دسته: نقد پایان نامه

نقد پایان نامه علوم تربیتی- 20 نمونه

بازدید: 122نمونه نقد پایان نامه علوم تربیتی شامل نقد فصول یک تا پنج 1-نقد پایان نامه بررسی تحولات نظام آموزش و پرورش دربخش پژوهش. 2- نقد پایان نامه بررسی رابطه سبک های سازگارانه و خود...

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد:بررسی تطبیقی ارزش های اجتماعی در مطبوعات

بازدید: 300یکی از وظایف دانشجویان در درس سمینار توانایی نقد یک نموه پایان نامه می باشد.در نقد پایان نامه رعایت موارد زیر ضروری می باشد: 1- هدف از نقد کردن فقط پرداختن به نکات...

نقد پایان نامه سیاست و ورزش

بازدید: 299هدف از نقد پایان نامه (بررسی ادبیات) اینست که به نویسنده بگویید که اثر شما را خوانده ام و درک خوبی از اثر منتشر شده دارم و در این زمینه سوالاتی برایم پیش...

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

بازدید: 278هدف از نقد پایان نامه (بررسی ادبیات) اینست که به نویسنده بگویید که اثر شما را خوانده ام و درک خوبی از اثر منتشر شده دارم و در این زمینه سوالاتی برایم پیش...

یک نمونه نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

بازدید: 370نقد شماره15:شامل 1 نمونه نقد مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع شاهنامه فردوسی -رشته ادبیات فارسی فرمت ورد 12 صفحه 14000 تومان