,

پروپوزال مدل تحلیل پوششی داده ها و کاربرد آن در کارایی شرکت های …

پروپوزال نمونه که برای درس روش تحقیق کلاسی-درس سمینار-پایان نامه و اصول نوشتن پروپوزال مناسب می باشد. این پروپوزال کامل و به طور کلی شامل بیان مسئله،سوالات،اهداف،فرضیات،روش کار،منابع و … می باشد.پس از پرداخت آنلاین شما می توانید در کمتر از چند دقیقه فایل ورد را دانلود نمائید و همچنین لینک دانلود به ایمیلی که زمان خرید وارد کرده اید ارسال خواهد شد. خواهشمندیم ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد.

 

فرمت ورد

20 صفحه

رشته مدیریت

13000 تومان

,

پروپوزال مدل تعالی سازمانی و کارایی شعب بانک ها

پروپوزال نمونه که برای درس روش تحقیق کلاسی-درس سمینار-پایان نامه و اصول نوشتن پروپوزال مناسب می باشد. این پروپوزال کامل و به طور کلی شامل بیان مسئله،سوالات،اهداف،فرضیات،روش کار،منابع و … می باشد.پس از پرداخت آنلاین شما می توانید در کمتر از چند دقیقه فایل ورد را دانلود نمائید و همچنین لینک دانلود به ایمیلی که زمان خرید وارد کرده اید ارسال خواهد شد. خواهشمندیم ایمیل اشتباه وارد نکنید ایمیل صحیح بدون www می باشد.

 

فرمت ورد

20 صفحه

رشته صنایع

14000 تومان

,

پروپوزال رشد بهینه جمعیتی

پروپوزال تکمیل شده کامل و شامل تمامی قسمت های اصلی پروپوزال می باشد.

14 صفحه

فرمت ورد

رشته حسابداری و اقتصاد

15000 تومان

,

پروپوزال امواج لرزه ای رشته عمران

پروپوزال رشته عمران کامل و بدون نیاز به ویرایش مجدد

 

فرمت ورد

12 صفحه

رشته عمران

,

پروپوزال هزینه های نمایندگی ارزش شرکت و مدیریت سود

نمونه پروپوزال پرشده رشته حسابداری با فرمت ورد و قابل ویرایش

20 صفحه

رشته حسابداری

13000 تومان

,

پروپوزال آگاهی دانشجویان دندانپزشکی نسبت به ضایعات پیش بدخیم و بدخیم دهان

پروپوزال آماده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد که کاملا علمی نگارش یافته و تمامی قسمت های اصلی یک پروپوزال را دارا می باشد.

 

10 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

رشته دندان پزشکی

13000 تومان

,

پروپوزال رعایت بهداشت جیوه از دیدگاه دندانپزشکان

پروپوزال آماده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد که کاملا علمی نگارش یافته و تمامی قسمت های اصلی یک پروپوزال را دارا می باشد.

 

10 صفحه

فرمت ورد و قابل ویرایش

رشته دندان پزشکی

13000 تومان

,

پروپوزال تعیین سطح سرمی IL-33 در بیماران دیابتیک مبتلا به پریودنتال

پروپوزال پرشده رشته دندانپزشکی با فرمت ورد و قابل ویرایش که کاملا علمی و دانشگاهی می باشد و نیار به ویرایش مجدد ندارد.

 

10 صفحه

فرمت ورد

12100 تومان

,

پروپوزال آماده پزشکی-فرهنگ ایمنی بیمار…

شامل:
بيان مساله تحقيق
سوالات و / يا فرضيات پژوهش
هدف کلي طرح
اهداف اختصاصي
تعريف واژه هاي تخصصي
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند)
حجم نمونه و روش محاسبه آن
روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود)
روش و ابزار جمع آوري داده ها
روش اجراي طرح(با جزئيات بطور کامل شرح داده شود)
روش تحليل و توصيف داده ها (نمونه اي از جدول توخالي ضميمه شود و روشهاي آماري مورد استفاده بطور کامل توضيح داده شود)
ملاحظات اخلاقي
محدوديتهاي اجرائي طرح و پيش بيني جهت حل آنها
کلمات کليدي
فهرست منابع و مراجع

پروپوزال آماده رشته پزشکی
فرمت ورد و قابل کپی کردن و ویرایش
15000 تومان

,

پروپوزال پزشکی با عنوان بررسی سلامت عمومی روان در دانشجویان…

شامل:
بيان مساله تحقيق
سوالات و / يا فرضيات پژوهش
هدف کلي طرح
اهداف اختصاصي
تعريف واژه هاي تخصصي
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند)
حجم نمونه و روش محاسبه آن
روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود)
روش و ابزار جمع آوري داده ها
روش اجراي طرح(با جزئيات بطور کامل شرح داده شود)
روش تحليل و توصيف داده ها (نمونه اي از جدول توخالي ضميمه شود و روشهاي آماري مورد استفاده بطور کامل توضيح داده شود)
ملاحظات اخلاقي
محدوديتهاي اجرائي طرح و پيش بيني جهت حل آنها
کلمات کليدي
فهرست منابع و مراجع

پروپوزال آماده رشته پزشکی
فرمت ورد و قابل کپی کردن و ویرایش
15000 تومان

,

پروپوزال پزشکی بررسی علت های بستری شدن بیماران عفونی شده…

شامل:
بيان مساله تحقيق
سوالات و / يا فرضيات پژوهش
هدف کلي طرح
اهداف اختصاصي
تعريف واژه هاي تخصصي
نوع مطالعه
جامعه مورد مطالعه (معيارهاي ورود و خروج ذکر شوند)
حجم نمونه و روش محاسبه آن
روش نمونه گيري(نحوه تخصيص تصادفي و همسانسازي در صورت لزوم ذکر شود)
روش و ابزار جمع آوري داده ها
روش اجراي طرح(با جزئيات بطور کامل شرح داده شود)
روش تحليل و توصيف داده ها (نمونه اي از جدول توخالي ضميمه شود و روشهاي آماري مورد استفاده بطور کامل توضيح داده شود)
ملاحظات اخلاقي
محدوديتهاي اجرائي طرح و پيش بيني جهت حل آنها
کلمات کليدي
فهرست منابع و مراجع

پروپوزال آماده رشته پزشکی
فرمت ورد و قابل کپی کردن و ویرایش
15000 تومان

,

پروپوزال حقوق-وظایف زن و مرد در تحکیم بنیاد خانواده

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

11 صفحه

فرمت ورد

35000 تومان

 

,

پروپوزال حقوق با موضوع خسارات قابل مطالبه

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

14 صفحه

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال رشته حقوق-اخلاق پزشکی

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

سوالات

فرضیات

اهداف

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

9 صفحه

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال اقسام اراضی رشته حقوق

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

9 صفحه رشته حقوق

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال کفالت قهری رشته حقوق

سوالات

بیان مسأله

پیشینه تحقیق

اهداف

فرضیات

جنبه نوآوری

روش تحقیق

منابع

 

10 صفحه

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال ارشد روانشناسی- فرسودگی شغلی در بین دبیران…

پروپوزال آماده رشته روانشناسی با فرمت ورد و قابل ویرایش برای درس روش تحقیق و سمینار و کار کلاسی قابل استفاده می باشد.

 

این پروپوزال کامل و شامل تمامی قسمت های یک پروپوزال می باشد و نیاز به ویرایش مجدد ندارد.

 

30 صفحه

فرمت ورد

12000 تومان

دانلود پس از پرداخت

,

پروپوزال اثربخشی بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت در مدیران…

پروپوزال آماده رشته مدیریت با فرمت ورد و قابل ویرایش برای درس روش تحقیق و سمینار و کار کلاسی قابل استفاده می باشد.

 

این پروپوزال کامل و شامل تمامی قسمت های یک پروپوزال می باشد و نیاز به ویرایش مجدد ندارد.

 

30 صفحه

فرمت ورد

25000 تومان

دانلود پس از پرداخت