سپتامبر 11, 2013 - admin

گزارش کار آزمایشگاه هیدرولیک

 

گزارش کارآموزی آزمایشگاه هیدرولیک رشته عمران شامل فایل ورد+اکسل+تصاویر

 • فهرست مطالب
  فصل اول : آزمایش اول    5
  عنوان آزمایش : نیروهای وارد بر یک جسم غوطه ور در مایع ساکن    6
  هدف آزمایش:    7
  تئوری آزمایش:    7
  شرح دستگاه:    10
  نحوه انجام آزمایش:    10
  جداول    11
  جدول 1: غوطه وری کامل    11
  جدول 2: غوطه وری جزئی    11
  محاسبات:    12
  نمونه محاسبات:    12
  مقدار تئوری:    13
  مقادیر عملی:    13
  خطا:    13
  مقدار های عملی:    14
  خطا:    15
  بررسی عوامل خطا:    15
  سوالات:    16
  فصل دوم : آزمایش شماره دوم    19
  هدف آزمایش:    21
  توضیحات در مورد جت آب    21
  شرح دستگاه:    21
  تئوری آزمایش:    22
  روش انجام آزمایش:    22
  جت در حالت خاموش:    23
  جت در حالت روشن:    23
  نیروی تئوری (Ft)    24
  نیروی عملی (Fa)    24
  تعیین عوامل خطا:    25
  سوالات:    27
  فصل سوم : آزمایش شماره سوم    31
  عنوان آزمايش: اندازه گیری شدت جریان توسط ونتوری متر – اریفیس متر – روتامتر    32
  هدف از آزمایش:    33
  شرح دستگاه:    33
  تئوری آزمایش:    34
  افت انرژی در دستگاه های جریان سنج:    36
  روش انجام آزمایش:    37
  نتایج و محاسبات    38
  دبی تئوری در ونتوری متر:    39
  دبی تئوری اریفیس متر:    39
  محاسبه ضریب تخلیه ونتوری    39
  محاسبه ضریب تخلیه اریفیس    40
  عوامل خطا:    40
  سوالات:    41
  فصل چهارم : آزمایش شماره چهارم    44
  عنوان آزمایش:  اندازه گیری دبی به وسیله سر ریزها    45
  هدف از آزمایش: بررسی سرریزهای مثلثی، مستطیلی، و ذوزنقه ای و به دست آوردن ضرایب آنها    46
  مقدمه    46
  تعریف: سرریزهای لبه تیز    46
  تئوری آزمایش:    47
  محاسبه دبی عملی:    47
  سرریز مستطیلی: (دبی تئوری)    47
  سرریز مثلثی:    48
  سرریز ذوزنقه ای:    48
  شرح دستگاه:    48
  روش انجام آزمایش:    50
  نتایج و محاسبات:    50
  فصل پنجم : آزمایش شماره پنجم    55
  مقدمه:    56
  هدف از آزمایش: آشنائی با قوانین حاکم بر جریان در کانال روباز – انواع جریان ها – بررسی پرش هیدرولیکی    57
  انواع جریان ها:    57
  تئوری آزمایش:    58
  شرح دستگاه:    58
  روش انجام آزمایش:    59
  عوامل موثر در ایجاد خطا:    59
  سوالات:    60
  جداول و نمودارها ( از صفحه ی 62 تا 68)    62

63 صفحه

7000 تومان خريد

پروژه / پروژه کارآموزی آزمایش هیدرولیک عمران / آزمایشگاه هیدرولیک / اریفیس متر / پرش هیدرولیکی / سر ریز / کارآموزی هیدرولیک عمران / کارورزی هیدورلیک عمران / کانال روباز / گزارش کار عمران / گزارش کار هیدرولیک /

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *