سوالات آزمون استخدامی حمل و نقل (شرکت حمل و نقل ریلی رجاء) با پاسخنامه

بازدید: 139منابع و نمونه سوالات آزمون استخدامی رجاء شامل سوالات:۱- مدیریت عمومی ۲- استعداد فنی ۳- استعداد عددی    ۴- سرعت انتقال و استدلال منطقی   ۵- زبان انگلیسی    ۶- معارف اسلامی با مطالعه این سوالات آزمون راحت...