پروژه خط عضو اصلی یک راه آهن

خط عضو اصلی یک راه آهن فهرست 1 فهرست 2 بخش اول 4 1-خط عضو اصلی یک راه آهن 4 2-توجیه فنی و اقتصادی راه آهن 6 بخش دوم 9 1-ویژگی های ریل 9 نتیجه 10 2-مقطع ریل و خواص آن 10 شکل شماره 1 11 شکل شماره 2 13 4-نحوه ساخت ریل 15 روش های صنعتی مختلف تهیه فولاد 15 Steel refined by oxygen blown pricess 16 4-2- روش زیمنس و مارتین یا کوره های باز 16 Open heart 16 4-3- روش کوره های الکتریکی 16 Electric Process 16 4-4- روش توماس Thomass Process 16 6-علامت گذاری ریل (Marking) 19 روش تصفیه فولاد با دمیدن اکسیژن 20 روش زیمنس و مارتین 20 بخش سوم 20 1-تیوری جوشکاری سراسری ریل ها 20 3-روش های جوشکاری ریل 23 3-3-جوش قوس الکتریکی دستی 25 3-4- جوش آلمینوترمیک 26 بخش چهارم 28 1-تراورسهای بتنی 28 2-تراورس بتن آرمه 30 2-2-معایب بتن آرمه 30 2-3-رفتار بتن آرمه تحت اثر خستگی (Fatique) 31 مزایای ترا ورس چوبی 34 معایب تراورس چوبی 34 تراورس بتنی 35 معایب تراورس بتنی 35 بخش پنجم 37 پابندهای ریل 37 2-انواع و میزان نیروهای موثر بر خط 38 نیروهای طولی 40 3-خاصیت وجودی پابندریل 40 5-متعلقات پابند 44 1-صفحه زیر ریل 44 کلیپ ها (پابند) 45 5-واشر فنری دو گانه فولادی 45 6-لاستیک زیر ریل‍ 46 7-وصله های اتصال ریل 46 بالاست Ballast 48 3-آزمایش دوال (Essai Deval) 50 4-آزمایش لوس آنجلس (Essai los Angeles) 51 دانه بندی بالاست 52 بخش هفتم 53 سوزن یا دستگاه تعویض خط 53 – سوزن قرینه 55 طراحی سوزنهای جدید 56 وضعیت نیروهای دینامیک در سوزن ها 57 بخش اول 1-خط عضو اصلی یک راه آهن به سه زبان مهم بین المللی (انگلیسی- آلمانی و فرانسه) به ترتیب راه آهن را (EISEN bahn)- Rail road- Rail way کو Chemin de fer می نامند. در حدود 160 سال از عمر آن می گذرد ولی هنوز نه تنها از اهمیت آن کاسته نشده بلکه روز به روز با ارزش و عظمت آن افزوده می شود. اساس خط از ابتدا تا کنون تغییر چندانی نکرده و دوریل همچنان بموازات همدیگر راه آهن کشورها را می سازند در حالی که دیگر قسمت های راه آهن از جمله آلات ناقله که روی ریلهای موازی می غلتند دستخوش تحولاتی محسوس و ملموس برای استفاده کنندگان شده است. این تحولات و پیشرفت های محسوس در امر آلات ناقله که حاصل زحمات شبانه روزی متخصصین کشورها است در سرعت- بار مفید واگن- تامین نیروی برق- طراحی بدنه و راحتی قسمت های داخلی واگن تجلی پیدا کرده است. در حقیقت کمتر کسی توجهی به ریلهای بی حرکت و بی صدا که روی زمین گسترده‌اند دارد و در حالی که قطارهای سریع السیر و راحت و لکومتیورهای نیرومند همواره طرف توجه می باشد و اما نباید فراموش کرد که موفقیت های حاصله در بخش آلات ناقله بدون توجه به پیشرفت هم آهنگ و موزون در خط ممکن و میسر نخواهد شد. معمولا خط هزینه ای معادل تا کل سرمایه گذاری ثابت راه آهن دارد. خط همواره در معرض تنش های شدید ناشی از قطارهای مسافری سریع السیر و باری سنگینی قرار می گیرد. اول آنکه وزن وسیله نقلیه را تحمل می کند و دوم آنکه همزمان آن وسیله را هدایت می کند. نیروهای عمودی و افقی همزمان در اثر حرکت یک وسیله نقلیه در خط ایجاد می شود. و لازم است نتایج آن نیروها در وضعیت استاتیک و دینامیک مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد. آنچه مسلم است مجموعه خط از ریل و تراورس و با لاست تشکیل شده و نیروهای وارده را پس از جذب و هم آهنگی بزیرسازی منتقل می کند. عضو اصلی در خط همانا ریل است که هر دو وظیفه تحمل بار وسیله نقلیه و هدایت آن را اساسا به عهده دارد. بار وارده از چرخ در جهت توزیع نیروها در سطح بیشتر و انتقال آن به بالاست و زیر سازی بین تراورس تقسیم می شود. ریلها و تراورس ها به وسیله پیچ ها و پا بندی همدیگر بسته شده و سازه واحدی به نام بست خط یا (Panel) را به وجود می آورند. این سازه دارای یک نوع طبیعت است که در برابر نیروهای افقی و عمودی حاصله از حرکت قطارها و تغییرات درجه حرارت محیط مقاومت و پایداری می کند. 2-توجیه فنی و اقتصادی راه آهن 2-1 به لحاظ اندک بودن اصطکاک بین ریل و چرخ نیروی کمتری جهت حرکت وسیله نقلیه لازم است. 2-2 به لحاظ محدودیت انرژی آتیه راه آهن را میتوان فوق العاده توجیه پذیر و روشن پیش بینی کرد. 2-3 راه آهن کمتر موجب آلودگی محیط زیست می شود بالاخص در خطوط برقی. 2-4 راه آهن نیاز کمتری به فضا دارد. 2-5 در مقایسه با سایر سیستم های حمل و نقل زمینی نیاز کمتری به نیروی انسانی دارد. 2-6دارای ایمنی بیشتری است. 2-7 کمتر تحت تاثی رعوامل جوی قرار می گیرد. اقتصاد جدید دنیا بر پایه نیروی کار استوار شده است. جمعیت همیشه در حال رشد است و اغلب کشورهای جهان در حال پیشرفت هستند. علاوه بر دلایل فوق مسایل سیاسی اجتماعی کشورها رل عمده ای در تعیین و انتخاب موقعیت بخش های تولیدی دارند. پس به لحاظ ملی و بین المللی موسسات اقتصادی به چنان رشدی رسیده اند که اغلب باشکال مساله تامین خدمات حمل و نقل آن میسر و ممکن می شود. لذا سازمان های راه آهن غالبا احداث و بهره برداری از ‌آن را صرفا به خاطر کسب درآمد انجام نمی دهند بلکه ضرورت دارد موضوع مشکلات سیاسی دولت ها را هم مد نظر داشت و به حساب ‌آورد. مهندسین راه آهن مسیولیت های بزرگی حتی از دید اجتماعی بعهده دارند. وقتی که بودجه ها محدود است بایستی مهندسین و متخصصین تلاش فنی خود را در جهت چاره جویی و محدود کردن هزینه های احداث و نگهداری راه آهن به کار بگیرند تا با صرف اعتبار و هزینه کمتر و به کار گیری تدابیر و تسهیلات فنی به نتیجه مناسب تری نایل گردند. در بلند مدت احداث راه آهن برای ساکنین منطقه مورد نظر- کار خوشبختی و سعادت بوجود می آورد. هر راننده اتومبیل می داند که هر چقدر سطح جاده صاف و تمیز باشد اوقا در بطی سرعت های بالا و مسافرت دلپذیری را پیش رو دارد. اما اگر سطح جاده ناصاف و دارای دست اندازهایی باشد راننده مجبور است جهت جلوگیری از خرابی ماشین و تکان هایی که درآن به وجود می آید و صرفه جویی در قطعات یدکی سرعت خود را کم کند. در رابطه با راه آهن خط و آلات ناقله عکس العمل های مشابهی روی همدیگر دارند. برعکس سرنشینان اتومبیل مسافرین قطار خط را نمی بینند و از تلاقی و عمل و ناهمواری های خط که موجب تکانهایی در وسیله نقلیه می شود آگاهی مستقیم ندارند و توجه مسافرین معمولا به برنامه حرکت و رسیدن به موقع به مقاصد خود هست. جهت دلپذیر مسافرت با قطار موسسات راه آهن ها برنامه های منظم و با حداقل توقف و محدودیت سرعت پیش بینی و تنظیم می کنند. زیرا در راه آهن مثل جاده عمل جذب و استهلاک ضربات به وسیله چرخ لاستیکی پر شده از هوای فشرده انجام نمی شود بلکه تراز طولی و عرضی خط راه آهن ثابت بوده و محورهای آلات ناقله مستقیما به وسیله چرخ با ریل در تماس هستند و عکس العمل آن موجب لرزش و تکان در آلات ناقله می شود. پس جهت تقلیل تکان ها و لرزش ها در راه آهن با تقلیل سرعت اقتصادی و دلپذیر نیست بلکه به به کارگیری عملیات نگهداری صحیح و مناسب می توان به نتیجه مطلوب نایل گردید. در دهه های اخیر راه آهن ها مرتبا در جهت تقلیل هزینه های نگهداری بررسی و تحقیق کرده اند . در این راستا جوشکاری ریل طویل به طور سرتاسری یکی از همین پیشرفت هاست که در مبحث جوشکاری مزایا و محاسن آن از دیدگاه فنی و اقتصادی دیده شده است….

60 صفحه