دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

 

طرح توجیهی پرورش بلدرچین به ظرفیت 42 هزار قطعه

مقدمه

بلدرچين در قرن يازدهم ميلادي در ژاپن و يا چين اهلي شده است .در ژاپن از سال 1910 ميلادي به بعد براي استفاده از تخم و گوشت به طرز وسيعي پرورش و از راه اصلاح نژاد گله هاي گوشتي و تخمي بدست آمده است. امروز نيز در ژاپن مصرف آن بسيار قابل توجه مي باشد. بغير از ژاپن ،كشورهاي انگلستان ، فرانسه ، آلمان ، روسيه ، ايتاليا ، چين و هنگ كنگ در اين زمينه فعاليتهاي توليدي دارند. بلدرچين حيواني است با خصوصيت پرندگان وحشي شكاري بسيار پرجنب و جوش و متحرك ولاجرم بايد در وضعيتي قرار گيرد كه امكان پرواز و خيز داشته باشد. ميزان پروتئين موجود در گوشت اين پرنده از پروتئينهاي پرندگان معمولي 5 تا 10 درصد بيشتر است همچنين بسياري از انواع اسيدهاي آمينه كمياب كه در ساير پرندگان يافت نمي شود در گوشت اين پرنده موجود مي باشد. 5 هفتگي يعني – در زمان بيرون آوردن جوجه از تخم ، وزنش 7 گرم است. با تغذيه اصولي و مناسب وزنش در سن 6 موقع كشتار به 150 گرم مي رسد و وزن گوشت خالص و تميز 120 گرم مي باشد . لذا بدليل رسيدن به وزن مطلوب در 55 روزگي معمولا كشتار ميشود تا وزن 150 گرم گوشت خالص را بدست آورند. وزن تخم بلدرچين تقريبا 10 گرم است در مقايسه با تخم مرغ از نظر مواد غذايي غني تر است و با در نظر گرفتن پانزده B اينكه 5 عدد تخم بلدرچين با يك تخم مرغ برابري مي كند اما فسفر آن 5 برابر ، آهن 8 برابر ، ويتامين 12 برابر تخم مرغ مي باشد. سرعت رشد بلدرچين خيلي سريع مي باشد. بلدرچين نر در 36 روزگي و ماده در 42 روزگي به بلوغ جنسي مي رسد 4 ماهگي به بلوغ جنسي ميرسد.تولك در بلدرچين يكماهه بوده و توليد تخم سالانه در / رسد در حاليكه مرغ از 5
280 عدد مي باشد. مقاومت بلدرچين به بيماريها خيلي بيشتر از مرغ است. براي پرورش اين پرنده به – حدود 300 مكان بزرگي نياز نداريم و معروفترين نژادهاي آن عبارتند از : نژاد اروپايي ، ژاپني ، آمريكاي شمالي و كاليفرنيايي مي باشد. راندمان تخم درصد مرگ و مير از اول تا كشتار 10 درصد نرمال مي باشد كه در اين طرح بدليل طول زياد جمع آوري تخم 15 روز معمولا به حدود 30 درصد افزايش داده است . معمولا بلدرچين ها در قفس نگهداري مي شوند و در قسمتي از قفس نسبت ماده به نر مي بايست 2 به 1 باشد. براي توليد تخم هاي نطفه دار سن بلدرچين مادر نبايد از 6 ماهگي تجاوز كند . بنابراين هر 6 ماه يكبار گله تعويض مي شود كه مي توان نماما بصورت گروهي گله را تعويض نمود و اين تعويض با سلكسيون بلدرچين ماده موجود در سالنهاي پرورش انجام و جايگزين گله مادر مي 70  روزگي مي باشد. – شود . حداكثر درصد توليد تخم مرغ نطفه دار در سنين 80 سرعت رشد جوجه بلدرچين خيلي سريع بوده و بنابراين بايد درصد پروتئين جيره غذايي آنها زياد باشد. درصد 25  پيشنهاد مي شود . درصد پروتئين جيره غذايي در بلدرچين – پروتئين در جيره غذايي سه هفته اول زندگي 28 هاي مادر تخمي 20 درصد بوده و مي توانيم مقدار كلسيم جيره غذايي پلت را 2 درصد افزايش دهيم.

 

تعداد شاغلین 20 نفر

درآمد سالیانه 4030 میلیون

دوره بازگشت سرمایه 5 سال

و…..

 

 

16 صفحه

 

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !