دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

بهينه سازي و توابع دامنه متغير در LINGO

خواننده دور اندیش ممکن است چند پله بالاتر را در نظر بگیرد. هنگامی که ما سود مورد انتظار خود را افزایش می دهیم، خط چین نشان دهنده نقاط هم سود، بصورت موازی به سمت بالا انتقال پیدا می کند. این […]

انتگرال گیری( تئوری تابع)

موضوع : انتگرال 1-    انتگرال گيري 2-    تئوري تابع پيچيدگي 3-    انتگرال هاي مركب فصل ششم : انتگرال گیری : 1 . 6 ) انتگرال گیری Riemann – Stieltje فرض کنید که f یک تابع کران دار در محدوده ی […]

روشهای حل مسئله ریاضی

ويژگي ها و توانمندي هاي لازم براي موفقيت در رشته رياضي: رياضيدان، كاشف متهور ناشناخته ها است. عاشقي است كه با شوري فراوان پا در وادي ناشناخته ها ميگذارد وبا تلاشي تحسين بر انگيز وبه كمك ابزا رهايي كه در […]

بررسی حلقه های ریاضی

  پایان نامه حلقه های ریاضی رشته ریاضی وآمار فهرست مطالب 2-1- حلقه و ايده آل :    3 2- 2-  لم زورن :    10 2- 4-  بسته ضربی :    19 2 – 5  راديکال  يک ايده آل    21 2- 7  […]

منحنی ها

  فهرست منحنیها درحالت کلی- فرم پارامتری یک منحنی……………….. (1) طول قوس به عنوان پارامتر- انحنا…………… (8) نابع برداری…………………(13) نمودارتوابع پارامتری………………………….. (17) حدوپیوستگی توابع برداری……………………… (20) مشتق تابع برداری………………………………….. (26) منحی وار……………………………………(29) فرمول های مشتق گیری………………………………………………………………………… (30) قوانین مشتق گیری […]

چكيده در اين مقاله ارتباط بين مدلهاي DEA  غيرپارامتري براي تحليل كارايي و مدل هاي MCDM براي حالت خطي و غيرخطي معين مي گردد .  با به كار بردن ويژگي هاي نسبي لاگرانژ نشان داده مي شود مدلهاي BCC ، […]

ماتریس

  به ازای هر   ثابت، فرض کنید  ، فضای همه ی بردارهای   مؤلفه ای، با درایه های مختلط همراه با ضرب داخلی:  و نرم  باشد. همچنین گوی واحد را با نماد   به صورت زیر نمایش می دهیم: […]

آشنایی به راه وروش کسب مجهولات

اهداف مطالعه روش تحقيق 1-آشنايي به راه وروش كسب مجهولات <- مسئله و مشكل معلوم و مشخص است به دنبال عوامل ايجاد كننده هستيم 2-آشنايي به راه وروش دستيابي به حقايق <- حقيقت براي ما ناشناخته است و به دنبال […]

جبرگزاره ها

جبرگزاره ها: تعریف گزاره: گذاره جمله ایست خبری که درستی ونادرستی آن ممکن است برمامعلوم نباشد. مثال 1:  پنج عددفرد است . مثال 2:عدد11231 اول است. مثال 3:سحردانشجوی عمرا ن است.  – نمایش گزاره ها: گزاره ها راباحروف لاتین (p,r,s,f,…)نمایش […]

تحقیقی با موضوع سریهای توانی

یك سري به شكل *  كه در آن   و…. اعدادي ثابت هستند، يك سري تواني از x  مي نامند . معمولاً براي راحتي سري *به صورت   مي نويسد در حالت كلي تر سري تواني به صورت  است . […]

پروژه های درس محاسبات عددی پیشرفته

  فهرست مطالب پیشگفتار 4 فصل اول: 5 1-1 مقدمه 6 1-2 متدهاي پيشگويي 6 1-2-1 امتيازات يک محاسبه تئوري 7 هزينه کم 7 سرعت 8 اطلاعات کامل 8 توانايي شبيه‌سازي شرايط واقعي 8 1-2-2 نارساييهاي محاسبه تئوري 9 1-3 […]

بررسی مفاهیم بقا در ریاضیات

فهرست مطالب فصل اول : تعاريف و مفاهيم اوليه   1 1-1 مقدمه اي در مفاهيم بقا    2 1-2 خلاصه اي از مقدمات    5 1-3 روش دلتا ، نتايج مهم و مثالها 6 1-4 فرآيندهاي وينر و گوسي مربوطه    11 1-4-1 […]

مقدمه: يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌شود، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد و ملكه‌هاي اختراع و اكتشاف را […]

صل اول مقدمه توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش تحليلي را فراهم كرده است كه […]

چکیده هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات  انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت  های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به این منظور که VIDES را به […]

پروژه ای با موضوع مقایسه میانگین‌ها

آماره آزمون: فرض مقابل: ناحيه رد در سطح معني داري  : برمنظورمقايسه دربرنامه جهت آموزش كارگران صنعتي براي انجام كاري تخصصي 20كارگردرآزمايش شركت داده مي‌شوند. از بين آنهابه طورتصادفي 10نفر را براي آموزش به وسيله روش 1و10نفر بقيه را با […]

پروژه ای با موضوع محاسبه خطا

محاسبه خطا: جواب بسياري از مسائل عددي به وسيله عمليات حسابي تکراري به دست مي ايد و خطاهاي کوچک حاصل از داده ها در طي اين عمليات انتشار پيدا مي‌کند. به طوري که جواب مورد نظر ممکن است قابل قبول […]

  یشگفتار:  با گسترش علوم غیر خطی علاقه و نیاز به روش های تحلیلی و عددی روز به روز در حال افزایش است.از آن جایی که حل مسائل غیر خطی همواره مورد چالش است یافتن روشهایی که به وسیله آن […]