دسته: پایان نامه روزنامه نگاری

بورس تحلیلی

بورس تحلیلی تاریخچه مختصر بورس و علت پدید آمدن آن : بورس اوراق بهادار به معنی بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن سهام شرکتها یا اوراق دولتی تحت ضوابط و مقررات...