تیر ۱۵, ۱۳۹۲ - admin

کنترل کیفیت در نیرو محرکه

 • فهرست
 • پيشگفتار 7
 • کنترل کيفي: 9
 • سيستم واکنش سريع (Reactivity )  : 10
 • دستور العملهاي اجرايي ارزشيابي بدنه 12
 • 1- هدف: 12
 • 2- محدوده اعتبار: 12
 • 3- تعاريف و مفاهيم: 12
 • 3-3-1) ايرادات با نمره منفي S ( ايراد ايمني ) 13
 • 3-3-2) ايرادات با نمره منفي p ( خراب شدن ) 13
 • 3-3-3) ايرادات با نمره منفي A 13
 • 3-3-4) ايرادات با نمره منفي B 14
 • 4- فضاي اتاق شاپ دمريت : 14
 • 4-5- شرايط آرگونومي : 14
 • 5- نمونه برداري : 15
 • 5-2- نحوه نمونه برداري : 15
 • 6- نحوه انجام آديت : 15
 • 7- ثبت اطلاعات : 16
 • 8- برگزاري جلسات : 16
 • 9-1- ارائه گزارش هاي روزانه : 16
 • 1) هدف 17
 • 2) محدوده اعتبار 17
 • 3) تعاريف و مفاهيم 17
 • 3-2) ايرادات موقت 17
 • 3-3) آدينه بدنه 18
 • 3-4) ارزشيابي 18
 • 3-5) شاخصها 18
 • 3-6) نواحي خاص 18
 • 4) مراحل انجام کار و مسئوليتها 18
 • 4-1) دريافت نمونه 18
 • 4-2) مراحل انجام کار 18
 • 4-2-1) آديت کيفيت جوش 18
 • 4-2-2) آديت کيفيت سطوح ظاهري 19
 • 4-3) تهيه گزارش و پردازش اطلاعات 19
 • 4-3-2) محاسبه Total Demerit 20
 • 4-5) تحويل نمونه 21
 • 5) تغييرات 21
 • 6) مستندات 21
 • دستورالعمل فني اندازه گيري با شابلونها 22
 • 1) هدف 22
 • 2) محدوده اعتبار 22
 • 3) تعاريف و مفاهميم 22
 • 3-1) آيتمهاي اندازه گيري 22
 • 3-2) قسمتهاي مختلف شابلون. 22
 • 3-2-4) Measuring Block 23
 • 3-3-1) Marking pin 23
 • 4-1) ابزار اندازه گيري 23
 • 4-2) مراحل انجام کار 25
 • 4-2-1) ست کردن شابلون روي بدنه 25
 • ب) نحوه ست کردن شابلون چراغهاي عقب بر روي بدنه 25
 • ج) نحوه ست کردن شابلون سپر عقب روي بدنه 25
 • د) نحوه ست کردن شابلون سپر جلو 26
 • ه) نحوه ست کردن شابلون چراغهاي جلو 26
 • 4-2-2) اندازه گيري 26
 • 4-2-3) Unloading 27
 • 5) تغييرات 27
 • 6) مستندات 27
 • 1) هدف 28
 • 2) محدوده اعتبار 28
 • 3) تعاريف و مفاهيم 28
 • 3-1) آيتمهاي اندازه گيري و محاسباتي 28
 • 4) مراحل انجام کار و مسئوليتها 29
 • 4-1) دريافت نمونه 29
 • 4-2) اندازه گيري 29
 • 4-3) تهيه گزارش 29
 • 4-6) انواع گزارشات 30
 • 4-5) تجزيه و تحليل و اقدامات اصلاحي 30
 • 4-6) تحويل نمونه 31
 • دستور العمل اجرايي ارزيابي و آديت ظاهري جوش 32
 • 1) هدف 32
 • 2) محدوده اعتبار 32
 • 3) تعاريف و مفاهيم 32
 • 4) مراحل انجام کار و مسئوليتها 33
 • 4-1) دريافت نمونه 33
 • 4-2) روش انجام کار 33
 • 4-3) محاسبه ميزان کيفيت جوش در بدنه 33
 • 4-4) تهيه گزارش 33
 • 4-4-1) انواع گزارشات 34
 • 4-5) تجزيه و تحليل و اقدامات اصلاحي 34
 • 4-6) تحويل نمونه 34
 • 5) تغييرات 34
 • 6) مستندات 35
 • دستور العمل اجرايي و ارزيابي و آديت سيلر 36
 • 1) هدف 36
 • 2) محدوده اعتبار 36
 • 3) تعاريف و مفاهيم 36
 • 3-4) عيوب سيلر کاري 37
 • 4) مراحل انجام کار و مسئوليتها 37
 • 4-1) دريافت نمونه 37
 • 4-2) روش انجام کار 37
 • 4-3) نمره دهي ايرادات 37
 • 4-4) تهيه گزارش 38
 • 4-5) تحويل نمونه 38
 • 5) تغييرات 38
 • 6) مستندات 38
 • دستورالعمل فني ارزيابي و کنترل نقطه جوشها و جوش CO2 39
 • 1) هدف 39
 • 2) محدوده اعتبار 39
 • 3) تعاريف و مفاهيم 39
 • 1-3) موارد عيوب نقطه جوش: 39
 • 2-3) انواع نقطه جوش : 39
 • 4-3) جوش CO2 40
 • 3-4-3) موارد عيوب جوش CO2 40
 • الف) مک يا تخلخل : 40
 • 4) مراحل انجام کار و روشهاي استاندارد کنترل نقطه جوش : 41
 • 1-4) کنترل چشمي 41
 • 2-4) تست غير مخرب (Non destructive  ) : 41
 • 4-3) تست مخرب (Destructive ) : 42
 • 4-4) تست پيچشي (Twisting test) 42
 • Fu42 تکميل نقطه جوشکاري 47
 • MN120 ايستگاه کنترل کيفي 54
 • D40 مونتاژ دربهاي عقب 55
 • D50 مونتاژ دربهاي جلو 55
 • D100 مونتاژ نهايي گلگيرهاي جلو 56
 • D110 مونتاژ درب موتور و صندوق 56
 • شرح ايرادات 61
 • 1) حباب : 61
 • 2) تاول زدگي : 61
 • 3) چسب کاري نامنظم 61
 • 4) چکه شره در سطح: 61
 • 5) بلند شدن رنگ – ترک خوردن رنگ : 61
 • 6) ذرات خارجي در رنگ : 61
 • 7) اختلاف در رنگ ( دو رنگي ): 62
 • 8) خسيس بودن رنگ و عدم سختي کافي : 62
 • 9) زخمي شدن – پريدگي رنگ – خراش رنگ: 62
 • 10) اثر و علائم روي رنگ ( مثل اثر انگشت ): 62
 • 11) خش هاي سطحي : 62
 • 12) کم خوردگي رنگ: 63
 • 13) باز شدن رنگ – عدم درخشندگي ( پوست پرتقالي ) : 63
 • 14) ابلق و رگه دار بودن رنگ: 63
 • 15) نامنظم بودن سيلر و تاول سيلر : 63
 • 20) خش عميق : 64
 • 21) خش زير کار: 64
 • 22) چاله يا گودي در رنگ : 64
 • 23) لک و کثيفي رنگ بدنه : 64
 • 24) اثر پوليشکاري : 64
 • برنامه هفتگي سالن رنک II 65
 • ايرادات ظاهري 66
 • ايرادات عملکردي 68
 • برنامه هفتگي انجام آديت ahopdemuit سالن هاي مونتاژ 70
 • واحد آناليز

پروژه / پروژه کارآموزی پروژه کارورزی / کارآموزی کنترل کیفیت / کارآموزی نیرو محرکه / کارورزی / نیرو محرکه /

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *