دسته: نقد پایان نامه

یک نمونه نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

بازدید: 369نقد شماره15:شامل 1 نمونه نقد مربوط به یک پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع شاهنامه فردوسی -رشته ادبیات فارسی فرمت ورد 12 صفحه 14000 تومان

نقد پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق

بازدید: 4219نقد شماره 1: شامل یک نمونه نقد مربوط به 1 پایان نامه کارشناسی ارشد مربوط به درس روش تحقیق می باشد. در نقد پایان نامه با بررسی ملاک ها و معیارهای مورد قبول...