,

پاورپوینت ارزشیابی شایستگی کارکنان

 

اهداف کلی:

 • تعاریف ، مفاهیم واهداف ارزشیابی کارکنان .
 • معیارهای مورد نظر در ارزشیابی کارکنان.
 • عوامل عینی وذهنی در ارزشیابی کارکنان .
 • انحرافات در ارزشیابی کارکنان .
 • کسانی که باید در ارزشیابیها دخالت داشته باشند.
 • روشهای ارزشیابیکارکنان .
 • کاربرد ارزشیابی .
 • تنگناهای ارزشیابی شایستگی کارکنان .

 

مقدمه:

 • میزان موفقیت درنیل به اهداف سازمانی در
 • ارتباط مستقیم با نحوه عملکرد نیروهای انسانی
 • مشغول به کار در سازمانهاست .
 • بنابراین ارزشیابی کارکنان وعملکرد آنها در
 • مدیریت منابع انسانی از جایگاه مهمی
 • برخوردار است.

 

پاورپوینت آماده

46 اسلاید

رشته مدیریت