تحقیق بررسی ورزش حرفه ای و آماتور

مقدمه
ورزش شامل فعالیت هر کس با یک منظور و در محیطی متفاوت از محیط روزانه برای مسابقه، لذت بردن ، برای کسب برتری، برای پیشرفت مهارت یا ترکیبی از تعدادی از این هاست. تفاوت منظور همراه با در نظر گرفتن مهارت فرد یا گروه یا دلیری علامت مشخصه ورزش است.
بنابر این پریدن از روی یک مانع در مقابل دیدگان هزاران نفر در یک میدان سر پوشیده ورزش است در حالی که پریدن از روی یک چشمه هنگام پیاده روی در روستا فقط تلاش برای خیس نشدن پای فرد است.
انواع مختلفی از ورزش وجود دارند و انسان ها قسمت مهمی از وقت، پولو دلبستگی خود را نه فقط به عنوان شرکت کننده بلکه به عنوان تماشاگر به آن ها اختصاص می دهند .
ورزش امروزه در جهان به وسیله ای مبدل شده که انسان ها را با هم متحد و آشنا کرده و بین آن ها پیوند اخوت و برادری برقرار می کند و مهمترین هدف و وظیفه ورزش همین است ایجاد مودت و دوستی بین ورزش کاران که هر چند در میدان رقیب هم هستند اما در خارج از میدان به عنوان رفیق همدیگر می باشند .
ورزش ترکیبی از فعالیت های فیزیکی عادی و معمول و مهارت های شخصی و به عنوان تفریح و یک سری از قوانین که برای مسابقه ، لذت بردن و رسیدن به برتری است. ترکیب شخصیت هایی با مهارت های متفاوت در یک ملت، شجاعت و دلاوری آن ملت را افزایش می دهد .
تاریخچه ورزش

تمدن ها در ورزش سراسر تاریخ ، توانستند یک معامله بزرگ که تغییر اجتماع و ماهیت در ورزش است را آموزش بدهند . آن ها چیزهای بسیار جدیدی از هنر را در فرانسه ، آفریقا و استرالیا ی ما قبل تاریخ که مدرک آن در مراسمات رسمی تهیه شد را کشف کنند .
این کسب مهارت ها وابسته به سفارش مردم است که برای یافتن معانی فعالیت ها در ورزش به صورت یک مروارید گران بها می درخشد . مثلا ورزش ژیمناستیک در میان چینی ها پیشینه‌ی زیادی دارد .
ورزش های دیگر شامل : پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و پرش بلند و کشتی است. رسوم سنت گرایی ورزش باستانی ایرانی ، هنر زورخانه ای بود که اکنون با این روش تماس اندکی دارند . در میان دیگر ورزش های ایرانی چوگان و پرتاب نیزه هم وجود داشت. دسترسی به ورزش های عمومی با تاسیس یونان قدیم ، ایجاد شد . کشتی ، دومیدانی ، بوکس ، پرتاب نیزه ، پرتاب دیسک و مسابقه ارابه سواری نیز در آن زمان متداول بود.
بازی های المپیک هر چهار سال یک بار در دهکده‌های کوچک مثل یونان باستانبرگزار می شد و مردم سراسر جهان به این المپیک ها فرا خوانده می شدند.
وجود ورزش های منظم برای موجودات زنده مطابق المپیک قرن قدیمی و قرن حاضر است. فعال شدن موجودات برای تنظیم غذا و خوراک خود موجب منظم انجام شدن فعالیت ها برای لذت بیشتر مسابقات و فعالیت هایی مثل ماهیگیری و باغبانی است . انقلاب صنعتی موجب زیاد شدن آلودگی و فرصت نداشتن تماشاگر ورزشی برای دسترسی و تمایل به بازی های جهانی شده است. محبوبیت و تمایل داشتن مانند ماشین افزایش گر، موجب ترقی‌های حرفه ای متداول ورزشی می شود . توضیح بیشتر در تاریخچه ورزش

اهمیت ورزش
امروزه ورزش یکی از اموری است که به عناوین مختلف در جهان مطرح شده و گروه زیادی به اشکال گوناگون با آن سرو کار دارند. برخی از مردم، ورزشکار حرفه ای اند و گروهی ورزشکار آماتور . گروهی طرفدار و علاقه مند به ورزش و دیدن برنامه ها، مسابقات و نمایش های ورزشی بوده، وعده ای نیز از راه ورزش امور زندگی خویش را می گذرانند.
وزارتخانه ها و ادارات ورزشی فراوانی تاسیس شده و مخارج زیادی صرف ورزش ، ساختن استادیوم ها، مجتمع ها و باشگاه های ورزشی و نیز تهیه وسائل و لباس های ورزشی و یا تماشای مسابقات ورزشی می شود. بخش های قابل توجهی از برنامه های تلویزیون ، رادیو، مجلات و سایر رسانه های گروهی، به ورزشی و اخبار ورزشی اختصاص دارد و خلاصه ورزش یکی از اموری است که در جهان به صورت جدّی مطرح بوده و از جهات مختلف دارای اهمیت می باشد،

رده بندی ورزش

دانستن یک روش برای یک گروه ورزشی هدف بسیار مهمی است و نشان دهنده ی یک نامزد جامع برای ورزش است :
مسابقه

•    اسب دوانی
•    نیروی انسانی: ( دویدن، شنا کردن )
•    کمکی انسان: ( دوچرخه سواری ، قایق پارویی ، قایق سواری و …)
•    منبع فعال خارجی: (موتور سواری، قایق رانی ، قایق سواری و …)

رقابتی

•    رزمی: (جودو ، کاراته ، بوکس ، تکواندو ، ووشو ، کونگ فو ، شمشیر بازی و …)
•    میدانی: (تنیس ، بدمینتون ، والیبال ، اسکواش ، تنیس روی میز )
•    تیمی: (بیس بال و فوتبال شهرت بسیاری در جهان دارند . بیس بال معروفیت زیادی در آمریکا و ژاپن دارد و فوتبال معروفیت بیشتری در سر تا سر جهان .
•    مثال های دیگری مثل : ( راگبی ، هاکی روی یخ ، هاکی روی چمن و …) می باشد . ….

102 صفحه فرمت ورد

همراه با منابع

بررسی مبانی فقهی و حقوقی امور ورزشی

چکیده :

قوانین ورزشی را به دو گروه می توان تقسیم کرد : 1) گروهی که به قواعد بازی ها اختصاص دارد . 2) گروهی که مراقبتها و احتیاط ویژه ای را بر بازیکنان تحمیل می کند و هدف آنها تأمین ایمنی و پرهیز از خشونت در بازی های ورزشی است . که مبانی حقوقی به گروه دوم اختصاص دارد . هدف ما علاوه بر مبانی فقهی ، بررسی مبانی حقوقی در امور ورزشی است . که بخش اوّل به مسؤولیت های کیفری و مدنی کسانی که به نحوی با فعالیتهای ورزشی درگیر هستند پرداخته و در بخش دوم به اهمیّت ورزش در فقه و مستندات آن و نظرات مراجع تقلید می پردازد .
این پایان نامه ، از طریق تحقیق به روش اسنادی و میدانی با مراجعه به منابع و اسناد اصل از قبیل قرآن کریم و کتب معتبر فقهی ، تفسیری و حدیثی حاصل شده است .

کلید واژه ها : حقوق ورزشی ، مقرّرات و جرایم ورزشی ، مبانی فقهی ، نظرات فقهای امامیّه .

 • فهرست اجمالی مطالب
  مقدّمه : طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
  بخش اول : حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
  فصل اول : حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………………….. 12
  گفتار اول : منابع حقوق ورزشی ………………………………………………………………………………………………….. 13
  فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ……………………………………………………………………………………………….. 16
  فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی …………………………………………………………………………………………… 24
  بخش دوم : ورزش در فقه اسلامی
  فصل اول : سوابق فقهی ورزش …………………………………………………………………………………………………… 33
  فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها ……………………………………………………………………………………………….. 51
  فصل سوم : سبق و رمایۀ ……………………………………………………………………………………………………………. 54
  فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………………… 81
  فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ………………………………………………………………………………………….. 102
  پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
  منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. 124
  چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 136

  (ج)

  فهرست تفصیلی مطالب
  مقدمه : طرح تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………. 1
  بخش اول – حقوق ورزشی در قوانین موضوعه ایران
  فصل اوّل : حقوق ورزشی …………………………………………………………………………………………………………. 12
  گفتار اول : منابع حقوق ورزشی …………………………………………………………………………………………. 13
  مبحث اول : قانون ………………………………………………………………………………………………………… 13
  بند اول : قانون اساسی ……………………………………………………………………………………………… 14
  مبحث دوم : قوانین عادی ………………………………………………………………………………………………. 15
  مبحث سوم : عرف ورزشی ……………………………………………………………………………………………. 15
  مبحث چهارم : آیین نامه ها ……………………………………………………………………………………………. 15
  فصل دوم : حقوق ورزشی کیفری ………………………………………………………………………………………………. 16
  گفتار نخست : مبانی نظری مسؤلیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی ………………………………………… 16
  مبحث اوّل : مسؤولیت مدیران ورزشی به معنای خاص ………………………………………………………… 18
  مبحث دوم : مسئولیت داوران …………………………………………………………………………………………. 19
  مبحث سوم : مسئولیت پزشک در عملیات ورزشی ……………………………………………………………… 22
  مبحث چهارم : مسئولیت مدیران ورزشی و باشگاهها به جهت نقض ایمنی ورزشگاهها ………………. 23
  فصل سوم : حقوق ورزشی خصوصی …………………………………………………………………………………………… 24
  گفتار اول : مسئولیت مدنی ناشی از عملیات ورزشی ………………………………………………………………. 24
  مبحث اول : رابطه ورزشکاران به هنگام بازیها ……………………………………………………………………. 25
  مبحث دوم : رابطه ورزشکاران و برگزار کنندگان مسابقه ها با تماشاگران ……………………………….. 28 مبحث سوم : نقش رسانه ها در ورزش ……………………………………………………………………………… 30
  (چ)
  بخش دوم – ورزش در فقه اسلامی
  فصل اول : ورزش در فقه اسلامی ………………………………………………………………………………………………… 33
  گفتار اول : سوابق فقهی ورزش …………………………………………………………………………………………. 33
  مبحث اول : خرید و فروش عکسهای ورزشکاران ………………………………………………………………. 40
  مبحث دوم : نظر کردن خانم ها به فیلم های ورزشی …………………………………………………………… 40
  مبحث سوم : شرکت زنان در ورزشگاه ها از نظر شرعی ………………………………………………………. 41
  مبحث چهارم : اظهارنظرهای نامناسب در مورد حجاب و ورزش بانوان ………………………………….. 42
  گفتار دوم : دوپینگ ………………………………………………………………………………………………………… 43
  مبحث اول : جنبه ی اخلاقی دوپینگ ………………………………………………………………………………. 46
  مبحث دوم : بیمه ورزشی ………………………………………………………………………………………………. 47
  مبحث سوم : اسپانسر و تبلیغات ……………………………………………………………………………………….. 48
  فصل دوم : احکام فقهی مسابقه ها ……………………………………………………………………………………………….. 51
  مبحث اول : مسابقه برای تواناسازی …………………………………………………………………………………. 52
  فصل سوم : سبق و رمایۀ ……………………………………………………………………………………………………………. 54
  گفتار اول : مسابقه های سرگرم کننده و تفریحی …………………………………………………………………… 58
  مبحث اول : فرق عقد و وعده …………………………………………………………………………………………. 58
  مبحث دوم : پژوهشی درباره ی حدیث لاسبق ……………………………………………………………………. 61
  مبحث سوم : مسابقه با ابزار قمار ……………………………………………………………………………………… 70
  گفتار اول : مفهوم قمار در اصطلاح فقها ……………………………………………………………………………… 71
  مبحث اول : ادله ی حرمت قمار ……………………………………………………………………………………… 75
  (ح)

  بند اول : آیات ………………………………………………………………………………………………………. 75
  بند دوم : روایات ……………………………………………………………………………………………………. 79
  گفتار اول : شرط بندی در مسابقات ……………………………………………………………………………………. 80
  فصل چهارم : مبانی فقهی بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………………… 81
  گفتار اول : مبانی حرمت بازی با شطرنج ……………………………………………………………………………… 83
  گفتار دوم : مبانی حلیّت بازی با شطرنج ………………………………………………………………………………. 86
  گفتار سوم : دیدگاه اهل سنّت درباره شطرنج ……………………………………………………………………….. 89
  گفتار چهارم : نظر مراجع درباره ی بازی با شطرنج و پاسور …………………………………………………… 100
  فصل پنجم : چهل حدیث در ورزش ………………………………………………………………………………………….. 102
  جمع بندی و پیشنهاد ……………………………………………………………………………………………………………….. 116
  پیوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 119
  منابع و مآخذ …………………………………………………………………………………………………………………………. 124
  چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………… 136

  کد 3616

 • 148 صفحه
 • فرمت ورد

تاثیر ورزش بر افسردگی

مقدمه

امروزه با پيشرفت علم و تكنولوژي و ماشيني شدن جوامع، اگر چه خدمات ارزنده اي براي بشر به ارمغان آورده اما عوارض متعددي را در برداشته است. يكي از اين عوارض كاهش تحرك و فعاليت بدني مي باشد. كم تحركي سلامت جسمي و رواني انسان را مورد تهديد قرار داده و زندگي انسان را به طور چشمگيري دچار اختلال مي سازد. انرژي رواني نمي تواند از انرژي جسماني جدا باشد و خستگي، دلسردي، كمبود تمرين و ناتواني در تصميم گيري به هم ارتباط دارند. عكس قضيه نيز صادق است. يعني شرايط متناسب به ترقي و تعالي منتهي مي شود. مهارت باعث ايجاد اعتماد مي گردد و دارا بودن آمادگي جسماني گام بزرگي به سوي داشتن آمادگي رواني است.

 

 

بررسي نقش ورزش در سلامت جسمي و روحي در افراد

فوايد پياده روي :

نيم ساعت پياده روي سريع روزانه معادل حداقل يک و نيم سال افزايش طول عمر براي شما. يک ورزش معمولي و ساده طي روز، علاوه بر شادابي و نشاط نه تنها مي تواند شما را از ابتلا به نارسايي هاي قلبي ايمن کند، بلکه طول عمر بيشتري را براي شما تضمين مي کند.

ميزان اثر بخشي ورزش در جلوگيري از بيماريهاي قلبي و افزايش طول عمر بستگي به مقدار ورزشي دارد که شما طي روز انجام مي دهيد.هرچند تا به حال تحقيقات و مطالب زيادي راجع به اثر ورزش در سلامتي انسان انجام و تهيه شده است، اما با اين وجود هنوز بطور دقيق ميزان اثر ورزش بر روي طول عمر، بخصوص هنگامي که قلب انسان دچار نارسايي مي گردد؛ بخوبي مشخص نيست.

اما نتيجه آخرين تحقيقات انجام شده در اين زمينه ارائه شد. در اين تحقيقات گروهي از افراد بالاي ۵۰ سال در مرکز مطالعات قلب فرامينگهام (Framingham) مورد آزمايش قرار گرفتند. جامعه بررسي شده در اين تحقيق بيش از ۲۵۰۰ نفر بود.

اين تحقيق که از ۴۶ سال پيش آغاز شده است نشان مي دهد پس از نرمال کردن فاکتورهايي مانند کشيدن سيگار، بيماريهاي خاص و ساير فاکتورهاي مهم؛ آن دسته از افرادي که از سن ۵۰ سالگي براي سلامت خود، بطور دائم ورزش هايي ساده انجام مي دادند نسبت به افراد ساکن؛ بطور متوسط ۱.۳ سال بيشتر عمر کرده اند و حداقل ۱.۱ سال ديرتر به بيماري قلبي دچار شده اند.

نتيجه جالبتر آنکه در افرادي که ورزش را خيلي جدي تر دنبال مي کردند و تمرينات شديدتر و طولاني تري انجام مي دادند؛ اقلآ ۳.۵ سال بيش از افراد عادي عمر کرده و نارسايي هاي قلبي ۳.۲ سال ديرتر به سراغ آنها رفته است.

دکتر اسکار فرانکو (Oscar H. Franco) از دانشگاه پزشکي Erasmus MC در هلند، عضو اين تيم تحقيقاتي مي گويد :

موثر ترين روش براي سلامتي:

“مطالعات ما نشان مي دهد که دنبال کردن يک برنامه ورزشي در زندگي از موثر ترين روشها براي سلامتي و طول عمر است.”

همچنين در يک تحقيق مرتبط، محققان برسي کردند که راهنمايي هاي پزشکان براي انجام ورزش تا چه اندازه بر روي بيماران اثر داشته است. در اين تحقيق ۴۹۲ نفر از افراد سالم که فعاليت بدني نداشته اند و سن آنها بين ۳۰ تا ۶۹ بوده است شرکت کردند.

بر اساس اطلاعات بدست آمده همه آنها کمتر از ميزاني که پزشک براي آنها تجويز کرده است به ورزش پرداخته اند.

نظرات دكتر ميشل پري در مورد تاثير ورزش در سلامتي

دکتر ميشل پري (Michael G. Perri) از دانشگاه فلوريدا مي گويد :

“خط قرمز هنگامي است که يک پزشک به بيمار مي گويد ورزش کن، آنها بيشتر سعي مي کنند با دارو مشکلات را حل کنند و بندرت چنين تجويزي مي کنند. اما با اين وجود مردم کمتر از ۶۰ درصد توصيه هاي ورزشي پزشکان را جدي مي گيرند و به آنها عمل مي کنند.”

“نکته مهم آن است که تمامي پزشکان بايد بشدت بيماران خود را به انجام فعاليت هاي بدني طولاني و مداوم دعوت کنند تا بيماران از مزاياي سلامتي آن بهره گيرند.”

در پايان گزاش فوق آمده است که حداقل بايد ۳۰ دقيقه در روز با سرعت زياد پياده روي کرد تا سلامتي، بدن انسان را براي زندگي خود انتخاب کند.

سوزاندن‌ لايه‌هاي‌ ضخيم‌ چربي‌ اطراف‌ شکم‌ و پهلوها کار آساني‌ نيست‌ در بسياري‌ از موارد سخت‌ترين‌ رژيم‌هاي‌ غذايي‌ نيز نمي‌تواند به‌ سوختن‌ اين‌ چربي‌ کمک‌ کند و با کوچک‌ کردن‌ شکم‌ اين‌چاقي‌ موضعي‌ آزاردهنده‌ را برطرف‌ کند اما ورزش‌ مي‌تواند راه‌حلي‌ موثر باشد. با ورزش‌ مي‌توانيم‌ از ذخيره‌ شدن‌ چربي‌ در شکم‌ و پهلوها جلوگيري‌ کنيم‌ و چربي‌ هاي‌ ذخيره‌ شده‌ را بتدريج‌ و در دراز مدت‌ بسوزانيم‌ و به‌ اندامي‌ متناسب‌ برسيم‌. پزشکان‌ ورزش‌ را تنها راه‌حل‌ موثر براي‌ غلبه‌ بر چاقي‌هاي‌ موضعي‌ مي‌دانند.يکي‌ از تمرين‌هاي‌ بسيار متداول‌ براي‌ کوچک‌ کردن‌ شکم‌ و سوزاندن‌ چربي‌ پهلوها و کمر آشنا از اين‌ قرار است‌.

اين‌ تمرين‌هاي‌ پيشنهادي‌ چنانچه‌ درست‌ و بدون‌ اشتباه‌ انجام‌ شود خيلي‌ خوب‌ جواب‌ مي‌دهد و تمام‌ عضلات‌ شکم‌، پهلوها و پشت‌ را فعال‌ مي‌کند با اين‌ حال‌ بيشترين‌ فشار به‌ شکم‌ و پهلوها وارد مي‌شود.

نكاتي كه بايد هنگام تمرين به انها توجه شود

-۱ چنانچه‌ زياد ورزش‌ نمي‌ کنيد و بدن‌ و عضلات‌ شما چندان‌ به‌ ورزش‌ عادت‌ ندارد بايد تمرين‌ را در مدتي‌ کوتاه‌ بين‌ 5 تا 7 دقيقه‌ تمام‌ کنيد و براي‌ هر حرکت‌ تکرارهايي‌ محدود داشته‌ باشيد پس‌ از يک‌ ماه‌ مي‌توانيد مدت‌ تمرين‌ را به‌ 10 تا 15 دقيقه‌ برسانيد و تعداد تکرارها را افزايش‌ دهيد.

– ۲ سعي‌ کنيد در شروع‌ اولين‌ تمرين‌ها سرعتي‌ متعادل‌ داشته‌ باشيد اما بتدريج‌ سرعت‌ انجام‌ حرکات‌ را بيشتر کنيد اما همواره‌ مراقب‌ باشيد حرکت‌ را درست‌ و بدون‌ اشتباه‌ انجام‌ دهيد چون‌ در طول‌ تمرين‌ قسمت‌هاي‌ مختلف‌ شکم‌ تحت‌ فشار گذاشته‌ مي‌شود. چنانچه‌ در انجام‌ حرکات‌ اشتباه‌ کنيد اين‌ احتمال‌ وجود دارد که‌ تنها بخشي‌ از عضلات‌ شکم‌ در تمرين‌ شرکت‌ کند.

– ۳ کوچک‌ کردن‌ شکم‌ حتي‌ با اين‌ تمرين‌ بدون‌ يک‌ رژيم‌ غذايي‌ مناسب‌ ممکن‌ نيست‌. رژيم‌ غذايي‌ کم‌ چربي‌ و مصرف‌ غذاهاي‌ کم‌ حجم‌ در چند نوبت‌ غذايي‌ در بازدهي‌ اين‌ تمرين‌ بسيار موثر است‌.

حرکت‌ اول‌: بالا کشيدن‌ زانوها در حالت‌ نشسته

در اين‌ تمرين‌ عضلات‌ پاييني‌ شکم‌ فعال‌ مي‌شوند و در مجموع‌ فشار زيادي‌ به‌ عضلات‌ شکم‌ وارد مي‌شود. روي‌ يک‌ نيمکت‌ کوتاه‌ بنشينيد. پاها را به‌ هم‌ بچسبانيد و مقابل‌ بدن‌ دراز کنيد. در اين‌ حالت‌ پاها تقريبا صاف‌ هستند. زانو کمي‌ خم‌ مي‌شود و پاشنه‌ها با زمين‌ تماس‌ ناچيزي‌ دارند. بالا تنه‌ را صاف‌ کنيد و با دو دست‌ به‌ نيمکت‌ تکيه‌ بدهيد و در يک‌ حرکت‌ زانوها را خم‌ کرده‌ آنها را به‌ طرف‌ جلو بکشيد و به‌ سينه‌ بچسبانيد. در اين‌ نقطه‌ عمل‌ بازدم‌ را انجام‌ دهيد و سپس‌ به‌ موقعيت‌ شروع‌ برگرديد و حرکت‌ را تکرار کنيد.حرکت‌ شما بايد سرعتي‌ متعادل‌ داشته‌ باشد. به‌ اين‌ ترتيب‌ در طول‌ اجراي‌ حرکت‌ فشاري‌ ثابت‌ به‌ عضلات‌ شکم‌ وارد مي‌شود.اين‌ حرکت‌ را در اولين‌ روزهاي‌ تمرين‌ تا جايي‌ که‌ مي‌توانيد (حداکثر 8 بار) در 2 ساعت‌ تکرار کنيد. اما بتدريج‌ تعداد تکرارها و ساعت‌ها را افزايش‌ دهيد. 4 ساعت‌ 12 بار مناسب‌ است‌.

حرکت‌ دوم‌: چرخش‌ بالاتنه‌ ايستاده

اين‌ حرکت‌ در سوزاندن‌ چربي‌هايي‌ که‌ در پهلوها ذخيره‌ شده‌ موثر است‌ و در باريک‌ شدن‌ کمر به‌ شما کمک‌ مي‌کند. اما در کنار آن‌ به‌ حد کافي‌ عضلات‌ شکم‌ را هم‌ تحت‌ فشار مي‌گذارد، صاف‌ بايستيد. پاها از هم‌ فقط‌ چند سانتيمتر فاصله‌ دارند. ميله‌ را از پشت‌ روي‌ شانه‌ قرار دهيد و با دو دست‌ دو سر آن‌ را بگيريد. سپس‌ در حالي‌که‌ پايين‌ تنه‌ کاملا ثابت‌ است‌ با انقباض‌ کامل‌ عضلات‌ شکم‌ به‌ تناوب‌ بالا تنه‌ را به‌ چپ‌ و راست‌ بچرخانيد.

اين حقيقت براي عموم مردم روشن است که ورزش کردن براي مقابله با بيماريهاي جسمي يک روش بسيار مناسب و سودمند است. اما تحقيقات جديد نشان مي دهد که تمرينات بدني باعث افزايش توانائي هاي مغز نيز شده و به انسان در معالجه بيماريهاي رواني مانند افسردگي و اضطراب نيز ياري ميرساند . در مقاله اي اشاره شده بود که تمرينات بدني مداوم و روزمره تاثير بسياري در معالجه افسردگي افراد دارد.در حقيقت به پزشکان روانشناس توصيه شده که ورزش را در برنامه معالجات بيماران خود گنجانده و براي آن ارزش ويژه اي قائل شوند. در يکي از جالب ترين تحقيقات کلينيکي مشخص شده است که ورزش نه تنها در معالجه افسردگي بسيار موثر است بلکه نقش بسزائي در جلوگيري از بازگشت اين بيماري دارد و با توقف انجام حرکات ورزشي خطر بروز علائم اضطراب و افسردگي افزايش چشمگيري خواهد داشت. به گفته يکي از روانشناسان مهم نيست که افراد افسرده به چه ميزان ورزش ميکنند بلکه مهم اينست که به طور مرتب روزانه وقتي را براي اين امر اختصاص دهند. البته به بيماراني که از افسردگي شديد رنج ميبرند توصيه نميشود که استفاده از داروهاي خود را متوقف کرده و تنها ورزش کنند اما تاثير ورزش بر آنها بسيار زياد خواهد بود و اگر اين بيماران هر روز تمرينات بدني انجام دهند شانس بهبودي براي آنان قابل ملاحظه است.

ورزش چگونه در معالجه افسردگي و اضطراب موثر است؟

به عقيده محققين ورزش باعث شادي و نشاط و بالا بردن اعتماد به نفس ميگردد زيرا افراد افسرده يا اعتماد به نفس ندارند و يا ميزان آن در آنان بسيار پايين است. ورزش احساس رضايت باطني شخص را بالا برده و فرد حس ميکند که به موفقيت هايي دست يافته است. نکته با اهميتي که بايد در نظر گرفت اينست که به دليل اينکه افراد افسرده بايد انرژي کافي براي مقابله با علائم افسردگي داشته باشند……..

50 صفحه فرمت ورد

همراه با منابع

کد 3605

ورزش و ارتباط آن با تغذیه

قابلیت های جسمانی در تربیت بدنی
یکی از شاخه های مهم در تربیت بدنی طریقه اندازه گیری قابلیت ها ی جسمانی می باشد که بر اساس نتایج حاصله از این اندازه گیری ها توانایی های افراد مشخص می شود . قابلیت جسمانی زیربنای هر رشته ورزشی است که تحت عنوان مواد قابل اندازه گیری مطرح می گردند که ضمن ارائه تعاریف مربوط به قابلیت های جسمانی آزمون های استانداردی برای سنجش هر یک شرح داده خواهد شد .
قدرت عضلانی :
قدرت عضلانی عبارت است از حداکثر نیرویی که یک عضله با گروهی از عضلات برای مقابله با یک مقاومت مشخص ،فقط برای یک مرتبه می تواند ایجاد کند . واحد اندازه گیری آن کیلوگرم است . قدرت عضلانی در ایجاد سلامتی عمومی و اجرای مهارت های ورزشی نقش دارد .
انواع قدرت عضلانی
قدرت عضلانی به سه دسته تقسیم می شود:
الف –قدرت عضلانی ایستا :
عبارت است از حداکثر نیرویی که به یک جسم ثابت بتوان آورد .به عبارت دیگر مفصل تغییر شکل نمی دهد و وزنه جابجا نمی شود . بعضا”به عنوان قدرت ساکن از آن نام می برند . در این آزمون از قدرت سنج های مختلف اهرمی استفاده می شود . یک نوع این است که قدرت سنج از یک سو به دیوار مهار می شود و سر دیگر آن وصل به کابل فلزی است که در انتهای وسیله مناسبی برای وصل به قسمتهای مختلف بدن وجود دارد .
حرکت عقربه و تغییر میزان فشار خواهد شد (به وسیله قدرت سنج های عضلانی که تحت آزمایش است به این کابل وصل می شود و فشاری که وارد خواهد آمد روی نیروی سنج خوانده خواهد شد .
از نظر اینکه زاویه اهرم در میزان قدرت تاثیر دارد با یک گونیا عضو مربوطه را در یک حالت دلخواه از نظر زاویه قرار می دهند . نمونه دیگر نوعی فشار سنج است که در دست جای میگیرد فشار بر آن به وسیله پنجه ها باعث اهرمی ) وبالاخره انواعی از این قدرت سنج وجود دارد که در دوطرف آن دسته تعبیه شده است . با استفاده از این دسته ها فرد می تواند آن را در مقابل سینه قرار دهد و بادودست دسته ها را به طرف خارج بکشد و یا اینکه آنها را به طرف داخل فشار دهد . در این صورت عقربه قدرت سنج میزان فشار وارده را نشان می دهد (به وسیله قدرت سنج های اهرمی )

ب-قدرت عضلانی پویا با قدرت عضلانی حرکتی :
عبارت است از حداکثر نیرویی که بتواند یک وزنه را فقط برای یک مرتبه به حرکت در آورد که همراه با تغییر در زاویه مفصل می باشد.به عبارت دیگر وزنه جابه جا می شود . مفصل تغییر شکل پیدا می کند . وزنه برداری و کندن حریف از زمین در کشتی مثال هایی از این قدرت عضلانی است .
روش اندازه گیری قدرت پویا در مردان و زنان چگونه است ؟
1- مردان – کشش از بارفیکس با حداکثر وزنه ای که شخص می تواند یا خود حمل کند – شنای روی پارلل با حداکثر وزنه ای که شخص می تواند با خود حمل کند (پایین رفتن و بالا رفتن با وزنه ).
2- مردان و زنان – پرس خوابیده (راست کردن دستها با وزنه )-بلند شدن با وزنه از روی نیمکت (نشستن و بلند شدن ).
حداکثر وزنه ای که بتوان از زمین بلند کرد .
ج- قدرت عضلانی انفجاری :
قدرت انفجاری تحت عنوان نیروی عضلانی و یا توان نیز معرفی شده اند و عبارت است از توانایی وارد آوردن حداکثر نیرو برای یک حرکت انفجاری به عبارت دیگر حداکثر نیرویی که یک عضله و یا گروهی از عضلات که می تواند بر یک مانع فقط برای یک مرتبه وارد کنند تا آن مانع را در کوتاه ترین زمان با بیشترین سرعت به حداکثر ارتفاع و یا فاصله حرکت دهد به نام نیروی عضلانی معروف است .
نیروی عضلانی بیشتر در حرکات انفجاری مطرح می شود مانند پرش ها ،پرتاب ها ،و استارت ها .
روش اندازه گیری فدرت انفجاری :
آزمون هایی که قدرت انفجاری را می سنجند عبارتند از :
الف – پرش جفت بدون دور خیز .

ب- پرش عمودی درجا.

2- استقامت عضلانی :
عبارت است از آمادگی عضله ها برای تکرار یک حرکت معین و مشابه و یاوارد آمدن یک فشار و یا نگهداری یک انقباض در مدت زمان طولانی با توجه به اینکه بخش مهمی از استقامت قلب و تنفس نیز در ارتباط با عضلات تنفسی است . تفکیک استقامت عضلانی از استقامت تنفسی عملا” غیر مقدور است .استقامت عضلانی را می توان در راه رفتن ،دویدن ها وشناکردن ها طولانی مشاهده کرد . در این قبیل فعالیت ها ،کیفیت سوخت و ساز تامین مواد حیاتی و دفع مواد زاید نقش اساسی را برعهده دارند . مها رت و قدرت در ازدیاد استقامت نقش دارند زیرا باعث کاهش مصرف انرژی می شوند .

استقامت را با واحد اندازه گیری زمان می سنجند و آن طول مدت تکرار حرکت است (پس تعداد تکرار نیز واحد اندازه گیری است که برای استقامت عضلانی به کار می رود ).
تفاوت استقامت با نیرو در این است که در دو متغیر اخیر فشار و کار عضلانی فقط یک مرتبه و تقریبا”در حداکثر خود است در حالی که در استقامت مصرف انرژی حساب شده و به تدریج است و شدت فشار هم در طول انجام حرکت توزیع عاقلانه دارد . استقامت عضلانی به در صورت ساکن و حرکتی قابل تقسیم است که به ترتیب در اولی مسئله مقاومت در برابر یک فشار و در دومی طول مدت تکرار یک حرکت تقریبا”سنگین مطرح است . استقامت عضلانی
باقدرت ،نیرو ،سرعت و طول مدت حرکت بستگی نزدیک دارد بنابراین تحت سه عامل زیر قرار می گیرد :
الف –سنگینی مقاومت یا وزنه .
ب-مقاومت تکرار حرکت .
ج- سرعت تکرار حرکت .
استقامت عضلانی به دو صورت قابل اندازه گیری است :
الف- استقامت عضلانی ساکن – به شکل مثال زیر اندازه گیری می شود (در ساکن مسیر یا مسافت در بین نیست ).
مثال :مدت نگهداری یک انقباض معین (فشار نیرو سنج به اندازه مثلا”10 کیلوگرم و نگهداری این فشار بطور نامحدود و یا برای زنان که با بارفیکس در حالت آرنج خم برای مدت نامحدود آویزان باقی می مانند).
ب- استقامت عضلانی حرکتی – عبارت است از انجام یک حرکت مشابه روی یک مسیر تعیین شده برای مدت نامحدود .
مثال :تعداد تکرار وارد آمدن یک فشار معین بر یک نیرو سنج دستی به اندازه مثلا”10 کیلوگرم در یک مدت نامحدود به نسبت مدت زمان اجراوسنگینی مقاومت استقامت حرکتی به سه نوع است :
بار سنگین کوتاه مدت :دوهای سرعت – کشش بارفیکس و درازنشست با بار اضافی …..

 

کد :3509 فرمت :ورد+منابع صفحه :52

 

مديريت سازمانهای ورزشی

فصل اول :
مديريت – فرايند اساسی مديريت

مدیریت به عنوان رشته ای مجزا و متفاوت، پس از انقلاب صنعتی به وجود آمد. دامنه نقش و تئوری های اساسی آن در طی سالیان تغییر کرده. اما مقصود آن – حصول اطمینان از دستیابی به هدفهای موسسه یا سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی همچنان باقی مانده است .
مدیریت
عبارت است از کارکردن با و از طریق دیگران برای رسیدن به هدفهای سازمان و هدف های کارکنان.
مدیریت هنر انجام امور به وسیله دیگران، جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.

تاکید این تعریف :
در این تعریف به سه نکته تاکید شده است.
•    تاکید بر انسان ها در سازمان
•    توجه به هدفها و نتیجه ها
•    ادغام هدف های فردی اعضاأ با هدفهای سازمان
•    مدیریت کار کردن  با منابع مالی و منابع فیزیکی است جهت دستیابی به اهداف سازمان توسط برنامه ریزی، سازماندهی، رهبری و کنترل عملیات .

•    مدیریت : هنر انجام امور به وسیله دیگران ، جهت نیل به اهداف یک سازمان می باشد.
مدیریت ورزشی :
تمام جنبه های مدیریتی در ورزشهای سازمان یافته و تجارت ورزشی را در بر می گیرد . متخصصان در این قلمرو با مدیریت تسهیلات بودجه بندی – برنامه ریزی، سازماندهی و کارکنان سرو کار دارند.

فرآیند مدریریت :
فرآیند برنامه ریزی، سازمان دهی، رهبری و اعمال کنترل بر تلاش ها و کارهای اعضای سازمان و نیز مورد استفاده قرار دادن منابع سازمان برای دستیابی به هدف های اعلام شده از سوی سازمان می باشد.
1 – Management
2 – Sport Management
3 – American Management Association

آیا مدیریت علم   است یا هنر    ؟
علم رشته ای از حقایق، دانشها که تحت نظم و قاعده معینی در آمده و قابل اثبات است – علم چیزی است که مشاهده می شود. دارای نظام بوده و تعمیم پذیر است.

هنر :
هنر عبارت است از مهارت در انجام کاری که بوسیله تجربه، تکرار و مشاهده بدست آمده باشد، آیا مدیریت یک پدیده اکتسابی است و یا با انسان زاده می شود ؟
مدیریت را آمیزه ای از زمینه های ذاتی و توانائیهای اکتسابی می دانند. در زمینه های ذاتی مدیران به مدد استعدادها ی نهفته در وجودشان سازمان را اداره، کارکنان را ارشاد و راهنمایی و اهداف را به مرحله نهایی می رسانند. در زمینه های اکتسابی با فراگیری فنون و یافته های روز، تفکر علمی و منطقی را چراغ راه خود قرار می دهند. در پدیده مدیریت هم می توان از غریزه های ذاتی و با انسان زاده شده بهره گرفت و هم در اثر فراگیری تکنیک های خاص تخصصی روز مهارت مدیریت را بصورت اکتسابی بدست آورد.

مقصود مدیریت :
حصول اطمینان از دستیابی به هدف های سازمان و به حداکثر رساندن بهره وری و کارایی.

سازمان و نیاز به مدیریت
بیشتر مردم عضو یک سازمان هستند، مثل دانشکده، تیم ورزشی، یک گروه موسیقی ، برخی از این سازمانها به صورت رسمی سازمان یافته اند – شرکتهای بزرگ اقتصادی، سازمانهای آموزشی ( دانشکده ها ) و بعضی ها ساختار غیر رسمی دارند، مثل یک تیم فوتبال محلی، حال سازمانها چه رسمی باشند چه غیر رسمی ، از افرادی تشکیل می شوند که گرد هم می آیند و گروه تشکیل می دهند. زیرا آنها منافع خود را در این
می بینند که همکاری کنند و در جهت تامین یک هدف مشترک به پیش بروند . . .  بنابراین هدف   یا مقصود یکی از ارکان رسمی هر سازمانی است . هدف ها متفاوتند – مثل پیروزی در یک مسابقه، سرگرم کردن مردم، فروش یک کالا. و هر سازمانی برای تامین هدف دارای یک روش است که آن را برنامه   می گویند. برنامه به صورت چگونگی آماده  سازی یک تیم، تبلیغ یک محصول. پس بدون برنامه نمی توان کاری کرد.

حرفه مدیریت بطور کلی به سوالات زیر پاسخ می دهد :
چه می خواهیم انجام دهیم ؟
( تشخیص و تعیین هدف  )
با چه برنامه ای می خواهیم انجام دهیم ؟
( برنامه ریزی برای نیل به هدف )
با چه نظم و تشکیلاتی انجام می دهیم .
( سازماندهی، ساختاری مناسب )
•    مدیریت در سازمانهای ورزشی به تشخیص فعالیت های لازم ، گروه بندی فعالیت ها با توجه به منابع انسانی و مادی موجود ، دادن اختیار و عمل و ارتباط واحدهای گروه بندی شده با یکدیگر می پردازد.

حرکت افراد و گردش کار سازمانها از :
وضعیت موجود به وضعیت مناسب و مطلوب بی تردید در راستای :
1 – تشخیص و تعیین هدف = هدف گذاری
2 – برنامه ریزی برای نیل به هدف = برنامه ریزی سنجیده
3 – سازماندهی هوشمندانه = ساختار سازمانی متناسب
4 – پیگیری ، نظارت و کنترل صورت می گیرد.
مهارت های مدیران
مدیران برای انجام نقش های خود بایستی دارای مهارت ها و توانمندیهای ویژه ای باشند :
1 – مهارت فنی    : توانایی در کاربرد دانش تخصصی یا تخصصی های ویژه ، فنون و ابزاری که لازمه انجام وظایف خاصی است. بهره گیری از فنون و به ثمر رساندن اهداف.
2 – مهارت های ادراکی و تصمیم گیری    : توانایی فهمیدن پیچیدگی های سازمان، تجزیه و تحلیل معضلات، درک و آگاهی از واقعیتها درک عقاید متعدد و انتخاب بهترین.
3 – مهارت طراحی و حل مساله   : مدیریت باید توان حل مساله را به طریقی که به نفع سازمان تمام شود، داشته باشد. یافتن راه حلهای عملی برای مسایل سازمان.
4 – مهارت انسانی و ارتباطی   : توانایی کار و برقراری ارتباط با مردم ، درک موقعیت و ایجاد و انگیزه کاری در افراد که حیاتی ترین مهارت لازم برای هر مدیری است. همین که فردی از سطح پایین به سطوح بالاتر سازمانی ترفیع می یابد. برای  اینکه مثمرثمر باشد، به مهارت فنی کمتر و مهارت ادراکی ( مفهومی ) بیشتری نیاز دارد.
5 – مهارت هوش عاطفی   : ظرفیت یا استعداد فرد برای شناختن احساسات خود و دیگران ، بر انگیختن خود و پیش بردن عواطف خوب و سالم در در روابط با دیگران . هوش عاطفی جنبه های غیرشناختی هوش را در بر می گیرد با توانائیهای اجتماعی و احساسی – عاطفی فرد سر و کار دارد – یک مدیر خوب باید توانایی فهم احساسات، حالات روحی و هیجانات خود را داشته باشد، نقاط قوت و ضعف خود را بداند ( خود آگاهی ) بر تکانه های عصبی ، احساسات و عواطف خود کنترل داشته باشد ( مدیریت خود – کنترل عواطف )، نسبت به احساسات و عواطف دیگران آگاه باشد ( همدلی ) ، هنر مراوده و ارتباط با مردم را بداند(مهارت اجتماعی – مدیریت روابط ) در خود ایجاد انگیزش برای حرکت به سوی اهداف نماید ( خود انگیزی ) .

سطوح مدیران / آیا کار همه مدیران یکسان است ؟
مدیران را به سه گروه تقسیم بندی کرده اند .
1 – مدیریت عالی / گروه سیاستگذار : برنامه ریزی های جامع و بلندمدت تعیین کننده خط مشی و سیاست کل سازمان می باشند. بیشتر وقتشان را با همکاران یا افراد خارج از سازمان و اندک زمانی را با افراد زیر دست می گذرانند.
2 – مدیریت میانی / گروه مجریان : کارشان مدیریت بر سرپرستان است. به طور مستقیم به مدیران رده بالا گزارش می دهند – بیشتر وقت اینها به تحلیل داده ها، آماده کردن اطلاعات برای تصمیم گیری، تبدیل تصمیم های مدیریت عالی به پروژه های معین برای سرپرستان  و جهت دادن به نتایج کار مدیران عملیاتی.
3 – مدیریت عملیاتی / سرپرستان / گروه عملیاتی : برقرار کننده تماس دائم با کارکنان – در صف مقدم بوده و وظیفه آنها این است که کارها طبق برنامه و زمان بندی مشخص شده انجام گیرد ، هدفها با توجه به معیارهای ارائه شده تحقق یافته و بر کارکنان نظارت کنند، برنامه عملیات تفصیلی و کوتاه مدت طرح ریزی کنند. بیشتر وقتشان را با زیردستان مقداری از آن را با همکاران و اندک زمانی را با مافوق یا افراد خارج سازمان می گذرانند.

مدیریت موثر و موفق   :
مدیریت موثر و موفق عبارتست از کسب اهداف سازمانی یا چیزی بیش از آن کسی است که بتواند 80  الی 90 درصد توانایی های افراد را به کار گیرد. با توجه به تحقیقی ( ویلیام جیمز   ) درباره انگیزش انجام داد، به این نتیجه رسید که کارکنان با میزان کاری در حدود 20 الی 30 درصد تواناییشان می توانند شغل خود را حفظ کنند و اخراج نشوند – این تحقیق همچنین نشان داد که اگر کارکنان ، انگیزش بیشتری داشته باشند، تقریباً با 80 الی 90 درصد تونایی خود کار می کنند.

چگونه می توان مدیر موفق و موثری بود ؟
برای موفق و موثر بودن، توانایی های ذاتی و اکتسابی معینی لازم است. مدیر موثر نیاز به تواناییهای فنی، انسانی، ادراکی، طراحی و حل مساله دارد. مدیر موفق، نگرش و انگیزه های معینی دارد – طبیعی است که پاداشهای سازمانی ( اضافی حقوق، ارتقاء و غیره ) و جو سازمانی برانگیزه و نگرش وی اثر دارد.
عامل دیگر موفقیت و موثر بودن ، تطابق تواناییهای فرد با شغل انتخابی اوست. همچنین میزان همکاری زیردستان و مافوقها در موفقیت مدیر نقشی اساسی دارند زیرا مدیریت در خلاء انجام نمی گیرد.
عامل دیگری که برای موفقیت در مدیریت می توان ذکر کرد، رویدادهای پیش بینی نشده و امدادهای غیبی است. زیرا همیشه توانایی های افراد نیست که برایشان موفقیت می آورد.

نظریه ها و مکاتب مدیریت
مدیریت اگرچه ظاهرا واژه نو به نظر می رسد اما حقیقت آن است که مدیریت همزاد تمدنها است. اگر روند تاریخی اندیشه مدیریت را مورد بررسی قرار دهیم در خواهیم یافت که تمدنهای بزرگ در سایه مدیریت های مقتدر به عظمت و شکوه دست یافته اند. از جمله این تمدنها می توان تمدنهای ایران، روم باستان، مصر و یونان باستان را نام برد. بنابراین می توان گفت مدیریت و مدیران امروز از بعضی جهات مدیون مدیران تمدنهای عصر قدیم اند.  همچنین نظریه ها و مکاتب موجود در مدیریت اغلب پدیده قرون گذشته بوده .
بخش عمده دانش کنونی از تجربیات مدیران و آثار دانشمندانی نشات گرفته است که به مطالعه مدیریت پرداخته اند. مفاهیمی از مدیریت که امروزه با هم ترکیب شده و نظریه ها و مکاتب را وجود آورده است. اغلب پدیده قرون گذشته بوده و در اواخر قرن 18 و به صورت منظم و مدونی در آمده است. چه بسا بسیاری اصول مدیریت را از مدیریت اسلامی ( نظریه و مکتب فکری اسلامی نسبت به مدیریت و مملکت داری، بویژه در زمان حضرت علی ( ع ) . فرمان حضرت علی ( ع ) به مالک اشتر را می توان الگوی مدیریت اسلامی دانست.
در آن فرمان در ارتباط با شیوه مدیریت ( برخورد و رفتار سازمانی ، ارتباطات – غیره ) گفتگو شده است . ” بر خلق سخت مگیر  و با ایشان سبک گردان و آن سبک باری بر خویشتن گران مشمار، چرا که فایده آن به تو باز گردد و ملک تو آباد ماند ”
همچنین در فرآیند تصمیم گیری ؛ چون مهمی روی دهد با مردم فرومایه در میان منه، که طریق فضل بر تو بندد. پیوسته با مردمی که به زیور صدق آراسته بوده و از صحبت ایشان فایده ای بری مشورت کن .
به طور کلی در یک جامعه اسلامی از یک مدیر انتظار می رود که :
1 ) وحدت را در بین افراد درون سازمان برقرار نماید.
2 ) به نیازهای مادی و معنوی کارکنان توجه کامل نماید.
3 ) رابطه اسلامی و انسانی را بر پایه اصول نیکوکاری و پرهیزکاری در درون سازمان برقرار نماید.

مفاهیم و گرایشات کلی مدیریت از نظریه های مختلفی تشکیل شده است که عبارتند از :
الف – مکتب کلاسیک / نظام گرا
ب – مکتب نئوکلاسیک / رفتاریون
ج – مکتب مبتنی بر عوامل اجتماعی / سیستم
د – مکتب اقتضاء

الف – مکتب کلاسیک
شامل سه نظریه است  :1 – نظریه مدیریت علمی  2 – نظریه فرآیندی مدیریت ( اصول گرایان ) 3 – نظریه بوروکراسی ( وظیفه گرایان )

1 – نظریه  مدیریت علمی :
بنیانگذار این نظریه فردریک وینسلوتیلور   بود.
به تجزیه و تحلیل فیزیکی کار تاکید می ورزد.
امریکا ( 1915 – 1856 ) اواخر قرن هیجدهم میلادی و اوائل قرن نوزدهم. همانگونه که از نامش پیداست سعی در بکارگیری روش های علمی در مدیریت داشت. علمی کردن تمامی جنبه های مدیریت امور اداری ( تقسیم کار و مسئویلت بین کارکنان ) روش های علمی نحوه انجام کار ( امور اداری ) . سیستم گزینش ( انتخاب افراد بر اساس ، کاردانی و قدرت فراگیری از طریق آزمون و آموزش آنان )، آموزش ( دادن راهنمائیهای لازم و نظارت کافی)، سیستم پاداش ( تولید بیشتر پاداش بیشتر ) .
تیلور کارکنان سازمانها را انسان اقتصادی ، فرض کرد که صرفاً تحت تاثیر انگیزه های مادی قرار می گیرند. بدین جهت روی زمان سنجی و پاداش بر اساس مدت زمان مصروفه در انجام کار تکیه می نمود. بدون شک مدیریت علمی تیلور که بر اساس کارسنجی و مزد سنجی استوار بود ، مقدمه تحول عظیمی در افکار و فنون مدیریت در صنایع و موسسات دولتی امریکا و کشورهای دیگر به شمار می رود.

2 – نظریه فرآیندی مدیریت :
هنری فایول   فرانسوی 1925 – 1841 تجربیات خود را در کار مدیریت به صورت وظایف مدیری منعکس ساخت ( در بحبوحه سالهای جنگ جهانی اول 1917 ) هنری فایول حوزه مدیریت را ( فعالیت سازمان را ) به شش دسته تقسیم می کند .
•    امور فنی ( تولید محصول و ارائه خدمات )
•    امور بازرگانی ( مبادله کالا و خدمات )
•    امور مالی ( پیش بینی تهیه سرمایه و استفاده از آن )
•    امور تامینی ( حفاظت از اموال و افراد )
•    امور حسابداری ( نگهداری حساب و آمارهای مالی مورد نیاز )
•    امور اداری یا وظایف مدیری ( که شامل برنامه ریزی ، سازماندهی ، هماهنگی و کنترل می باشد )
هنری فایول نظریات خود را که به اصول مدیریت معروف است در 14 اصل بیان می کند که عبارتند از :
1 – اصل تقسیم کار : توجه به تخصص = باعث افزایش مهارت و بهبود عملکرد می شود.
2 – اصل اختیار و مسئولیت : اختیار را تفویض….

کد :3297 فرمت :ورد صفحه :135

آسیب شناسی ورزشی

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
مقدمه       3
بخش اول: كمربند شانه اي مفاصل      4
ليگامنت      4
كيسه هاي زلالي      5
عضلات      6
عضلاتي كه برروي مفصل شانه و استخوان بازو اثر مي گذارد      6
عضله فوق خاری      7
عضله تحت کتفی      7
بخش دو م: شنا      8
حركت دست در شنا      8
بخش سوم : آسيب هاي شانه      11
شكل آنا توميكي آسيب      11
التهاب تاندون – شانه شناگران      11
تمرين      13
كار سنگين (اضافه كار )      13

فهرست مطالب
عنوان                                                                                                         صفحه
عدم تعادل در قدرت      14
وضعيت برخورد در كشش دست شناگران(حركت پارويي)       15
بخش چهارم:ارزيابي باليني از التهاب تاندون  شناگران      16
بخش پنجم : پيشگيري از التهاب تاندون:     17
تعادل بخشيدن به قدرت عضلات      17
انعطافپذيري      18
تكنيك هاي مناسب      19
پرهيز از كار سنگين      20
بخش ششم : درمان التهاب تاندون:      21
طبقه بندي التهاب تاندون      21
درمان آسيب التهاب تاندون عضله هاي چرخش دهنده بازو      24
برنامه توان بخشي      25
منابع      27

کد :3296 فرمت :ورد صفحه :29

اصول بیومکانیکی آسیبهای بافت نرم

فصل اول
اصول بیومکانیکی آسیبهای بافت نرم
سیستم اسکلتی – عضلانی در طی فعالیتهای طبیعی روزمره همواره تحت فشارهای مکانیکی می باشد. در فردی که از هر لحاظ سالم است ، این فشارها به طور طبیعی منجر به آسیب نمی شوند. این فشارهای مکانیکی حین ورزش تغییرات زیادی می کنند. این تغییرات ممکن است در شدت ، جهت ، و مدت زمان فشار باشد. هر یک از این تغییرات به تنهایی یا به صورت ترکیبی می توانند در سیستم اسکلتی – عضلانی نقص به وجود آورد. اگر شدت ، جهت و مدت فشارهای مکانیکی شناخته شده باشند ، معمولا بسیاری از ویژگیهای آسیب را می توان پیش بینی کرد. بنابراین ، برای درک بهتر آسیبهای بافت نرم ، شناخت قوانین بیومکانیکی بسیار اهمیت دارد. همچنین درک ساز و کار آسیب می تواند فرد درمانگر را در تصمیم گیری برای چگونگی درمان و بازتوانی کمک کند. این کار منجر به افزایش درمانهای علتی نسبت به درمانهای تجربی می شود. سرانجام ، این دانش می تواند به پیشگیری از وقوع دوباره یک آسیب یا آسیبهای مشابه در سایر ورزشکارانی که در آن رشته ورزشی فعالیت می کنند ، کمک کند.
اصول بیومکانیک
برای فهمیدن ادبیات بیومکانیک ، برداشت صحیح و یکسان از واژه هایی که زیاد استفاده می شوند ، بسیار اهمیت دارد. نیروها ممکن است از طریق ورود یک بار خارجی به بدن ، روی بدن اعمال شوند. سایر انواع بارهای خارجی کمتر دیده می شوند ولی به همان اندازه اهمیت دارند. فرود پا بر روی زمین در حین دویدن نیز نیروی خارجی روی بدن اعمال می کند. اگر زمین پا را به طرف عقب پس نمی زد ، پا به درون زمین فرو می رفت. به هر حال ، به طور معمول نیروی واکنش زمین به عنوان یک نیروی خارجی از وقوع این حادثه جلوگیری می کند. علاوه بر نیروهای خارجی ، نیروهای داخلی زیادی تولید می شوند. برای این که مفصلها هنگام دویدن یا پریدن استوار و با ثبات باشند ، عضلات باید به طور فعال منقبض شوند. انقباض فعال نه تنها به عنوان نیروی محرکه بلکه برای کاستن از سرعت و جذب شوک نیز مورد نیاز است. این انقباض ها موجب تولید نیروهای داخلی می شوند. اگر همه نیروهای داخلی و خارجی را با هم درنظر بگیریم ، بسیاری از رباطها ، تاندونها و عضلات باید نیروهایی را تحمل کنند که مقدار آنها بیش از 2 یا 3 برابر وزن شخص است.
زمانی که یک نیرو یا بار داخلی یا خارجی روی بدن یا قسمتی از بدن اعمال می شود ، در صورتی قادر به ایجاد حرکت می شود که در حالت تعادل با سایر نیروهای مخالف نباشد. طبق اصطلاحات بیومکانیکی ، دو نوع حرکت ممکن است رخ دهد. حرکت می تواند انتقالی باشد ؛ به شرطی که فقط یک نیروی عامل – که در جهت انتقال اعمال می شود – وجود داشته باشد. حرکت چرخشی زمانی ایجاد می شود که دو نیرو با جهت مخالف ولی موازی با یکدیگر به قسمتهای مختلفی از بدن اعمال شوند. در بدن ، حرکتها اغلب بسیار پیچیده و ترکیبی از انتقال و چرخش می باشند.
هنگامی که یک نیرو به بدن یا عضوی از آن وارد می شود و توسط یک نیروی مساوی با آن مقابله می گردد ، حرکت به وجود نخواهد آمد. با این حال ، بدن یا آن قسمت از بدن این نیروها را متحمل خواهند شد چرا که حرکت مهار شده است. در این وضعیت ، سه نوع نیرو را می توان شرح داد. اگر جهت نیروهای مخالف به سمت یکدیگر باشد ، به آنها نیروهای فضاری یا فشارنده گفته می شود. اگر نیروها در جهت دور شدن از یکدیگر باشند ، آنها نیروهای کششی هستند. و آخر ، اگر نیروها چرخشی و در جهت مخالف هم باشند ، به آنها نیروهای برشی گفته می شود.
برای توصیف موقعیت و حرکت مفصلها یا اندامها معمولا از اصطلاحات تشریحی متعددی استفاده می شود (شکل 1-1). قبل از هر چیز ، به سمت جلو بدن ، قدامی و به سمت پشت ، خلفی گفته می شود. به بالا ، فوقانی یا جمجمه ای گفته می شود ، در حالی که به پایین ، تحتانی یا دمی می گویند. داخلی برای توصیف قسمتهای درونی (به سمت خط میانی) ، و جانبی یا کناری برای سمت خارجی (دور شدن از خط میانی) استفاده می شود. تاشدن و باز شدن به ترتیب یک حرکت چرخشی از خلف به قدام و برعکس است. چرخش به داخل یک نوع حرکت چرخشی است که در آن انتهایی ترین قسمت یک عضو بدن به سمت خط میانی بدن می پیچد. واژه چرخش به خارج ، حرکتی را که در جهت عکس آن است ، توصیف می کند.

شكل 1-1 – توصيف كالبد شناختي موقعيت هاوحركت ها
والگوس یا دور کردن به معنای تشکیل زاویه یا حرکت انتقالی انتهایی ترین قسمت یک عضو است که در جهت دور شدن از خط میانی می باشد. برعکس آنها ، واروس یا نزدیک کردن ، حرکت به سمت خط میانی است. سرانجام ، حرکت انتقالی را با جهت حرکت نیز می توان توصیف کرد ؛ به عنوان مثال ، انتقال قدامی یا داخلی.
برای این که نیروها و بارها استاندارد و قابل مقایسه با سایر موقعیتها باشند ، آنها را معمولا تحت عنوان فشار مطرح می کنند. استاندارد کردن معمولا با محاسبه نیرو بر حسب واحد انجام می گیرد. این واحد به عنوان مثال می تواند سطحی که نیرو روی آن اعمال می گردد ، باشد. در این روش ، کوچک یا بزرگ بودن شخص مورد ارزیابی دیگر اهمیتی نخواهد داشت ، و عدد به دست آمده را می توان با سایر اندازه ها مقایسه نمود.
یکی از ویژگی های منحصر به فرد بافت های نرم در پاسخ به نیروهای مکانیکی ، توانایی آنها در تغییر شکل یافتن است. در واقع ، استخوان و موادی نظیر فلزات تغییر شکل آشکاری پیدا نمی کنند مگر این که تخریب شوند. هر سه نیروی کششی ، فشاری و برشی در درجه اول باعث تغییر شکل عضله ، تاندون ، رباط ، و با احتمال کمتر غضروف می شوند. گفته می شود که این ساختمانها دارای رفتار ویسکوالاستیک هستند. مقدار تغییر شکل را می توان از روی تغییرات طول یا حجم اندازه گیری کرد. همان طور که برای استاندارد شدن نیرو یا بار از آنها تحت عنوان فشار نام می بریم ، تغییر شکل را نیز می توان تحت عنوان کششش استاندارد کرد. این کار با محاسبه تغییر شکل بر حسب واحد انجام می گیرد. این واحد معمولا طول یا حجم اولیه است.
اگر در یک نمودار فشار را در مقابل کشش ترسم کنیم ، منحنی فشار – کشش به دست می آید که رفتار ویسکوالاستیکی یک ماده را نشان می دهد (شکل 1-2). اگر نیروهای تغییر شکل دهنده بیش از حد نباشند ، تغییر شکل در یک حد مشخصی متوقف می شوند ، و اگر این نیروها قطع شوند ، آن جسم یا عضو به شکل اولیه خود برخواهد گشت بدون اینکه هیچ گونه آثاری از آسیب یا تخریب در آن باقی مانده باشد. تغییر شکل بدون ایجاد آسیب را تغییر شکل الاستیک یا کشسان می گویند ، که معادل اولین قسمت خطی در منحنی فشار – کشش است. کشیدن یک تاندون تا زمینی که الگوی چین دار آن صاف شود ، مثال خوبی برای تغییر شکل الاستیکی است. قطع نیروهای کششی موجب بازگشت الگوی چین دار می شود. اگر نیروهای تغییر شکل دهنده خیلی شدید باشند ، آسیب ساختمانی ایجاد می شود. این آسیب زمانی محرز می شود که ساختمان مذکور با قطع نیروها به شکل اولیه خود بازنگردد به این حالت تغییر شکل پلاستیکی می گویند.

شكل 1-2- منحني فشار – كشش بافت نرم . افزايش فشار ابتداموجب تغيير شكل الاستيكي ( A ) ، سپس تغيير شكل پلاستيكي ( B ) ، ودرنهايت ناتواني كامل ( C ) مي شود .

اگر افزایش نیروها ادامه پیدا کند عاقبت ناتوانی کامل رخ می دهد ؛ مانند پارگی یک رباط. در این مرحله به نقطه نهایی تسلیم رسیده است. در این وضعیت تأثیر نیروهای تغییر شکل دهنده رها و فشار دوباره صفر خواهد شد.

آسیبهای حاد بافت نرم
در بیشتر آسیبهای حاد ، بافت درگیر قبل از آسیب دیدگی سالم است. نیروهای خارجی نظیر تصادم و افتادنها مسؤول بیشتر آسبهای حاد هستند. در این مبحث ، ویژگی های بیومکانیکی بیشتر آسیبهای حاد بافت نرم داده خواهد شد.
پارگیهای حاد رباط
همان طور که در فصل یک توضیح داده شد ، ثبات مفصلی بیشتر توسط رباطها ایجاد می شود. به همین دلیل ، رباطها بیشتر در معرض کشش یا نیروهای کششی قرار دارند. اگر مفصل در یک دامنه حرکت بیش از حد یا غیر طبیعی به حرکت درآید ، رباطها سفت شده ، حرکت را مهار می کنند. چیزی که از آن به عنوان حرکت غیر طبیعی یا بیش از حد نام می بریم فقط خاص مفصلهاست. اصولا حرکتهای آناتومیکی در چهار صفحه انجام می شود که شامل تا و باز شدن ، گردش به داخل و به خارج ، انتقال ، و دور و نزدیک شدن است. دور و نزدیک شدن می تواند شبیه به حرکت والگوس و واروس باشد. هر نوع انتقال خیلی زیاد در بیشتر مفصلها ، اغلب یک حرکت غیر طبیعی به شمار می آید. در مفصلهای لولایی ، به طور کلی خم و راست شدن تنها حرکت طبیعی می باشد. درحالی که در مفصلهای کروی شکل چرخش و دور شدن – نزدیک شدن نیز قابل اجراست.
در بیشتر مفصلها رباطهای متعددی وجود دارد که هرکدام از آنها مهار کننده اصلی یکی از حرکتهای غیر طبیعی می باشند. به طور معمول ، موقعیت هر رباط به گونه ای است که می تواند حرکت غیر طبیعی در یک و گاهی در دو جهت را به خوبی مهار کند ؛ به عنوان مثال ، در مفصل زانو رباط متقاطع قدامی (ACL) تثبیت کننده اصلی در برابر حرکت استخوان درشت نی به سمت جلو روی استخوان ران (انتقال قدامی) است. ACL کمی به استوار بودن در برابر نیروهای والگوس نیز کمک می کند به شرطی که رباط طرفی داخلی که تثبیت کننده اصلی در مقابل نیروهای والگوس است ، قبلا پاره شده باشد. بنابراین ، ACL به عنوان یکی از تثبیت کننده های ثانوی در مقابل نیروهای والگوس به شمار می آید.
رباطها می توانند بدون آن که آسیبی ببینند به مقدار زیادی کشیده شوند. این تغییر شکل الاستیکی به طور معمول بیشتر از 5 تا 10% طول اولیه نیست. اگر کشش بیش از این مقدارباشد ، رباط ابتدا آسیبی از نوع تغییر شکل پلاستیکی پیدا می کند (بحث مربوط به اصول بیومکانیکی در بالا را نگاه کنید). وقوع تغییر شکل پلاستیکی به چندین علمل بستگی دارد. شدت نیروی آسیب رسان و قدرت رباط از عوامل اصلی در تعیین میزان آسیب هستند. سرعت نیروی اعمال شده یکی از عوامل نامشهود است. اگر رباط به آرامی کشیده شود ، معمولا می تواند انرژی زیادی را قبل از ناتوان شدن جذب کند. برعکس ، اگر رباط با سرعت زیاد کشیده شود ، شکنندگی آن بیشتر شده و با جذب نیروی کمتری ناتوان می شود. قدرت رباط هم یک عامل ثابت نیست . از یک طرف ، رباط در اثر افزایش سن و بی حرکتی به طور قابل ملاحظه ای ضعیف می شود – به ویژه در محل چسبندگی خود به استخوان. از طرف دیگر ، تمرینهای ورزشی منظم می تواند رباطهایی بسیار قوی را پدید آورد.
اگر رباط فقط آن قدر کشیده شود که به ناحیه پلاستیکی برسد ، هنگام معاینه بالینی در واقع هیچ گونه بی ثباتی مفصلی مشاهده نخواهد شد. ولی هنگام معاینه بالینی رباط به روش تحت فشار ، بیمار دچار درد خواهد شد. این معاینه از طریق وارد کردن فشار دست بر روی مفصل – که موجب سفت و کشیده رباط می گردد – انجام می شود. طبق اصطلاحات بالینی ، این حالت را پارگی درجه یک رباط می گویند. اگر رباط به حدی کشیده شود که از یک طرف به طور کامل در منطقه تغییر شکل پلاستیکی قرار بگیرد ولی هنوز به نقطه تسلیم نهایی نرسیده باشد ، در معاینه فیزیکی تحت فشار ، مقدار معینی بی ثباتی مفصلی دیده خواهد شد. با این حال ، یک «نقطه پایان» برای بی ثباتی ظاهر می شود که در واقع مربوط به سفت شدن باقی مانده رباط است. تشخیص این مرحله ، پارگی درجه دو رباط است. اگر آسیب و تغییر شکل رباط از نقطه تسلیم فراتر رود ، دیگر هنگام معاینه نقطه پایانی ظاهر نخواهد شد. این حالت ، پارگی درجه سه رباط است. تشخیص پارگی درجه سه زمانی گذاشته می شود که در صورت اعمال فشار روی رباط درگیر – به عنوان مثال در مفصل زانو – هیچ عامل مهار کننده ای در زانو احساس نشود. به طور کلی ، تعیین درجه آسیب رباط مفاهیم مهمی را در رابطه با پیش آگهی و درمان رباط آسیب دیده دربر دارد. در بخش دوم این کتاب ، معاینه تحت فشار هر مفصل را به طور جداگانه شرح خواهیم داد.
آسیبهای تاندون
رفتار بیومکانیکی تاندونها شبیه رباطهاست. انقباضهای عضلانی عمدتا باعث کشیده شدن تاندونها یا اعمال نیروهای کششی روی آنها خواهند شد. به طور معمول ، نیروی عضلات تاندون را به حدی می کشد که کاملا در منطقه تغییر شکل الاستیکی باقی می ماند. در این منطقه ، فقط مقدار کمی کشش رخ می دهد. اگر مقدار کشش خیلی زیاد باشد ، عضله نمی تواند مفصلها را به طور مؤثری به حرکت درآورد. نیروی عضلات در…..

کد :3295 فرمت :ورد+منابع صفحه :106

ورزشهای مناسب برای صافی کف پا و کمر درد

مقدمه :

كمردرد به خودي خود يك بيماري نيست بلكه نشانه بيماري است . پيشرفت آن يعني اينكه چيزي در جايي دچار مشكل شده است ، اگرچه ممكن است هميشه خيلي واضح نباشد كه آن چيز چيست .

بيشتر ما در بعضي مواقع از كمردرد رنج مي بريم . معمولاً اين درد ناخوشايند و طاقت‌فرساست اما خيلي جدي نيست . اين ناراحتي بعلت بعضي فشارها و يا صدمات در كمر ايجاد مي شود كه نبستاً هم به سرعت بهبود مي يابد . طرز نشستن يا ايستادن نامناسب ، فشارهاي زياده از حد و مشكلات فرسودگي استخوانها ممكن است حداقل كمي مقصر باشند .

وقتي شما در مي يابيد كه ستون فقرات شما متشكل از ساختارهاي بسيار متفاوتي از جمله : استخوان ها ، ديسك ها ، رباط ها ، زردپي ها ، اعصاب و رگهاي خوني و ساير بافتها است كه همه آنها مي توانند آسيب هاي مكانيكي تحت تأثير قرار بگيرند و تبديل به كمرديد شوند ، ديگر نبايد تعجب كنيد از اينكه كمرديد امري بسيار شايع و متداول است . در بيشتر موارد علت اصلي اين ناراحتي زياد مهم نيست . كمردرد يك نشانه بيماري است كه برطرف خواهد شد و هدف از درمان تسكين درد و اطمينان حاصل كردن از اين نكته است كه هر چه زودتر بهبودي حاصل شود . گاهي اوقات ممكن است علت خطرناك‌تري نهفته باشد كه تحقيقات مفصل براي تعيين روش درست جهت درمان فراهم مي شود . فهميدن اينكه چطور كمرحركت مي كند به ما كمك خواهد كرد ياد بگيريم چگونه از ستون فقراتمان مراقبت كنيم و كمردرد خود را بهبود بخشيم .

يك مشكل رو به رشد

كمردرد به طور قابل توجهي در بين مردم رايج و شايع است . در هر لحظه در حدود 30 تا 40 درصد از جمعيت دنيا دچار كمردرد مي شوند و بين 80 تا 90 درصد از آنها آن را در زماني در زندگي هايشان تجربه كرده اند . هر دو جنس مرد و زن و همين طور در همه سنين از كودك گرفته تا افراد مسن همه به اين درد مبتلا مي شوند اما اين ناراحتي بيشتر در بين افراد ميان‌سال شايع است .

كمردرد به دنبال بعضي از آسيب ديدگيها يا رگ به رگ شدن هاي ناگهاني ايجاد مي شود .

علل كمردرد متعدد و گوناگون است، همينطور روشهاي تشخيص و درمان آن. لذا اين چندگونگي كم و بيش وسايل تشويش بيماران مبتلا به كمر درد را فراهم آورده و تا حدودي موجب بدبيني و ترس و هراس آنان مي شود و اغلب باعث مي شود بيماران پيگير مراقبتهاي پزشكي نباشند.

اين برگردان اصولاً محدود است به بحث دربارة مسائل مربوط به ستون مهره هاي كمر بزرگسالان كه پي آمد آن معمولاً كمردرد است. در اين بحث مرور كوتاهي خواهيم داشت به ساختمان ستون فقرات، ديسك بين مهره اي، سبب شناسي ديسك كمر، چگونگي انجام كارهاي روزمره و ورزشهاي مناسب سنين مختلف تا كمتر دچار اين مشكل بشويم.

ستون فقرات بمانند حلقه هاي زنجيره اي استخواني است كه بوسيله سيستمي از مفاصل بهم متصل شده و توسط ديسكها، كپسولها، ليگمانها و عضلات حفظ و مستحكم مي‌شوند. در ضمن ستون فقرات نخاع شوكي را در داخل خود جاي داده و از نخاع و اعصاب جدا شده از آنها نگهداري مي كند. از خصوصيات ستون فقرات مي توان گفت كه بطور اختصاصي انرژي را جذب كرده و برحسب موقعيت بدن( زمان انجام ورزشهاي مختلف، برداشتن اجسام سنگين . . . . ) زماني بسيار سفت و محكم و زماني انعطاف پذير مي شود. در طول زندگي هر فرد اين ساختمان به دلايل مختلف مثل بالا رفتن سن، حوادثي مثل ضربه و سقوط از بلندي يا بيماريها دچار ضعف و ناتواني مي شوند. لذا بايستي توجه كرد چه حالت هاي پاتولوژيكي باعث تغييرات در سلامت اين ساختمان مي شود.

ستون فقرات كمري شامل پنج مهره مي باشد كه مجموع آنها به شكل استوانه اي كوتاه مي باشد بطوريكه هر مهره را به تنهايي در نظر بگيريم بدنه در جلو و پديكولها در عقب يك ظاهر نعل اسبي به مهره مي دهد(شكل 1)

 

شرح مختصري از نخاع شوكي و ارتباط آن با مهره ها:

در ضمن مهره هاي كمري انسان قبل از چهل سالگي فشاري در حد KN  8  ( هشت كيلو نيوتن، هر كيلو نيوتن معادل 10 كيلوگرم مي باشد) يعني 80 كيلوگرم را مي تواند تحمل كند كه بعد از چهل سالگي حدود 50 درصد مقاومت مهره كم مي شود(KN  4) پس بايستي در انجام كار و حتي ورزش براي سلامتي را در سن قبل از چهل سالگي و بعد از آنرا متناسب با گفتار فوق در نظر گرفت تا از آسيب مهره ها پيشگيري شود.

 

كمر دردLow Back Pain

تعداد مراجعين شايد بتوان گفت كه كمر درد بعد از سرما خوردگي شايع ترين بيماري در انسان است يا بهتر بگوئيم بيشترين تعداد مراجعين به درمانگاههاي روماتولوژي و ارتوپدي را كمردرد تشكيل مي دهد. اين مورد در همه جاي دنيا جزو متداولترين ناراحتيهاي انساني بوده و در ايران هم از بيماريهاي شايع و آشنا براي پزشكان است. متأسفانه تشخيص و ارزيابي آن و داروهاي تجويز شده در ايران كاملاً غير منطقي و گاهاً مضر است. در اين كتاب سعي مي شود كمردرد را با زباني علمي اما ساده بيان نموده و از نظر آناتوميك به دردهايي كه از قسمت پايين ستون فقرات ازL3  تا L5 و از مفاصلL1 ـ L5 استخوان ساكرم منشأ ميشوند را كمردرد بگوئيم و ساير دردهاي پشت را جزء كمردردها محسوب نداريم.

مضافاً 80 درصد افراد در طول زندگي حداقل يكبار بعلت كمردرد به پزشك مراجعه مي كنند. اين دردها ممكن است باعث از دست رفتن ساعات كار فعال گردند اكثر دردهاي كمري بهنگام كار پديد مي آيد. تغييرات در شيوه كار و زندگي و جابجائي در شيوع اين بيماري نقش عمده اي دارد در سنين 25ـ50 سالگي كه فعالترين سالهاي زندگي انسان از نظر شغلي ميباشد كمردرد شايع است. كمردرد را به دو صورت حاد و مزمن از نظر كلينيكي تقسيم مي نمايند يك كمردرد حاد به صورت زير تقريباً از بين مي رود:

33 درصد بيماري در عرض يكماه 70 درصد بيماران دو ماه و 86 درصد آنها در مدت 3 ماه بهبودي كامل پيدا مي كنند و بقيه بيماران بصورت مزمن در مي ايند.

آمار منتشره در انگلستان نشان مي دهد كه ساليانه در حدود دو ميليون نفر از افراد بيش از 15 سال به علت كمردرد به پزشك مراجعه مي كنند. 5% از اين افراد پس از يك مرتبه مراجعه بهبود نيافته و براي دفعات بعد مراجعه مي كنند، 10% از اين افراد جهت ادامه درمان در بيمارستان بستري شده و فقط 10% از بيماران بستري احتياج به درمان جراحي دارند.

در آمريكا در بين بيماريهائي كه باعث….

کد :3276 فرمت :ورد+منابع صفحه :50

ضرورت آموزش مربيان تربيت بدني در زمينه طب ورزشي

 

ضرورت آموزش مربيان تربيت بدني در زمينه طب ورزشي
از آنجا كه مربي ورزش درتماس نزديك با ورزشكار است و بيشترين تأثير را روي او دارد ، توجه به كيفيت و كميت آموزش مربيان از اهميت خاصي برخوردار است . اين آموزش‌ها ، چنانچه از ابتدا و در زمينه‌ هاي متنوع به اجرا در آيند ، بي‌شك مي‌توانند پايه‌ريزي ورزشي صحيح وعلمي در رشته‌هاي گوناگون باشند . مربيان در درجات متفاوت تحصيلي ، خصوصاً تحصيل كنندگان دانشكده‌هاي تربيت بدني ميتوانند در كنار درسهاي عملي و تئوري مختلف ، از زمينه‌هاي علمي مكمل ورزش نيز بهره جويند .
در بخش طب ورزشي كه جزء لاينفك علوم ورزشي مي‌باشد ، اهميت موضوع بسيار بالاست . آموزش زمينه‌ هاي مختلف طب ورزشي شامل تغذيه ورزشي ، روانشناسي ورزشي ، علم تمرين ، حركات اصلاحي ، بيماريها و ورزش ، دوپينگ ، آسيب شناسي در رشته‌هاي ورزشي و نحوه برخورد با آسيب‌ها و نوع درمان آنها در صورت اجراي مناسب ، ميتواند ورزش علمي و جذاب را كه از نظر پزشكي هم ضامن سلامتي باشد ، رقم بزند .
اگر به تعريف ورزش ازديدگاه پزشكي توجه كنيم كه عبارت است از فعاليت با نشاط جهت زندگي سالم در مي‌يابيم كه زمينه‌هاي ايجاد اين نوع حركات را ، در آ‌موزش صحيح ورزش با توجه به اصول علمي و طب ورزشي خواهيم يافت . متاسفانه در حال حاضر ، يا به موضوعات ذكر شده توجه نميشود يا در صورت وجود سرفصل‌هاي طب ورزش در آموزش مربيان ، تدريس مباحث آن توسط افراد غير متخصص صورت مي‌گيرد .
لذا شاهد آن هستيم كه جامعه ورزشي به شكل غير علمي به ورزش مي‌پردازد . يا مربيان ورزش ، بدون آگاهي لازم به افرادي كه داراي سنين متفاوت و مشكلات جسمي مختلف هستند ، ورزش يكساني را توصيه مي‌كنند و آموزش مي‌دهند كه منجر به صدمات جسمي و حتي تهديد سلامت ورزشكار و در نهايت ترك ورزش مناسب مي‌شود .
مسئولان محترم تربيت بدني ، بايد توجه خاصي نسبت به امر ‌آموزش طب ورزش ، در حد پايه براي مربيان و دانشجويان اين رشته‌ها در دانشگاه مبذول دارند ، بديهي است نتايج مثبت و سازنده اين حركت علمي به نفع جامعه ورزشي خواهد بود و به ايجاد زمينه‌هاي صحيح ورزش همگاني و تحقق جامعه سالم منجر خواهد شد .

معاينات پزشكي كودكان و نوجوانان ورزشكار
با گسترش و توسعه ورزش در جوامع بشري ، توجه به ورزش در دوران كودكي و سنين بلوغ ، جايگاه خاص خود را يافته است ، اما علم ورزش و طب ورزشي نيز در راستاي توسعه ورزش در اين سنين همراه و همگام با ورزش در جهت معرفي اصول علمي و ارائه راهكارهاي مناسب حركت كرده است . معاينات پزشكي قبل از شركت در مسابقات و تمرينات ورزشي  ( PSE) با گرفتن شرح حال و انجام معاينات بويژه سيستم عضلاني اسكلتي شروع مي‌شود . اين مرحله مي‌تواند در 8-1% كودكان ورزشكار مشكلات احتمالي را پيش‌بيني نموده و مانع از شركت كمتر از يك درصد آنان در فعاليتهاي ورزشي گردد.
هدف از معاينات پزشكي كاهش ميزان آسيب‌هاي ورزشي يا مرگ ناگهاني ناشي از ورزش در كودكان داراي بيماريهاي جسمي زمينه‌ اي است كه قبلاً تشخيص داده نشده‌اند . لذا اين موضوع از ورزش در كودكان داراي بيماريهاي جسمي زمينه‌اي است كه قبلاً تشخيص داده نشده‌اند . لذا اين موضوع از لحاظ مسائل قانوني و بيمه ورزشي نيز مهم مي‌باشد . لازم به ذكر است انجام بيمه ورزشي جهت حضور در كليه تمرينات و مسابقات براي كودكان ورزشكار الزامي است .در صورت امكان بايد معاينات پزشكي (PSE) با ويزيت‌ هاي ساليانه كودكان با تأكيد بر مراقبت‌هاي پيشگيري همراه باشد .بهترين زمان براي انجام معاينات پزشكي 6-3 هفته قبل از شروع مسابقات است كه طي اين مدت در صورت وجود آسيبهاي قبلي زمان كافي جهت بهبودي و شناسائي موارد جديد آسيب ديدگي وجود داشته باشد . در صورت عدم وجود علامت باليني در معاينات نياز به انجام آ‌زمايش نيست . 75 درصد يافته‌هاي مهم براساس شرح حال كودك مشخص مي‌ گردد كه در اين مرحله پرسيدن سوالاتي راجع به گذشته كودك ورزشكار از والدين نقش اساسي دارد .
اين سئوالات بيشتر در ارتباط با سابقه پزشكي قبلي ، جراحي ، اختلالات قلبي عروق ، ريوي ، پوستي ، بينائي ، عضلاني اسكلتي ، سلامت روحي و رواني – عصبي و اختلالات قاعدگي در دختران ورزشكار مي‌باشند . همچنين وضعيت واكسيناسيون ، آلرژي و تغذيه نيز اهميت دارد .
شايعترين مشكلي كه در معاينات پزشكي ديده مي شود آسيبهاي ورزشي قبلي است كه مورد بررسي و درمان قرار نگرفته‌ اند . بنابراين ارزيابي وضعيت عملكرد سيستم عضلاني اسكلتي بويژه زانو و مچ پا مهم است .
مرگ ناگهاني در كودك ورزشكار بيشتر ناشي از مشكلات شناخته نشده قلبي شامل بزرگي قلب ، ناهنجاري عروق كرونري يا پارگي آئورت است .در بسياري موارد بيماري قلبي زمينه‌ اي بدون علامت فقط با مرگ ناگهاني حين ورزش بروز مي‌ كند .
راديوگرافي قفسه سينه ، نوار قلب (ECG) و اكوكارديوگرافي
( Echocardiography) بصورت روتين توصيه نمي شود ولي در صورت شك به وجود اختلال زمينه‌اي قلبي در كودك ورزشكار براساس شرح حال ومعاينات با مشاوره متخصص قلب و عروق يا فوق تخصص بيماري‌هاي قلبي كودكان انجام موارد فوق الزامي است كه اهميت موضوع بويژه در صورت وجود سابقه‌اي از سنكوپ ، طپش قلب ، تنگي نفس حين ورزش ، بيماري قلبي در بستگان درجه يك ، سندرم Q-T طولاني  ، كارديوميوپاتي هيپرتروفيك  و سندرم مارفان  چند برابر خواهد بود .
جدول1-01 معاينات پزشكي كودكان قبل از شركت در مسابقات و تمرينات ورزشي (PSE)

توصيه‌هاي فدراسيون جهاني طب ورزشي
1)‌ بايد قبل از شروع ورزش هر شركت كننده مورد معاينات پزشكي وسيعي قرار گيرد تا اطمينان حاصل شود كه فقط كودكان بدون عوامل خطر براي سلامتي به ورزش رقابتي پذيرفته شوند . براي جلوگيري از صدمات ناشي از فشار و تمرين بيش از حد كه در نوجوانان شايعتر است ، نظارت طبي كامل و منظم لازم است .
2) مربي علاوه بر مربيگري ، مسئوليت تربيت و آموزش كودكاني كه به او اعتماد كرده‌اند را نيز بر عهده دارد مربي بايد در مورد مسايل بيولوژيكي ، جسمي و اجتماعي خاص رشد كودكان اطلاعاتي داشته باشد و بتواند از آنها در حرفه‌اش استفاده نمايد .
3) مربي بايد خصوصيات فردي و فرصتهاي بيشتر رشد كودكان را شناسائي نمايد و آنها را به عنوان معيار اصلي در طراحي برنامه‌هاي ورزشي مورد نظر قرار دهد . احساس مسئوليت نسبت به رشد همه جانبه كودكان بايد بر نيازهاي تمريني و مسابقات ارجحيت يابد .
4) اگر مربيگري كودكان تحت نظارت طبي و ‌آموزشي انجام شود ، فرصتهاي رشد ارزشمندي را براي كودكان شركت كننده ايجاد خواهد نمود ولي اگر اين مساله بصورت انجام تمرين براي رسيدن به حداكثر كارايي ورزشي به هر قيمتي تبديل شود ، از لحاظ قانوني و پزشكي محكوم است . البته اين مورد تا حد زيادي براي نوجوانان صدق مي‌ كند .
5) تنوع فعاليتهاي ورزشي سبب افزايش موفقيت و احساس لذت از ورزش در كودكان خواهد شد . بايد از اختصاصي شدن زودرس و پيش از موقع فعاليت ورزشي جلوگيري شود .
6) بايد كودكان شركت كننده در ورزشهاي داراي برخورد را براساس بلوغ ، مهارت وقدرت بدني تقسيم بندي كرد نه براساس سن تقويمي ‌آنها .
7) جهت كاهش خطر آسيب ديدگي كودكان بايد مدت زمان و قوانين بازي را متناسب با سن شركت كنندگان تغيير داد و جلسات تمرين را به خوبي طراحي و برنامه‌ريزي نمود …..

کد :3275 فرمت :ورد+فاقد منابع و تصاویر صفحه :190

تغذیه ورزشکاران

 • فهرست مطالب
  عنوان                                       صفحه
  تفاوت رژيم غذايي ورزشكاران با افراد عادي    2
  کربوهیدراتها     3
  پروتئین     4
  چربی     5
  مایعات و الکترولیتها     6
  ویتامین و املاح     7
  ورزش و مكملهاي غذايي     7
  نقش آب  در ورزشكاران     12
  ميزان مصرف مايعات در ورزشكاران     14
  چرا ورزشکاران همیشه در صدد کاهش وزن خود هستند     17
  علل عدم توانائي ورزشكاران در اضافه وزن عضلاني     29
  هضم    37
  شیمی غذا    41
  ویتامینها    48
  عناصر trace  جزئی (ریزمغذیها)    56
  آب (مایعات)    58
  هرم مواد غذایی    62
  منابع     68

کد :3274 فرمت :ورد صفحه :69

تغذیه و ورزش

نام درس:‌ تغذيه و ورزش
سرفصل:
–    مرور اصطلاحات ، مفاهيم و تعاريف تغذيه .
–    آشنايي با دستگاه گوارش ، اعمال ،‌ ترشحات و حركات آن .
–    بررسي رابطه‌ي كربوهيدراتها ، چربي‌ها و پروتئين‌ها با فعاليت‌هاي مختلف ورزشي
–    بررسي رابطه مصرف آب و الكتروليت‌ها با فعاليت‌هاي ورزشي
–    بررسي رابطه مواد معدني و ويتامين‌ها با فعاليت‌هاي ورزشي
–    بررسي رابطه تغذيه با نوع و مدت با فعاليت‌هاي ورزشي
–    بررسي رابطه ميزان مصرف غذا و تأمين كالري با نوع و مدت فعاليت‌هاي ورزشي
–    آشنايي با برنامه‌هاي غذايي ورزشكاران در رشته‌هاي مختلف ورزشي
–    بررسي نظريه‌ها و يافته‌هاي مربوط به تغذيه‌ي ورزشكاران
ارزشيابي: آزمون ميان‌ترم           4 نمره
كنفرانس                   3 نمره
آزمون پايان ترم           13 نمره
منابع:‌

اصطلاحات ، تعاريف و مفاهيم:‌
1- كالري و كيلوكالري:‌مقدار انرژي حرارتي كه يك گرم آب را يك درجه سانتي‌گراد بالا برد .
مقدار حرارتي كه يك كيلوگرم آب را يك درجه سانتي‌گراد افزايش دهد.
2- متابوليسم: سوخت و ساز
3- متالوليسم پايه:‌ حداقل انرژي براي زنده بودن كه صرف اعمال حياتي فرد مي‌شود . مثل :‌ قلب ،‌ اعصاب و معده
4- نسبت تعادل تنفسي:
5- هيدروليز:‌ واكنشي كه در آن يك ماده توسط آب شكسته و به مولكول ساده‌تري تبديل ‌گردد .
6- PH: غلظت يون هيدروژن در مايعات بدن PH  بالاي 7 قليايي ، پايين 7 اسيدي و 7 خنثي .
7- تامپون (بافر): هر ماده‌اي كه از تغييرات سريع يون هيدروژن (PH  ) جلوگيري كند .
8- الكتروليت‌ها: يون‌هاي با بارهاي مثبت و منفي كه در بدن ايجاد فشار اسمزي كنند و يا پيام‌هاي عصبي را ارسال كنند .
9- يونيزه: تبديل يك ماده به مواد تشكيل دهنده خودش .
10- انتشار ماده: جابجايي مواد بدون صرف انرژي
11- انتقال فعال:
12- انتشار تسهيل‌شده: همان انتشار ساده است ولي يك ماده كمكي دارد . مثل انسولين كه به قند كمك مي‌كند به داخل سلول انتقال يابد .
13- اسمز و فشار اسمزي:
14- واكنش‌هاي آنابوليكي:‌
15- واكنش‌هاي كاتابوليكي:
16- تعريف علم تغذيه(Nutrition): علمي كه كمك مي‌كند مواد غذايي را بهتر بشناسيم ،‌ نيازها را بهتر برآورده كنيم تا به حد اعلاي سلامتي برسيم .
17- غذا(Food) و ماده غذايي(Nutrient):   آب غذا و ماده غذايي‌اش يك شكل دارد .
18- جيره غذايي: به آنچه كه فرد ظرف 24 ساعت مصرف مي‌كند كه به شغل ، ميزان فعاليت ، جثه ، وضعيت و محيط فرد بستگي دارد .
19- مواد سازنده غذا و نقش كلي آن‌ها در بدن:
منبع انرژي    تنظيم اعمال بدن    رشد و ترميم بافت‌ها
كربوهيدراتها    پروتئين‌ها    پروتئين‌ها
چربي‌ها    مواد معدني    مواد معدني
پروتئين‌ها    ويتامين‌ها    ويتامين ها
آب    آب
20- مواد غذايي ضروري:
– كربوهيدراتها :‌ گلوكز
– چربيها : اسيد لينولئيك ،‌ اسيد لينولنيك
– پروتئين‌ها:‌ اسيد آمينه‌هاي لوسين ،‌ ايزولوسين ، ليزين ،‌ والين ،‌ متيونين ، فنيل آنالين ،‌ تره اونين ،‌ تريپتوفان و (ميستيدين و آرژينين فقط براي نوزادان)‌
– مواد معدني : كلسيم ، فسفر ،‌ سديم ،‌ پتاسيم ، گوگرد ، كلر ، ميزيم ،‌ منگنز ، آهن ، مس ، روي ،‌ يد ، كبالت ، موليبدنيم ، سلنيوم ،‌ فلور و كرم
– ويتامين‌ها: C , K , E , D , A ,  B1 ( تيامين) ، B6 (پريدوكسين) ، B2 (ريبوفلاوين) ، بيوتيد ،‌ B12 (كوبالامين) ،‌ نيكوتين آميد ،‌ اسيد فوليك و اسيد نپتونيك .
– مايعات: آب
21- انواع غذاها از سه منشأ: گياهي ، حيواني و معدني
– غذاهايي كه پروتئين بيشتري دارند . مانند : گوشت‌ها ، تخم پرندگان ، حبوبات و …
– غذاهايي كه چربي بيشتري دارند . مانند : روغن‌هاي گياهي و حيواني ، گوشت‌ها ، تنقلات و …
– غذاهايي كه كربوهيدرات بيشتري دارند . مانند : غلات ، برنج ، ذرت ، سيب‌زميني ، ماكاروني و خوردني هاي شيرين و …
– غذاهايي كه مواد معدني بيشتري دارند . مانند : شير و فرآورده‌هاي آن .
– غذاهايي كه ويتامين‌هاي محلول در آب و سلولز بيشتري دارند . مانند : ميوه‌ها و سبزيجات و …
– غذاهايي كه آب بيشتري دارند . مانند : چاي ، قهوه ، آب‌ميوه‌ها ، نوشابه‌ها و …
22- ميزان انرژي زايي مواد غذايي:
كربوهيدرات‌ها 4 كيلوكالري به ازاي هر گرم
پروتئين‌ها 4 كيلوكالري به ازاي هر گرم
چربي‌ها 9 كيلوكالري به ازاي هر گرم
دستگاه گوارش(Digestive system)
–    گوارش: تغيير شكل غذا به طوري كه قابل جذب شدن به خون شود .
–    هدف و عمل اصلي دستگاه گوارش:‌ هضم ، جذب مواد غذايي ، تأمين آب و الكتروليت‌ها و حركت دادن غذا با سرعت مناسب
–    اجزاي دستگاه گوارش: دهان (دندان‌ها و غدد بزاقي) مري ، معدي ، لوزالمعده ، كبد (كيسه‌ي صفرا) روده‌ي باريك (دودنوم ،‌ ژژونوم و ايلئوم) و روده‌ي بزرگ (كولون صعودي ،‌ افقي ، نزولي و قوسي شكل)
ترشحات دستگاه گوارش:
1-    ترشح بزاق:  سه جفت غده‌ي زير زباني ، زيرفكي و بناگوشي
نقش بزاق:
–    آماده سازي لقمه براي بلع و هضم
–    كمك به حس مزه و طعم غذا
–    كمك به هضم نشاسته
–    كمك به بهداشت دهان و دندان‌ها
–    شستن مواد بدمزه از محيط دهان

Sive network of neurons, called the submucosal plexus, or Meissner`s plexus , lies within the submucosa.
Skeletal muscle that functions in voluntary swallowing is present in the muscularis of the mouth , pharynx , and upper half of the esophagus. In the rest of the digestive tract the muscularis consists of smooth muscle , generally arranged in two sheets . Muscle fibers in the inner sheet are circularly arranged ; those in the outer sheet run longitudinally .
ترشح روزانه بزاق: 1000 تا 1500 ميلي‌ليتر
محرك‌هاي ترشح بزاق: بينايي ، بويايي ، چشايي ، تفكر درباره غذا ،‌ مزه‌ها ، حالت تهوع
* تنظيم ترشح بزاق عمدتا از طريق اعصاب خودمختار صورت مي‌گيرد :
افزايش‌دهنده‌ها: سمپاتيك بتا ، استيل كولين ، آلدوسترون VIP و محرك‌هاي بويايي ، بينايي ، چشايي و ..
كاهش دهنده‌ها: سمپا آلفا ، مهار پمپ سديم ، پتاسيم .
مري: تنها مايع لغزنده‌ساز براي حركت غذا و جلوگيري از آسيب و زخم‌شدن ديواره آن ترشح مي‌كند .
ترشحات معده: غذا در معده با ترشحات آن آميخته و با سرعت مناسب وارد دوازدهه مي‌شود .     پپسين= گاسترين .
مهمترين عمل زيستي معده فاكتور داخلي براي جذب B12 است. غلظت بالاي يون H باعث مرگ باكتري‌هاي غذايي مي‌شود .
ترشح اسيد معده داراي دو مرحله است :
1- پايه‌اي 15%      صبح‌ها     عصرها    . هيستاميني
2- گوارشي:
عصبي(مغزي)= محرك‌هاي بويايي ، چشايي ، بينايي و تفكر درباره غذا باعث   ترشح مي‌شوند
معده‌اي = با ورود غذا و اتساع معده ترشحات   مي‌يابد .
روده‌اي= احتمالا پپتيد بومبيزين روده ترشح معده را افزايش مي‌دهد . ….

کد :3273 فرمت :ورد صفحه :100

استانداردهای ورزش قهرمانی

استاندارد های ورزش قهرمانی (آزمون آمادگی جسمانی)

1 ـ ضربان قلب

در شرايط عادي و استراحت با قرار دادن انگشتان سبابه و وسط بر روي يكي از نبض هاي بدن مانند ناحيه مچ دست و يا شريان گردن در قسمت انتها و تحتاني استخوان فك پائين تعداد ضربان قلب شخص مورد آزمايش را در مدت يك دقيقه مي توان شمارش نمود . اين عمل را در شرايط ي كه ورزشكار در اوج شدت تمرين بدني مي باشد تكرار مي كنيم . مشخص كردن تعداد ضربان قلب در حالت استراحت و در شرايط حد اكثر فشار تمرين هاي جسماني يكي از روشهاي تعيين ميزان آمادگي جسماني افراد مي باشد .براي سهولت و در عين حال صحت عمل مي توان تعداد ضربان قلب را در 15 ثانيه شمارش كرده و در عدد 4 ضرب نمود . تعداد كمتر ضربان قلب در شرايط استراحت و تمرين بيانگر آمادگي شخص است . واحد اندازه گيري در اين آزمون تعداد ضربان قلب در مدت يك دقيقه مي باشد .

2 ـ ظرفيت حياتي

تعيين حد اكثر اكسيژن مصرفي هنگام تمرين هاي بدني در زمان يك دقيقه معياري است براي سنجش و آمادگي دستگاه تنفس بدن انسان . هر قدر توانائي مصرف اكسيژن بيشتر باشد ، قابليت انجام و تداوم فعاليت هاي جسماني بهتر خواهد بود . براي اندازه گيري مصرف اكسيژن جهت تعيين ظرفيت حياتي به روش سا ده ، از يك دوچرخه ثابت استفاده مي شود . در اين آزمون ورزشكار به مدت 5 دقيقه بر روي دوچرخه نشسته و در حد توانائي به ركابها فشار آورده و پا مي زند . قبلا درجه دو چرخه به مقدار مورد نياز ثابت مي شود . واحد اندازه گيري در اين آزمون ليتر در دقيقه است .

3 ـ ضخامت چربي

اندازه گيري چربي بدن انسان به روشهاي نسبتا مشكل قابل اجرا است ، ولي با توجه به تحقيقات انجام شده مبني بر اينكه مجموع اندازه هاي سطحي سه ناحيه مشخص شده بدن نسبت مستقيم با در صد چربي دارد ، لذا با اين روش ساده مقايسه لازم بين ورزشكاران مختلف صورت مي گيرد. براي اين منظور با استفاده از يك دستگاه كا ليپر يا اندازه گيرنده پوست و ناحيه سطحي بدن ، سه قسمت شامل عضله سه سر بازوئي ، ناحيه كتف و ناحيه شكمي را بطور دقيق اندازه مي گيريم . مجموع سه اندازه گيري را يادداشت كرده و آن را با اعداد داخل جدول استاندارد مقايسه مي كنيم . براي اندازه گيري ناحيه عضله سه سر بازوئي نقطه اي در وسط فاصله بين مفصل آرنج و مفصل شانه مشخص كرده و با دو انگشت شست و سبابه محل فوق را گرفته سپس با كا ليپر اندازه گيري مي نمائيم . همين روش در دو ناحيه ديگر نيز صورت مي گيرد بطوري كه نقطه بعدي يك سانتيمتر يا بيشتر از راس تحتاني استخوان مثلثي شكل كتف ودر امتداد يكي از ا ضلاع آن بوده و نقطه سوم در ناحيه شكمي بين ناف و قسمت فوقاني و قدامي استخوان خاصره مي باشد . واحد اندازه گيري بر حسب ميليمتر است .

4 ـ دوها

دو 45 متر ، بر اساس زمان صرف شده بر حسب ثانيه و دو هاي 540 متر و 1600 متر بر حسب دقيقه و ثانيه مشخص شده اند . در دو 12 دقيقه مسافت طي شده بر حسب كيلو متر محاسبه مي گردد .

5 ـ دو 9+4 متر

با مشخص كردن يك فاصله 9 متري و كشيدن دو پاره خط در ابتدا و انتهاي اين فاصله دو قطعه چوب كوچك را در يك سو قرار داده و فرد مورد آزمايش در سوي ديگر مي ايستد . با فرمان شروع ، ورزشكار مي بايد با حد اگثر سرعت فاصله 9 متر را دويده و با بر داشتن يك قطعه چوب آن را به سمت مقابل آورده و حركت را براي حمل چوب دوم نيز ادامه دهد . به همين ترتيب فاصله 9 متر تعيين شده را 4 بار با حد اكثر سرعت و در حد توانائي خود طي مي كند .  زمان شروع تا پايان اين حركت بر حسب ثانيه ثبت مي گردد….

 • فهرست
  عنوان                                        صفحه
  استانداردهای ورزش قهرمانی    2
  رابطه حرکت و ورزش با دستگاه تنفس    12
  تمرین با توپ طبی    15
  چرخش کمر:هدف ماهیچه های کمر و شکم    16
  مکمل های غذایی- ورزشی    18
  پروتئین    19
  کراتین منوهیدرات    22
  تغذیه مناسب برای ورزش تنیس    23
  قبل از مسابقه چه غذایی بخوریم    30
  چه غذاهایی را هنگام مسابقه نبادی خورد    31
  خوردنیهایی که انرژی زا هستند برای مصرف قبل …      32
  انرژی حاصل از غذا    33
  مقدار مصرف انرژی برای بازیکنانی که بصورت تفریحی تنیس بازی می کنند    34
  صورت غذای انرژی 3000-2500 کیلوکالری در روز    35
  صورت غذایی انرژی 4000-3000 کیلوگالری در روز    37
  صورت غذای انرژی 5000-4000 کیلوگالری    39
  صورت غذای انرژی 6000-5000 کیلوگالری    41
  پیشگیری از آسیب های ورزشی تنیس    46
  منابع

کد :3272 فرمت :ورد صفحه :66

پاورپوینت کشش ورزشی

قوس کف پا

به حالت قائم روی یک صندلی یا زمین بنشینید و یک پا را بصورت ضربدر در بالای زانوی پای دیگر قرار دهید.

2-  مچ پایتان را با یک دست بگیرید و نگه دارید.

3-  سطح زیرین انگشتان پا را گرفته و نگه دارید.

4-  بازدم نمائید و انگشتان رابه طرف عقب بکشید (انگشتان رابه طرف عقب باز کنید.)

5-  حالت کششی را نگه داشته سپس استراحت نمائید.

 

کد :3271 فرمت :52 اسلاید پاورپوینت+تصاویر صفحه :109

 

ورزش پزشکی

مقدمه

هر فرد در زندگي روزمره از حركات و فعاليت هاي زيادي استفاده مي كند اما نمي توانيد فاكتور تمرينات بدني از برنامه هاي روزمره حذف كنيد. چرا كه علاوه بر عضلاتي كه در فعاليت هاي خاص و يكنواخت درگير هستند، بايستي ديگر عضلات و از همه مهم تر  عضلات مخالف و مقابل حركات روزمره نيز تقويت شده و باعضلات فعال، هماهنگ شوند تا ارگانيسم و ساختار اصلي و كاربردي بدن را حفظ و متعادل گردانند.

بنابراين توصيه مي شود كه همه ي افراد در خلال كارهاي روزمره به تمرينات بدني و برنامه هاي ورزشي پرداخته تا علاوه بر اثرات مفيد جسماني، خود را نيز از نظر روحي و رواني براي زندگي فعال آماده نمايند.

امروزه به پيشگيري بيش از درمان توجه مي شود و بهترين، ساده ترين و كم هزينه ترين راه انجام فعاليت ها و تمرينات ورزشي است تا جايي كه حتي از اين روش براي درمان نيز استفاده مي شود و اثرات آن بسيار مثبت و مفيد بودن كه همواره تسعي شده تا با راهنمايي هاي پايه اي براي همه ي افراد زمينه ي آشنايي با گوشه اي از اين تمرينات فراهم آيد.

كمردرد چيست؟

فردي را نمي توان يافت اعم از مرد، زن، پير، جوان، لاغر يا چاق كه فعاليتي سنگين نداشته باشد و در مرحله اي از زندگي به طور يكباره و يا مرحله اي دچار كمردرد نشده باشد. درد كمر با بالا رفتن سن، كار و يا انجام برخي ورزش ها كه مناسب بدن نمي باشند افزايش مي يابد.

زنان بيش از مردان به كمردرد مبتلا مي گردند. ليكن در خانم هاي مسن و كمتر از 65 سال حدود % 63 دردهاي كمري هنگامي بروز مي كند كه كار دستي يا فعاليت دارند و در % 37 موارد، هنگامي كه فرد فعاليتي انجام نمي دهد مشاهده گرديده است.

بلند كردن و يا حمل بار سنگين در حال كشيده، خم شدن تنه به جلو، لرزش و تكان هاي مداوم علل اصلي ايجاد درد كمر مي باشد. همچنين درد كمر در تمام مشاغلي كه به نوعي با نيرو و با فشار سر و كار دارند مانند كارگران معدن، افرادي كه بار تخليه مي كنند، بناها، كشاورزان، باغ داران، كارگران سنگ فرش و خاك بردار، نجاران، بناهاي موزاييك فرش و … بيشتر مشاهده مي گردد. به ويژه هنگامي كه شروع به كار كردن زودرس و قبل از بيست سالگي مي نمايند.

راننده هاي كاميون هاي سنگين و تراكتور اغلب در بين بيماران كمردرد مشاهده مي شوند ميكروتروماتيسم (ضربات كوچك) به علت سرعت و لرزش هاي اتومبيل كه ناحيه انتهاي خاجي را مي كوبد، از جمله مواردي است كه سبب بروز درد كمر در رانندگان مي گردد.

سنگيني كار ناشي از مشاغل تنها علت كمردرد نمي باشد. آمارهاي مختلف در بين ورزشكاران نشان مي دهد كه نسبت دردهاي كمري در بين اين گروه به ويژه در ورزش هاي شديد مثل راگبي، پرش، كشتي و … آن هايي كه در ناحيه كمر يك خميدگي شديد و چرخش مهره ها را ايجاد مي كند. مثل: هالترزن ها و پرتاب كننده هاي چكش اكثراً سبب ايجاد ضايعات ديسك مي گردد.

سواركاري به ويژه در افراد جوان، و همچنين درجودو كاران تا 68 درصد درد كمر مشاهده شده است. از جمله ديگر ورزش ها مي توان به اسكي اشاره نمود كه ناحيه انتهاي خاجي را تحت فشارهاي مداوم و شديد قرار داده و در نتيجه ديسك آخر را كشيده و تحت فشار قرار مي دهد. تقريباً همه افراد و در همه مشاغل به نوعي ممكن است مبتلا به درد كمر بشوند. ليكن در ساير عوامل مساعد كننده فردي همانند عدم تحرك و يا ورزش، عضلات ضعيف، حالت بدن، نوع استفاده از وسايل راحتي و وسايل كار مانند ميز، صندلي، ميز كارگاه، دستشويي منزل و غيره در بروز درد كمر بسيار موثر مي باشند. در اين ميان ذكر اين نكته ضروري است كه هر نوع كار سنگين و مشكل چنانچه به طور صحيح انجام شود، هيچ گونه ناراحتي را ايجاد نخواهد كرد.

گاهي اوقات اين سوال پيش مي آيد كه چرا تعداد مبتلايان به درد كمر كه شغل نسبتاً سنگين دارند نسبت به آن هايي كه داراي مشاغل اداري و يا كار سبك تر مي باشند كمتر است؟ دليلش واضح است فردي كه به طور مثال شغل او بيل زدن است بدنش براي آن كار ساخته و پرداخته و آمادگي پيدا كرده و همه روزه نيز اين فعاليت را ادامه مي دهد، لذا همانند ورزشكاراني كه عضلات و بدن آماده و ساخته و پرداخته اي دارند خيلي كمتر مبتلا به درد كمر مي گردند.

ورزش و نرمش مرتب، بدن را در مقابل درد هاي كمر بيمه مي كند. لذا به توصيه هايي كه در ادامه خواهد آمد عمل كرده و خود را از ابتلا به قسمت اعظمي از دردهاي كمر برهانيد. به منظور روشن نمودن اذهان، به يك نمونه بسيار ساده اشاره مي كنيم. چه بسا اتفاق مي افتد كه شخصاً برف بام و يا حياط خودمان را جمع مي كنيم، در اين حالت، تعداد كمردردها در روزهاي بعد از بارش برف بسيار زياد مي شود و به ويژه آن هايي كه در طول هفته كار سبك اداري و غيره داشته و ورزش و تحرك اضافي نداشته اند. لذا بدون آمادگي، توانايي كار اضافي در يك روز تعطيل را نخواهند داشت، در نتيجه، اين گونه افراد د روز استراحت هفتگي در منزل و يا در پيك نيك بيش از حد تحمل از بدن خود كار كشيده و نظير موتور اتوموبيل كه داغ مي شود همان روز يا روز بعد مبتلا به كمردرد شده وبه اجبار دست از كار عادي كشيده و مجبور به استراحت در رختخواب شده و يا براي تسكين درد خود به پزشك مراجعه مي نمايند.

علل كمردرد

متخصصين علل مختلفي براي كمردرد بيان نموده اند. اما به طوركلي دلايل بروزكمردرد عبارتند از:

صدمات ناشي از عملكرد ستون مهره ها

انحناهاي s شكلي كه در ستون مهره هاي يك جوان هست در يك نوزاد وجود ندارد، زماني كه مراحل باليدگي، خزيدن و راه رفتن نوزاد پيشرفت مي كند اين انحناها نيز توسعه مي يابند. خطوط گرانشي نيرو بر ساختار دو انتهاي ستون مهره ها تأثير گذاشته، تعادل مهره اي را تغيير مي دهد تا سرانجام يك ساختار مناسب به وجود آيد. لذا يك منحني در نواحي كمر و گردن شكل گرفته و منحني ديگر در نواحي خاجي و پشتي قرار مي گيرد. ستون مهره ها در دو انتهاي خود، وزن را از طريق اجسام و ديسك هاي مهره اي و از طريق سطوح مفصلي بين مهره ها تحمل مي كند. كپسول هاي مفصلي كه در اطراف سطح مفاصل قرار دارند حاوي مقدار زيادي رشته هاي عصبي مي باشند، لذا تصور شده است كه مركز درد كمر  ممكن است اطراف اين نواحي باشد.

به مرور زمان ديسك هاي بين مهرها اي دچار كم آبي مي شوند. در حقيقت در طول روز، ديسك ها تحت فشار وزن بدن، كم آب مي شوند و در نتيجه، يك شخص در انتهاي روز نسبت به شروع روز تا اندازه اي، كوتاه تر به نظر مي رسد. زوال ديسك ها در 20 سالگي شروع شده و در طول عمر ادامه مي يابد.

لذا اين زوال طبيعي باعث كمردرد نمي گردد، هنگامي كه شخص پير مي شود، قدرت و انعطاف پذيري را به طور كامل از دست مي دهد. بيرون زدگي ديسك مهره اي را، عموماً به عنوان ديسك ليز خورده مي شناسند كه مي تواند سبب بروز فشار بر اعصاب، به ويژه در قسمت خلفي ديسك مهره اي گردد. هر چند اين بيرون زدگي ناشي از زوال ديسك ها، به دليل خستگي، يا باز شدن بيش از حد تنه به طور كامل اثبات نشده، ليكن از جمله عوامل تاثير گذار مي باشد.

وارد شدن ضربه و فشارهاي مكانيكي

وارد شدن ضربه ها و فشارهاي مكانيكي كه باعث آسيب ديدگي و صدمه به قسمت هاي مختلف ستون مهره ها مي گردد. از جمله علل بروز كمر درد شناخته شده است. كه اين امر در بين افرادي كه مشاغل پرتنش و سنگين داشته و يا ورزشكاراني كه در سطوح قهرماني ورزش هاي پربرخورد قرار دارند شايع تر است.

چنانچه به طريقي بخش هاي مختلف ستون مهره ها آسيب ببيند دردهايي درناحيه كمر ايجاد مي گردد كه سبب بروز ناراحتي در اين ناحيه مي شوند. به طور مثال هر گونه شكستگي و ساييدگي در مهره ها و زايده ها ممكن است بر اثر وارد شدن ضربه هاي ناگهاني و يا فشارهاي مكرر بر روي اين مهره ها به وجود آيد.

در اكثر مواقع در تصادف ها و حوادث شكستگي در ناحيه زايده خاري و تنه مهره مشاهده مي شود و اين شكستگي ها غالباً همراه با درد شديد در اين ناحيه بوده كه معمولاً به علت عبور اعصاب نخاعي مي باشد. (تصوير شماره 25)

وضعيت هاي نامناسب در انجام كارهاي روزانه

وضعيتهاي نامناسب و نحوه قرار گيري بدن به صورت غلط در انجام كارهاي روزمره و تكرار اين عادات يكي از مهم ترين علل كمردرد محسوب مي گردد. روش هاي غلط نشستن، خوابيدن، ايستادن، راه رفتن، بلند كردن اجسام و غيره از جمله عللي است كه به طور شايع در ميان افراد ايجاد كمردرد مي كند كه در ادامه به آن خواهيم پرداخت.

وارد شدن صدمه بر ديسك هاي بين مهره اي

امروزه پزشكان و متخصصين ارتوپد معتقدند ديسك در 4 مرحله ايجاد درد و ناراحتي مي كند كه آن ها را در اصطلاح مراحل 1، 2، 3 و 4 مي نامند. در مراحل 1 و 2 ديسك پاره نشده بلكه برآمده و بيرون مي زند. ليكن در مراحل 3 و 4 لايه پوششي اطراف ديسك پاره شده و ژله از آن خارج مي شود.

سپس درمجاورت با مواد ديگر و خارج شدن از غشاي خود سفت و سخت شده و بر نخاع و اعصاب نخاعي فشار وارد مي كنند. البته موضوع كمردرد براي بيماران آسيب ديده از ناحيه اين ديسك ها بسيار حساس و وسيع مي باشد كه بايد با دانش كافي، احتياط و تحت نظر پزشك متخصص مورد بررسي قرار گيرد. (تصوير شماره 26) با توجه به s شكل بودن مهره هاي كمر، بيشتر فشار وزن كه توسط انحناها تقسيم شده، به بخش مهره هاي كمري وارد مي شود و اكثرا ديسك هاي بين مهره اي، در اين ناحيه آسيب مي بينند. دكتر پل سي ويليامز در اين باره مي گويد:

بيشتر افراد در سنين كودكي دچار پارگي ديسك مي شوند كه يك پيش آمد شايع است و درد خفيف ايجاد مي كند و اين درد ممكن است در سنين پنج و شش سالگي موجب آزردگي كودك شوند كه به آن ها دردهاي رشد گفته مي شود.

بايستي به اين نكته توجه نمود كه پارگي ديسك دو پيامد را در پي خواهد داشت. نخست اين كه پارگي ديسك باعث كم شدن فاصله مهره ها و بر هم خورد تعادل سطوح اتكا مي گردد كه اين عامل به نوبه خود باعث مي شود مهره ها بيش از حد معمول به هم نزديك تر شده، سايش پيداكرده و روي هم فشار وارد نمايند، و ديگر اين كه پارگي ديسك، هماهنگي مهره ها را مختل ساخته و باعث در رفتگي مهره ها و جابجا شدن زوايد مفصلي مي گردد، كه اين امر به نوبه خود موجب تنگ شدن سوراخ هاي عبوري اعصاب مي شود كه در نتيجه سبب وارد آمدن فشار مداوم بر اعصاب مي گردد.

حال چنانچه اين درد مداوم نبوده و به هنگام خم شدن ستون فقرات درد شديدي در ناحيه كمر شروع شده و به سمت پا كشيده گردد، به آن عارضه سياتيك مي گويند، همچنين به هنگام پارگي ديسك، احساس مي گردد كه فشار وارد به سمت عقب ميباشد كه در اين حالت خارهاي شوكي كه حالت افقي داشته اندكي به يكديگر نزديك شده، تماس مي يابند. لذا بر هم فشار وارد ساخته كه اين عمل به نوبه خود سبب بروز درد مي شود. (تصوير شماره 27)

هر چند ديسك هاي بين مهره اي داراي يك لايه محافظ مي باشند، ليكن در مقابل فشارهاي ناگهاني و مضاعف دچار پارگي و يا برآمدگي مي گردند و همان گونه كه پيش از اين نيز متذكر شديم، اين فشار بر طناب نخاعي و اعصاب نيز فشار وارد كرده و ايجاد درد مي نمايد. با وجود اين كه ديسك بين مهره اي مانند يك كمك فنر، ضربه گيري كرده و مانند يك بلبرينگ سبب تسهيل حركت ميگردد، ليكن به همين اندازه نيز آسب پذير و حساس است، بررسي مراجعين به پزشكان ارتوپد نشان مي دهد اكثر كساني كه به پزشك مراجعه كرده و درد كمر  آن ها را مي آزاد دچار آسيب ديدگي ديسك مي باشند، چرا كه مانند ديگر دردهاي كمر به خودي خود از بين نمي رود، اين درد نسبت شديد بوده و سبب ايجاد اختلالات حركتي بسياري مي گردد. در اين ميان مهره هاي چهارم و پنجم ناحيه كمر نسبت به ساير مهره هاي ستون فقرات بيشتر در معرض بروز چنين آسيب ديدگي مي باشند، همچنين بروز آسيب ديدگي در ناحيه اتصال مهره پنجم كمري با خاجي نيز به علت وجود شيب در ساختار استخوان از يك سو و از سويي ديگر فشارهاي وارده بر اين نقطه، بيشتر مشاهده مي گردد.

ورزشكاران به دليل كوشش به منظور ارائه قدرتمند حركات، بيشتر دچار عارضه ديسك مي گردند كه از آن جمله علل آن مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1- ضربه و حادثه اي كه به طور ناگهاني پس از انجام يك فعاليت غلط و نامتناسب و حتي شايد حركات صحيح كه شدت عمل داشته باشند، اتفاق مي افتد.

2- چنانچه ورزشكار بدون آمادگي و گرم كردن حركات شديدي راانجام دهد در ناحيه كمر خود درد شديدي احساس مي كند، كه اين درد در ناحيه باسن و پاها منتشر شده و آن قدر شدت مي يابد كه حتي سرفه يا عطسه آن را تشديد مي كند. (تصوير شماره 28)

3- اگر ضايعه و يا عارضه اي در ناحيه كمر و يا باسن ايجاد و سپس بر طرف شده و آثار آن از بين نرفته باشد، بر اثر حادثه اي ديگر مجدداً كمر درد بروز كرده و درد آن ناحيه نيز نشانه ضايعه ديسك مي باشد.

4- گاهي اوقات افراد، درد در ناحيه پاها و باسن را از درد كمر جدا دانسته و خود راساً به برطرف كردن آن مي پردازند، در صورتي كه در بيشتر موارد اين نوع دردها ناشي از ديسك بين مهره اي بوده و فقط درد آن به سمت پاها كشيده مي شود، اين عارضه معمولاً مربوط به ديسك بين مهره اي، مهره هاي 4 و 5 كمري و يا مهره 5 كمري و اولين استخوان خاجي مي باشد. (تصوير شماره 29)

كوفتگي كمر

كوفتگي عموماً عضلات را در برمي گيرد، با اين وجود ممكن است گاهي اوقات استخوان نيز دچار صدمه شود، اين صدمه چندان شديد نبوده و ورزشكار يا فرد را از جلسات تمرين يا كار روزمره بازنخواهد داشت، با اين وجود، درد و حساسيت موضعي كماكان وجود خواهد داشت. علت كوفتگي كمر، وارد شدن ضربه به ناحيه مذكور است و با استفاده از بالشتك محافظ از وقوع كوفتگي كمر مي توان پيشگيري نمود.

رگ به رگ شدن كمر

رگ به رگ شدن كمر، عضلات و رباط ها را در بر مي گيرد. از جمله علايم آن مي توان به احساس درد به هنگام حركت، فقدان حركت، حساسيت موضعي و تورم اشاره نمود. رگ به رگ شدن هنگامي رخ مي دهد كه كمر دچار پيچش شديد شود به گونه اي كه حركت آن از دامنه طبيعي فراتر رود.

در اين گونه موارد مي توان با تقويت عضلات كمر از رگ به رگ شدن كمر پيشگيري نمود.

اختلالات و بيماري هاي زنان

از جمله علل عمده بروز كمردرد در ميان زنان، اختلالات و بيماري هاي زنان و نيز زايمان مي باشد. با توجه به اين كه دستگاه تناسلي زنان در حفره لگني قرار دارد، همواره اين سوال پيش مي آيد كه چرا بيماري هاي زنان موجب بروز درد درناحيه كمر مي شود.

براساس برخي از مطالعات و تحقيقات مشخص گرديده كه دستگاه تناسلي زنان به وسيله فيبرهاي حسي خودكار عصب دهي مي شوند كه شاخه هاي عصبي آن، منشعب از شاخه خلفي نخاع است. بنابراين هرگاه فشار، كشش و يا عارضه بيماري بر بافت هاي آن وارد آيد، نتيجه و اثر آن در بافت ها و اعصاب نخاعي خود را نشان داده و يا بالعكس در برخي مواقع شخص در ناحيه زير شكم و لگن خاصره احساس درد و ناراحتي مي كند. ليكن پس از معاينه هيچ گونه ضايعه اي مشاهده نمي گردد و در ادامه مشخص مي شود كه علت ناراحتي در ناحيه كمر بوده و فقط اثر آن در لگن بروز كرده است.

به طور كلي مي توان علل كمردرد در زنان را به شرح زير بيان كرد:

1- دوران قاعدگي

2-  ايجاد اشكال در رحم (جابجايي يا افتادگي رحم)

3- سرطان هاي دستگاه تناسلي

4- يائسگي، كاهش يا عدم ترشخ هورمون هاي جنسي

5- پوكي استخوان و ناتواني در استخوان ها

6- بارداري و زايمان

از جمله عواملي كه در كمردرد بانوان عنوان شد بارداري است. بررسي اين موضوع نشان مي دهد كه با رعايت اصول ابتدايي و ساده و انجام حركات كمكي مي توان از بروز اين عارضه در بانوان جلوگيري نمود.

هنگام بارداري بدين علت كه يك وزن اضافه در جلو بدن احساس مي شود، مركز ثقل بدن به سمت جلومتمايل خواهد شد. اين امر سبب مي گردد ك فرد حالتي برخلاف آن، يعني، تمايل به سمت عقب خود و ستون مهره ها اعمال كند.

مهم ترين عامل كمردرد افزايش انحناي كمري است كه در حقيقت همان تمايل ستون فقرات از قسمت كمري به سمت عقب مي باشد و نظر به اين كه شيب مهره ها، تغيير كرده و وزن نيز به گونه اي نامتعادل افزايش يافته، لذا فشار بيشتر و مخرب تر خواهد شد. هم زمان با بزرگتر شدن جنين، شكم به سمت جلو متمايل و سنگين شده و لگن را به سمت جلو هدايت مي كند، عضلات شكم كشيده و شل مي شود و با كشيده شدن لگن به سمت جلو، عضلات پشت كه به لگن و ستون مهره ها متصل مي باشند، فشار را تحمل نكرده لذا كوتاه مي شوند. تمامي اين عوامل به افزايش انحناي كمري كمك كرده و كمردرد را تشديد مي كند…..

کد :3270 فرمت :ورد صفحه :92

تأثیر تمرینات هوازی منتخب بر حداکثر اکسیژن مصرفی (VO2Max)، شاخص توده بدن (BMI) و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی

چکیده پایان نامه : شامل خلاصه، اهداف، روش های اجرایی و نتایج به دست آمده (حداقل در 10 سطر)

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرینات هوازی شنا بر VO2max ، BMI و لپتین سرم دانش آموزان چاق مقطع راهنمایی است. متغیرهای پژوهش شامل؛ حداکثر اکسیژن مصرفی، شاخص توده بدن و میزان لپتین سرم و برنامه تمرین شامل؛ تمرینات شنا با شدت 60 تا 70 درصد HRRmax در طول 8 هفته و تواتر 3 روز در هفته به مدت 60 دقیقه بود. روش پژوهش از نوع نیمه تجربی و از بین جامعه آماری بالغ بر 4500 نفر، 27 نفر به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب و در دو گروه کنترل (13 نفر) و تجربی (14 نفر) تقسیم شدند.

در مرحله پیش آزمون مشخصات فردی و ویژگیهی بدنی آزمودنیها اندازه گیری و ثبت شد و بدنبال آن آزمایشان خونی موردنظر انجام گرفت. سپس گروه تجربی برنامه تمرین را آغاز کردند در این مرحله زمانی گروه کنترل هیچگونه برنامه ورزشی را دنبال نکرد. در مرحله پس آزمون اندازه گیریهای قبلی و آزمایشات خون تکرار گردید و داده ها بر اساس آزمون t مستقل محاسبه شد و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss – v15 استفاده گردید و نتایج زیر به دست آمد  :

 • برنامه تمرین هوازی منتخب بر لپتین سرم آزمودنیها تأثیر داشت.
 • برنامه تمرین هوازی منتخب بر میزان VO2max آزمودنیها تأثیر داشت.
 • برنامه تمرین هوازی منتخب بر میزان BMI آزمودنیها تأثیری نداشت.

واژه های کلیدی :

لپتین، شاخص توده بدن، حداکثر اکسیژن مصرفی، توده چربی

 • فهرست مطالب
  عنوان                                     صفحه

  تشکر و قدردانی     ت
  تقدیم    ث
  فهرست مطالب     ج
  فهرست جداول    ذ
  فهرست اشکال     ر
  چکیده فارسی     ز
  فصل اول : طرح پژوهش     1
  مقدمه    2
  بیان مسئله     4
  ضرورت و اهمیت پژوهش     6
  اهداف پژوهش    8
  پیش فرض های پژوهش    9
  فرضیه های پژوهش     9
  محدودیت های پژوهش    9
  تعریف واژه ها و اصطلاحات کاربردی    10
  فصل دوم :پیشینه پژوهش    13
  مقدمه     14
  چاقی    14
  شاخص تودة بدن (BMI)    15
  کنترل وزن بدن    15
  لپتین    17
  تنظیم سطح سرمی لپتین     18
  نقش فیزیولوژیک لپتین     19
  لپتین کودکان ونوجوانان    20
  ورزش – لپتین    23
  نقش درمانی لپتین    24
  آمادگی هوازی    26
  حداکثر اکسیژن مصرفی (توان هوازی)    26
  عوامل تأثیر گذار بر اکسیژن مصرفی بیشینه    27
  وراثت    27
  جنس    28
  سن        28
  چربی و ترکیبات بدن    29
  سطح تمرین    29
  ساخت بدن    30
  ارتفاع    30
  پژوهش های انجام شده در داخل و خارج از کشور    32
  فصل سوم : روش پژوهش    40
  مقدمه    41
  روش پژوهش    41
  جامعه آماری    41
  نمونه آماری و روش نمونه گیری     41
  متغیرهای پژوهش    42
  متغیر مستقل    42
  متغیرهای وابسته    43
  امکانات، ابزارها و روش های اندازه گیری    44
  اندازه گیری قد    44
  اندازه گیری وزن    45
  اندازه گیری اکسیژن مصرفی بیشینه    45
  اندازه گیری ضربان قلب    45
  نمونه های خونی و تجزیه آنها    46
  روش اجرای پژوهش    46
  تجزیه و تحلیل و روش آماری    48
  فصل چهارم :  تجزیه و تحلیل داده ها    49
  مقدمه    50
  آماره های گرایش مرکزی و پراندگی سن، قد، وزن    51
  متغیرهای پژوهش    54
  لپتین سرم    54
  حداکثر اکسیژن مصرفی    55
  شاخص تودة بدن    56
  آزمون فرضیه ها    57
  فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری    61
  مقدمه    62
  خلاصه پژوهش    62
  یافته های پژوهش     63
  بحث و بررسی    63
  نتیجه گیری    66
  پیشنهادها    67
  فهرست منابع    68
  منابع فارسی    68
  منابع لاتین    71
  پیوست ها     82

  فهرست جداول
  عنوان                                                                                                                                      صفحه
  جدول 1-3- برنامه تمرینات هوازی منتخب شنا به مدت 8 هفته    43
  جدول 1-4- مشخصات فردی آزمودنیها در گروه کنترل و تجربی    50
  جدول 2-4- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی سن به تفکیک گروه    51
  جدول 3-4- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی قد به تفکیک گروه    52
  جدول 4-4- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی وزن به تفکیک گروه    53
  جدول 5-4- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی لپتین سرم    54
  جدول 6-4- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی اکسیژن مصرفی (VO2Max)     55
  جدول 7-4- آماره های گرایش مرکزی و پراکندگی شاخص تودة بدن (BMI)    56
  جدول 8-4- همگون بودن داده های لپتین در دو گروه پیش آزمون    57
  جدول 9-4- نتایج آزمون T استیودنت متغیر لپتین سرم بین دو گروه کنترل و تجربی    58
  جدول 10-4- همگون بودن داده های VO2Max در دو گروه پیش آزمون    58
  جدول 11-4- نتایج آزمون T استیودنت متغیر حداکثر اکسیژن مصرفی بین دوگروه کنترل و تجربی     59
  جدول 12-4- همگون بودن داده های نمایه توده بدن در دو گروه در پیش آزمون    60
  جدول 13-4- نتایج آزمون T استیودنت متغیر BMI بین دو گروه کنترل و تجربی    60

  فهرست اشکال
  عنوان                                                                                                                                     صفحه
  شکل 1-1- دامنة عملکرد هورمون لپتین    10
  شکل 1-2- نتیجه بروز جهش در ژن لپتین    20
  شکل 2-2- پاسخ دراماتیک به تجویز لپتین در کودک دارای نقص ژنتیکی در ژن لپتین    25
  شکل 1-4- نمودار مقایسه میانگین سن آزمودنیها به تفکیک گروه    51
  شکل 2-4- نمودار مقایسه میانگین قد آزمودنیها به تفکیک گروه    52
  شکل 3-4- نمودار مقایسه میانگین وزن آزمودنیها به تفکیک گروه    53
  شکل 4-4- نمودار میانگین لپتین سرم در دو گروه تجربی (A) و کنترل (B) درپیش آزمون و پس آزمون    54
  شکل 5-4- نمودار میانگین حداکثر اکسیژن مصرفی در دو گروه تجربی (A) و کنترل (B) در پیش آزمون و پس آزمون    55
  شکل 6-4- نمودار میانگین شاخص توده بدن در دو گروه تجربی (A) و کنترل (B) در پیش آزمون و پس آزمون    56

کد :3269 فرمت :ورد صفحه :88

عملکرد تمرینات مختلف در ارتباط با ورزش کوهنوردی و سیستم های انرژی مورد نیاز

 • فهرست مطالبپیش گفتار    1
  ماهیچه ها چگونه کار می کنند    4
  سیستم های انرژی    6
  سیستم های مختلف تولید ATP    7
  فعالیت های بدنی متفاوت و سوخت مناسب    10
  چند توصیه مهم تغذیه ای در مورد کوهنوردی و سبک انرژی    12
  نوع تمرین و ورزش و ساخت عضله    13
  کوهنوردی و اسکلت ماهیچه ای انسان    14
  انواع کشش های عضلانی جهت رشته کوهنوردی    17
  راهنمای تمرینات کوهنوردی    18
  منابع    22

کد :3268 فرمت :ورد صفحه :19

بررسی آسیب های زانو در ورزش

آسيب ديدگي غضروف زانو ( آسيب زانو )

             …………………………………………………………………………………

اطلاعات كلي

تعريف – صدمه به غضروف زانو واقع در بالاي استخوان درشت ني . صدمات غضروف زانو غالباً همراه دررفتگيهاي استخوان كشكك يا كشيدگيهاي رباطي زانو خواهد بود . بعضي اوقات جهت تشخيص صدمات زانو كه مقدم به درمان محافظه كارانه مي باشند ، دچار ابهام مي شويم .

قسمتهاي درگير بدن :

● غضروف قسمت فوقاني درشت ني كه به طور طبيعي نيروي اعمال شده به زانو را جذب مي كند .

● مفصل زانو .

● رباطهايي كه به زانو استحكام مي بخشند .

● بافت نرم شامل اعصاب ، لايه هاي پرده هاي زلالي ، لايه ضريع ، عروق خوني ، عروق لنفاوي و كيسه زلالي مفصل زانو .

علائم و نشانه ها :

● درد و حساسيت در زانو ، مخصوصاً وقتي وزن را تحمل مي كند .

● قفل شدن مفصل زانو .

● خالي شدن زير زانو .

● وجود مايع در داخل مفصل زانو .

علل به وجود آورنده :

● ضربه مستقيم به زانو .

● استفاده بيش از حد و مداوم از مفصل زانوي آسيب ديده .

● پيچيدگي يا انقباض عضلاني شديد .

افزايش خطر در اثر :

● ورزشهاي پر برخورد مخصوصاً فوتبال .

● چاقي .

● سوء تغذيه .

● سابقه صدمه زانو .

● ضعف عضلاني .

نحوه پيشگيري :

● قدرت عضلاني را با استفاده از تمرينات مناسب افزايش دهيد .

● از انجام تمرينات مداوم روي سطوح آسفالت و ساير سطوح ناهموار ، خودداري كنيد

● بدن خود را قبل از تمرين يا مسابقه كاملاً گرم كنيد .

● اگر مسابقه صدمه قبلي زانو داريد ، مفصل زانو را قبل از تمرين يا مسابقه ، بانداژ كنيد .

چه بايد كرد ؟

مراقبتهاي مناسب بهداشتي :

● درمان پزشكي .

● جراحي براي ترميم منيسك آسيب ديده معمولاً مفصل نگاري لازم است . دستگاه مفصل نگاري وسيله اي تار نوري است كه انتهاي آن چراغ دارد و براي ديدن داخل مفصل وسيله مناسبي است .

● مراقبت از خود طي درمان پس از جراحي .

● فيزيوتراپي و توانبخشي بعد از جراحي .

معيارهاي تشخيصي :

● مشاهده علائم .

● داشتن سابقه پزشكي و معاينه فيزيكي توسط پزشك .

● پرتونگاري زانو جهت تشخيص شكستگي .

● مفصل نگاري براي ديدن صدمات زانو كه علائم صدمات غضروفي را در بعضي از صدمات نشان مي دهد .

عوارض ممكن :

● ناتواني مداوم ، بي ثباتي زانو و درد بدون جراحي .

● تغييرات ملتهب در سالهاي بعد ، اگرچه جراحي انجام شده باشد .

● استعداد و آمادگي براي صدمات مكرر زانو .

● عوارض بعد از جراحي شامل خونريزي داخل مفصل زانو ، عفونت زخم جراحي و ترميم تدريجي .

نتيجه احتمالي – جراحي تنها درمان مشخص در صدمات غضروف مفصلي است با جراحي ، بهبود حاصل مي شود ، اگر عارضه اي رخ ندهد . براي درمان كامل بعد از جراحي 6 هفته زمان لازم است .

نحوه درمان

توجه – از دستورات پزشك كه مكمل درمان مي باشد پيروي كنيد .

كمكهاي اوليه :

● از دستورالعمل RICE كه حروف اول كلمات استراحت ، يخ ، بانداژ فشاري و بالا نگه داشتن عضو مي باشد ، پيروي كنيد .

● شخص را با يك پتو گرم نگه داريد تا احتمال بروز شوك كاهش يابد .

● بدون حركت و جابجايي زانوي آسيب ديده لباسها را درآوريد .

● از آتل يا بند جهت بي حركت كردن لگن ، زانو و مچ پا قبل از حمل مصدوم استفاده كنيد

 مراقبتهاي مداوم : در طي مراحل بعد از جراحي :

● تا پزشك دستور ديگري نداده است ، با چوب زير بغل راه برويد .

● بعد از برداشتن گچ از يك باند كشي ، حفاظهاي حرارتي ، لامپهاي حرارتي يا كمپرس آب گرم جهت تسكين درد محل جراحي استفاده كنيد .

● در صورت امكان از حمام ويرپول استفاده كنيد .

● زانوي مصدوم را با باند كشي ببنديد .

● ماساژ ملايم دهيد تا ايجاد راحتي كرده و تورم را كاهش دهد .

● جراح ممكن است در جلسات معاينه بعد از جراحي ، مايع جمع در مفصل زانو را بكشد .

دارو درماني :

● براي ناراحتيهاي جزئي مي توانيد از داروهاي بدون نسخه نظير آسپيرين ، استامينوفن يا ايبوپروفن استفاده كنيد .

● پزشك ممكن است در صورت نياز داروهاي ضد درد قوي تجويز كند .

فعاليت – تدريجاً به سطح فعاليت قبلي برگرديد . زماني كه دامنه حركتي و قدرت زانوي مصدوم برابر با طرف سالم شد ، مي توانيد به سطح فعاليت قبلي برگرديد .

رژيم غذايي – طي درمان غذاي متعادل شامل پروتئين اضافي نظير گوشت ، ماهي ، مرغ ، پنير ، شير و تخم مرغ مصرف كنيد . افزايش مصرف مواد رشته دار و مايعات از يبوستي كه ممكن است ناشي از كاهش فعاليت باشد ، جلوگيري خواهد كرد .

توانبخشي :

● تمرينات توانبخشي را روز اول بعد از جراحي بدون انداختن وزن روي زانو شروع كنيد .

● تمرينات توانبخشي روزانه را وقتي حركت راحت انجام شد ، شروع كنيد .

● از ماساژ يخ به مدت 10 دقيقه قبل و بعد از تمرين استفاده كنيد .

● بخش مربوط به تمرينات توانبخشي را نگاه كنيد .

با پزشك تماس بگيريد ؛ اگر

● علائم صدمه به غضروف زانو داشته باشيد .

● علائم زير بعد از جراحي رخ دهند .

– درد فزاينده ، تورم ، قرمزي ، ترشح يا خونريزي از محل جراحي .

– علائم عفونت ( سردرد ، دردهاي عضلاني ، سرگيجه يا احساس ناخوشي عمومي و تب ) .

–        تهوع يا استفراغ ….

کد :3267 فرمت :ورد+تصاویر صفحه :30

ورزش و حرکات درمانی

فصل اول
تعاریف و دیدگاهها
تصاویر و مدارکی در چین پیدا شده که نشان می دهد سه هزار سال قبل از میلاد مسیح انواعی از ورزش درمانی وجود داشته است.
در قرون اخیر پرهنریک لینگ، سیستمی طبی برای ورزشهای سبک بوجود آورد که در سال 1884 در ایالات متحده آمریکا معرفی و با استقبال بسیاری روبرو شد.
سیستم پرهنریک لینگ شامل یک سری حرکات موزون، هماهنگ و دقیق بود.
در یونان اولین فردی که موضوع ژیمناستیک و تأثیر آن را مورد توجه قرار داد هرودوت بود.
او در حدود 480 سال قبل از میلاد مسیح مطالب ارزشمندی نوشت و به عنوان یک معلم مجموعه ای از تمرینهایی که مبتنی بر اصول و قواعد هندسه بود به منظور از بین بردن ضعف بدنی شاگردان تدوین کرد.
سقراط در یکی از نوشته های خود به نام ” گفتار استادانه “ که پروفسور لیخت آن را مورد بررسی قرار داده است، مفاهیم مربوط به عضله ها و حرکتهای آنها را بدین نحو بیان می کند:
بیشترین خطر از بین رفتن بخشهایی از عضله ها هنگامی صورت می گیرد که بیماران از عضله ها استفاده نکرده باشند و آنها را تقریباً به حالت غیرفعال  نگه داشته باشند.
سقراط راه رفتن را موجب کاهش چاقی و جلوگیری از اضافه وزن می شود توصیه می کند.او تأکید می کند که تمرینهای سخت پس از یک دوره استراحت طولانی باید با احتیاط صورت بگیرد تا سلامتی فرد را تأمین نماید.
ابن خلدون و جرجانی از اندیشمندان اسلامی هستند که عقیده داشتند تحرکات و فعالیتهای بدنی برای موجود زنده از ضروریات می باشد.
در دوران قرون وسطی رهبران کلیسا بر این عقیده بودند که باید زندگی و خواسته های مادی را تقبیح کرد و با دوری جستن از آن به تزکیه روح پرداخت و بدین سبب به پرورش جسم توجهی نداشتند.
بدین سان دور نگاه داشتن جسم از بیماریها به کمک تمرینهای ورزشی به دست فراموشی سپرده شد.
از قرن ششم تا یازدهم میلادی این طرز تفکر که انسان بیشتر برای رنج کشیدن زاده شده حاکم بر جامعه بود حتی دارو برای بیماران به میزان کم تجویز می شد.
با شروع قرن چهاردهم و همزمان با دوره رنساس علاقه توجه به فرهنگ وتمدن یونان و روم نمایان شد و مسائل جدیدی که متناسب با آن دو.ره بود رایج شد که بخشی از آنها از تمدن مشرق زمین گرفته شده بود.
در طول دو قرن بعد از درک اهمیت تمرین های درمانی، رشد و گسترش چشمگیری در چگونگی انواع مختلف تمرینها و درمانها پدیدار شد.
در قرن هفدهم فردریک هافمن  بیشترین تأثیر را بر کار درمانی گذاشت.
اومعتقد بود که حرکتهای روزمره زندگی از جمله بریدن درخت، دوختن لباس و غیره خود نوعی تمرین به حساب می آیند و تا اندازه ای باعث افزایش قدرت و حفظ سلامتی می شوند.
در ادامه فعالیتهای هافمن، نیکولاس آندره تمرین هایی برای اصلاح آسیبها و انحرافات ستون مهره ها که باعث غیر طبیعی شدن آن قسمت از بدن می شوند پیشنهاد کرد که مورد بررسی قرار گرفت.
در سال 1879 دادلی سارجنت در دانشگاه هاروارد بخشی به نام تربیت بدنی اصلاحی تأسیس کرد. هدف این بخش اصلاح پاره ای از آسیب دیدگی ها بود.
اندشه استفاده از تربیت بدنی به صورت تمرینهای اصلاحی برای از بین بردن طرز غلط قرار گرفتن بدن و نیز رشد کلی سلامتی تا زمان جنگ جهانی اول ادامه داشت.
سپس بدنبال پیشرفت موفقیت آمیز تکنیکهای فیزوتراپی برای بهبود افراد فلج و سربازان جان به در برده از صدمات جنگ، استفاده از تمرینهای اصلاحی برای دانش آموزان مبتلا به معلولیتهای جسمی مطرح شد.
تاریخچه مختصری از درمان بیماران، مجروحان و معلولین به وسیله انواع روشهای درمانی
ماساژ
یکی از روشهای درمان بیماران که قرنهاست مورد استفاده قرار دارد و برخی از متخصصان به آن، همچون اولین شکلهای درمانی می نگرند، مالیدن یا نوازش کردن بــــخش آسیب دیده یا دردناک است که اصطلاحاً ماساژ (Massage) نامیده می شود…..

 • فهـــرســت

  فصل اول : تعاریف و دیدگاهها                                                        3
  فصل دوم : انواع حرکت درمانی                                                     13
  فصل سوم : دستگاه عصبی انسان و عملکردهای نادرست آن              24
  فصل چهارم : عوامل روانی – اجتماعی و ناهنجاریهای حرکتی                45
  فصل پنجم : روشهای حرکت درمانی                                              52
  فصل ششم : شرایط استفاده از حمامهای ســــونا                           72

کد :3266 فرمت :ورد+منابع صفحه :88