,

نقد پایان نامه سیاست و ورزش

هدف از نقد پایان نامه (بررسی ادبیات) اینست که به نویسنده بگویید که اثر شما را خوانده ام و درک خوبی از اثر منتشر شده دارم و در این زمینه سوالاتی برایم پیش آمده،این کار مکن است برای هر قالبی صورت بگیرد وحتی شامل منابع آنلاین نیز بشود.و ممکن است شامل قسمتی جداگانه باشد یا یکی از قسمتهای یک گزارش ،پایان نامه و یا رساله را دربربگیرد.در مورد پایان نامه به طور خاص هدف پژوهش و یا بیان مسئله بررسی خواهد شد و چارچوبی را برای کار بیشتر شما باز میکند.

در یک نقد باید این موارد رعایت شوند:

1- مقایسه وکنتراست نویسندگان مختلف درباره یک موضوع

2-نتیجه مشابه گروهی از نویسندگان

3-انتقاد از جنبه های روش شناسی

4-نکته برداری از قسمت هایی که نویسندگان در ان باهم اختلاف دارند

5-نمونه مطالعات برجسته

6-شکاف برجسته در تحقیقات

7-نشان دادن اینکه شما چگونه مطالعات قبلی را با هم ارتباط داده اید

8-نتیجه گیری به وسیله آنچه ادبیات تحقیق گفته می شود

 

1 نمونه نقد پایان نامه رشته مدیریت

5000 تومان

برای دانلود نمونه نقد های دیگر اینجا را کلیک کنید

,

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت

هدف از نقد پایان نامه (بررسی ادبیات) اینست که به نویسنده بگویید که اثر شما را خوانده ام و درک خوبی از اثر منتشر شده دارم و در این زمینه سوالاتی برایم پیش آمده،این کار ممکن است در هر قالبی صورت بگیرد و شامل منابع آنلاین باشد.و ممکن است شامل قسمتی جداگانه باشد یا یکی از قسمتهای یک گزارش ،پایان نامه و یا رساله را دربربگیرد.در مورد پایان نامه به طور خاص هدف پژوهش و یا بیان مسئله بررسی خواهد شد و چارچوبی را برای کار بیشتر شما باز میکند.

 

در یک نقد باید این موارد رعایت شوند:

1- مقایسه وکنتراست نویسندگان مختلف درباره یک موضوع

2-نتیجه مشابه گروهی از نویسندگان

3-انتقاد از جنبه های روش شناسی

4-نکته برداری از قسمت هایی که نویسندگان در ان باهم اختلاف دارند

5-نمونه مطالعات برجسته

6-شکاف برجسته در تحقیقات

7-نشان دادن اینکه شما چگونه مطالعات قبلی را با هم ارتباط داده اید

8-نتیجه گیری به وسیله آنچه ادبیات تحقیق گفته می شود

 

1 نمونه نقد پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت

فرمت ورد

 

برای دانلود نقد های پایان نامه مدیریت و دیگر رشته ها اینجا را کلیک کنید