بایگانی‌ ماهانه: آوریل 2017

پروپوزال رشته ریاضی:گشاورهای میانگین

بازدید: 165طرح پژوهشی یا پروپوزال (به انگلیسی Proposal) نقشه و رکن اصلی هر تحقیق است که در آن پژوهشگر مسیر و اهداف تحقیق خود را مشخص می‌کند و سپس جهت دستیابی به اهداف به...

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تطبیقی ارزش های اجتماعی در مطبوعات

بازدید: 300یکی از وظایف دانشجویان در درس سمینار توانایی نقد یک نموه پایان نامه می باشد.در نقد پایان نامه رعایت موارد زیر ضروری می باشد: 1- هدف از نقد کردن فقط پرداختن به نکات...

نقد پایان نامه سیاست و ورزش

بازدید: 299هدف از نقد پایان نامه (بررسی ادبیات) اینست که به نویسنده بگویید که اثر شما را خوانده ام و درک خوبی از اثر منتشر شده دارم و در این زمینه سوالاتی برایم پیش...

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

بازدید: 277هدف از نقد پایان نامه (بررسی ادبیات) اینست که به نویسنده بگویید که اثر شما را خوانده ام و درک خوبی از اثر منتشر شده دارم و در این زمینه سوالاتی برایم پیش...