دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

خداست که معبودى جز او نیست ؛ زنده و برپادارنده است ؛ نه خوابى سبک او را فرو مى‌گیرد و نه خوابى گران ؛ آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است ، از آنِ اوست . کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روى آنان و آنچه در پشت سرشان است مى‌داند . و به چیزى از علم او ، جز به آنچه بخواهد ، احاطه نمى‌یابند. کرسى او آسمانها و زمین را در بر گرفته ، و نگهدارى آنها بر او دشوار نیست ، و اوست والاى بزرگ. در دین هیچ اجبارى نیست. و راه از بیراهه بخوبى آشکار شده است. پس هر کس به طاغوت کفر ورزد، و به خدا ایمان آورد، به یقین، به دستاویزى استوار، که آن را گسستن نیست ، چنگ زده است. و خداوند شنواى داناست. خداوند سرور کسانى است که ایمان آورده‌اند. آنان را از تاریکیها به سوى روشنایى به در مى‌برد. ولى‌ کسانى که کفر ورزیده‌اند، سرورانشان همان عصیانگران = طاغوتند ، که آنان را از روشنایى به سوى تاریکی ها به در مى‌برند. آنان اهل آتشند که خود ، در آن جاودانند

ما 3 نفر هستيم كه جهت تاسيس آموزشگاه نقش نما اقدام كرده ايم و با توجه به نيازهاي آموزشگاه در ابتداي كار از هر نفر 3/333/333/1 دريافت نموده آن هم با وام دريافتي از اداره كار و اگر نياز به سرمايه بيشتري در اجراي كار احساس شود از سرمايه گذاري شخصي استفاده خواهيم كرد . يا در آمد شود كه سرمايه گذاري مستقيم يا اصلي ما بايد 500/769/3 تومان باشد ولي براي رند كردن اين رقم 000/000/4 ميليون در نظر گرفته شود .طبق زمانبندي از جمع آوري اطلاعات تا شروع كار ما احتياج به 7 ماه وقت داريم جهت گذراندن دوره هاي آموزشي براي گرفتن كارت مربي گري جهت اخذ مجوز براي آموزشگاه و گذراندن وامتحان دادن هنر جويان براي ورود به آموزشگاه وبعد از آن مراحل بالا براي تأسيس آموزشگاه طي مي كنيم .

 • فهرست
 • ساعات کار
 • قيمت هر كلاس در 3 ماه مقدماتي و پيشرفته

 • دريافت مجوز كار

 • نحوه بر آورد سرمايه

 • صورت حساب آموزشگاه نقش نما براي مدت 3 ماه
 • نحوه جذب سرمايه و تامين منابع مالي
 • تاسيســات
 • زمان بندي در پروژه
 • امكان نظر سنجي
 • محل تأسيس و شرايط ساختمان
 • فهرست ابزار كار و اثاثيه
 • جمع هزينه هاي ثابت

13 صفحه

 

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !