دسته بندی / منابع استخدامی سازمان انتقال خون

  •   محتوای سوالات استخدامی  انتقال خون کارشناس شیمی  چیست؟ 1-کارشناس شیمی: ترمودینامیک- مکانیک و سیالات-انتقال حرارات-کنترل فرآیند-انتقال اجرام-عملیات واحد-الکتروشیمی-پتروشیمی و فرآورده های شیمیایی 2-عمومی: آمار+زبان+معارف+ادبیات+ریاضی+کامپیوتر طریقه دانلود سوالات استخدامی انتقال خون کارشناس شیمی  چگونه است؟ ۱- آدرس ایمیل خود را در کادر  وارد نمائید ۲- روی دکمه آبی رنگ دانلود کلیک نمائید ۳- پس از  انتخاب […]

    بیشتر
  •   محتوای سوالات استخدامی  انتقال خون کارشناس آزمایشگاه چیست؟ 1-کارشناس آزمایشگاه: بیوشیمی بالینی-خون شناسی و بانک خون-ایمونولوژی و سرولوژی-انگل شناسی-میکروبیولوژی 2-عمومی: آمار+زبان+معارف+ادبیات+ریاضی+کامپیوتر طریقه دانلود سوالات استخدامی انتقال خون کارشناس آزمایشگاه  چگونه است؟ ۱- آدرس ایمیل خود را در کادر  وارد نمائید ۲- روی دکمه آبی رنگ دانلود کلیک نمائید ۳- پس از  انتخاب بانک صادر کننده […]

    بیشتر