,

پروژه ای با موضوع گمرک در ایران

چكيده:

سابقه ظهور گمرك و تعلق حقوقي بر مال التجاره به موازات پيشرفت جوامع و تحول در امر مبادلات و مناسبات اقتصادي بين ملتها به زمان تشكيل اولين نوع حكومت و دولت در اين جوامع بر مي گردد. عايدات ناشي از مبادلات، در ابتدا، صرفاً به عنوان حق نظارت و حمايت حكومت ها از كاروانيان و تجار و ايجاد زمينه مساعد در امر حمل و نقل كالا و عرضه و فروش آن مورد توجه بوده و از آنجا كه اين عايدات، ضمن سهل الوصول بودن آن، بخش عمده اي از خزانه دولتها را تامين مي كرده، به عنوان ماليات شناخته شده است و در حال حاضر، با اينكه بيشترين نقش و اهميت گمرك جنبه اقتصادي آن مي باشد، باز هم نمي توان جنبه مالي آنرا از نظر دور داشت، چرا كه بخش عمده اي از بودجه درآمدهاي عمومي ساليانه كشور را تشكيل مي دهد. بنابراين، از جهت مالي حائز اهميت مي باشد. آمار در واحدهاي حاصل از واردات قطعي به كشور، تحت عنوان حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض سالهاي 1354 تا پايان سال 1370، نقش گمرك را از جنبه مالي نشان مي دهد. بايد توجه داشت كه در اينجا، منظور از گمرك همان حقوق بر مال التجاره است كه به موجب قوانين صادرات و واردات، قوانين خاص راجع به مسائل بانكي در ارتباط با واردات و صادرات، قانون تشويق صادرات و توليد، مصوبات متكي به قانون و ساير قوانين و مصوبات مربوط برقرار شده است. عموماً محتواي قوانين مذكور در ارتباط با محدوديت ها، ممنوعيت ها، معافيت ها، وضع حقوق ورودي عوارض و ماليات ها و نظاير آن مي باشد.

65 صفحه ورد+25 اسلاید پاورپوینت در ارتباط با تاریخچه گمرک در ایران

دارای منابع

دانلود پس از پرداخت

,

رابطه بين كمال گرايي و تربيت تولد

رابطه بين كمال گرايي و تربيت تولد

«مقدمه»

به راستی بخش بزرگی از مسائل جدی که بشر امروز با آن روبرو است صرفاً با فن آوری به دست آمده از علوم طبیعی حل نخواهد شد و این مسائل مولفه های شخصیتی و رفتارهای ویژه ای دارند که برای حل آن ها باید از دانش روان شناسی به ویژه روان شناسی شخصیت بهره گرفت . نیروی انگیزش هر فرد به سوی رشد و خود شکوفایی است . همه ی ما نیاز داریم که توانایی های بالقوه ی خود را تا بالاترین اندازه ممکن شکوفا کنیم و به رشدی فراتر از رشد کنونی خود دست یابیم . گرایش طبیعی ما حرکت در مسیر تحقق توانایی های بالقوه ی خویش است ، هر چند ممکن است در این راه با برخی موانع محیطی و اجتماعی روبرو شویم . البته رسیدن به کمال و شکوفا ساختن استعداد ها و توانایی های نهفته و بالقوه فرد ، به خودی خود بسیار ارزشمند است و در این وادی کمال گرایی امری مثبت  و پسندیده است ، ولی آن چه مطلب این پایان نامه به آن اشاره    دارد جنبه ي فراطی یا منفی کمال گرایی در روان شناسی است . دگرگونی های سریع و پیچیده جوامع انسانی به مرور زمان بر شیوه های فرزند پروری انسانها اثری اساسی بر جای گذاشته است ، و خانواده ها اکنون تلاش می کنند فرزند خود را از همان اوان کودکی برای بردن گوی سبقت از همسالانشان آماده کنند . این شیوه ی تربیتی سبب شده است که فرزندان ، زمانی خود را با ارزش بدانند که مورد تایید والدین خود قرار بگیرند و چون تایید والدین و دیگران نقشی اساسی در ساختار شخصیتی افراد دارد ، می کوشند تلاش خود را دو چندان کنند ، تا به انتظارات آنان پاسخ مثبت دهند . با گذشت زمان این روند به صورت رفتاری پایدار خواهد آمد و انتظارات والدین ، جای خود را به انتظارات بلند پروازانه و دست نیافتنی از خود می دهد . ویژگی شخصیتی کمال گرایی در سه بعد قابل بررسی است کمال گرایی خود مدار که فرد معیار های دست نیافتنی برای خود دارد و چون نمی تواند به آنها برسد دچار نا امیدی و یاس می شود . فرد کمال گرا یعنی فردی که نیاز و عطش دارد از هر نظر کامل و بی نقص باشد ، خود را درست مطابق تصویر آرمانی که از خودش دارد میپندارد . عطش کمال گرایی این افراد ، منحصر به یک یا چند امر ویژه نیست ، بلکه ایشان می خواهند در کلیه شئون زندگی ، افکار و احساسات ، رفتار و اعتقادات ، عالی و بی نقص باشند . آدلی اصطلاح تلاش برای کمال را به عنوان نیروی پویشی عظیم در پس هر انگیزه ای به کار برد .

روان شناسان ارتباط بین کمال گرایی و تربیت تولد را بسیاری از عوامل از جمله منظومه ی خانواده که اولین محیط اجتماعی را تشکیل می دهد هر کودکی ، می کوشد تا در این منظومه ، با رقابت و رزی مورد توجه و اهمیت قرار گیرد و موقعیتی برای خود دست پاکند . سبک زندگی را می توان به مشابه اسطوره شناسی شخصی در نظر گرفت و مورد مطالعه و بررسی قرار می دهند . انگیزه کمال و تاثیر آن بر رفتار انسان در طول تاریخ به صورت همه جانبه و گسترده ای توسط روان شناسان به ویژه نظریه پردازان رویکرد روانکاوی مورد بحث قرار گرفته است . اگر چه اصطلاح های کمال گرایی و تفکر کمال گرا بطور خاص در ادبیات پزشکی ، روانشناسی و روان درمانی تاریخچه طولانی دارد لیکن در این زمینه کار پژوهشی اندکی صورت گرفته است ( پیروستا 1986به نقل از مهرابی زاده هنرمند،1382)

بر اساس شواهد موجود ، تفاوتهای فردی زیادی در کمال گرایی وجود دارد اما مهم ترین مشخصه های کمال گرایی ، داشتن اهداف بلند پروازانه ، جاه طلبانه ، مبهم و غیر قابل وصول و تلاش افراطی برای رسیدن به این اهداف است (فروست ، مارتین، لهارت و روز نبلایت 1991به نقل از نشریه طلوع ، 20) کمال گرایی را به منزله مجموعه ای از معیار های بسیار بالا برای عملکرد که با خود ارزشیابیهای انتقادی افراطی و عدم اعتماد به نفس مشخصه افراد کمال گرا است . نیاز شدید این افراد به مو فقیت و امکان پرهیز از انتقاد دیگران و آشکار شدن بعضی از عیوب خود ، آنها را وادار به انجام فعالیت های مداوم و سخت به منظور دستیابی به موفقیت می کند ، اما معمولاً زندگی آنها با انتقاد های دیگران و ارزشیابیهای افراطی خودشان عمیقاً آسیب پذیر است . این سخت گیری « وجدان » و « من برتر » می تواند نیرویی برای پیشرفت بر انگیزد ولی می تواند دلیلی هم برای خشنودی پائین از کمالات و هم چنین آسیب پذیری از تجربه شکست و انتقاد و بالابردن قابلین افسردگی و خود کشی باشد .

 • فهرست
 • عنوان                     صفحه
 • مقدمه                     1
 • فصل اول :موضوع پژوهش                     5
 • بيان مساله                     6
 • فرضيه هاي پژوهش                     8
 • تعاريف مفهومي و عملياتي متغييرها                     9
 • فصل دوم : بخش نظري                     10
 • مفهوم كمال گرايي                     11
 • اهميت كمال گرايي                     12
 • كمال گرايي از ديدگاه انديشمندان                     13
 • نظريه آدلر در رابطه با كمال گرايي                     15
 • كمال گرايي از ديدگاه اسلام                     17
 • انواع كمال گرايي                     18
 • ابعاد پنچ گانه كمال گرايي                     20
 • ابعاد سه گانه كمال گرايي                     21
 • ويژگي افراد كمال گرا                     22
 • تلاش براي برتري يا كمال                     23
 • سبك زندگي                     24
 • روش هاي اساسي تلاش در كمال گرايي (برتري )                 26
 • تلاش براي جبران                     27
 • مشاوره به شيوه فردي آدلر                     28
 • ترتيب تولد                     29
 • فرزند دوم                     36
 • فرزند آخر                     39
 • تك فرزند                     43
 • فهرست
 • عنوان                     صفحه
 • دور معيوب (سيكل معيوب ) در روند كمال گرايي                 45
 • عوامل خانوادگي موثر در ايجاد كمال گرايي                     47
 • ترتيب تولد فرزند چندم                     49
 • فرزندان اول خانواده                     50
 • فرزندان وسط خانواده                     51
 • فرزندان آخر خانواده                     52
 • كمال گرايي                     53
 • نظريه را جرز در رابطه با كمال گرايي                     59
 • پژوهش در نظريه آدلر                     61
 • پژوهشهاي مربوطه                     67
 • خاطرات قديم وصفات شخصي                     68
 • خاطرات قديمي و نتايج روان درماني                     71
 • ارزيابي نظريه آدلر                     73
 • چشم اندازهاي نظري و پژوهشي در كمال گرايي                 76
 • فصل سوم : روش تحقيق                     82
 • جامعه آماري و روش نمونه گيري                     83
 • روش اجراي تحقيق                     84
 • روش تحليل داده ها                     85
 • اعتبار                     86
 • فصل چهارم : يافته ها و تجزيه تحليل آنها                     87
 • جدول ها                     88
 • فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري                     98
 • محدوديتهاي پژوهش                     103
 •                     104 پيشنهادات
 • منابع

 

کد :3058 فرمت :ورد صفحه :109

, ,

برنامه ريزي استراتژيک براي مدیریت مخازن نفت و گاز ايران

 

 

مقدمه

ايران داراي يکي از بزرگ ترين ذخاير « نفت در جا »1 در دنياست که حجم اوليه آن بيش از 450 ميليارد بشکه تخمين زده مي­شود. از اين مقدار حدود 400 ميليارد بشکه در مخزن « شکاف دار»2 و بقيه آن در مخازن « تک تخلخلي »3 قراردارند. از اين مجموعه بيش از 91 ميليارد بشکه نفت خام يعني بيش از 20 درصد قابل برداشت است. به علاوه بايد توجه داشت که متوسط بازيافت نفت خام از مخازن شکاف دار تا حدودي کمتر از مخازن تک تخلخلي با همان خصوصيات است.

هدف اصلي اين نوشته بررسي بازيافت اقتصادي و قابل قبول نفت از اين مخازن عظيم است. اين امر نه­ تنها به سود کشور ايران است بلکه ساير کشورهاي جهان نيز از آن منتفع مي­شوند. براي بررسي اين موضوع کليدي لازم است هر يک از عوامل اصلي مهندسي مخازن نفت به شرح زير مطالعه شوند.

 • ·    چرا ضريب بازيافت نفت از مخازن ايران در مقايسه با نقاط ديگر جهان پايين تر است؟
 • ·    موقعيت عملي بازيافت نفت از مخازن « تک تخلخلي » و « شکاف دار» ايران چگونه است؟
 • ·    مهم ترين عوامل اقتصادي بازيافت بيشتر نفت از مخازن ايران کدام­اند؟
 • ·    حداکثر برداشت از نفت در جا با در نظر گرفتن فرايند توليد اوليه و ثانويه به چه ميزان است؟
 • ·  چگونه مي­توان سرمايه گذاري لازم جهت تزريق گاز مورد نياز به ميزان 20 ميليارد پاي مکعب در روز به مخازن نفتي را تامين کرد؟

براي بررسي ظرفيت­هاي ممکن بازيافت و استحصال نفت از مخازن کشف شده موجود، مطالعه گسترده مخازن نفت و گاز کشور چه در خشکي و چه در مناطق دريايي لازم به نظر مي­رسد.

به منظور انجام اين مطالعات به زمان، نيروي انساني متخصص و حمايتهاي مالي نيازمنديم. اين کار لزوماً بايد از طريق  «مدل سازي مفهومي »4 از تمام مخازن موجود کشور انجام گيرد. با انجام اين روش مي­توان کليه مخازن نفت و گاز کشور را طي دوره زماني قابل قبول و با هزينه معقول مطالعه نمود، و اين در حالي است که از کيفيت کار نيز کاسته نخواهد شد.

قبل ورود به مباحث اصلي، بهتر از به طور اجمال فرق­هاي اساسي بين مخازن شکاف­دار و تک تخلخلي را بيان کنيم. تفاوتهاي اصلي مخازن نفتي شکاف­دار و تک تخلخلي به شرح زير خلاصه مي­شود:


تعريف مخزن شکاف دار

مخزن شکاف دار مخزني است که در ساختار آن شکستگي يا ترک وجود داشته باشد ضمن آن که اين شکاف­ها شبکه­اي را ايجاد کنند. اين شبکه مي­تواند تمام يا بخشي از مخزن نفت را شامل شود. در ساختار اين شبکه هر يک از سيال­ها مي­توانند درون شبکه شکاف­ها از هر نقطه به نقطه ديگر جريان يابند. مثال­هاي بارز مخازن شکاف­دار در ايران به مفهوم کامل آن، مخازن نفتي هفتکل، گچساران و آغاجاري است. مخازن کرکوک در عراق و « کان ترل»5 در مکزيک از نمونه­هاي ديگر اين مخازن به شمار مي­روند. نمونه­هاي مخازن شکاف دار غير کامل، مخازن بي بي حکميه، بينک، مارون و اهواز است. به بيان ديگر، در مخازن مذکور وجود شبکه­ شکستگي­هاي نامنظم در مخزن، کل ساختار مخزن را شامل نمي­شود.

مخازن شکاف دار، مرکب از سنگهاي شکسته با فضاهاي کوچک خالي بين آنها است و اين شکستگي­ها به صورت منظم و غيرمنظم تشکيل شده­اند. در اين گونه مخازن « حفره­ها »6  و حتي غارهاي بزرگ مي­تواند نيز وجود داشته باشد. فواصل شکاف­هاي افقي معمولاً از مواد غير قابل نفوذ پر شده­اند، در حالي که فواصل شکاف­هاي عمودي غالباً خالي هستند. بنابراين چنين مخازني داراي دو گونه بريدگي است: يکي شکافها يا شکستگي­هاي باز و توخالي و ديگري لايه­هاي افقي نازک غير قابل نفوذ.

« بلوک­هاي ماتريسي»7 بر حسب فاصله بين دو گسستگي تعريف مي­شوند. اين گسستگي­ها مي­توانند فاصله بين دو لايه قابل نفوذ يا دو لايه غير قابل نفوذ افقي و يا فاصله بين دو لايه قابل نفوذ و غير قابل نفوذ باشند.

فرايند جا به جايي نفت با گاز يا با آب تحت « ريزش ثقلي»8

جا به جايي نفت چه در مخازن تک تخلخلي و چه در مخازن شکاف دار شبيه يکديگر است9، هر چند که مکانيسم تزريق گاز يا آب در هر يک از اين دو نوع مخزن با يکديگر متفاوت است. به بيان ديگر، در مخازن شکاف­دار به علت نفوذ­پذيري کم سنگ مخزن، بخشي از گاز يا آب تزريقي وارد سنگ مخزن شده و بقيه گاز يا آب تزريقي به ناچار از طريق شکافها سنگ­هاي با نفوذ­پذيري کم را دور مي­زند، در حالي که در مخازن تک تخلخلي، سيال تزريق شده از خلل و فرج به هم پيوسته عبور مي­کند.

به هر حال جريان سيال تزريقي چه در مخازن تک تخلخلي و چه در مخازن شکاف­دار از قوانين خاص خود تبعيت مي­کند، ولي سازوکار حاصل در هر دو حالت تقريباً يکسان است.

وجود شکستگي­هاي موجود در مخازن شکاف­دار در مقايسه با مخازن تک تخلخلي داراي ويژگيهاي زير است:

الف ـ  فرايند « ريزش ثقلي» و در مخازن شکاف­دار در مقايسه با مخازن تک تخلخلي سرعت نسبي بالاتري دارد. دليل اين امر آن است که نفوذپزيري بسيار پايين تر سنگ مخزن در مقايسه با نفوذپذيري شکافها موجب مي­شود که سطح گاز و نفت در شکافها پايين تر از سطح آب و گاز در بلوک­هاي ماتريسي نفتي قرار گيرد. به ترتيبي مشابه مي­توان گفت که سطح آب و نفت در شکافها از سطح آب و نفت در بلوکهاي ماتريسي بالاتر است.

بر طبق آزمايشهاي انجام شده در مخازن تک تخلخلي با نفوذپذيري مثلاً يک ميلي دارسي، جريان « ريزش ثقلي» به زمان بسيار طولاني تري در مقايسه با مخازن شکاف­دار با همان نفوذپذيري نياز دارد.

ب ـ در سيستم مخازن شکافدار، نفت توليد شده از سنگ مخزن، در فاصله­هاي دورتري از « چاه­هاي توليدي » به دست مي­آيد. لذا به دليل بهره­وري بالا در مخازن شکاف­دار، فاصله چاه­هاي توليدي از يکديگر به مراتب بيش از فواصل چاه
­هاي تک تخلخلي در نظر گرفته مي­شود.

ج ـ وجود شکافها، به تفکيک گاز يا آب از نفت کمک مي­کند. اين امر باعث مي­شود که ميزان گاز اضافي  يا آب اضافي قابل توليد در ستون نفت، کمتر شده و بدين ترتيب انرژي مخزن با بازدهي بيشتري حفظ مي­شود.

د ـ فرايند « همرفت حرارتي »10 در مخازن شکاف­دار موجب ايجاد نفت اشباع نشده در ستون نفتي مي­شود، حتي هنگامي که فشار مخزن به پايين تر از نقطه اشباع برسد. اين فرايند را اطلاحاً « کاهش فشار نقطه اشباع »11 مي­نامند. در نتيجه تا وقتي که عملاً گازي در مخزن تزريق نمي­شود، آثار ريزش ثقلي افزايش مي­يابد؛ در غير اين صورت گاز ايجاد شده در درون سنگ، نفوذپذيري سنگ را کاهش مي­دهد.

ه ـ وجود شکاف­ها باعث يکنواخت تر شدن فشار آب يا گاز يا نفت در مخازن شکاف­دار مي­شود، لذا سطوح آب و نفت يا گاز و نفت يکنواخت تر خواهد شد.

و ـ فرايند اشاعه « گاز در گاز »12 يا « نفت در نفت »13 و يا « گاز در نفت»14 موجب به تعادل رسيدن ترموديناميکي هر چه سريع تر سيالات موجود در مخزن مي­شود. به همين دليل است که در جريان شبيه سازي اين مخازن، فرايندهاي «همرفت ـ اشاعه »15 را نمي­توان ناديده گرفت.

با توجه به مزيت­هاي فوق، مخازن شکاف­دار با نفوذپذيري کم را مي­توان از نظر تجاري، با سرعت زياد و هزينه­ها ي نسبتاً پايين تر از مخازن تک تخلخلي با همان مشخصات تخليه کرد.

مخازن شکاف­دار داراي معايب زير نيز هستند:

الف ـ وجود گسستگي ­هاي افقي باز يا بسته، تاثير فرايند ريزش ثقلي بين گاز و نفت يا نفت و آب را در مقايسه با مخازن تک تخلخلي کاهش مي­دهد.

اين امر در مقايسه با مخازن تک تخلخلي نشان مي­دهد که بازيافت نفت با يک ضخامت نفتي مساوي از يک بلوک نفتي در مخزن شکاف­دار بازيافتي کمتر از مخازن تک تخلخلي پيوسته دارد. اين امر به دليل وجود « ارتفاع ناحيه نگهدارنده »16  و « خصوصيت موئينگي سنگ مخزن»17 است. در واقع در مخازن شکاف­دار، ضخامت کل سنگ مخزن در جهت عمودي به قطعات يا بلوکهاي جدا از هم تقسيم مي­شود و اين بلوک­ها به طور مشابه با خصوصياتي متفاوت تکرا مي­شوند. در صورتي که در مخازن تک تخلخلي در وضعيت فوق اين گونه قطعات جدا از هم وجود ندارد. لذا ميزان نفت غير قابل استحصال در مخان تک تخلخلي بيش از مخازن شکافدار بوده و در حاليکه سرعت استحصال نفت در مخازن شکاف­دار نسبت به مخازن تک تخلخلي در شرايط مساوي بالاتر است.

بعضي از افراد به دليل عدم شناخت مکانيسم بازيافت نفت در مخازن شکاف­دار استنباط نادرستي دارند. و تصور مي­کنند که در مخازن شکاف­دار همواره يک فشار « موئينگي پيوسته»18 درون بافتي وجود دارد. توليد از مخازن شکاف­دار در کشورهاي مختلف نشان مي­دهد که در بهره­برداري دراز مدت از آنها، فرايند « موئينگي پيوسته » در اين گونه مخازن قابل توجه نيست؛ براي مثال، اگر فشار موئينگي درون بافتي پيوسته­اي در ميادين هفتکل يا آغاجاري وجود مي­داشت ميزان بازيافت نفت از آنها به وسيله گاز به 60 درصد مي­رسيد، در حالي که ضريب بازيافت نفت در ميدان هفتکل در بخش گازي آن به حدود 28 درصد و در آغاجاري به 35 درصد مي­رسد.

ب ـ کاربرد روش امتزاجي جهت بالا بردن ضريب بازيافت نفت در مخازن شکاف­دار، مستلزم استفاده از حجم زيادي کندانسه است که اين امر از نظر اقتصادي توجيه پذير نيست.

بنابراين نتيجه مي­گيريم که فرايند جا به جايي نفت از طريق گاز يا آب در مخازن شکاف­دار و تک تخلخلي مشابه يکديگر است، با اين تفاوت که بازيافت نفت در مخازن شکاف­دار به دليل شکستگي سنگ مخزن و کوتاه شدن ارتفاع بلوک­هاي ماتريسي کمتر از مخازن تک تخلخلي است….

فهرست مطالب

 • برنامه ريزي استراتژيک براي مديريت مخازن نفت و گاز ايران    1
  مقدمه    3
  تعريف مخزن شکاف دار    5
  فرايند جا به جايي نفت با گاز يا با آب تحت « ريزش ثقلي»8    6
  1-1. ميدان نفتي فهود ( عمان )37    18
  2-1. ميدان نفتي «ابکتون» (مکزيک)41    19
  3-1. ميدان نفتي «اسپرابري» (امريکا)42    20
  4-1. بررسيهاي آزمايشگاهي44    21
  1-2. تاريخچه مختصر بررسيهاي ميداني    24
  1-1-2. ميدان نفتي « زلتون» ( ناصر)47    24
  2-1-2. ميدان نفتي « قوار »49    25
  3-1-2. ميدان نفتي « انتظار»52    26
  4-1-2. ميدان نفتي « ليک ويو»55    26
  5-1-2. ميدان نفتي « فهود»57    27
  6-1-2. ميدان نفتي هفتکل59    28
  7-1-2. ميدان نفتي « هنديل »61    29
  8-1-2. ميدان نفتي « ابکتون »63    30
  10-1-2. « دکسترا»75    31
  2-2. ساير تجربههاي آزمايشگاهي    33
  1-2-2. آزمايش« ترويلگر و همکاران»79    33
  3-2-2. آزمايشهاي تخليه نفت با روش گرانروي توسط انستيتو نفت فرانسه83    34
  4-2-2. آزمايشهاي سروش و سعيدي86    36
  5-2-2. آزمايشهاي فشار موئينگي توسط انستيتو نفت فرانسه90    36
  7-2-2. آزمايشهاي «هاگورت»93    38
  3. مهم ترين عوامل اقتصادي بازيافت نفت از مخازن نفتي ايران کدامند؟    45
  1-3. تزريق گاز غير امتزاجي    46
  1-1-3. تزريق گاز هيدروکربوري    46
  2-1-3. تزريق گاز غير هيدروکربوري    50
  1-2-1-3. تزريق هوا يا تزريق گاز ازت غير خالص    53
  2-3. تزريق گاز امتزاجي    54
  3-3. تزريق «آب توان يافته»127    57
  4-3. حفاري افقي و بهبود تجهيزات روي زميني    61
  1-4-3. بهبود تجهيزات روي زميني    62
  1-4. الگوي بهينه تخصيص گاز    64
  2-4. بازار آينده نفت    64
  6. جمع بندي و نتيجه گيري    69
  منابع    72

84 صفحه فرمت word

 

,

بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

مقدمه :
خاورميانه به عنوان منطقه اي استراتژيك جايگاه عمده و حساسي در رقابتهاي دو ابر قدرت شرق و غرب در دوران جنگ سرد داشت و نقش يك محرك را در مداخلة ابر قدرتها ايفا مي كرد . پس از دوران جنگ سرد و فروپاشي شوروي نه تنها اين منطقه اهميت خود را از دست نداده بلكه بر اهميت آن نيز افزوده شده است . لذا درك و شناخت صحيح از تحولات منطقه خاورميانه ، براي ايران كه خود در اين منطقه قرار دارد ضروري و آگاهي از عملكرد دولتهاي منطقه نيز در اين راستا      مي باشد .
سوريه به دليل موقعيت جغرافيايي و استراتژيكي ، يكي از مهم‌ترين كشورهاي خاورميانه محسوب مي شود كه توانسته است در چند دهة اخير نقش مهمي را در روند تحولات منطقه اي ايفا نمايد . بدين لحاظ اين كشور جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران كه اولويت اصلي را در روابط خارجي بر همكاري با كشورهاي اسلامي و غير متعهد مي دهد ، به خود اختصاص داده است و نياز هست كه شناخت بيشتري نسبت به آن پيدا كرد . ايران و سوريه به عنوان دو كشور خاورميانه اي غير همسايه توانسته اند در دو و نيم دهة اخير بيشترين هماهنگيها را در روند تحولات منطقه اي و جهان اسلام كسب نمايند و به عنوان الگويي براي ديگر كشورهاي منطقه در همكاريهاي دو جانبه مطرح شوند حال پرسش اصلي اين است كه چه عواملي در بهبود و گسترش روابط دو جانبه مؤثر بوده است؟ علت هماهنگي در اكثر تحولات منطقه اي چه بوده است كه توانسته روابط اين دو كشور را به عنوان الگويي براي ساير كشورها در مناسبات دوجانبه تبديل كند ؟ اين پرسشي است كه بايد به آن پاسخ داده شود . ابتدا روابط و مناسبات سياسي دو كشور در دوران قبل از انقلاب اسلامي را مرور خواهيم كرد تا سيماي اصلي همكاري و الگومندي در روابط بعد از انقلاب روشن شود . سپس عوامل تأثير گذار را در همكاري و روابط دو جانبه با تأكيد بر عوامل منطقه اي تجزيه و تحليل مي كنيم هر چند كه ممكن است واقعيت امر چيزي غير از تحليل هاي عرضه شده باشد ، زيرا اصولاً هميشه بسياري از اطلاعات تا زمان مشخصي محرمانه باقي مي ماند و دسترسي به بعضي اطلاعات هيچ گاه امكان پذير نمي باشد .
در پايان با اعلام و اذعان به وجود نقايص و كاستي در رساله ، از زحمات اساتيد محترم و بزرگوار جناب آقاي دكتر اصغر جعفري ولداني در سمت استاد راهنما و جناب آقاي دكتر غلامعلي چگني زاده در سمت استاد مشاور ، تشكر و قدرداني مي شود كه حضرت علي (ع) فرموده است : من علمني فقر صيرني عبداً .
1ـ طرح و تبيين موضوع :
مطابق با اصل 152 قانون اساسي جمهوري اسلامي ، سياست خارجي ايران بر اساس “نفي هر گونه سلطه جويي و سلطه پذيري ، حفظ استقلال همه جانبه و تماميت ارضي كشور ، دفاع از حقوق همه مسلمانان و عدم تعهد در برابر ابر قدرتهاي سلطه گرو روابط صلح آميز با دول غير محارب استوار است . بنابراين ازديدگاه قانون اساسي رابطه با دول غير محارب مجاز شمرده شده است . همچنين طبق اصل 154 قانون اساسي ، جمهوري اسلامي سعادت انسان در كل جامعه بشري را آرمان خود مي داند و استقلال و آزادي و حكومت حق و عدل را حق همة مردم جهان مي شناسد. بنابراين در عين خودداري كامل از هر گونه دخالت در امور داخلي ملتهاي ديگر از مبارزه حق طلبانه مستضعفين در برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت مي كند .
پس علاوه بر رابطه با دول غير محارب ، برقراري رابطه با كشورهايي كه از لحاظ مواضع سياسي به ايران نزديك مي باشند در دستور كار سياست خارجي اين كشور قرار دارد .
سوريه كه در اين رديف ازكشورها قرار دارد جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران به خود اختصاص داده است به طوري كه از آن به عنوان كشور دوست و برادر ياد مي شود . وقوع انقلاب اسلامي در ايران و سقوط شاه ـ متحد استراتژيك اسرائيل در منطقه ـ باعث خشنودي سوريها كه خود را متولي مبارزه با اسرائيل مي دانستند ، شد و به حمايت از اين انقلاب پرداختند .
از ديد انقلاب اسلامي ، اسرائيل به عنوان پايگاه استعمار در منطقه و موجودي نامشروع و غير قانوني در قلب جهان اسلام ، مي بايست از بين برود و مبارزة عملي و همه جانبه اين امر را محقق مي سازد . در اين راستا ايران با كشور مصر به خاطر سازش با اسرائيل و خيانت به آرمان فلسطين و اعراب قطع رابطه نمود . همچنين سفارت اسرائيل در تهران را تعطيل و آن را به سازمان آزاديبخش فلسطين واگذار نمود .
اين گونه اقدامات عملي و حمايتهاي سياسي ايران از مواضع اعراب و فلسطينيان ، سوريه را در عملي كردن تز خود مبني بر برابري استراتژيك با اسرائيل مصمم تر كرد ؛ به علاوه بروز حوادث و رويدادهاي بعدي منطقه از جمله جنگ ايران و عراق و حملة اسرائيل به لبنان در سال 1982 ، سبب گرديد كه دو كشور ايران و سوريه تماسهاي بيشتري را با هم در جهت حل مسائل پيش آمده داشته باشند كه همين موارد زمينة تداوم گسترش روابط را عليرغم اختلاف سليقه در بعضي مسائل فراهم آورد .
بنابراين هدف پژوهش ، بررسي علل گسترش روابط سياسي ايران و سوريه بعد از وقوع انقلاب اسلامي در ايران مي باشد . و سعي براين است كه ضمن روشن كردن اين عوامل به تقويت آن و الگو سازي با توجه به شرايط و موقعيت ديگر كشورها در روابط با يكديگر پرداخته شود تا شاهد تحقق روابط دوستانه ميان كشورهاي منطقه و جهان اسلام باشيم .
2ـ ادبيات موضوع :
عليرغم حساسيت و اهميت موضوع يكي از نكته هاي جالب توجه در ارتباط با آن كم توجهي محققان و پژوهندگان اين رشته به اين مسأله مي باشد و كمتر تحقيق و كتابي در اين زمينه يافت مي شود كه به طور دقيق و موشكافانه به بررسي روابط پيچيدة ايران و سوريه پرداخته باشد . در اين ارتباط تنها گزارشها و مقالاتي به چشم مي خورد كه بيشتر به مسألة صلح و اقدامات سوريه و بررسي سطحي روابط ايران و سوريه و البته با ديدگاه وزارت خارجه اي پرداخته است .
3ـ علل انتخاب موضوع :
همان طور كه در مقدمه بيان شد درك و شناخت صحيح از تحولات منطقة خاورميانه و كشورهاي آن براي ايران كه خود در اين منطقه قراردارد و به عنوان تزديك ترين محيط جغرافيايي گسترده تر از كشورها محسوب مي شود ، ضروري مي باشد . در اين راستا بررسي روابط دو جانبه ميان ايران و كشورهاي منطقه نيز يكي از مهم ترين اقدامات شناخته مي شود . كشور سوريه كه به دليل مسائل ژئوپلتيك و هم جواري با رژيم اسرائيل به عنوان كشور خط مقدم جبهة اعراب و اسرائيل شناخته شده و اكنون نيز به عنوان كشور خط مقدم مخالف باروند فعلي سازش مطرح مي باشد ، جايگاه ويژه اي را در سياست خارجي ايران به خود اختصاص داده است . علاوه بر اهميت اين موضوع علاقة نويسنده به مسائل منطقه اي و جهان اسلام نيز سبب گرديد كه روابط سياسي دو كشور ايران و سوريه مورد بررسي و تحقيق قرار گيرد .
4ـ سئوال اصلي و سئوالات فرعي :
سئوال اصلي : چرا روابط ايران و سوريه در مقطع بعد از وقوع انقلاب اسلامي بهبود و گسترش يافته و علل گسترش آن كدامند ؟
سئوالات فرعي :1.  مسأله بحران خاورميانه تا چه اندازه در روابط سياسي ايران و سوريه مؤثر بوده است ؟
2. مسأله عراق و توسعه طلبي آن تا چه اندازه در روابط سياسي ايران و سوريه مؤثر بوده است ؟
3. پيمان تركيه ـ اسرائيل چه تأثيري در روابط سياسي ايران و سوريه داشته است ؟
4. ساختار نظام بين الملل در دوران نظام دو قطبي و پس از آن چه تأثيري بر روابط دو جانيه داشته است ؟
5 ـ فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اصلي : (( گسترش روابط ايران و سوريه در مقطع بعد از انقلاب اسلامي ناشي از دشمن مشترك يعني اسراييل و ديدگاه‌هاي مشترك در ارتباط با برخي تحولات منطقه اي و تلاش در جهت كسب موازنة قدرت در برابر آن بوده است . ))
فرضيه هاي فرعي :1. (( انقلاب اسلامي ايران يكي از عوامل مؤثر در گسترش روابط سياسي ايران و سوريه بوده است .))
2. (( ديدگاه مشترك دو كشور در ارتباط با مسأله فلسطين و اشغالگري اسرائيل از عوامل مهم تأثير گذار بر روابط سياسي دو كشور بوده است .))
3. (( پيمان نظامي راهبردي تركيه ـ اسرائيل در سال 1996 در منطقه و گسترش  همكاريهاي دوجانبه، از ديگر عوامل تأثير گذار بر روابط و همكاري بين دو كشور بوده است . ))   6ـ تعريف مفاهيم :   در متن اين پژوهش مفاهيمي چون سياست خارجي ، روابط خارجي ، بحران خاورميانه و موازنه قدرت را ملاحظه مي كنيم كه بايد منظور خود را از اين مفاهيم و كاربرد آن مشخص و تبيين نماييم . تعريف اين مفاهيم از آن نظر ضروري و داراي اهميت است كه مبناي نظري اين پژوهش را تشكيل داده و در درك بهتر و عميق تر متن كمك مي كند . بنابراين در اينجا به اختصار به تعريف مفاهيم مورد نياز پرداخته مي شود : سياست خارجي : سياست خارجي را بايد مجموعه اي از اهداف ، جهت گيريها ، روشها و ابزار در نظر گرفت كه يك حكومت در مقابل ساير واحدهاي سياسي بين الملل به منظور دستيابي به منافع ملي دنبال مي كند . سياست خارجي در نهايت سعي مي كند بر رفتار و كردار ساير كشورها و نتيجتاً بر كل نظام بين الملل اثر بگذارد ، ضمن اينكه متقابلاً از محيط خارجي تأثير مي پذيرد .(1) روابط خارجي : شامل آن دسته از روابطي مي شود كه به عنوان امري رسمي ، ابتكار آن با حكومتها بوده و توسط آنها هدايت مي شود . و از روابط بين گروه‌ها ، سازمانها و احزاب و سنديكاها متمايز مي باشد و داراي ابعاد سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و … مي باشد .(2)   بحران خاورميانه : منظور درگيريها و جنگهاي اعراب و اسرائيل از سال 1948 تا زمان كنوني و وجود موجوديتي به نام اسرائيل مي باشد . موازنه قدرت : كه به موجب آن ، بايد چنان موازنه اي بين قدرت دولتها برقرار شود كه مانع چيرگي يكي يا گروهي از آنها بر سايرين باشد تا در نتيجه ، صلح محفوظ بماند .(3)  7ـ متغييرها :   روابط سياسي ايران و سوريه متغيير وابسته و موجوديتي به نام اسرائيل و برخي تحولات منطقه اي متغيير مستقل مي باشند .
8ـ روش تحقيق :   اين رساله با كمك از وقايع تاريخي به تحليل روابط سياسي ايران و سوريه پرداخته است . چرا كه در بررسي روابط دوجانبه آنچه كه مشخص كننده رفتار كشورها مي باشد همين اتفاقات و اقداماتي است كه به مرور به وقايع تاريخي تبديل شده است . بنابراين روش تحقيق تاريخي ـ توصيفي و تحليلي است ….
 • فهرست مطا لب
 • عنوان                                                                                                                                  صفحه
 • مقدمه ………………………………………………………………………………………………1
 • فصل اول (كليات)
 • 1. طرح و تبيين موضوع ……………..…………………………………………………………………2
 • 2. ادبيات موضوع ………………………………………………………………………………………3
 • 3. علل انتخاب موضوع…………………………………………………………………………………3
 • 4. سؤال اصلي و سؤالات فرعي…………..…………………….…………………………………….3
 • 5. فرضيه هاي تحقيق ………………………….…………………………….…………………………4
 • 6. تعريف مفاهيم …………………………………………………………….………………………….4
 • 7. متغييرها …………………………………………….………………………………………………….5
 • 8. روش‌تحقيق ………………….……………….………………………………………………………5
 • 9. موانع و محدوديتهاي تحقيق ………………….……………………………………………………5
 • 10. سازماندهي تحقيق …………………………………….………………….……………….…………6
 • يادداشتهاي فصل اول ………………………………………………………………………………………..7
 • فصل دوم (اصول و اهداف سياست خارجي ايران و سوريه)
 • بخش اول مباني نظري سياست خارجي …………………………………………………………………8
 • 1. روشهاي مطالعه سياست خارجي …………………………………………………………………8
 • 2. سطح تحليل …………………………………………………………………………………………12
 • 3. عوامل مؤثر درتعيين سياست خارجي…………………………………………………………. 14
 • بخش دوم
 • 1. اصول واهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ………….…………………………21
 • 2. ابزارهاي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران ……………………………………………23
 • 3. اصول و اهداف سياست خارجي جمهوري عربي سوريه…………….……………………… 25
 • 4. ابزارهاي سياست خارجي جمهوري عربي سوريه…….……………………………………… 30
 • 5. بررسي تطبيقي سياست خارجي ايران و سوريه …..………………………………………….30
 • يادداشتهاي فصل دوم ………………………………………………………………………………………32
 • عنوان صفحه
 • فصل سوم (پيشينه روابط ايران و سوريه 1979ـ 1946)
 • بخش اول ـ روابط ايران و سوريه از1979- 1946……………………………………………………
 • بخش دوم ـ عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و سوريه
 • 1. عوامل تأثير گذار بر سردي روابط دو جانبه (1973ـ 1946)………………………………………
 • الف ـ روابط ايران و اسرائيل ………………………………………………………………………………
 • ب ـ مشكلات داخلي سوريه و ايدئولوژي راديكال بعث ……………………………………………..
 • 2. عوامل تأثير گذار بر بهبود نسبي روابط دوجانبه (1979ـ 1974)………………………………..
 • الف ـ شرايط منطقه اي …………………………………………………………………………………….
 • ب ـ شرايط بين المللي ……………………………………………………………………………………..
 • ج ـ به قدرت رسيدن حافظ اسد و پايان بحران داخلي …………………………………………………
 • د ـ مرگ جمال عبدالناصر و افول ناسيوناليسم عربي ……………………………………………………
 • نتيجه گيري فصل سوم ………………………………………………………………………………………
 • يادداشتهاي فصل سوم  ………………………………………………………………………………………
 • 35
 • 42
 • 42
 • 50
 • 53
 • 53
 • 54
 • 55
 • 55
 • 58
 • 61
 • فصل چهارم (روابط ايران و سوريه 1988ـ 1979)
 • بخش اول ـ انقلاب اسلامي ايران…………………………………………………………………………
 • 1. انقلاب اسلامي ايران و مواضع سوريه …………………………………………………………….
 • 2. جنگ ايران و عراق و موضع گيريهاي سوريه ……………………………………………………
 • بخش دوم
 • 1. دلايل حمايت سوريه از ايران در جنگ ……………………………………………………………
 • الف ـ ديدگاهها و مواضع ايران در مورد بحران خاورميانه …………………………………………..
 • ب ـ اختلافات عراق و سوريه و تأثير آن بر روابط ايران و سوريه…………………………………..
 • ج ـ اتحاد ايران و سوريه …………………………………………………………………………………
 • 2. تهاجم اسرائيل به لبنان و تأثير آن بر روابط دو جانبه……………………………………………..
 • 3. تنش هاي سوريه ـ ايران در لبنان ………………………………..…………………………………
 • 4. دلايل تغيير موضع تاكتيكي سوريه در طول جنگ ………………………………………………..
 • 5. قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل و مواضع سوريه ………………………………………
 • نتيجه گيري فصل چهارم ……………………………………………………………………………………..
 • يادداشتهاي فصل چهارم ………………………………………………………………………………………
 • 64
 • 65
 • 67
 • 71
 • 71
 • 76
 • 84
 • 88
 • 92
 • 98
 • 101
 • 104
 • 106
 • عنوان صفحه
 • فصل پنجم (روابط ايران و سوريه 2001ـ 1989)
 • بخش اول ـ روابط سياسي ايران و سوريه ………………………………………………………………
 • 1. پايان جنگ تحميلي و سياست جديد ايران ……………………………………………………….
 • 2. روابط ايران و سوريه (2001ـ 1989)………………………………………………………………
 • بخش دوم ـ عوامل تأثير گذار بر روابط ايران و سوريه پس از جنگ
 • 1. پيمان طائف ومواضع ايران و سوريه ………………………………………………………………
 • 2. حمله عراق به كويت و مواضع ايران و سوريه …………………………………………………..
 • 3. كنفرانس صلح ماريد و مواضع ايران و سوريه …………………………………………………..
 • 4. اختلافات ايران و امارات متحده عربي و موضع گيري سوريه ………………………………..
 • 5. تهاجم تركيه به شمال عراق و مواضع ايران و سوريه ……………………………………………
 • 6. پيمان استراتژيك تركيه ـ اسرائيل و مواضع ايران و سوريه ……………………………………..
 • 7. اختلافات تركيه ـ سوريه و نقش ايران ……………………………………………………………
 • نتيجه گيري فصل پنجم ………………………………………………………………………………………
 • يادداشتهاي فصل پنجم ………………………………………………………………………………………
 • 110
 • 110
 • 113
 • 119
 • 123
 • 127
 • 131
 • 135
 • 137
 • 142
 • 145
 • 147
 • فصل ششم (نتيجه گيري)…………………………………………………………………………
 • يادداشتهاي فصل ششم ….………………………………………………………………….……        156 152
 • منابع و مآخذ………………………………………………………………………………………………157

222 صفحه فرمت word

تاثیر رسانه های خارجی بر علاقه جوانان 20 الی 30 سال به پان ترکیسم در شهرستان اردبیل پارس آباد و مشگین شهر

مقدمه :
 مسئله قوميت و قومگرايي از مسائل مهم (اجتماعي) كشور است كه همواره در مراحل تبديل شدن به مسئله امنيتي است، دشمنان نظام مقدس جمهوري اسلامي جهت ضربه زدن به اين نظام از تمامي شگردها و شيوه ها اعم از تحريم اقتصادي ، تحميل جنگ 8 ساله ، متهم كردن به عدم رعايت حقوق بشر استفاده كرده و به حول قوه الهي موفق نشده است و سرد مداران زور و استكبار جهاني راه و شيوه جديدي كه انتخاب كرده اند بر هم زدن امنيت داخلي كشور با تحريك قوميتها مي باشد و علنا در اين رابطه بودجه كلاني اختصاص داده شده  و سياستمداران آمريكا اعلام كرده اند در ايران پتانسيل قوميتها وجود داشته كه چندين سال است كه از آن بي خبر بوده اند در نتيجه پس از آن توجه خاصي بر تحريك قوميتها كرده اند و نا آراميهاي استان خوزستان و استانهاي آذري نشين كشورمان در سالهاي اخير نتيجه اقدامات آنان ميباشد .  در اين رابطه نقش رسانه هاي گروهي بسيار با اهميت و حساس است بطوريكه اغتشاش خرداد سال 85 شهرستان اردبيل در رابطه با موضوع كاريكاتور روزنامه ايران توسط رسانه هاي خارجي به ويژه شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان و شبكه هاي راه اندازي شده توسط عناصر قوم گرا كه از آمريكا پخش مي گردد هدايت مي شد و اين شبكه هابا پخش برنامه هاي تحريك آميز و غلو كردن موضوع در صدد كشاندن مردم به خيابانها و صحنه هاي درگيري و روياروي مردم با مامورين بودند كه در اين تحقيق به شناسايي رسانه هاي مذكور همچنين تاثير آنان بر علاقه جوانان بر پان تركيسم پرداخته ايم كه انشاء قابل بهره برداري خواهد بود.
 • فهرست مطالب
 • عنوان       صفحه
 • فصل اول: مقدمه و كليات   1
 • مقدمه 2
 • بيان مسئله 3
 • اهداف ويژه تحقيق 5
 • سؤالات تحقيق 6
 • فرضيات تحقيق 7
 • فصل دوم : پيشينه موضوع و چارچوب نظري آن 8
 • نگاهي به سابقه تاريخي پان تركيسم در آذربايجان 9
 • بحث هاي نظري درباره مسئله قوميت و ناسيوناليسم قومي 11
 • مفهموم بندي قوميت و گروههاي قومي 12
 • ظهور و گرايشهاي سياسي در آذربايجان 16
 • نقش نخبگان سياسي و فكري در شكل دادن به هويت قومي 16
 • قوم گرايي و سياست بين الملل 18
 • شكل گيري هويت قومي در جريان مبارزه نخبگان براي كسب قدرت 19
 • تاريخچه راديو و تلويزيون جمهوري آذربايجان 21
 • مهمترين شبكه هاي تلويزيوني جمهوري آذربايجان 21
 • شبكه تلويزيوني ANS 21
 • شبكه تلويزيوني Space 22
 • شبكه تلويزيوني Lider 23
 • شبكه تلويزيوني اجتماعي جمهوري آذربايجان 23
 • شبكه تلويزيوني AZ TV 24
 • تلويزيون آزادليق 25
 • شبكه هاي تلويزيوني كه توسط عناصر قوم گرا پان تركيسم راه اندازي شده است 26
 • تلويزيون نداي آذربايجان 26
 • تلويزيون اودلاريوردو 26
 • تلويزيون آنا يورد 27
 • تلويزيون گوني آذربايجان(گوناز تي وي) 27
 • شواهد تحقيق 29
 • فصل سوم : روش اجراي تحقيق 30
 • نوع و روش تحقيق 31
 • ابزار و روش گرد آوري اطلاعات 31
 • روش گرد آوري اطلاعات 31
 • جامعه آماري و نمونه 32
 • نمونه گيري 32
 • اعتبار و روايي پرسشنامه 32
 • پايايي پرسشنامه 33
 • روش تجزيه و تحليل 33
 • فصل چهارم : تجزيه و تحليل يافته ها 34
 • جمعيت كلي استان به تفكيك شهرستانها 35
 • جدول مربوط به مباني نظري 36
 • جدول توزيع درصد فراواني 37
 • تحليل و شرح جدول توزيع درصد فراواني و رسم نمودار مربوطه 39
 • فصل پنجم:  نتيجه گيري و پيشنهادات 55
 • اهم نتايج تحقيق 56
 • پيشنهادات 57
 • محدوديتهاي تحقيق 58

60 صفحه

صنعت مسافرت و جهانگردی

 • فهرست
 • فصل اول: تعاریف و مفاهيم جهانگردي 8
 • تعریف« مسافرت و جهانگردي » 9
 • نياز به ارائه تعریفي از واژگان فني 9
 • تعریف جهانگردي 11
 • تعاریف 12
 • شکل و نوع مسافرت 13
 • مسافرت‌هاي منطقه‌اي 15
 • گردشگری درون مرزي يا برون مرزي 15
 • فصل سوم: اجزاي تشکيل دهندة صنعت مسافرت 27
 • حمل و نقل ساختار‌هاي زيربنايي 27
 • اقامتگاه‌ها و سرويس‌هاي پذيرايي 28
 • اقامتگاه 28
 • غذا و نوشيدني 29
 • خدمات جانبي 29
 • سيستم توزيع خدمات و محصولات جهانگردي 30
 • نقش بخش خصوصي و بخش عمومي در جهانگردي 31
 • سه سطح جهانگردي 33
 • نمودار 1-1 : سه سطح بخش جهانگردي 33
 • امار جهانگردي 34
 • جهانگرد (ديدارکننده يک شبه) 36
 • ديدارکنندة گذری (ديدارکننده يک روزه) 36
 • راه‌هايي هوايي 38
 • ثابت بودن هزينه‌هاي عملياتي 48
 • فصلي بودن تقاضا 49
 • فصل چهارم : اثرات مسافرت و جهانگردي 51
 • اثرات اقتصادي 51
 • چرا مردم مسافرت مي‌کنند؟ 52
 • گردشگری عام 53
 • گردشگری خاص 53
 • گردشگری نوگرا 56
 • بخش‌بندي بازار 57
 • مليت و جنسيت 58
 • سن و سال 59
 • گروه بندي بر اساس موقعيت اجتماعي 62
 • ويژگي‌هاي روحي- رواني (ويژگي‌هاي شخصيتي) 64
 • انگيزه ها و علايق 67
 • روش حمل و نقل/ مسافت طي شده در مسافرت 67
 • پيچيدگي رفتار انساني 68
 • نظرسنجي از ديدارکنندگان 69
 • توسعه منابع انساني 72
 • روند بازار جهانگردي 73
 • تغيير سليقة مصرفکننده 73
 • توسعه صنعت جهانگردي و رقابت 74
 • فصل پنجم: روندها و الگوهاي مسافرت 75
 • رشد صنعت جهانگردي 75
 • مسافرت هاي داخلي و خارجي 75
 • مجموع مسافران خارجي 77
 • جدول 1-2 : پيش بيني سازمان جهاني جهانگردي دربارة جهانگردان و وجوه دریافتي 77
 • روندها و الگوهاي مسافرت هاي منطقه اي 78
 • اروپا 79
 • اسيا و حوزة اقيانوس ارام 81
 • اسياي جنوبي 83
 • کشورهاي امریکايي 84
 • خاورميانه 85
 • افریقا 86
 • اثرات عوامل خارجي بر صنعت جهانگردي 87
 • تغيير در ترکيب جمعيت 87
 • پيشرفت فناوری 88
 • تغييرات سياسي 89
 • رعايت بهداشت و ايمني 89
 • مفاهيم توسعه 90
 • نوع محصول 90
 • مجتمع هاي استراحتگاهي 91
 • از ديدگاه دولت 92
 • اثار اقتصادي 93
 • از ديدگاه بخش خصوصي 94
 • فصل ششم: 95
 • مقدمه 95
 • تاریخچة توسعه سفرهاي مسافرتي 96
 • مسافرت در روزگاران قديم (باستان) 96
 • راه اهن و راههاي ابي 97
 • خودرو و هواپيما (راه هاي هوايي) 98
 • خدمات راه اهن 100
 • پيشرفت هاي چشم گير در ارائه خدمات به مسافر 100
 • حمل و نقل جاده اي و مسافرت با خودرو 101
 • خودرو 101
 • ازادراه‌ها 102
 • سايل وسايل حمل و نقل زميني 102
 • خودروهاي جمعي (اتوبوس) 103
 • خودروهاي تفریحي 103
 • مسافرت از راه هاي ابي 104
 • کشتي هاي تفریحي 104
 • ساير مسافرت هاي ابي 104
 • مسافرت هوايي 105
 • وضع و حذف مقررات هواپيمايي 106
 • جنبه هاي اصلي مقررات 106
 • فصل هفتم: 107
 • اقامتگاه ها و خدمات پذيرايي (ميهمان داری) 107
 • مقدمه 107
 • روند تاریخي 108
 • طبقه بندي ميهمان پذيرها 109
 • هتل ها 111
 • بناهاي تاریخي 112
 • تختخواب و صبحانه 113
 • غذا و نوشابه 113
 • واحدهاي تامين غذاي هتل 115
 • تشکيلات مستقل عرضة غذا 115
 • ميهمانان هتل ها 116
 • مالکيت و مديریت هتل ها 117
 • هتل هاي متعلق به افراد يا شرکت ها 118
 • معيارهاي سنجش مديریت هتل ها 119
 • مديریت مراکز تامين غذا و فعاليت هاي مربوطه 119
 • شبکه ارتباطاتي در صنعت جهانگردي 119
 • مشارکت در بازاریابي 120
 • سازمان هاي مرتبط با ميهمان داری 121
 • فصل هشتم: 123
 • سيستم توزيع محصولات و خدمات جهانگردي 123
 • مقدمه 123
 • متصديان گردش هاي دسته جمعي 124
 • اژانس هاي مسافرتي 126
 • اژانس هاي مسافرتي به عنوان مشاور 128
 • اژانس مسافرتي به عنوان نمايندة فروش 128
 • اثر فناوری بر سيستم توزيع خدمات جهانگردي 129
 • رابطة بين فناوری و صنعت جهانگردي 129
 • سيستم هايکامپيوتری براي ذخيرهکردن جا 129
 • صدور بليت با سيستم الکترونيکي 130
 • شبکة جهاني (اينترنت) 131
 • فصل نهم: 132
 • انواع گردشگری و محصولات ويژه 132
 • بخش هاي ويژه براي مسافرت هاي تفریحي 132
 • دلايل رشد محصولات و خدمات ويژه در بخش هاي مسافرت هاي تفریحي 132
 • جهانگردي بومي 133
 • جهانگردي فرهنگي 134
 • گردشگری روستايي 135
 • گردشگری ماجراجويانه 135
 • گردشگری براي درمان 136
 • گردشگری اموزشي 138
 • گردهمايي‌ها 139
 • سفرهاي تشويقي 139
 • نمايشگاه‌ها 140
 • شوراها 140
 • توصيفي از جهانگرد براساس هدف مسافرت 141
 • مسافرت تفریحي يا تجاری 143
 • ديدن دوستان و بستگان 145
 • مسافرت با هدف ويژه 147
 • سفرهاي تفریحي 147
 • سفرهاي مذهبي 148
 • عوامل جمعيتي، اجتماعي و شرايط زندگي 149
 • جنس 151
 • تحصيلات 152
 • ساير عوامل 152
 • فصل نهم: 154
 • پيش‌بيني و پژوهش در صنعت جهانگردي 154
 • مقدمه 155
 • فصل دهم: 156
 • دستگاه دولتي متولي امور جهانگردي (GTA) 156
 • هدف از مديریت دولتي 157
 • تمرکززدايي 160
 • سازمان‌هاي بينالمللي 161
 • فصل يازدهم: 165
 • اثار فرهنگي- اجتماعي 165
 • اثار فرهنگي- اجتماعي جهانگردي 166
 • فرهنگ چيست؟ 167
 • مکاتب فکری مخالف جهانگردي 169
 • مفاهيم فرهنگي مرتبط 171
 • هنجارها و قوانين 171
 • احساس‌شناسي 172
 • شرق ستيزي 172
 • بدويت 173
 • تعهد فرهنگي 174
 • بيگانه گریزي 176
 • نژادپرستي 176
 • اثر مسافرت بر مسافر 177
 • نقش مذهب 177
 • جاذبه‌هاي فرهنگي 180
 • خدمات اطلاع‌رساني جهانگردي 182
 • تبليغات 184
 • مواد سمعي- بصری و چاپي 188
 • بروشورها 190
 • پوسترها 190
 • ساير وسايل تبليغي 191
 • ويديوهاي تبليغاتي 191
 • راهنماي دفاتر مسافرتي 192
 • فصل دوازدهم: 199
 • تحقيق و مطالعه درباه صنعت جهانگردي 199
 • تحقيق و مطالعه درباره صنعت جهانگردي 200
 • پژوهش در صنعت جهانگردي 201
 • نقش پژوهش 201
 • فرايند پژوهش در صنعت جهانگردي 202
 • منابع اطلاعات 204
 • فصل سيزدهم: 205
 • روشهاي گرداوری اطلاعات 205
 • روشهاي گرداوری اطلاعات 206
 • روشهاي ميداني 208
 • روش پرسشنامه‌اي: 208
 • ابزار گرداوری اطلاعات يا پرسشنامه: 209
 • عوامل اجراي پرسشنامه: 221
 • چارچوب نظری تحقيق: 232
 • روش تحقيق: 232
 • روش و ابزار گرداوری اطلاعات: 232
 • جامعه اماری: 232
 • روشهاي نمونه گيری: 232
 • شيوه هاي تحليل اماری: 232
 • منابع 233

بررسی نقش دولت در زمینه سازی توسعه فن آوری اطلاعاتی با مطالعه موردی ایـران1370-1384

 • چکیده 12
 • فصل اول 13
 • ج) هدف پژوهش: 15
 • د) پرسشهاي پژوهش 15
 • هـ) فرضيه هاي تحقيق : 16
 • و) تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها: 16
 • 1- دولت، که به عنوان متغير مستقل مطرح شده است 16
 • 2- توسعه : 16
 • 1-دولت الکترونيک: 18
 • 2- تجارت الکترونيک : 18
 • 3- بانکداري الکترونيک: 18
 • ز) روش تحقيق و گرداوري داده ها: 19
 • ح) حدود و قلمرو پژوهش: 19
 • ط) موانع، مشکلات و محدوديتهاي تحقيق: 19
 • ي) سازماندهي پژوهش: 19
 • فصل دوم 22
 • چهار چوب نظري 22
 • گفتار اول 23
 • مباحث مفهومي و نظری  توسعه 23
 • الف : مروري  بر مباحث نظري  پيرامون توسعه 23
 • الف-1-: نظريات  توسعه ( رهيافت نوسازي ) 24
 • الف -2- : نظريات  وابستگي ( رهيافت  راديکال) 26
 • ب: مباحث نظري پيرامون دولت و نقش ان در فرايند توسعه 29
 • ب-1-: دولت و روند توسعه  در جوامع اروپائي 30
 • ب-2- : دولت و روند توسعه  در کشورهای پيرامون 32
 • گفتار سوم 37
 • الف : حمزه علوي و نظريه استقلال نسبي  دولت در جوامع پيراموني 38
 • ب : تيلمان اورس و نظريه دولت پيراموني 42
 • تضمين  ادغام جوامع  در بازار جهاني 43
 • ج : اودانل و نظريه دولت اقتدار گراي ديوان سالار 44
 • اودائل خصايص اينگونه حکومتها را به شرح  ذيل توصيف مي کند(3) 44
 • د: خاورميانه و الگوي دولت رانتير(2) 45
 • گفتار سوم 49
 • مباحث نظري ومفهومي          اطلاعات وفناوري اطلاعات 49
 • الف : اطلاعات 50
 • الف-1- : ضرورت اطلاعات 51
 • الف-2- : ارزش اطلاعات 51
 • الف-3- : معيار ها ي مفيد بودن اطلاعات 51
 • الف-4- : سازماندهي اطلاعات: 52
 • الف-5- : مشخصات عصر  اطلاعات 53
 • الف-6- : عصر اطلاعات عصر دگرگوني ها 53
 • ب :  فن اوري اطلاعات 54
 • ب-1- : اجزاء فن اوري اطلاعات 56
 • انواع کامپيوتر ها : 56
 • 1-1-1-: ريز کامپيوتر ها : 56
 • ب-1-1-2- :کامپيوتر هاي متوسط: 57
 • ب-1-1-3- : ابر کامپيوتر ها: 57
 • ب-1-2- : .شبکه هاي ارتباطي: 58
 • ب-1-3- : معلومات خاص 58
 • چ : وظايف فن اوري اطلاعات : 59
 • 2-پردازش(Data processing): 59
 • 4.ذخيره سازي (storage): 60
 • 5.بازيابي(Retrieval) : 60
 • ج-1- : فوايد فن اوري اطلاعات 61
 • 1-سرعت(Speed): 61
 • 3-دقت(precision): 61
 • 4-قابليت اعتماد(Reliability): 61
 • گفتار چهارم 62
 • مقدمه : 63
 • دولت 64
 • تعاريف و مفاهيم دولت الکترونيک 6565
 • فصل سوم 68
 • گفتاراول 69
 • الف : تاريخچه 70
 • الف-2- :  عصر صنعت 71
 • الف-3- : عصر اطلاعات 72
 • الف-4- : عصر مجازي 74
 • گفتار دوم 77
 • الف :  ارتباطات و توسعه 78
 • ب :ارتباطات سلطه بخش يا ارتباطات توسعه بخش 79
 • ب-1- : ارتباطات توسعه بخش (خوش بينانه) 79
 • ب-2- : ارتباطات سلطه بخش (بدبينانه) 80
 • ب-3- : اينترنت 80
 • ب-3-1- :کارکردهای اينترنت 80
 • ب-3-2- : خدمات اينترنت 81
 • ب-3-3- : اينترنت و توسعه 81
 • ب-3-3-1- : توسعه فرهنگي و اينترنت 82
 • ب-3-3-2- : توسعه اجتماعي و اينترنت 83
 • اثار مثبت :   توسعه اشتغال و کاهش بيکاري 83
 • اثار منفي : 83
 • ب-3-3- : توسعه سياسي و اينترنت 84
 • ب-3-3-4- : توسعه اقتصادي و اينترنت 84
 • گفتار سوم 87
 • الف : توسعة فناوري اطلاعات 88
 • الف-1- :  ابعاد توسعة فناوري اطلاعات 88
 • الف-2- : فناوري اطلاعات ومزيتهاي جديد 90
 • الف-3- :فناوري اطلاعات در ساير کشورها 92
 • گفتار چهارم 95
 • الف : چالش هاي اصلي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات در ايران 95
 • الف -1- : چالش هاي فرهنگي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات (مديران و توده مردم) 95
 • الف -1-2- : فرهنگ سازي فراگير در جامعه و اموزش احاد مردم 96
 • الف-2- : چالش نيروي انساني اموزش، پژوهش و اشتغال 96
 • الف-3- :  چالشهاي زير ساختي (مخابراتي، تجاري،حقوقي، امنيتي و غيره) 97
 • الف-4- :  بازار، تقاضا و سرمايه گذاري 97
 • الف-4-2- :  ايجاد بازار و تقاضا پيش زمينه توسعه IT 98
 • ب : چالش هاي کشور هاي جهان سوم در عصر اطلاعات و ارتباطات 98
 • فصل چهارم 102
 • مقدمه 102
 • گفتار اول : فناورى اطلاعات و ارتباطات در ايران 104
 • الف:  قانون برنامه چهارم توسعه درباره فناورى اطلاعات 108
 • الف-1- : توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات در ايران 109
 • الف-3- : توسعه کاربري فناوري اطّلاعات و ارتباطات ايران(تکفادو ) 114
 • ب : نقش دولت در توسعه فن اوري  اطلاعات در ايران 116
 • ب-1- :وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که اهم ان عبارتند از: 119
 • تدوین و پیشنهاد استانداردهای ملی مرتبط به ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور به مراجع ذیربط. 120
 • ب-2- : مسائل اساسي توسعه فن اوري اطلاعاتي در ايران 120
 • ب-3- : فايده توسعه فن اوري اطلاعاتي براي ايران 122
 • ب-4- : نگرش نوين به زير ساختهاي توسعه فن اوري اطلاعاتي در ايران 124
 • ب-5- :استراتژي دولت جمهوري اسلامي ايران در بنياد وتوسعه فن اوري اطلاعاتي 125
 • ب-6- :  چشم انداز توسعه فناوري اطلاعات در ايران 127
 • مديريت فناوري اطلاعات در ايران 128
 • الف :  مديريت فناوري اطلاعات در ايران 129
 • الف-1- :  گروه تشکیلات 131
 • الف-2- :  گروه بودجه 131
 • الف -3- :  گروه توسعه مدیریت ، اموزش و بهسازی، بهره وری و نکریم ارباب رجوع 132
 • گفتار  سوم 134
 • مقدمه: 134
 • الف-1- : همکاري با دولت 136
 • ب-1- : اهم فعاليت کميتههاي انجمن: 137
 • ب-1-6- : پايگاه اطلاعرساني انجمن 141
 • فصل پنجم 143
 • گفتار اول 145
 • دولت الکترونيک 145
 • الف : دولت الکترونيک 145
 • الف-1- : موضوعها دولت الکترونیک عبارتنداز 145
 • الف-2- : اهداف دولت الکترونيک 148
 • الف-3- :الزامات دولت الکترونيک (1و2) 151
 • 1. وجود   يک مدخل  ورودي يگانه 151
 • الف-4- : پيشنيازهاي دولت الکترونيکي 154
 • الف-5- : ساختار دولت الکترونيکي 155
 • کانال هاي ارائه  خدمات  در اين بخش  تعريف مي شوند . 155
 • الف-6- : کاربردها و رويکردهاي دولت الکترونيکي 157
 • تلف دولت الکترونيکي  در تعدادي از کشورها 159
 • ب : جنبه هاي مختلف  دولت الکترونيکي 160
 • ب-1- : دولت الکترونيکي  از ديد  شهروندان 163
 • ب-2- : دولت الکترونيکي از ديد بخش دادو ستد 168
 • ب-3- : دولت الکترونيکي از ديد دولت 169
 • ج :  مدلهاي ارزيابي دولت الکترونيکي 171
 • ج-1- : مدلي براي ارزيابي دولت الکترونيک در کشورها 174
 • 1- زيرساختهاي ملي 175
 • ج-2- : مدلهاي پياده سازي دولت الکترونيک 175
 • نتايج پژوهشها 177
 • ج-3- : مدلهاي سازمان ملل، لاينه و لي و گــــروه گارتن براي  پياده سازي دولت الکترونيک 177
 • د : مراحل پياده سازي دولت الکترونيکي 182
 • 2- ارتباطات دو طرفه : 183
 • 4-تبادل و خدمات يکپارچه: 184
 • د-1- : پيادهسازي موفق دولت الکترونيک شامل جنبههاي زير است 184
 • ه : معايب و چالش هاي استقرار دولت  الکترو نيک 184
 • گفتار دوم 187
 • دولت الکترونيکي درايران 187
 • الف-1- :چشم انداز دولت الکترونيکي درايران 187
 • الف-2- :نياز هاي کشور درزمينه پياده سازي دولت الکترونيکي در ايران 188
 • الف-3- :اهداف دولت الکترونيکي درايران 188
 • الف-4- : راهبرد هاي پياده سازي دولت الکترونيکي درايران 189
 • گفتار سوم 196
 • تحقق دولت الکترونيکي در ايران 196
 • الف : اتوماسيون فعاليتهاي اختصاصي 197
 • ب : اتوماسيون فعاليتهاي عمومي 197
 • ج : فراگيرنمودن بهرهگيري از شماره ملي و کد پستي 198
 • د : سازکارهاي هدايت و هماهنگي در اجراي مصوبه 199
 • ه : اموزش کارکنان دولت در زمينه فن اوري اطلاعات 200
 • ايجاد امکانات و تسهيلات زيربنايي 201
 • فراهم نمودن زيربناي حقوقي 201
 • فصل ششم 203
 • تجارت الکترونيک،بانکداري الکترونيک،نشرالکترونيک 203
 • گفتار اول 204
 • تجارت الکترونيکي 204
 • الف :  تجارت الکترونيکي چيست؟ 205
 • الف-1- : قدمت تجارت الکترونيکي 206
 • الف-2- : تجارت الکترونيکي در جهان امروز 206
 • ب : مزاياي استفاده از تجارت الکترونيکي 207
 • ب-1- :  بستر مناسب اطلاعاتي و ارتباطي 207
 • ب-2- :حذف نسبي واسطه ها 207
 • ب-3- : افزايش قدرت خريداران و پيدايش بازارهاي جديد براي توليد کنندگان 207
 • ب-4- : سفارشي کردن محصولات و خدمات پشتيباني قوي 208
 • ب-5- :  پيدايش مؤسسات اقتصادي نوپا و  رقابت سراسري 209
 • الف-1- : مدل B2B 211
 • الف-2- : مدلهاي B2C وC2B 212
 • الف-3- :  مدل C2C 213
 • الف-4- :  مدلهاي در ارتباط با دولت 213
 • ب : منظر تجارت الکترونيکي 215
 • ب-1- : حجم مبادلات الکترونيکي و سرعت گسترش ان 216
 • ب-2- : گريزناپذير بودن تجارت الکترونيکي 217
 • ب-3- : تجريه کشورها در زمينه سياست تجارت الکترونيکي 218
 • ب-3-1- : اتحاديه اروپايي 218
 • ب-3-2- : کشورهاي اسه ان 218
 • ج-1- :  منافع 219
 • ج-2- : هزينهها 220
 • د : موانع و چالشها راه اندازي و گسترش تجارت الکترونيکي در کشور 221
 • ه : رويکرد دولت جمهوري اسلامي ايران تجارت الکترونيکي 221
 • گفتار سوم 223
 • الف :   بانکداري الکترونيک 224
 •  ب : بانکداري الکترونيک در ايران 225
 • ب-1- : لزوم ايجاد اتوماسيون بانکي در ايران 225
 • ب-2- : اهداف اتوماسيون بانکي در ايران 226
 • ب-3- : اتوماسيون جامع بانکي در ايران 226
 • ج : مرکز شتاب 228
 • ج-1- : وظايف سيستم شتاب 229
 • ج-2- : شکلگيري شبکه شتاب از اغاز تا امروز 229
 • ج-3- : مزاياي شبکه شتاب 230
 • ج-4- : شتاب از زبان امار 230
 • د : نشر الکترونيکي 231
 • نتیجه گیری 236

250 صفحه