بایگانی‌ ماهانه: ژوئن 2015

رشد نقدینگی ومهار آن+مقاله رشد نقدینگی

بازدید: 181در سال 73 كه سياستهاي تعديل برنامه اول موجب افزايش بيش از حد پيش‌بيني نقدينگي شده بود‌، يكي از محورهاي اساسي سياستهاي پولي مهار رشد نقدينگي قرار گرفت‌. به دليل تقاضاي روزافزون بخشها...

تحقیق نقد وبررسی ادبیات و ادیبان+تحقیق در مورد نقد ادبی

بازدید: 213پيشگفتار اين مطالعات دير انجام كه با ادبيات معاصر امريكا آغاز شد طولي نكشيد كه سر زندگي اصالت و توانايي اين ادبيات ،همه حواسم را به خود مشغول داشت . فاكنر ،اونيل و...