دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

امور مالي:

اين قسمت وظيفه ي خريد بنياد و پرداخت مخارج، حقوق ايثارگران و كارمندان را بر عهده دارد كه در اين قسمت هم نرم افزارهاي جديدي همچون: صدور چك، ايجاد سند پرداخت، Fox pro وجود دارند كه نرم افزار صدور چك، كار صدور چك توسط كامپيوتر را برعهده دارد و اصطلاحاً اعداد و حروف كامپيوتري چاپ مي شود.

ايجاد سند پرداخت قبلاً توسط سيستم دستي انجام مي گرفت كه طي اين يك ماه مانند صدور چك نيز كامپيوتري شد.

توسط نرم افزار Fox pro ، بنياد با بانك مربوطه در ارتباط مي شود و ديسكتي از ليست پرداختي را توسط اين نرم افزار آماده و به بانك ارسال مي كند. كه اين سه نرم افزار را اينجانب به مسئولين مربوطه آموزش دادم.

آمار و كامپيوتر:

اين بخش وظيفه ي گرفتن آمار درخواستي، ارسال پيام كوتاه توسط سخت افزار موبوطه و نگهداري از سوئيچ ها، روتر، مودم شبكه، كامپيوترها و نرم افزارها را برعهده دارد. عمده ي كار بنده در اين قسمت خلاصه مي شد كه نرم افزارهاي جديد را بر روي كامپيوترهاي قسمت مربوطه نصب و به مسئول مربوطه آموزش داده مي شد، در صورت معيوب شدن كامپيوترها و قطع شدن شبكه ي آن ها، رسيدگي هاي لازم انجام مي گرفت تا كار آن قسمت مختل نشود.

پذيرش:

وظيفه ي اين قسمت نگهداري از پرونده هاي ايثارگران است كه توسط نرم افزار پذيرش اطلاعات پرونده ها در سيستم ثبت مي شود كه آموزش لازم به مسئول مربوطه داده، به علاوه كل پرونده ها به دليل امكان مفقودي مدارك و فرسوده شدن آن ها اسكن شدند و در سيستم نگهداري مي شوند.

18 صفحه

2000ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !