دسته: پایان نامه ریاضی

انتگرال گیری( تئوری تابع)

موضوع : انتگرال 1-    انتگرال گيري 2-    تئوري تابع پيچيدگي 3-    انتگرال هاي مركب فصل ششم : انتگرال گیری : 1 . 6 ) انتگرال گیری Riemann – Stieltje فرض کنید که f یک...

روشهای حل مسئله ریاضی

ويژگي ها و توانمندي هاي لازم براي موفقيت در رشته رياضي: رياضيدان، كاشف متهور ناشناخته ها است. عاشقي است كه با شوري فراوان پا در وادي ناشناخته ها ميگذارد وبا تلاشي تحسين بر انگيز...

بررسی حلقه های ریاضی

  پایان نامه حلقه های ریاضی رشته ریاضی وآمار فهرست مطالب 2-1- حلقه و ايده آل :    3 2- 2-  لم زورن :    10 2- 4-  بسته ضربی :    19 2 – 5  راديکال ...

منحنی ها

  فهرست منحنیها درحالت کلی- فرم پارامتری یک منحنی……………….. (1) طول قوس به عنوان پارامتر- انحنا…………… (8) نابع برداری…………………(13) نمودارتوابع پارامتری………………………….. (17) حدوپیوستگی توابع برداری……………………… (20) مشتق تابع برداری………………………………….. (26) منحی وار……………………………………(29) فرمول های...

ماتریس

  به ازای هر   ثابت، فرض کنید  ، فضای همه ی بردارهای   مؤلفه ای، با درایه های مختلط همراه با ضرب داخلی:  و نرم  باشد. همچنین گوی واحد را با نماد  ...

آشنایی به راه وروش کسب مجهولات

اهداف مطالعه روش تحقيق 1-آشنايي به راه وروش كسب مجهولات <- مسئله و مشكل معلوم و مشخص است به دنبال عوامل ايجاد كننده هستيم 2-آشنايي به راه وروش دستيابي به حقايق <- حقيقت براي...

جبرگزاره ها

جبرگزاره ها: تعریف گزاره: گذاره جمله ایست خبری که درستی ونادرستی آن ممکن است برمامعلوم نباشد. مثال 1:  پنج عددفرد است . مثال 2:عدد11231 اول است. مثال 3:سحردانشجوی عمرا ن است.  – نمایش گزاره...

بررسی تاثیر آموزش روش گام به گام حل مسئله ریاضی جورج پولیا

مقدمه: يك كشف بزرگ سبب حل شدن يك مسأله بزرگ مي‌شود، ولي در حل هر مسئله حبه‌اي از اكتشاف وجود دارد. مسئله شخص ممكن است چندان پيچيده نباشد، ولي اگر كنجكاوي وي را برانگيزد...

کاربرد کامپیوتری بردارهای رتیز وابسته به بار خصوصیات همگرایی و بسط آن به حالتهای عمومی تر بارگذاری

صل اول مقدمه توسعه و رشد سريع سرعت كامپيوترها و روشهاي اجزاي محدود در طي سي سال گذشته محدوده و پيچيدگي مسائل سازه اي قابل حل را افزايش داده است. روش اجزاي محدود روش...

حل عددی تائو معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترا با پایه های دلخواه از چند جمله ای ها

چکیده هدف از این مقاله بررسی روش تائو با پایه های چند جمله ای دلخواه برای یافتن معادلات  انتگرال –دیفرانسیل ولترا(VIDES)است.قسمت  های دیفرانسیل و انتگرال این معادلات توسط نمادهای علمی تائو جایگزین می شوند.به...

پروژه ای با موضوع مقایسه میانگین‌ها

آماره آزمون: فرض مقابل: ناحيه رد در سطح معني داري  : برمنظورمقايسه دربرنامه جهت آموزش كارگران صنعتي براي انجام كاري تخصصي 20كارگردرآزمايش شركت داده مي‌شوند. از بين آنهابه طورتصادفي 10نفر را براي آموزش به...

پروژه ای با موضوع محاسبه خطا

محاسبه خطا: جواب بسياري از مسائل عددي به وسيله عمليات حسابي تکراري به دست مي ايد و خطاهاي کوچک حاصل از داده ها در طي اين عمليات انتشار پيدا مي‌کند. به طوري که جواب...

به دست آوردن جواب های مثبت برای معادلات براتو با استفاده از روش تجزیه آدومیان

  یشگفتار:  با گسترش علوم غیر خطی علاقه و نیاز به روش های تحلیلی و عددی روز به روز در حال افزایش است.از آن جایی که حل مسائل غیر خطی همواره مورد چالش است...

حل مساله کمترین مربعات وزن دار با استفاده از تجزیه قائم کامل

چكيده حل مساله كمترين مربعات وزندار به صورت   از طريق روش تجزيه قائم كامل موردنظر است‌.‌در عمل ماتريس وزن‌ها مي‌تواند بسيار بدحالت باشد و در نتيجه روش‌هاي متداول، ممكن است جواب‌هاي نادقيق بدست...

تحقیق حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم به کمک چند جمله ای های بسل

  پایان نامه حل عددی دستگاه معادلات انتگرال-دیفرانسیل فردهلم به کمک چند جمله ای های بسل خلاصه: نظریه معادلات انتگرال یکی از مهمترین شاخه های علم ریاضی  است . اصولاً اهمیت آن از لحاظ...