دسته بندی / ترجمه مقالات حسابداری

  • تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول  فاقد منابع تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ؛ رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه 1980 بسیاری […]

    بیشتر
  • حسابداری برای پرداخت وام و تعهدات بلند مدت کلی اهداف یادگیری: بعد از خواندن این فصل، توانایی های زیر را بدست خواهید آورد: شرح اینکه کدام نوع تعهدات به عنوان تعهدات بلند مدت کلی دسته بندی می شوند. ایجاد ورودی های وقایع در مجله ی کلی فعالیت های دولتی برای ثبت بیمه و بازپرداخت تعهدات […]

    بیشتر