,

پروپوزال آگاهی دانشجویان دندانپزشکی نسبت به ضایعات پیش بدخیم و بدخیم دهان

پروپوزال آماده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد که کاملا علمی نگارش یافته و تمامی قسمت های اصلی یک پروپوزال را دارا می باشد.

 

10 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

رشته دندان پزشکی

13000 تومان

,

پروپوزال رعایت بهداشت جیوه از دیدگاه دندانپزشکان

پروپوزال آماده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد که کاملا علمی نگارش یافته و تمامی قسمت های اصلی یک پروپوزال را دارا می باشد.

 

10 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

رشته دندان پزشکی

13000 تومان

,

پروپوزال تعیین سطح سرمی IL-33 در بیماران دیابتیک مبتلا به پریودنتال

پروپوزال پرشده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد و قابل ویرایش که کاملا علمی و دانشگاهی می باشد و نیار به ویرایش مجدد ندارد.

 

10 صفحه

فرمت ورد

12100 تومان

,

پروپوزال آماده پزشکی-فرهنگ ایمنی بیمار…

شامل:
بيان مساله تحقيق
سوالات و / يا فرضيات پژوهش
هدف کلي طرح
اهداف اختصاصي
تعريف واژه هاي تخصصي
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند)
حجم نمونه و روش محاسبه آن
روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود)
روش و ابزار جمع آوري داده ها
روش اجراي طرح(با جزئيات بطور کامل شرح داده شود)
روش تحليل و توصيف داده ها (نمونه اي از جدول توخالي ضميمه شود و روشهاي آماري مورد استفاده بطور کامل توضيح داده شود)
ملاحظات اخلاقي
محدوديتهاي اجرائي طرح و پيش بيني جهت حل آنها
کلمات کليدي
فهرست منابع و مراجع

پروپوزال آماده رشته پزشکی
فرمت ورد و قابل کپی کردن و ویرایش
15000 تومان

,

پروپوزال پزشکی با عنوان بررسی سلامت عمومی روان در دانشجویان…

شامل:
بيان مساله تحقيق
سوالات و / يا فرضيات پژوهش
هدف کلي طرح
اهداف اختصاصي
تعريف واژه هاي تخصصي
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند)
حجم نمونه و روش محاسبه آن
روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود)
روش و ابزار جمع آوري داده ها
روش اجراي طرح(با جزئيات بطور کامل شرح داده شود)
روش تحليل و توصيف داده ها (نمونه اي از جدول توخالي ضميمه شود و روشهاي آماري مورد استفاده بطور کامل توضيح داده شود)
ملاحظات اخلاقي
محدوديتهاي اجرائي طرح و پيش بيني جهت حل آنها
کلمات کليدي
فهرست منابع و مراجع

پروپوزال آماده رشته پزشکی
فرمت ورد و قابل کپی کردن و ویرایش
15000 تومان

,

پروپوزال پزشکی بررسی علت های بستری شدن بیماران عفونی شده…

شامل:
بيان مساله تحقيق
سوالات و / يا فرضيات پژوهش
هدف کلي طرح
اهداف اختصاصي
تعريف واژه هاي تخصصي
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند)
حجم نمونه و روش محاسبه آن
روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود)
روش و ابزار جمع آوري داده ها
روش اجراي طرح(با جزئيات بطور کامل شرح داده شود)
روش تحليل و توصيف داده ها (نمونه اي از جدول توخالي ضميمه شود و روشهاي آماري مورد استفاده بطور کامل توضيح داده شود)
ملاحظات اخلاقي
محدوديتهاي اجرائي طرح و پيش بيني جهت حل آنها
کلمات کليدي
فهرست منابع و مراجع

پروپوزال آماده رشته پزشکی
فرمت ورد و قابل کپی کردن و ویرایش
15000 تومان

,

پروپوزال حقوق-وظایف زن و مرد در تحکیم بنیاد خانواده

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

11 صفحه

فرمت ورد

35000 تومان

 

,

پروپوزال حقوق با موضوع خسارات قابل مطالبه

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

14 صفحه

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال رشته حقوق-اخلاق پزشکی

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

سوالات

فرضیات

اهداف

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

9 صفحه

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال اقسام اراضی رشته حقوق

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

9 صفحه رشته حقوق

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال کفالت قهری رشته حقوق

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

10 صفحه

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال ارشد روانشناسی- فرسودگی شغلی در بین دبیران…

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با فرمت ورد و قابل ویرایش برای درس روش تحقیق و سمینار و کار کلاسی قابل استفاده می باشد.

 

این پروپوزال کامل و شامل تمامی قسمت های یک پروپوزال می باشد و نیاز به ویرایش مجدد ندارد.

 

30 صفحه

فرمت ورد

12000 تومان

دانلود پس از پرداخت

,

پروپوزال اثربخشی بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت در مدیران…

پروپوزال آماده رشته مدیریت با فرمت ورد و قابل ویرایش برای درس روش تحقیق و سمینار و کار کلاسی قابل استفاده می باشد.

 

این پروپوزال کامل و شامل تمامی قسمت های یک پروپوزال می باشد و نیاز به ویرایش مجدد ندارد.

 

30 صفحه

فرمت ورد

25000 تومان

دانلود پس از پرداخت

 

,

پروپوزال پزشکی بررسی شدت روشنایی در کتابخانه های …

نمونه پروپوزال تکمیل شده با فرمت ورد و قابل ویرایش بدون نیاز به ویرایش مجدد

 

12 صفحه

فرمت ورد

10000 تومان

,

پروپوزال پزشکی رابطه عزت نفس وقاطعیت در دانشجویان…

نمونه پروپوزال تکمیل شده با فرمت ورد و قابل ویرایش بدون نیاز به ویرایش مجدد

 

12 صفحه

فرمت ورد

10000 تومان

,

پروپوزال مشاوره توانبخشی با عنوان ارتباط اعتیاد با زندگی نامه و…

نمونه پروپوزال تکمیل شده با فرمت ورد و قابل ویرایش

 

17 صفحه

فرمت ورد

12000 تومان

 

,

پروپوزال مشاوره با عنوان اثربخشی رفتار کودکان بر سلامت روان در مادران

رشته مشاوره

17 صفحه

فرمت ورد

12000 تومان

,

پروپوزال کتابداری با عنوان تولید علم دانشگاه آزاد در پایگاه علمی…

پروپوزال اماده رشته کتابداری قابل استفاده برای درس روش تحقیق-سمینار-پایان نامه

 

فرمت ورد

14 صفحه

12000 تومان