دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

فصل اول
آشنایی با تشکیلات بانک ملت شعبه مرکزی شیروان
مقدمه
طبق مندرجات ماده یک اساس نامه تصویب شده در مجمع عمومی بانکها،بانک ملت به موجب تصویب نامه مورخه 29/5/1358 مجمع عمومی بانکها با اجازه حاصل از ماده 17 لایحه قانونی اداره امور بانکها با ادغام بانکها ی داریوش- تهران ،پارس – اعتبارات تعاونی وتوزیع – ایران وعرب – بین الملل ایران – عمران – بیمه ایران – تجارت خارجی ایران وفرهنگیان تشکیل گردید. دراین میان شهرستان شیروان نیز با داشتن دو شعبه بانک ملت بنامهای شعبه مرکزی وشعبه خیابان امام خمینی سهم بسزایی در ارائه خدمات به مشتریان داشته وکارکنان این شعبات با شعار ادب،دقت وسرعت خدمتگزاری به مردم شریف وفهیم منطقه را افتخار می دانند.
موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی
بانک ملت  شعبه مرکزی با مساحتی حدود 2000متر مربع در ضلع شمال غربی میدان انقلاب شیروان  قرار داشته که حدود 500متر مربع فضای اداری ونزدیک 1000متر مربع مهمانسرا و500متر مربع زیر زمین می باشد…..
 • فهرست مطالب
 • فصل اول 4
 • مقدمه 5
 • موقعیت جغرافیایی شعبه مرکزی 6
 • مختصری از شرح وظایف کارکنان شعبه : 7
 • رئیس دایره صندوق : 8
 • دایره حوالجات : 9
 • ممیز حساب: 10
 • 7- پایانه پرداخت الکترونیکی فروشگاهی : 15
 • 10- انواع تسهیلات بانکی : 16
 • فصل دوم: 17
 • عقوداسلامی 17
 • 1- قرض الحسنه 18
 • کارمزد 18
 • وثایق وتضمینات 19
 • 1-ثبت قرارداد مضاربه 24
 • 2-ثبت وثایق وتضمینات 25
 • 3-مشارکت مدنی 27
 • فروش اقساطی مسکن 34
 • عملیات حسابداری فروش اقساطی 36
 • 8-دریافت اقساط: 39
 • 2-ثبت وثایق وتضمینات 42
 • 3-وصول پیش دریافت از مشتری 42
 • 6-واگذاری اموال اجاره به شرط تملیک 44
 • عملیات حسابداری 49
 • عملیات حسابداری جعاله 51
 • 9-مساقات 57
 • حسابداری مساقات 58
 • فصل سوم 61
 • ضمانت نامه های  بانکی 61
 • مبحث اول 62
 • كليات 62
 • مبحث دوم 63
 • انواع ضمانتنامه هاي بانكي 63
 • ضمانتنامه متفرقه 63
 • انواع ضمانتنامه هاي گمركي : 67
 • نکات مهم در خصوص صدور ضمانتنامه گمرکی 69
 • ضمانتنامه ارزي 74
 • مبحث سوم 76
 • ب) اشخاص حقوقي 78
 • مبحث چهارم 82
 • مبحث هفتم 91
 • تقليل ضمانتنامه 91
 • مبحث هشتم 94
 • ابطال ضمانتنامه 94
 • عملیات حسابداری ابطال ضمانتنامه 96
 • فصل چهارم 100
 • نتیجه گیری و راهکارها 100

 

105 صفحه

فرمت ورد

 

12500ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد

ديدگاهي بدهيد !