تجاوزگر پيدا خواهد کرد . در اينجا اين سوال مطرح است که آيا حذف خلق و خوی استثمارگر و ظالمانه نظام بانکی ادامه دارد؟ آری . در چهارچوب بانکداری اسلامی بدون ربا، می توان به سوال فوق پاسخ مثبت داد . و باتحقق اين آرزو است که ابزارهای پولی می توانند بالا رفتن سطح زندگی بشری و کرامت او را نويد دهند .
 • فهرست مطالب
 • تاريخچه بانک صادرات ايران: 7
 • تجديد فعاليت با نام جديد: 8
 • طرح جامع سپهر: 11
 • محصولات سپهر 12
 • سپهر کارت 13
 • سهم بانک صادرات ايران در توسعه و رشد اقتصادی 13
 • عمليات بانکی 15
 • اعتبار دو نوع است: 16
 • مقررات نقدينگی بانکها : 17
 • افزايش بدهکاری به اتاق پاياپای : 17
 • 3.  ضرورت اخذ تامين : 17
 • 4.  تصميمات مقامات پولی کشور: 18
 • عمليات مالی : 21
 • خريد و فروش ارز: 21
 • نظام بانکی بدون ربا: 21
 • انواع تسهيلات مالی اعطائی بانکها به واحد بازرگانی : 23
 • قرض الحسنه: 24
 • مشارکت حقوقی : 24
 • معاملات سلف : 25
 • جعاله : 25
 • مزارعه: 25
 • حسابداری شعب بانک 26
 • اسناد محاسباتی 26
 • دفاتر 26
 • دفتر روزنامه گروه ، دفتر معين جزء ، دفتر روزنامه شعبه ، دفتر معين کل و دفتر صندوق 26
 • دفتر روزنامه گروه 27
 • دفتر معين جزء 28
 • دفتر روزنامه شعبه 28
 • دفتر کل 29
 • فصول اصلی حسابها در دفتر کل و حسابهای فرعی در دفاتر معين جزء 30
 • 1. صندوق 30
 • 5. مضاربه 31
 • تسويه حساب مضاربه : 31
 • 6. حساب مشترک مشارکت مدنی 32
 • در صورتيکه سرمايه به صورت وجوه نقد باشد: 32
 • الف- سهم بانک 32
 • الف- سهم بانک: 32
 • ب- سهم شريک: 33
 • ثبت مربوط به استفاده از سرمايه 33
 • تقسيم سود: 35
 • 7. فروش اقساطی 36
 • 8. اموال فروش اقساطی 36
 • 9. اجاره به شرط تمليک : 37
 • دريافت مال الاجاره : 38
 • عدم وصول به موقع اقساط اجاره: 38
 • تعديل حسابهای اجاره به شرط تمليک: 38
 • 10. اموال منقول اجاره به شرط تمليک 39
 • 12. معاملات سلف 40
 • فروش کالای سلف: 40
 • 1)  فروش نقدی 40
 • 2)  فروش اقساطی 40
 • 19. وام تأمين مسکن کارکنان بانک 42
 • 20. ساير وام ها 42
 • 24. اسناد بروات واخواست شده معاملات 42
 • 25. مطالبات سرسيد گذشته معاملات 43
 • 26.مطالبات معوق معاملات 46
 • 33. حساب مرکز 46
 • 40. سپرده قرض الحسنه جاری ارزی 47
 • 47. بستانکاران داخلی 48
 • 50. پيش پرداخت مشتريان بابت معاملات 49
 • 71. مساقات 51
 • تبصره : 52
 • مکاتبات : 53
 • امور بايگانی : 55
 • طريقه نخ کشی : 55

فرمت ورد

55 صفحه

 

پروژه / پروژه کارآموزی دانلود کارآموزی بانک / کاراموزی بان صادرات ایران / کارورزی دربانک صادرات / گزارش کار بانک صادرات / گزارش کارآموزی بانک / گزارش کارورزی در بانک صادرات /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *