,

بیماریهای مشترک انسان و دام

به هر گونه اختلال در بدن بيماري مي گويند.

بيماريهاي مشترك انسان و دام (زگونوزها):

بيماريها يا عفونتهاي هستند كه بين انسان و ساير حيوانات يا بالعكس در شرايط طبيعي منتقل مي شوند. مثل شاربن يا تب مالت. اين تعريفي است كه سازمان بهداشت جهاني در سال 1966 ارائه داده است.

ابتدا در مورد هر بيماري كه خواسته باشيم بحث كنيم بايستي به موارد زير اشاره شود:

1ـ مقدمه و توضيح كلي در مورد بيماري: كه به صورت كوتاه بيماري تعريف مي شود.

2ـ اتيولوژي يا سبب شناسي: در اين قسمت عوامل ايجاد كننده بيماري تعريف مي شود.

3ـ انتقال بيماري:

4ـ علائم باليني: منظور علائمي است كه در مشاهده ظاهري و معاينه دام بدست مي آوريم.

5ـ علائم كالبد گشايي: منظور علائمي است كه هنگام كالبد شكافي دام با آنها برخورد مي كنيم.

6ـ تشخيص: در اين قسمت راههاي مهم تشخيص از جمله راههاي آزمايشگاهي مورد بررسي قرار مي گيرند.

7ـ تشخيص تفريقي: راههاي كه مي توانيم بيماريهاي داراي علائم مشابه را از يكدگر تفكيك كنيم.

8ـ درمان: داروهايي كه در درمان بيماري استفاده مي شود و بطور كلي روشهاي درماني مورد بررسي قرار مي گيرند.

9ـ پيشگيري و كنترل بيماري: در اين قسمت راههاي پيشگيري از بيماري و همچنين واكسنهاي مختلف در ارتباط با بيماري بحث مي شود.

نكته: زئفوژ: بيماري مشترك انسان و دام

اصطلاح فارماكولوژي (داروشناسي) كه در اصل آشناي به انواع داروهاست. با تراپوتيك كه در اصل شناخت روشهاي درماني است، نبايد با يكديگر اشتباه شوند.

تقسيم بندي بيماريها:

تقسيم بندي كلي كه راجع بيماريها صورت مي گيرد بيشتر براساس عوامل ايجاد كننده بيماري است كه شامل گروههاي زير مي باشد:

1ـ بيماريهاي باكتريايي: كه عامل ايجاد كننده آن باكتريست.

2ـ بيماريهاي ويروسي: كه عامل ايجاد كننده آن ويروسهاست.

نكته: پريون در اصل ذره اي بين باكتري و ويروس مي باشد مثل عامل بيماري جنون گاوي.

3ـ بيماريهاي انگلي: شامل انگلهاي خارجي و داخلي بوده است.

4ـ بيماريهاي قارچي:

5ـ بيماري متابوليكي (تغذيه اي): بيماريهايي است كه به نحوه اي مربوط به تغذيه است مانند: تب شير.

6ـ بيماريهاي ژنتيكي وراثتي: كه مربوط به وراثت است و يكسري بيماريهاي متفرقه ديگر كه عامل ايجاد كننده آنها مي تواند بعضي عوامل فيزيكي و يا شيميايي باشد.

ارزيابي قسمتهاي مختلف بدن دام:

الف) گوشها: در حالت طبيعي گوشها به طور افقي و يا كمي كشيده نگه داشته مي شود و در موارد صداها عكس العمل نشان مي دهند. در بيماريهاي متعددي ممكن است وضعيت گوشها تغيير پيدا كند از لحاظ ظاهري نيز گوشهاي يك دام سالم عاري از هر گونه انگل خارجي مي باشد.

ب) چشمها: در حالت عادي كره چشم برجسته و چشمها حالت درخشان دارد. مخاط چشم هم معمولاً يك حالت ارغواني دارد.

در يك گاو طبيعي پوزه معمولاً مرطوب و آغشته با بزاق مي باشد و در موقع لمس كردن نسبتاً سرد مي باشد.

د) پستان دام: در يك گاو طبيعي پستان داراي يك شكل مطلوب مي باشد بطوري كه همه كارتيه ها يك اندازه و سر پستانك ها نيز هم اندازه مي باشند در بيماريهاي متعدد پستان ممكن است فرم غيرطبيعي به خود بگيرد. معمولاً در يك گاو بالغ طول سر پستانك ها حدود 8 تا 10 سانتي متر عرض آنها 3 سانتي متر و نوك سر پستانك ها 45 تا 40 سانتي متر با زمين فاصله دارد.

و) دم دام: در يك دام سالم دم داراي حركات فعال بوده و در مقابل مواردي مثل خراش دادن و يا سوزن زدن به راحتي عكس العمل نشان مي دهد. در بيماريهاي متعددي ممكن است دم دچار حالت غيرطبيعي مي گردد.

و) اندامهاي حركتي: در يك دام طبيعي دستها و پاها به صورت كاملاً طبيعي و قرينه مي باشند و مفاصل نه زياد به هم نزديكند و نه داراي ورم در قسمت مفاصل هستند و دام مي تواند به راحتي حركت كند.

ز) پوشش خارجي دام: پوشش خارجي يك دام سالم معمولاً صاف و درخشان مي باشد و رنگ آن بستگي به نوع /// آن در نژادهاي مختلف متغير است و هر گونه اختلال در اين وضعيت حالتي از بيماريست. هنگام لمس كردن پوشش خارجي دام سالم مقداري رطوبت و چربي كه در نتيجه ترشحات غدد چربي و عرق مي باشد لمي مي گردد.

علاوه بر بررسي اين مشخصات ظاهري معاينات ديگري نيز توسط يك دامپزشك از يك گاو بعمل مي آيد. مثلاً اندازه گيري درجه حرارت بدن دام، بررسي ضربان قلب، بررسي حركات دستگاه

گوارش، همچنين بررسي ادرار دام، از لحاظ مختلف مثلاً رنگ ادرار كه در حالت طبيعي زرد روشن مي باشد و يا ممكن است در بيماريهاي مختلف بسيار بدبو گردد.

بررسي مدفوغ نيز از لحاظ شكل طبيعي و بوي مدفوع مي تواند در تشخيص بيماريهاي مختلف مؤثر باشد.

بيماريهاي غيرمسري يا غيرواگيردار:

به بيماريها يا عفونتهاي اطلاق مي شود كه از دام بيمار قابل انتقال به دام سالم نيست مثل كزاز.

درصد واگيري morbility              كاشكسي: لاغري شديد

درصد مرگ و مير mortality           pk : انحراف اشتها

طرز ايجاد بيماري: زماني كه بافت كبد در اثر مهاجرت كرمهاي كبدي دچار خرابي شديد شده باشد در اين شرايط كه معمولاً يك شرايط بي هوازي است. عامل بيماري ازدياد حاصل كرده زهرابه حاصل از باكتري باعث نكروز (خرد يا خراب شدن بافت) كبدي مي گردد.

نشانه هاي بيماري: در بيشتر موارد گوسفندان مبتلا به اين بيماري بدون نشان دادن علامتي تلف مي شوند زماني كه بيماري شديد نباشد و يك مقدار طولاني تر شده باشد معمولاً گوسفند از گله عقب افتاده، تنفس سريع پيدا كرده و روي /// سينه زمين گير شده و در همان حالت از بين مي رود در مورد گاو معمولاً سير بيماري طولاني تر است ولي در هر دو دام بيماري كشنده است.

درمان: درمان مؤثري در اين بيماري نداريم مگر اينكه بيماري بسيار طولاني شده باشد.

پيشگيري: جهت پيشگيري در مرحله اول درمان انگلي مي باشد كه با كمك ضد انگلهايي از جمله رافوكسانايد، كلوزانتل، فازينكس، اين كار صورت مي گيرد از طرف ديگر واكسيناسيون نيز در مورد گوسفندان بايستي سالانه انجام گيرد.

بيماري آنتروتكسمي:

عامل بيماري: كلستريديوم پرفرانژنس مي باشد. گونه هاي متعددي از اين باكتري بيماري آنتروتكسمي را ايجاد مي كند از جمله A., B, C, D, E كه در بين آنها گونه D از همه مهمتر است و بيماري حادي را در نشخواركنندگان به ويژه بره ها ايجاد مي كند. گرچه گونه D بيشتر در بره ها ايجاد بيماري مي كند. ولي مي تواند در گوسفندان و بزهاي بالغ، گوساله ها و ندرتاً گاوهاي بالغ ايجاد بيماري كند.

چند بيماري باكتريايي: سل، شاربي، شاربي علامتي، ساليمونلوز، آنتروتوكسي، بدتوليسم، كزاز.

چند بيماري ويروسي: تب برفكي، هاري، آبله، طاعون.

طيور: آنفلونزا، نيوكاسل، برونشيت، آبله مرغان.

انگلي: تيلريوز «زردي» دارو: بوتالكس سنوروز مغزي.

در حاشيه همين تقسيم بندي يكسري بيماريهاي هستند كه بعنوان بيماريهاي مشترك بين انسان و دام قلمداد مي شوند كه در اصطلاح به آنها زئونوز گفته مي شود.

قبل از اينكه وارد بحث بيماريها شويم يكسري علائم حياتي در مورد گاو بررسي مي كنيم:……..

 

کد :3453 فرمت :ورد+فاقد منابع پایانی صفحه :75

, ,

بررسی گیاهان دارویی

 مقدمه

استفاده از گياهان دارويي به قدمت عمر عقلي و رشد شعور انسان است. چون امراض با پيدايش بشر متولد شده اند و اسناد چند هزار ساله موجود در تاريخ طب و داروسازي حاوي تجربيات و اطلاعات ارزشمند گياهي درماني مي‌باشد. خدمات علماء و دانشمندان مسلمان نظير جابربن حيان، زكرياي رازي، ابونصر فارابي، ابو علي سينا و امثال ايشان كه سر آمد علوم شيمي، پزشكي و دارو سازي عصر خود بودند، به اندازه اي است كه هنوز هم جوامع انساني از پرتو آنها در زمينه‌هاي مذكور استفاده مي‌كند. تا چند دهه گذشته، آنچه كه به عنوان دارو مورد استفاده قرار مي‌گرفت، از منابع طبيعي و بطور عمده از گياهان به دست مي‌آمد. در كشور ما سطح وسيعي از دشتها و مراتع پوشيده از گياهاني است كه خواص مختلف دارويي دارند. گونه‌هاي مختلف گياه جنس درمنه از لحاظ داشتن خواص مختلف و موارد استفاده متفاوت در مقايسه با بسياري از گياهان ديگر شاخص بوده و ارزشهاي چند جانبه دارد و البته گونه درمنه دشتي نيز در مناطق رويشي استپي، نيمه بياباني و بياباني حضور بارز داشته و نحقيقات نشان مي‌دهد ماده سنتونين موجود در سرشاخه‌هاي آن داراي اثرات دارويي بوده و جهت دفع انگل بكار مي‌رود. با پيشرفت سريع علوم، از يكسو و مسايل اقتصادي از سوي ديگر، از مصرف گياهان دارويي بصورت گذشته كاسته شد و داروهاي شيميايي در بسياري موارد جايگزين گياهان شدند. تجربه چند دهه اخير نشان داد كه داروهاي شيميايي با تمام كارآيي، اثرات نامطلوب بسياري دارند و روشن شده است كه كمترين ماده خالصي وجود دارد كه فاقد اثرات سوء باشد و اين آثار سوء هم از طريق درمان مستقيم اعمال مي‌شود و هم از طريق نفوذ برخي از اين داروها در خاك و جذبشان توسط گياهان مورد استفاده انسانها و حيوانات، اعمال اثر مي‌كنند و البته از جمله آنها، مي‌توان لواميزول را نام برد (41).

به همين دليل، بازگشت به استفاده از گياهان دارويي مورد توجه بسيار قرار گرفته است و دانشگاهها، مراكز تحقيقاتي و سازمان بهداشت جهاني، برنامه‌هاي وسيعي جهت استفاده از گياهان دارويي تدارك ديده اند. اين مراكز نقش گياهان دارويي را در ارتباط با مواد مختلف در قرن 21 سرنوشت ساز تلقي نموده اند (41).

اما استفاده صحيح از گياهان دارويي، مشروط به وجود اطلاعات دقيق و علمي است. مسئله مقاومتهاي دارويي نيز هشداري جهت تجديدنظراستفاده از داروهاي شيميايي تلقي مي‌شود و البته داروهاي ضد انگلي نيز از اين امر مستثني نبوده و مقاومت نسبت به آنها به درجات مختلف ايجاد شده است.

از طرفي عفونتهاي انگلي، در حال حاضر، به عنوان بيماريهاي مزمن فراوان و جدي مطرح هستند و آلودگيهاي وسيع را در تمام نقاط دنيا و از جمله در ايران ايجاد مي‌كنند.

مجموعه اين عوامل ما را به سمت بررسي علمي و آزمايشگاهي اثر ضد انگلي، 2 گونه از گياه درمنه كه البته به فراواني در منطقه كرمان وجود دارند و ردپايي از اثر ضد انگلي آنها نيز در متون طبي قديمي يافت مي‌شود و ضمنا انگل، پارابرونما اسكريابيني نيز، طبق تحقيقات انجام شده در منطقه كرمان شيوع زيادي دارد و همچنين اين انگل مقاومت خوبي نيز در محيط آزمايشگاهي دارد(17 و 38). با توجه به اين دلايل بر آن شديم تا در پي بررسي اثر ضد انگلي گياه درمنه بر روي انگل پارابرونما اسكريابيني باشيم……

فصل اول: مقدمه و هدف

مقدمه و هدف… 1

فصل دوم: كليات و مروري بر منابع

كليات و مروري بر منابع.. 4

گياه شناسي گياه درمنه (آرتميزيا) 5

آرتميزيا 6

1-2- اختصاصات پيوسته گلبرگان.. 6

1-1-2- راسته آسترال. 6

2-1-2- تيره كاسني.. 6

1-2-1-2- اختصاصات دستگاه رويشي.. 7

3-2-1-2 – اختصاصات دستگاه زايشي.. 7

3-1-2- زير تيره پرتو آساها (راديه) 8

4-1-2- طايفه بابونه. 8

5-1-2- جنس درمنه (آرتميزيا) 8

1-5-1-2- آرتميزيا سيبري 9

1-1-5-1-2- اسامي مختلف گياه. 9

2-5-1-2- گياه آرتميزيا سانتولينا 10

2-1-5-1-2 – مشخصات گياه آرتميزيا سيبري.. 10

3-1-5-2- انتشار در جهان.. 11

4-1-5-1-2- انتشار در ايران.. 11

5-1-5-1-2- نوع مناطق رويش… 12

6-1-5-1-2- خصوصيات مناسب درمنه دشتي جهت رشد در مناطق بياباني.. 12

7-1-5-1-2- قسمتهاي مورد استفاده گياه و فصل رويش… 13

8-1-5-1-2- تركيبات مهم شيميايي گياه. 13

1-8-1-5-1-2- خواص آرتميزين (آرتميزينين) 14

2-8-1-5-1-2 – مكانيسم اثر آرتميزنين.. 15

3-8-1-5-1-2 خواص تعدادي از متابوليت‌هاي ثانويه. 16

2-5-1-2 – كاربرد گياه درمنه در طب سنتي.. 17

3-5-1-2– تحقيقات انجام گرفته روي برخي ازگونه‌هاي جنس آرتميزيا 18

1-3-5-2-1 اثرات ضد انگلي گونه‌هاي مختلف درمنه. 19

2-3-5-1-2- اثر ضد ميكروبي درمنه. 21

3-3-5-1-2- اثرات ضد قارچي درمنه. 21

4-3-5-1-2- ساير اثرات گونه‌هاي مختلف درمنه. 22

1-2- طبقه بندي انگل پارابرونام اسكريابيني.. 25

2-2- مشخصات راسته اسپيروريدا 25

3-2- مشخصات فوق خانواده اسپيروريده آ. 25

4-2- مشخصات جنس پا را برونما اسكريابيني.. 26

1-4-2-جنس نر. 26

2-4-2-جنس ماده. 26

3-4-2-محل زندگي.. 26

4-4-2-سير تكاملي.. 26

5-4-2-تخم. 27

6-4-2-بيماريزايي.. 27

7-4-2-همه گيري شناسي انگل در ايران.. 27

8-4-2 همه‌گيري شناسي انگل درساير نقاط دنيا 29

3-2 – لواميزول.. 32

1-3-2- فرمول شيميايي و مشخصات لواميزول. 32

2-3-2- موارد كاربرد. 33

3-3-2- فارماكوكينتيك.. 34

4-3-2-فارماكوديناميك.. 35

5-3-2-عوارض جانبي.. 35

6-3-2-مسموميت دارويي.. 35

7-3-2-تداخل دارويي.. 36

8-3-2-احتياطات لازم. 36

9- 3-2-ميزان درماني دارو. 36

فصل سوم: مواد و روش كار

مواد و روش كار 37

1-3 مواد مورد استفاده. 38

1-1-3 – وسايل و دستگاه‌هاي مورد استفاده : 38

2-1-3 مواد شيميايي مورد استفاده. 39

2-3- روش كار 39

1-2-3-تهيه عصاره. 39

1-1-2-3- انتخاب گياهان مورد استفاده. 39

2-1-2-3- خشك كردن.. 39

3-1-2-3 آسياب كردن و آماده‌سازي گياه براي عصاره‌گيري.. 40

4-1-2-3- تهيه عصاره‌ گياهي.. 40

5-1-2-3-آماده‌سازي عصاره‌هاي گياهي با غلظتهاي مختلف… 41

1-5-1-2-3- تهيه عصاره‌هاي آبي.. 41

2-5-2-3- تهيه عصاره متانولي.. 41

3-5-2-3- تهيه عصاره متانولي.. 41

4-5-2-3- تهيه لواميزول. 41

2-2-3- تهيه انگلها 42

1-2-2-3 تهيه شيردان جهت جداسازي انگلها 42

2-2-2-3- جدا سازي انگلها 42

3-2-3- انجام آزمايشات.. 42

فصل چهارم: نتايج

1-4 نتايج حاصل از عصاره آبي گونه آرتميزيا سيبري………………………………………. 42

2-4 -نتايج حاصل از عصاره آبي آرتميزيا سانتوليا 50

4-4-نتايج حاصل از عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا 51

5-4-نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري.. 52

6-4- نتايج حاصل از عصاره اتانولي آرتميزيا سانتوليا 52

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

بحث… 59

منابع فارسي.. 67

منابع لاتین.. 71

فهرست جداول

جدول 1-4 : نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سانتونيا……………………………………….. 53

جدول 2- 4 نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري…………………………………………. 54

جدول 3-4 نتايج آزمايش عصاره متانولي آرتميزيا سيبري………………………………………….. 55

جدول 4-4 نتايج آزمايش عصاره متانولي آرتميزيا سانتولينا………………………………………… 56

جدول 5-4-نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سيبري…………………………………………. 57

جدول 6-4- نتايج آزمايش عصاره اتانولي آرتميزيا سانتولينا………………………………………. 58

82 صفحه

آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

مقدمه
آرد استخوان يكي از منابع تامين كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان است . نظر به اينكه آرد استخوان در داخل كشور توليد ميشود لذا با توجه به اهميت تغذيه اي و بهداشتي كه دارد تجديد نظر در استاندارد آن ضروري مي نمود. اگر آرد استخوان بروش پخت تهيه شود  اصطلاحأ آن را آرد استخوان 1 و اگر دركوره و بروش سوزاندن تهيه گردد آن را خاكستر استخوان 2 مي  نامند.

1- هدف
هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي فيزيكي  ، شيميايي و ميكروبي  ، بسته‏بندي  ، نشانه‏گذاري  و روشهاي آزمون آرد و خاكستر استخوان كه به طور صنعتي توليد مي‏شود است .
2 – دامنه كاربرد
اين استاندارد مربوط به آرد خاكستر استخوان است و بعنوان مكمل كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان مصرف شده كاربرد دارد. يادآوري چون احتمال انتقال بيماري جنون گاوي از طريق مصرف آرد استخوان (پخته ) در نشخواركنندگان مي‏رود بنابراين توصيه مي‏گردد در اين گروه از دام‏ها انحصارا از آرد استخوان سوخته (خاكستر) استفاده شود.
3- تعريف
آرد استخوان از قطعات كامل يا خرد شده استخوان هاي دام  هاي كشتاري بدست مي‏آيد به گونه‏اي كه ابتدا استخوان‏ها را شست و شو داده و سپس با پختن در تانك هاي مخصوص و با حرارت 130درجه سانتيگراد به مدت سه ساعت و تحت فشار حدود  4/5آتمسفر چربي و ژلاتين و ساير مواد اضافي را از ان جدا مي‏سازند. آنگاه پس از خشك كردن استخوان را آسياب نموده بصورت آرد در مي‏آورند. استخوان سوخته (خاكستر) از قطعات كامل يا خرد شده استخوان دام‏هاي كشتاري بدست مي‏آيد به گونه‏اي كه پس از جدا كردن چربي  ، ژلاتين و ساير مواد اضافي بروش فوق استخوانها  را در كوره  هاي با حرارت 550تا  600درجه سانتيگراد در مجاورت هوا تا سفيد شدن كامل مي‏سوزانند. سپس آنها را آسياب كرده بصورت خاكستر در مي‏آورند. يادآوري واحدهاي توليدي اين محصول بايد داراي پروانه‏هاي مجاز تاسيس و بهره  برداري ،ساخت از كليه مراجع قانوني و ذيصلاح كشور باشد.
4- ويژگيها
4-1- ويژگيهاي فيزيكي خاكستر و آرد استخوان
4-1-1- رنگ : كرم متمايل به سفيد
4-1-2- بو: داراي بوي مخصوص بخود و عاري از هرگونه بوي ديگر
4-1-3- اندازه : ذرات آرد استخوان بايد عمدتا يكنواخت بوده و اندازه 90درصد ذرات آن از  2ميليمتر تجاوز نكند.
4-2- ويژگيهاي شيميايي آرد و خاكستر استخوان بايد طبق جدول زير باشد:
* مجموع فسفر قابل حل در آب و اسيد سيتريك 2 درصد حداقل بايد 85 درصد فسفر كل باشد
4-3- ويژگيهاي ميكروبي
4-3-1- ويژگيهاي ميكروبي بايد برابر استاندارد ملي ايران به شماره 3205باشد.
5- ناپذيرفتني‏ها
5-1- وجود اجرام بيماري‏زا بخصوص با سيلوس آنتراسيس و  گونه‏هاي مختلف كلستريديم بهر شكل و بهر ميزان
5-2- قارچ و كپك زده‏گي بهر ميزان
5-3- تند شدگي ناشي از اكسيداسيون اسيدهاي چرب طبق استاندارد مربوطه
5-4- وجود هر گونه بوي نامطبوع و غير طبيعي
5-5- وجود هر گونه اجسام خارجي بهر مقدار
5-6- وجود آفلاتوكسين بيش از .30 PPM
6- نمونه برداري
نمونه‏برداري مطابق استاندارد شماره 331ايران انجام مي‏گيرد.
7 – بسته بندي و نشانه گذاري
7-1- بسته‏بندي

فهرست

 • مقدمه 4
  1- هدف 4
  2 – دامنه كاربرد 4
  3- تعريف 5
  4- ويژگيها 5
  4-3- ويژگيهاي ميكروبي 6
  6- نمونه برداري 7
  7 – بسته بندي و نشانه گذاري 7
  1- هدف 9
  2- دامنه كاربرد 9
  3- روش كار 9
  3-1-2- روش آزمون 10
  روش اندازه گيري فيبر خام در غذاي دام 13
  مقدمه 13
  1- هدف 13
  2- دامنه كاربرد 13
  3- نمونه برداري 13
  4- روش آزمون 15
  روش اندازه گيري كلسيم در غذاي دام 19
  مقدمه 19
  1- هدف 19
  2- دامنه كاربرد 19
  3- تعريف 20
  4- نشانه و اختصارها 20
  5- نمونه برداري 20
  6- روش آزمون 20
  6-1- مواد شيميائي لازم 21
  6-2- وسائل و اسبابهاي لازم 22
  – كوره الكتريكي خودكار 22
  روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور 26
  1 ـ هدف 26
  2 ـ دامنه كاربرد 26
  3 ـ روش اندازه‏گيري آهن در خوراك دام و طيور 26
  روش اندازه‏گيري فسفر در خوراك دام و طيور 29
  1 –  هدف 29
  2 –  دامنه كاربرد 30
  3 –  تعيين مقدار فسفر 30
  3 – 1 – 5 –  تشكيل رنگ و اندازه‏گيري جذب آن : 34
  3 – 2 – 1 – 3 –  محلول موليبدات آمونيم مادر : 37
  كربنات كلسيم جهت مصرف در خوراك دام و طيور و آبزيان 40
  – 0مقدمه 40
  – 1هدف 41
  – 2دامنه كاربرد 41
  – 3ويژگيها 41
  – 5نمونه  برداري 44
  – 6روش  هاي آزمون 44
  – 7شرايط نگهداري و انبار كربنات كلسيم 45
  ويژگيهاي پودر پر مورد مصرف در خوراك دام وطيور 46
  1 ـ هدف 46
  2 ـ دامنه كاربرد 46
  3 ـ تعريف 46
  4 ـ طرز تهيه 46
  5 ـ ويژگيها 47
  7 ـ نمونه برداري 50
  8 ـ بسته بندي و نشانه گذاري 50
  ويژگيهاي چربي مورد استفاده در خوراك دام و طيور 51
  مقدمه 51
  1 ـ هدف و دامنه كاربرد 52
  2 ـ تعريف 52
  3 ـ ويژگيها 52

55 صفحه

بررسی دامهای شیری

مقدمه
دامهای شیری  را می توان  کار آمدترین  تبدیل کنندهای  علوفه و گیاهان به مواد غذایی  مورد احتیاج  انسان ها نامید که شیر  تولیدی  توسط  آن ها جزو  ارزانترین  منابع پروتئین  انسان ها می باشد.(8)  یکی از بیماریهای  که باعث بروز مشکلات زیادی  در سطح گله های گاو شیری شده  و بر کمیت و کیفیت شیر تولیدی  تاثیر می گذارد  بیماری ورم پستان  می باشد . این  بیماری را می توان در بیشتر تلیسه ها  و همچنین گاوهای شیری  ردیابی  نمود. بطوریکه  در بعضی از  گزارشات  آمده  حدود %70 تلیسه ها   در اولین زایش  به این بیماری  مبتلا هستند .  طبق آمار های  ارائه شده  حدود %50   تلیسه ها  در زمان  گوسالگی و حدود 6 ماهگی  به بیماری ورم  پستان  مبتلا می شوند  که این امر در نهایت  باعث  آسیب  به بافت غدد ترشح  کننده شیر و پستان  می گردد.(3-41)  با توجه به میزان  شیوع وسیع این  بیماری کنترل  و پیشگیری  از این بیماری  اهمیت بسیار زیادی  دارد . برای کنترل و پیشگیری  از بیماری ورم پستان  باید در مورد دام های  جدیدی  که به گله  وارد می شوند،  دقت لازم  را مبذول نمود  تا از ورود  کانون های جدید  آلودگی  به گله جلوگیری  شود همچنین  باید سریعاً  نسبت به شناسایی  و درمان دام های  در گیر  اقدام نمود و با استفاده  از روش های کنترلي  میزان بروز بیماری را  در گله کنترل نمود . در حال حاضر  نسبت به جلوگیری  از ابتلا به بیماری  ورم پستان  و درمان آن  در تلیسه هایی  که وارد گله می شوند  توجه بسیار کمی  می گردد . مطالعات  اخیر بیان کننده این مطلب هستند  که تلیسه ها به عنوان یکی از مهمترین منابع افزایش  موارد ابتلاء  به بیماری ورم  پستان  وبطور کلی افزایش سطح  آلودگی  به این بیماری  مطرح هستند  که این  امر در نهایت می تواند باعث  کاهش تولید  شیر وافزایش SCC    شیر تولیدي گردد.
ورم پستان  پر هزینه ترین  بیماری در صنعت گاو شیری می باشد  و با وجود تلاش های بسیاری  که برای کنترل  و پیشگیری از این  بیماری به عمل آمده ،  این بیماری هنوز  یکی از  مهمترین معضلات  و مشکلات درصنعت تولید شیر است .  به عنوان مثال در آمریکا  حدود 8 میلیون  دام در سال علائم  این بیماری  را نشان می دهند که حدود 8000  راس دام در سال بدلیل  شوک و مسائل ناشی از  این بیماری می میرند . بطوریکه این بیماری در سال 7/1 میلیون  دلار  به صنعت دامداری  آمریکا ضرر می رساند  که حدود %70  این ضرر بدلیل فرم تحت بالینی  بیماری می باشد  که باعث  می شود  علیرغم  ظاهر سالم شیر و پستان ها  کاهش تولید  و کیفیت بوجود آید . در کنار آن  شیر دور ریخته  شده هم  مبلغ هنگفتی  را بخود اختصاص می دهد . در صورتیکه  هزینه دام های حذف شده  و مرده ( بدلیل بیماری )و دامپزشک  و درمان را هم به این هزینه اضافه  شود این بیماری در سال حدود 12  میلیون دلار  را به صنعت دامداری  آمریکا ضرر می رساند  و می توان گفت  که این بیماری  بطور متوسط  باعث صرف  هزینه 200 دلار به ازاء هر راس  دام بیمار می گردد. (7-22-4)
با توجه به این مطلب  که در اکثر کشورهای  دنیا زمان  و هزینه ای  که صرف تولید شیر  با کیفیت بالا می گردد تقریباً  برابر با هزینه  و زمانی است  که برای تولید  شیر با کیفیت  پایین صرف می شود  ، اگر دامپروران  ، دامپشکان و  مدیران گله  از راه ها و  علل بروز  بیماری ورم پستان  در گله آگاهی  کافی داشته باشند  بهترین وضرورین راه های کنترل  این بیماری  را اعمال خواهند نمود.

فهرست

 • کلیات 8
  فصل اول 8
  هدف 8
  2-1-ورم پستان چیست ؟ 10
  2- تحریک های  شیمیایی 10
  2-1-1-  عفونت داخل  پستانی : 10
  2-1-2- نشانه های  بالینی ورم پستان 11
  2-2- تقسیم بندی  انواع ورم پستان 11
  2-2-1- ورم پستان  تحت بالینی 11
  2-2-2- ورم پستان بالینی 13
  درجه I  ورم پستان  تحت حاد: 13
  درجه  IIA  ( ورم پستان حاد) 13
  درجه IIB  ( ورم پستان  مزمن) 14
  درجه III  ( ورم پستان فوق حاد) 14
  2-2-3- ورم پستان غیر اختصاصی 16
  1-ضربه فیزیکی  به پستان 16
  2-3-  شیوع ورم پستان 16
  2-3-1- شیوع  ورم پستان  تحت بالینی 16
  2-3-2- شیوع ورم پستان بالینی 18
  2-4  عوامل ایجاد کننده ورم پستان 18
  2-4-1- پاتوژن هاي  اجباری پستان 19
  2-4-2- عوامل فرصت طلب 20
  2-4-3-1-استرپتوكوك  آگالاكتيه 21
  2-4-3-2- استرپتوکوک  دیس گالاکتیه : 22
  2-4-3-3-استرپتوکوک یوبریس: 22
  2-4-4-1- استافیلوکوک  اورئوس 23
  1- پروتئین A : 24
  2-4-4-2-  استافیلوکوکهای کواگولاز منفی: 25
  2-4-4-2-1-استافیلوکوک  اپیدرميس: 26
  2-4-4-2-2-استافیلوکوک  ساپروفیکوس 26
  2-4-4-4-مایکوپلاسما: 27
  2-4-4-5-کلی فرم ها 29
  2-4-4-5-1- اشر شیاکلی : 30
  از سایر کورینه باکترها: 31
  باکتری های گرم منفی دیگر: 31
  2-4-4-8-عوامل غیرشایع: 31
  9-8: ریکتزیاها 32
  2-5- مکانیسم دفاعی 32
  2-5-1-1- مجرای  سرپستان 32
  2-5-1-2-1-لاکتوفرین : 33
  2-5-1-2-2-لاکتو پراکسیداز 33
  2-5-1-2-3-کمپلمان: 33
  2-5-1-2-4-  ایمنوگلوبولینها : 34
  2-5-1-3-1- ماکروفاژها 35
  2-5-1-3-2-نوتروفیل های چند هسته ای : 35
  1- عدم  حضور گلوکز در شیر 36
  2-5-2- مکانیسم  های دفاع اختصاصی : 36
  2-5-2-1- لنفوسیت ها 36
  2-6-2-آزمایش  برای کلریدهای شیر : 38
  2-6-3- آزمایش  کاتالاز 39
  2-6-4- آزمایش  ورم پستان  کالیفرنیا (CMT) : 40
  2-6-5- قابلیت  هدایت الکتریکی  (EC) 43
  2-6-6- آزمایش NAGASE 44
  2-6-9- Linear Score 45
  2-7- کنترل و پیشگیری 46
  2-7-3-ماشین شیر دوشی 49
  2-7-4-اقدامات  قبل از شیر دوشی 51
  2-7-4-1-ضد عفونی فنجانک های دستگاه شیر دوشی 51
  2-7-4-2- آماده سازی  سرپستانک ها و پستان 51
  2-7-4-3-دوشیدن مقداری شیر 51
  2-7-5-1- روش  ضد عفونی سرپستانها 52
  2- 7-5-2-مواد ضد عفونی کننده سرپستانک 52
  2-7-6- مواد نرم کننده  پوست 54
  2-7-7- اقدامات دیگر کنترل و پیشگیری  ورم پستان 54
  2-7-7-1- انتخاب ژنتیکی  بر علیه ورم پستان 54
  2-7-7-2- ترتیب  شیر دوشی 54
  2-7-7-3- تهیه  بستر مناسب 55
  بستر آلی 55
  بستر غیر آلی 55
  2-7-4-4- کور کردن  کارتیه های  مبتلا به ورم مزمن 57
  2-7-7-5-درمان در طی شیرواری 57
  2-7-7-6- واکسیناسیون 57
  2-7-7-6-1-واکسن  بر علیه ورم پستان   58
  2-7-7-6-2- واکسن های  موثر  بر علیه ورم پستان: 60
  2-7-7-6-5-واکسن ورم پستان  ناشی از  کلسترویدیوم  62
  2-8-درمان ورم پستان 64
  2-8-1-درمان گاو در دوره خشکی (DCT) 64
  2-8-2-درمان همگاني يا درمان انتخابی 65
  2-8-3-نحوه انجام درمان دوره خشکی 66
  2-8-4-1-ارزیابی درمان دوره خشکی 68
  2-8-4-2- درمان دوره خشکی  از راه عمومی 69
  2-8-4-3-اقدامات دیگر دوره خشکی 69
  مواد پوشش  دهنده سرپستانک 70
  2-8-7-درمان به روش Blitz : 73
  2-8-9-1-بقایای  آنتی بیوتیک ها در شیر: 78
  فصل سوم 79
  کارهای عملی 79
  1- محلول شیر ازما 80
  نمونه گیری 82
  روش انجام  تست CMT : 84

85 صفحه

,

بررسی عفونت ریوی مایکوپلاسمایی ناشی از مایکوپلاسما مایکوییدس واریته مایکوییدس

چکیده

کلاستر مایکوپلاسما مایکوییدس در برگیرنده مهمترین پاتوژنهای تنفسی نشخوارکنندگان است که سالیانه خسارات اقتصادی سنگینی بر صنعت دامپروری کشورهای جهان وارد می‌کند. اخیرا شیوعهای بازپدیدی از عفونتهای پلوروپنومونی نشخوارکنندگان در منطقه خاورمیانه گزارش شده است. در این شرایط تعیین وضعیت گله‌های کشور از نظر آلودگی به گونه‌های پاتوژن این کلاستر از اهمیت خاصی برخوردار است. هنوز گزارشی از شناسایی و جداسازی گونه‌های درگیر از عفونت پلوروپنومونی در ایران بدست نیامده است. عدم برخورداری از خصوصیت پاتوگونومیک در نمونه‌های بالینی و دشواریهای فراوان جداسازی میکروارگانیسم به ضرورت شناسایی و بکارگیری روشهای تشخیصی جایگزین افزوده است. علاوه بر این دستیابی به روشی کاربردی و سریع در تشخیص عفونتهای تنفسی گله‌ها و تخمینی از وضعیت عفونت در ایران مدنظر این تحقیق بوده است. در این مطالعه‌ 100 نمونه ریه با ضایعات مشکوک به عفونتهای تنفسی مایکوپلاسمایی از 100 گله مشکوک (50 گله گاو30 گله گوسفند20 گله بز) در اطراف کرمانشاه در سالهای 1386-1384 جمع آوری شدند. ضایعات ماکروسکوپی شامل کبدی شدن ریه‌ها با زخم‌های خاکستری و سفید(جامد شدن) و ظاهر منقوط با یا بدون فیبرین بودند. نمونه‌ها در محیط کشت PPLO براث و آگار کشت داده شدند. پس از پاساژهای متعدداز 23 گله مشکوکتک کلونی تخم‌مرغی شکل مایکوپلاسما جداشد(11 گله گاو8 گله گوسفند4 گله بز). اما در واکنش PCR63 گله عفونت مایکوپلاسمای تنفسی نشان دادند (37 گله گاو 17 گله گوسفند 9 گله بز). این امر مبین این نکته است که علیرغم اینکه جداشدن عامل مایکوپلاسمایی از نمونه‌ها در محیط کشت اساس تعیین وضعیت عفونت‌های مایکوپلاسمایی قلمداد می‌شود اما سخت‌رشد بودن گونه‌های مورد مطالعه در محیط کشت و عدم دستیابی سریع به نتیجه کارآیی این روش تشخیصی را در پایش متداول عفونت گله‌ها زیر سوال برده است. علاوه بر این بکاربردن آنتی بیوتیکهای متنوع در دوره درمان و از بین رفتن میکروارگانیسم در خلال جمع آوری نمونه ‌نتایج رشد در محیط کشت مایکوپلاسما را دستخوش تغییر داده است. از این رو‌ استفاده از روشهای مولکولی PCR بعنوان یک روش کاربردی حساس و سریع توصیه می‌شود. پس از استخراج ‌DNA نمونه‌ها به روش فنل کلروفورم و جدا کردن نمونه‌های آلوده به مایکوپلاسما از طریق PCR با استفاده از پرایمر اختصاصی کلاستر مایکوییدس نمونه‌های مایکوپلاسمایی تحت واکنش PCR قرار گرفتند. باند bp 548 تنها در نمونه کنترل ( سویه F38) دیده شد. به منظور کنترل روند واکنش نمونه‌ها با پرایمر اختصاصی مایکوییدس کلونی بزرگ و پرایمر اختصاصی آگالاکتیه به طور جداگانه PCR شدند که نتیجه این آزمایش یافته‌های آزمایش قبلی را تایید می‌کرد. اگر چه این تحقیق نشان داد که عامل عفونتهای تنفسی مشکوک در نمونه‌های مورد مطالعه نمی‌تواند از گونه‌های کلاستر مایکوییدس باشد منتهی تخمین میزان عفونت در گله‌های مورد مطالعه احتیاج به تحقیقات وسیعتر با جمع‌آوری تعداد نمونه‌های بیشتر در مطالعات بعدی دارد.

150 صفحه

جراحی پرندگان و هوشبری

 

مقدمه

جوامع علمي دنيا در طي ساليان اخير شاهد رشد بي سابقه و اعجاب انگيز شاخه هاي علم دامپزشكي بوده است كه هر يك از اين شاخه ها به سهم خود پردة اسرار نهان دنياي شگفت انگيز حيوانات از جمله پرندگان را كنار زده و براي رفع معضلات آنها مي كوشد. يكي از اين شاخه ها كه نتايج آن بسيار عيني و سريع مي باشد، جراحي است و امروزه با استفاده از تكنولوژي نوين، انجام اعمالي چون جراحي ميكروسكوپي بعنوان كارهاي روزمره و معمول جراحان درآمده است. جراحي پرندگان در اكثر موارد بعنوان اقدامي درماني، تحقيقاتي و يا جهت بهبود الگوهاي جراحي در حيوانات بزرگ و كوچك انجام مي پذيرد، اما متأسفانه در كشور ما با وجود رشد و توسعه جراحي در ساير حيوانات به آن كم بها داده شده است، علاوه بر مراكز دائمي نگهداري پرندگان مثل باغ وحش ها و مناطق حفاظت شده، بيش از دو ميليون خانوار ايراني حداقل داراي يك پرنده دست آموز خانگي است و صاحبانشان اوقات بسياري را صرف مراقبت از آنها مي كنند ولي تا به حال كتابي در زمينة مسائل جراحي پرندگان به زبان فارسي به رشته تحرير در نيامده و منابع خارجي نيز كه در اين مورد وجود دارد قابل استفاده و در دسترس همگان نمي باشد. در ضمن در سرفصلهاي دروس جراحي دامپزشكي در دانشكده هاي دامپزشكي جايگاهي در خور شأن آن پيش بيني نشده و جز موارد انگشت شمار مثل اخته كردن، انباشتگي چينه دان به انباشتگي چينه دان آنهم به اجمال چيزي موجود نمي باشد و در نتيجه افرادي كه جهت رفع مسائل جراحي پرنده خود به دامپزشك مراجعه مي نمايند برايشان كار در خور توجهي صورت نخواهد گرفت. در مجموع اين مسائل انگيزه اي شد تا به تعبيري اولين گام در اين زمينه برداشته شود. در اين كتاب مطالب به پنج فصل كوتاه تقسيم بندي شده است. فصل اول به اصول مقيد كردن پرندگان، فصل دوم به اصول معاينات باليني پرنده بيمار، فصل سوم به اصول و تكنيكهاي هوشبري در پرندگان، فصل چهارم به اصول و اعمال جراحي اختصاص يافته و در فصل پنجم به روشهاي تجويز كردن عوامل درماني در پرندگان پرداخته شده است. در تمام فصلها علاوه بر حفظ جنبه هاي علمي كار، مطالب در حد امكان بصورت ساده و همراه با تصاوير مناسب ارائه شده تا بتواند مورد استفاده جراحان، دامپزشكان عمومي و دانشجويان قرار گرفته و در ضمن علاقمندان به مسائل پرندگان هم از خواندن آن لذت ببرند.وظيفه خود مي دانيم از زحمات پرسنل دانشگاه آزاد كرج جهت به ثمر رساندن اين امر سپاسگزاري نماييم.
فهرست
فصل اول: اصول مقيد كردن پرندگان

-ملاحظات كلي
-روشهاي مقيد كردن
1-توسط يك دست
2-توسط دو دست
3-توسط حوله كاغذي
4-توسط حوله بزرگ
5-توسط دستكش
6-توسط دستكش و يا بند
7-توسط سرپوش (كلاه خود)
فصل دوم: اصول معاينات باليني
-سابقه بيمار
-بازرسي قفس يا محل نگهداري پرنده از نظر:
1-وضعيت و نوع
2-خون در قفس
3-علائم استفراغ در قفس
4-وجود انگلها در قفس
5-وضعيت (ميزان) خورده شدن دانه
-مشاهده بيمار از نظر:
1-مشكلات تنفسي
2-نارسائيهاي سيستم اعصاب مركزي
3-صدمات وارده با بالها
4-جابجا نمودن پرنده
-معاينه فيزيكي پرنده
1-پرها
2-چشم
3-گوش
4-پوست سر
5-سوراخ هاي بيني و پينه اطراف آن
6-منقار
7-دهان و ناحيه دهاني حلقي
8-گردن
9-سينه
10-شكم
11-بالها
12-پاها
فصل سوم: هوشبري
1-خواب آوردن و مقيد كردن
2-فقدان درد
3-شل سازي عضلات
4-از بين بردن ترس و اضطراب
5-ارزيابي پرنده بيمار براي انجام هوشبري
6-برخي ملاحظات فيزيولوژيكي
7-موارد احتياطي پيشنهاد شده در حين بيهوشي عمومي
-داروهاي بي حسي موضعي
ليدوگائين هيدروكلرايد 2 درصد
پروكائين هيدروكلرايد دو درصد
پروپاكائين هيدروكلرايد نيم درصد
هوشبري عمومي
داروهاي پيش بيهوشي و آرام بخش ها
ارزيابي عمق بيهوشي عمومي
محل هاي مناسب جهت تزريق
داروهاي هوشبري عمومي تزريقي
آلفاكسالون – آلفا دالون
پنتوباربيتون سديم
تيوپنتون سديم
آكوئي تزين
منوهكيستون سديم
متوميديت
فنوباربيتال
زايلازين
كتامين
كتامين و استيل پرومازين
ديازپام
كتامين و متوميدات
كتامين و ديازپام
هوشبري عمومي با مواد بيهوشي فرارنحوه و جريان بيهوشي
لوله داخل نايي
مواد هوشبري فرار:
اتر
سيلوپروپان
هالوتان
متوكسي فلوران
ايزوفلوران
نكات قابل توجه در انجام هوشبري هاي معمول:
فوريتهاي داروهاي بيهوشي:
قطع تنفس
دپرس تنفسي
ايست قلبي
بسته شدن لوله داخل نايي
فصل چهارم: جراحي
ملاحظات كلي
كارهاي قبل از عمل
الف-جراحي سبك
ب-جراحي متوسط
ج-جراحي پيشرفته
وضعيت بيمار در هنگام جراحي
وسايل اصلي جراحي
خونريزي
تميز و ضد عفوني كردن محل عمل
مراقبت هاي بعد از عمل
جراحي پوست و ساختارهاي مربوطه
پارگي پوست
آبسه زيرجلدي
كيست هاي پر
تومور و كيستهاي زيرجلدي
تومورهاي غده uropygial و يا غده preen
جراحيهاي ناحيه سر
صدمه ديدن پلك بالا
درآوردن چشم
سيتوسها
سوراخهاي خارجي بيني و پينه هاي اطراف آن
قطع تاج و ريش
دهان:
پاپيلوماتوز
آبسه سقف دهان يا روي زبان
اجسام خارجي
تومورهاي خوش‌خيم و بدخيم
منقار:
بدشكلي و بزرگ شدن منقار
ترك پا يا شكستگي
از دست دادن قسمتي از منقار
جراحي هاي گردن
اجسام خارجي در مري
چينه دان
پرندگان بي صدا شده
جراحي هاي شكم
راههاي ورود به محوطه شكم
لاپاراسكوپي
روش جراحي
آناتومي جراحي
راههاي ورود
پيوپسي
عوارض بعد از عمل
پرولاپس ركتوم
فتق
دستگاه تنفسي
دستگاه توليد مثل
تشخيص جنسيت
باقي ماندن تخم
برداشت تخمدان و غدد فوق كليوي
درآوردن لوله تخمدان و رحم
پرولاپس قضيب
اخته كردن
جراحي ارتوپدي
كليات
اعضاي سينه اي (قفسه سينه و بالها)
استخوان ترقوه
استخوان غرابي
دررفتگي مفصل شانه
استخوان بازو
جابجايي مفصل آرنج
شكستگي زند زيرين و زبرين
قطع نوك بال
اعضاي لگني
استخوان ران و درشت ني مچ پا
شكستگي استخوانهاي زير مفصل خرگوشي
شكستگي انگشت
جراحيهاي متفرقه:
پاگنده (Big)
درآوردن حلقه پيچ پا
كوتاه و مرتب نمودن ناخن
فصل پنجم: روشهاي تجويز عوامل درماني
از طريق بيني
از طريق بافت ملتحمه
از طريق سينوس
از طريق خوراكي
تغذيه دستي
شستشوي پرها
درمان موضعي پوست فاقد پر
درمان استنشاقي
داخل عضلاني
از طريق زيرجلدي
از طريق وريدي
192 صفحه

سالمونلوز در طیور

 

مقدمه

بدون شک بخشی از پیروزی‌ها و پیشرفتهایی که در زمینه علم پزشکی دارو سازی زیست شناسی گیاه شناسی جانور شناسی و صنعت تهیه و نگهداری مواد غذایی حاصل شده مدیون زحمات علمای میکروبیولوژی است. جهان امروز با مشکل کنترل میکروبهای بیماری‌زا بخصوص در کشورهای جهان سوم روبروست و دانشمندان در پی مقابله با آنها هستند. یکی از این میکروبها سالمونلا است که باعث بیماری عفونی سالمونلوز در انسان و حیوانات می‌شود و ضررهای اقتصادی فراوانی به نسل بشری می‌زند. یکی از راههای شایع انتقال سالمونلا در انسان مصرف و استفاده از گوشت‌ طیور آلوده به این میکرو ارگانیسم است. این آلودگی‌ها در طیور به سالمونلا ممکن است ناشی از تیفویید طیور بیماری پولوروم پاراتیفویید طیور و آریزونوز باشد. این بیماری همواره خسارات سنگین زیادی به اقتصاد کشور و جامعه بهداشت زده و همواره بهداشت بشری را تهدید کرده است. با توجه به طولانی بودن دوره‌ بیماری و مقاومت زود هنگام سویه‌‌های سالمونلایی به آنتی بیوتیکها کنتر و درمان این بیماری مشکل است ازاین رو برای مبارزه با این بیماری باید از رشد و تکثیر باکرتی در کانون ایجادآلودگی جلوگیری شود. انتقال بیماری سالمونلوز بیشتر از طریق دستگاه گوارش است. بنابراین آب و مواد غذایی آلوده و منشع مهم ایجاد سالمونلاوز است که باید آب را با روشهای تصفیه مناسب عاری از پاتوژن کنیم و در بین مواد غذایی گوشت طیور را باید با روشهای صحیح عمل آوریم و عرضه کنیم چون گوشت طیور یکی از مساعدترین ماده غذایی برای رشد سالمونلاها هستند. (7 و 1) به امید داشتن جامعه‌ای عاری از آلودگی و بیماری و کشوری شاداب و تندرست. فصل اول کلیات خانواده آنتروباکتریاسه (Enterobacteriacea Familly) این خانواده از تعداد زیادی باکتری گرم منفی تشکیل شده که قرابت نزدیکی با هم دارند و در آب و خاک ماد در حال فساد گیاهانی دستگاه گوارش انسانحیوانات و حشرات یافت می‎شوند. از آنجاییکه جایگاه طبیعی باکتری‌ها در روده انسان و حیوانات میباشد آنها را اصطلاحا میکروبهای روده‌ای می‌نامند. برخی از اعضای این خانواده نظیر شیگلا (shigella) سالمونلا (Salmonella) ویرسینا (yersinia) پاتوژن واقعی می‌باشند. در صورتیکه برخی دیگر نظیر اشریشیا کلی (Ecoli) کلبسیلا (Klebsiella) و پروتیوس (Proteus) فلور طبیعی دستگاه گوارش انسان و حیوانات بوده و در شرایط خاصی بیماری‌زا واقعی می‌شوند. (1 و 2 و 3) هما باکتری‌های این خانواده در شرایط هوازی و بی‌هوازی رشد کرده و به اصطلاح بی هوازی اختیاری هستند. همچنین گلوکز را تخمیر و نیترات را به نیتریت تبدیل می کنند (به استثنای اروینیا (Erwinia). عدم حضور فعالیت سیتوکروم اکسیداز در این باکتری‌ها مشخصه مهم می‌باشد چرا که آنترو باکتریاسه را از بسیاری از باسیلهای گرم منفی غیر تخمیر کننده (هوازی مطلق) متمایز می‌نماید همه باکتری‌های این خانواده بجز شیگلا کاتالاز مثبت هستند (1 و 29 و 30 و 31) طبقه‌بندی خانواده آنترو باکتریاسه بیش از سایر میکروارگانیسم ها مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. تا سال 1972 تنها 26 گونه در این خانواده نام گذاری شده بود در صورتی که در حال حاضر بیش از 11 دسته و 86 گونه درآن قرار دارند که خوشبختانه تنها حدود 25 از تع7داد 97 گونه باکتری روده‌ای پاتوژن‌های مهمی برای انسان بوده و از نمونه‌مرضی جدا می‎شوند. 72 گونه دیگری به بندرت از انسان جدا شده است. از آنجاییکه باکتریهای روده‌ای هاگ ایجاد نمی‌کنند به آسانی در اثر حرارت و غلظت‌های کم مواد ضد عفونی کنتده و باکتری کش معمولی از بین می‌روند. در این ارتباط ترکیبات هالوژنه فرم آلویید بتا گلوتار آلدیید و مواد فنلی اثر باکتر کشی روی باکتریها دارند. کلر زدن به آب در کنتارل انتشار پاتوژن‌های روده‌ای نظیر عامل تب حصبه موثر است.

 

فهرست

مقدمه

فصل اول

کلیات

خانواده آنتروباکتریاسه

انتشار جغرافیایی جهانی سالمونلوز

منشا آلودگی

ورود عامل بیماری به بدن میزبان

بزرگترین خطر آلودگی

تعریف سالمونلاها

خصوصیات محیط کشت

تشخیص پلوروم

قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه‌کشی

ساختمان پادگنی

نتروفورانها

فصل دوم

سالمونلوز در پرندگان

وسعت واگیبی و پراکندگی سالمونلا

کیفیت بیماریزایی سالمونلا

علایم بیماری در مرغهای بالغ

علایم بیماری و دوره آن

علایم روی لاشه

علایم بیماری در مرغهای بالغ

علایم کالبد گشایی

تشخیص پلوروم

کنترل و پیش گیری درجوجه مرغها

کنترل و پیشگیری در بالغین

درمان ناقلین

بیماریزایی در انواع پرندگان

فصل سوم

قدرت پایداری سالمونلا در مدفوع و وسایل آلوده جوجه‌کشی

مدت پایداری در خاک آب گیاهان

مدت پایداری در روی پوسته تخم مرغ و محتویات آن

مقاومت در مقابل آنتی بیوتیکوداروهای ضدعفونی

ساختمان پادگنی

فرمول پادگن و پراکندگی سالمونلاها در طیور

زهرابه

بیماریزایی

بیماریزایی در پرندگان جوان

بیماریزایی در پرندگان بالغ

واگیری پاراتیفویید

درمان سالمونلوز در طیور

کنترل و پیشگیری سالمونلوز در طیور

واکسن‌های سالمونلا در طیور

ب واکسن‌های تخفیف حدت یافته

واکسن‌های تهیه شده از موتان ‌های

واکسن‌های تحت واحدی

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع خارجی

 

120 صفحه

8500 تومان

مروری بر روشهای ویروس شناسی تخم مرغ جنین دار کشت سلول Elisa HI PCR

مقدمه:

يكي از شاخصه هاي مهم درمان تشخيص صحيح و سريع عامل عفوني مي باشد. هم اكنون علم تشخيص جايگاه رفيعي در علم پزشكي پيدا كرده و ساليانه ميلياردها دلار سرمايه در جهت پيشرفت اين علم هزينه مي‌شود.در بيماريهاي عفوني دستيابي به تشخيص صحيح باعث مي‌شود كه درمان توسط پزشك به نحو مطلوبي انجام گيرد. كه نتيجه آن ارتقاء سطح بهداشت عمومي و از سوي ديگر اعتماد و اطمينان بيمار و پزشك به آزمايشگاه است. انواعي از بيماريهاي عفوني در انسان بوسيله ويروس ها ايجاد مي شوند، برخي از اين بيماريها فوق العاده كشنده بود، مثل هاري، هپاتيت، ايدز، تبهاي هموراژيك و انسفاليت و برخي هم ناراحتيهاي مختلفي در انسان ايجاد مي‌كنند مثل سرماخوردگي، اوريون، عفونت با هر ويروس ها برخي مثل سرخچه و سيتومگالو ويروس ها ناهنجاريهاي مادرزادي ايجاد مي‌كنند بالاخره بعضي از ويروس ها تومور و سرطان ايجاد مي‌كنند.

شيوع روز افزون بيماري هاي ويروس اهميت و استفاده از روشهاي پيشرفته در تشخيص اين عوامل را بيش از پيش مطرح مي سازد. در سير تكامل شعب مختلف علوم پزشكي رشته ويروس شناسي نيز مستثني نبوده و پيوسته محققين آن در حال تكاپيو و تحقيق هستند كه حاصل تجربيات آنها راهنماي ما در يافتن روشهاي بهتر جهت تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي عفوني است. اين دفتر تحت عنوان مروري بر روشهاي ويروس شناسي با بررسي روشهاي معمول ويروس شناسي به علاقمندان اين رشته و دانشجويان علوم آزمايشگاهي و پزشكي تقديم مي‌گردد. لازم است قيد گردد اين كتاب طوري طراحي شده و تنظيم شده كه شخص علاقمند بايد با مقدمات اوليه ويروس آشنايي داشته باشد.

فهرست مطالب

 

 • مقدمه    6
 • روشهاي مختلف تشخيص آزمايشگاهي بيماريهاي ويروسي برسه اصل استوار است    7
 • 1-1 جداسازي ويروس    8
 • 1- ا- الف-كشت درتخم مرغ جنين دار    8
 • 2-1- تشخيص بيماريهاي ويروسي توسط آزمايشهاي سرمي    9
 • 3-1- شناسايي بيماريهاي ويروسي توسط آزمايشات ملكولي    9
 • تاريخچه تلقيح به تخم مرغ جنين دار    9
 • 2-1- محاسن استفاده ازتخم مرغ جنين دار    10
 • 2-2 منبع تهيه تخم مرغ    10
 • 3-2 علائم رشد ويروس    11
 • 4-2 ساختمان تخم مرغ  جنين دارد    12
 • 5-2 رشد جنين درسنين مختلف    13
 • 6-2 راههاي تزريق    13
 • 9-2 روش تزريق درحفره الانتوئيك    16
 • 10-2 روش تزريق درحفره آمينوتيك    18
 • روش سوم    21
 • روش تزريق روي غشاء كوريوالانتوئيك    22
 • 3-كشت سلول Cell Culture    24
 • 1-3-مقدمه اي بركشت سلول    24
 • 5-3-جدا نمودن نسج مورد استفاده جهت كشت سلول اوليه    32
 • 7-3-تهيه سلول اوليه به روش آنزيمي    33
 • 8-3-هضم آنزيمي به روش تريپسين گرم    34
 • 9-3-هضم آنزيمي به روش تريپسين سرد    35
 • 10-3-استفاده از آنزيم هاي ديگر جهت هضم نسج    35
 • 11-3-هضم مكانيكي    37
 • 12-3-جداسازي سلولهاي زنده و مرده    38
 • 13-2-كشت سلول ثانويه، ديپلوئيد:    45
 • 3-كشت سلول Cell Culture    66
 • 1-3-مقدمه اي بركشت سلول    66
 • 5-3-جدا نمودن نسج مورد استفاده جهت كشت سلول اوليه    74
 • 7-3-تهيه سلول اوليه به روش آنزيمي    75
 • 8-3-هضم آنزيمي به روش تريپسين گرم    76
 • 9-3-هضم آنزيمي به روش تريپسين سرد    77
 • 10-3-استفاده از آنزيم هاي ديگر جهت هضم نسج    77
 • 11-3-هضم مكانيكي    79
 • 12-3-جداسازي سلولهاي زنده و مرده    80
 • 13-2-كشت سلول ثانويه، ديپلوئيد:    87

140 صفحه