دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پرسشنامه ارزیابی پایداری اجتماعی محله های شهر

پرسشنامه رشته علوم اجتماعی فرمت ورد 2 صفحه 12000 تومان

مقدمه همانطور كه مي دانيد اطلاعات براي افراد مهمترين منبع تصميم گيري مي باشد و همچنين محرز است كه مصاحبه ، پرسشنامه ابزارهاي اصلي جمع آوري اطلاعات در تحقيقات مي باشد كه از طريق اين ابزار اطلاعات تفصيلي (كمي و […]

پرسشنامه دبیران

پرسشنامه دبیران شامل 24 سوال فرمت word دانلود پس از پرداخت    

پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر -مودوی و استیرز(1979)

این پرسشنامه شامل 16 سوال می باشد. فرمت:ورد دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه اخلاق حرفه ای

پرسشنامه رشته مدیریت شامل 16 سوال دانلود پس از پرداخت قیمت:2000 تومان

پرسشنامه برون سپاری حسابداری

این پرسشنامه شامل 17 سوال با فرمت word ویژه رشته حسابداری می باشد. دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه اخلاق کار

این پرسشنامه شامل 23 سوال با فرمت word ویژه رشته مدیریت دولتی و عمومی می باشد.گریکوری دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه نقاط قوت و ضعف

این پرسشنامه شامل 15 سوال ویژه رشته مدیریت استراتژیک و کارآفرینی با فرمت word می باشد.تجزیه و تحلیل محیطی منبع : STRENGTH دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه وفاداری مشتری

این پرسشنامه شامل 24 سوال با فرمت word ویژه رشته بازاریابی و مدیریت بازرگانی می باشد.Journal of Service Marketing 2001 دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه ارزیابی نقاط ضعف سازمانی

این پرسشنامه شامل 13 سوال با فرمت word ویژه رشته مدیریت استراتژیک و کارآفرینی می باشد.تجزیه و تحلیل محیطی منبع: WEAKNESS دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه ارزیابی نقاط فرصت های سازمانی

پرسشنامه رشته مدیریت استراتژیک و کارآفرینی با فرمت word شامل 9 سوال تجزیه و تحلیل محیطی منبع: OPPORTUNITY دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه ارزیابی تهدیدات سازمانی

پرسشنامه مربوط به رشته مدیریت استراتژیک و  کارآفرینی 11 سوال تجزیه و تحلیل محیطی منبع: THREAT فرمت word دانلود پس از پرداخت  

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه مدیریت منابع انسانی شامل 12 سوال با فرمت word   منبع :Handbook of Human Resource Management in Government 2005 دانلود پس از پرداخت

این پرسشنامه شامل 30 سوال ویژه رشته مدیریت استراتژیک و کارافرینی با فرمت word می باشد.تفکر استراتژیک و تعیین چشم انداز منبع: INTERNATIONAL JOURNAL OF OPERATIONS AND PRODUCTION MANAGEMENT 1995 دانلود پس از پرداخت

پرسشنامه رضایت مشتریان از کالاها و خدمات سازمان

این پرسشنامه شامل 11 سوال رشته مدیریت استراتزیک با فرمت word.EUROUPEAN JOURNAL OF MARKETING

پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان از بانک

این پرسشنامه شامل 36 سوال با فرمت word ویژه رشته مدیریت مالی می باشد.مشتری مداری در خدمات مالی و بانکی منبع: INTERNATIONAL JOURNAL OF BANK MARKETING 2007 دانلود پس از پرداخت