می 5, 2013 - admin

کارآموزی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر کرج

تاريخچه:
تاريخچه تحققات اصلاح نباتات در ايران و تاسيس مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر. سير تحول تحقيقات اصلاح نباتات ايران را به طور اختصار مي توان به سه دوره تقسيم نمود:
دوره اول:
    اين دوره با تاسيس مدرسه فلاحت و سپس دانشكده كشاورزي كرج (زير نظر وزارت كشاورزي) آغاز و 20 سال به طول مي انجامد. اين دوره بيشترين موانع را در خود داشته است. زيرا براي تغيير روش هاي قديمي و دلبستگي هاي تعصب آميزي كه مالكان و كشاورزان آن زمان در استفاده از روش هاي قديمي داشتند نياز فراواني به افراد تحصيل كرده و آشنا به كشاورزي نوين بود.
    در همين دوره تاسيسات فني و مزارع آزمايشي مستقلي براي انجام يك سلسله آزمايشات در جنب دانشكده ايجاد شد. از حدود سال 1310 تهيه بذور مرغوب در مزارع آزمايشي باغ فردوس مدرسه عالي فلاحت آغاز شد و در زمينه غلات، حبوبات و سبزيجات و انواع بذر پنبه نمونه‌هائي از كل كشور جمع آوري و در مزارع كاشته و مطالعه گرديد.
   در آن زمان طبق تقاضاي اداره كل فلاحت و صناعت وقت ارقام مختلف چغندر قند نيز از كشورهاي آلمان، دانمارك، بلژيك و شوروي سابق جمع آوري و مورد آزمايش قرار گرفت. از اواخر سال 1311 آزمايشات مقدماتي چغندر قند، پنبه، غلات و ازدياد بذر در مزارع باغ فردوس مدرسه عالي فلاحت شروع و اولين بنگاه اصلاح نباتات ورامين در ايران در سال 1314 در كرج تأسيس گرديد كه وظيفه اصلي آن اصلاح و تهيه بذر چغندر قند بود.  در همان تاريخ مقدمات اصلاح و تهيه بذر غلات نيز در كرج فراهم شد. در اواخر سال 1315 در ورامين بعنوان يكي از مناطق مهم پنبه خيز كشور بنگاه اصلاح نباتات تاسيس و نسبت به تهيه بذر اليت پنبه و همچنين انواع گندم اقدام نمود.
 • فهرست مطالب
 • تاريخچه: 4
 • دوره اول: 4
 • دوره دوم: 5
 • دوره سوم: 7
 • بخش تحقيقات سيب زمين و پياز: 15
 • مقدمه: 15
 • 1-سيب زميني 16
 • 1) توليد بذر سالم: 25
 • 2)معرفي ارقام پرمحصول: 26
 • خلاصه اي از جايگاه تحقيقات و توليد سيب زميني در كشور: 28
 • جدول روند وضعيت توليد ومصرف سيب زميني 30
 • ارتباطات بين المللي بخش: 31
 • تحقيقات و دستاوردهاي پياز در دهه 70: 36
 • 3-حبوبات: 37
 • قسمت اول: سيب زميني 43
 • مقدمه: 43
 • طبقه‌بندي سيب زميني 45
 • گياه شناسي سيب زميني. 47
 • گلدهي در سيب زميني 49
 • طبقه‌بندي و مراكز پراكنش سيب زميني: 50
 • عادت رشد: 51
 • 1- پوست (پريدرم) 55
 • جوانه (Sprout): 56
 • برگ: 56
 • گل آذين، گل: 57
 • بذر- ميوه: 60
 • سيستم توليد بذر گواهي شده در كانادا. 61
 • آبياري: 63
 • آبياري فارويي: 64
 • كمبود رطوبت: 66
 • تغييرات رطوبت خاك 67
 • نيازهاي غذايي سيب زميني: 67
 • منابع كودي: 70
 • مصرف كودها 71
 • كمبود عناصر غذايي: 72
 • روش هاي از بين رفتن اندام هاي هوايي: 77
 • رابطه سرزني با جوانه زني و عملكرد: 78
 • فيزيولوژي پس از برداشت: 80
 • شرايط عمومي يك انبار: 84
 • روش هاي انبارداري بايد: 84
 • شرايط انبار غير فني (معمولي): 85
 • تأثير فاكتورهاي انبارداري بر وضعيت رشد محصول: 87
 • گواهي بذور سيب زميني: 88
 • هدف هاي اصلاحي سيب زميني: 89
 • عملكرد غده 89
 • بلوغ 90
 • اصلاح براي مقاومت به بيماري 93
 • اصلاح براي مقاومت به حشره 99
 • اصلاح براي بهبود كيفيت 100
 • بذر حقيقي سيب زميني 102
 • طرح هاي در حال اجرا در موسسه بر روي سيب زميني. 104
 • منابع و مأخذ مورد استفاده در طرح: 111
 • چكيده: 113
 • ضرورت و اهميت اجراي طرح: 115
 • چكيده: 122
 • هدف نهايي: 124
 • منابع و مأخذ مورد استفاده در طرح: 132
 • 4-طرح مقايسه كلون ها: 133
 • روش كامل اجراي تست اليزا طبق پروتكلCIP 135
 • مقدمه: 135
 • اصول كار: 137
 • 1-آماده سازي بافرها: 137
 • قسمت دوم: 147
 • پيـاز 147
 • 1-دانستني‌‌هاي عمومي: 148
 • 2-1- رده بندي گياهي: 148
 • تركيب پياز 149
 • بو و طعم پياز 149
 • الف- پيازهاي روز كوتاه 151
 • ب- پيازهاي روز متوسط: 151
 • پ- پيازهاي روز بلند: 151
 • 2- سطح زير كشت 152
 • 3-توليد 154
 • 2-4-عملكرد در ايران: 156
 • 3-1-5- كاشت 159
 • 2-2-5- وجين و سله شكني 161
 • بيماري پوسيدگي خاكستري 164
 • 3-5- مرحله برداشت: 168
 • طرح در حال اجرا در موسسه بروي پياز: 172
 • هدف تحقيق: 173
 • منابع و مآخذ: 180

182 صفحه

فرمت ورد

7000 تومان خريد

پروژه / پروژه کارآموزی کارآموزی کشاورزی / کارآموزی مرکز تحقیقات اصلاح بذر / کارآموزی موسسه / کارآموزی موسسه تهیه نهال بذر / گزارش کار / گزارش کار مرکز تحقیقات اصلاح بذر کرج / گزارش کارآموزی /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *