انواع پروپوزال

پیشنهادات برای اهداف مختلف تولید می شود، اما می توان آنها را به دو دسته تقسیم کرد: درخواست و ناخواسته. پیشنهاد پیشنهاد شده معمولا با یک درخواست برای پیشنهاد (RFP) آغاز می شود. بسیاری از شرکت ها یک قالب RFP را برای ارائه دهندگان بالقوه اطلاعاتی از آنچه که در جستجوی آنها هستند، استفاده می کنند. معمولا زمانی که مقوله ها و آنچه که در سند مورد نظر هستند، یک جدول زمانی ارائه می شود. پیشنهاد غیر قانونی توسط شخصی که آن را می نویسد آغاز شده است. نویسنده معمولا آن را تحمیل می کند، زیرا آنها ایده ای دارند که می خواهند به ثمر برسند یا قصد فروش چیزی را دارند.

 

مثالهایی از پروپوزال
هنگام ایجاد یک پیشنهاده، باید مشخص کنید که کدام فرمت برای مخاطبان شما مناسب است یا به عبارت دیگر هدف پیشنهاد شما چیست. اصولا در قالب ورد نگارش می شوند . در اینجا برخی از قالب نامه پیشنهاد شده است تا نشان دهد که چگونه هر فرمت متناسب با نیازهای نویسنده و گیرنده است.

 

پیشنهاد طرح کسب و کار
هنگام راه اندازی یک شرکت، یک طرح کسب و کار گامی ضروری است. در آن، شما باید طرح اولیه خود را برای کسب و کار و چگونگی آن در آینده بحث می کنید.به عنوان مثال یک نمونه طرح پیشنهادی تجاری به این صورن است:

این طرح تجاری طرح برای راه اندازی یک شرکت  است که می خواهد انتقال مقدار کی پول بین المللی را آسان تر کند. این پیشنهاد به سرمایه گذاران یا شرکای احتمالی در این شرکت می پردازد. پیشنهاد شامل طرح های اساسی برای کسب و کار است و یک طرح خوب برای یک طرح کسب و کار آینده ارائه می دهد. هر سرمایه گذار علاقمند، به راحتی می تواند هزینه ها و بازده احتمالی در این سرمایه گذاری را ببیند….. ادامه دارد

پروپوزال انتقال حرارت اجباری نانو سیال ها روی استوانه دایره ای

1 نمونه پروپوزال آماده رشته مکانیک کامل eو بدون نیاز به ویرایش مجدد که برای درس روش تحقیق و fileسمینار و کار کلاسی قابل استفاده  می باشد،شامل بیان مسئله ،اهداف،سوالات،پیشینه تحقیق،سوالات تحقیق،ضرورت تحقیق،فرضیات تحقیق،روش تحقیق و منابع می باشد.

vista

رشته مکانیک

فرمت ورد

16000 تومان

پروپوزال زیبایی شناسی شهری و پایداری محیطی

1 نمونه پروپوزال آماده رشته مکانیک کامل eو بدون نیاز به ویرایش مجدد که برای درس روش تحقیق و fileسمینار و کار کلاسی قابل استفاده  می باشد،شامل بیان مسئله ،اهداف،سوالات،پیشینه تحقیق،سوالات تحقیق،ضرورت تحقیق،فرضیات تحقیق،روش تحقیقfars و منابع می باشد.

 

رشته شهرسازی

فرمت ورد

13 صفحه

8000 تومان

پروپوزال ترک در سازه ها

1 نمونه پروپوزال آماده رشته مکانیک کامل eو بدون نیاز به ویرایش مجدد که برای درس روش تحقیق و fileسمینار و کار کلاسی قابل استفاده ir می باشد،شامل بیان مسئله ،اهداف،سوالات،پیشینه تحقیق،سوالات تحقیق،ضرورت تحقیق،فرضیات تحقیق،روش تحقیق و منابع می باشد.

f.a.r.s

رشته مکانیک

فرمت ورد

35000 تومان

,

پروپوزال ساماندهی بافت های فرسوده شهر…

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد.پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش اصلی معرفی و فرضیاتی را در برابر آن مطرح و سپس تحقیقاتش را در ارتباط با آنها آغاز می کند و به نتایجی دست می یابد . در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهشگر پیش از شروع موضوع مورد مورد مطالعه آن را در قالب پروپوزال رائه می دهد.

نگارش پروپوزال از گام های ابتدایی برای نوشتن پایان نامه است.گاهی اوقات پروپوزال مانند پایان نامه نیاز به جلسه دفاعیه دارد که این بستگی به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دارد. پیشنهاد تحقیقاتی اهدافی را دارد که بارزترین آن اینست که به محقق کمک کند که نشان دهد چه چیز را می خواهد توضیح دهد. در برابر توضیحات ارائه شده نقاط ضعف و ایرادات پروپوزال توسط مسئولان و اساتید شناسایی و جهت رفع آن برگشت داده می شود.

با رفع ایرادات ،کمبود ها و نقاط ضعف پروپوزال توسط محقق ،پروپوزال با نام او ثبت می شود و این باعث می شود تا شخص دیگری نتواند روی موضوع او کار کند و محقق مالک اصلی موضوع خود می شود.
قسمت های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش های جداگانه ای می باشد که هر قسمت باید بر اساس یافته های صحیح و علمی تکمیل شود.

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
سوالات پژوهش
پیشینه تحقیق
تاریخچه آزمونها
آزمونهای روانی
پرسشنامه های شخصیتی
پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)
استاندارد جدید MMPI
فرم کوتاه شده MMPI
فرم کوتاه شده MMPI
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار و روایی
روش گرد آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیتها

فهرست منابع و مأخذ

 

 

خصوصیات این فایل:

فرمت:word

تعداد صفحه:15

رشته:جغرافیا-برنامه ریزی شهری

قیمت:20000تومان

 

پروپوزال اختلالات روانی مدیران دبیرستان های….

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد.پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش اصلی معرفی و فرضیاتی را در برابر آن مطرح و سپس تحقیقاتش را در ارتباط با آنها آغاز می کند و به نتایجی دست می یابد . در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهشگر پیش از شروع موضوع مورد مورد مطالعه آن را در قالب پروپوزال رائه می دهد.

نگارش پروپوزال از گام های ابتدایی برای نوشتن پایان نامه است.گاهی اوقات پروپوزال مانند پایان نامه نیاز به جلسه دفاعیه دارد که این بستگی به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دارد. پیشنهاد تحقیقاتی اهدافی را دارد که بارزترین آن اینست که به محقق کمک کند که نشان دهد چه چیز را می خواهد توضیح دهد. در برابر توضیحات ارائه شده نقاط ضعف و ایرادات پروپوزال توسط مسئولان و اساتید شناسایی و جهت رفع آن برگشت داده می شود.

با رفع ایرادات ،کمبود ها و نقاط ضعف پروپوزال توسط محقق ،پروپوزال با نام او ثبت می شود و این باعث می شود تا شخص دیگری نتواند روی موضوع او کار کند و محقق مالک اصلی موضوع خود می شود.
قسمت های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش های جداگانه ای می باشد که هر قسمت باید بر اساس یافته های صحیح و علمی تکمیل شود.

 

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
سوالات پژوهش
پیشینه تحقیق
تاریخچه آزمونها
آزمونهای روانی
پرسشنامه های شخصیتی
پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)
استاندارد جدید MMPI
فرم کوتاه شده MMPI
فرم کوتاه شده MMPI
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار و روایی
روش گرد آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیتها

فهرست منابع و مأخذ

 

خصوصیات این فایل:

فرمت:word

تعداد صفحه:20

رشته:جامعه،روانشناسی،آموزش

قیمت:16000 تومان

پروپوزال عزت نفس در بین زنان مجرد و متاهل

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد.پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش اصلی معرفی و فرضیاتی را در برابر آن مطرح و سپس تحقیقاتش را در ارتباط با آنها آغاز می کند و به نتایجی دست می یابد . در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهشگر پیش از شروع موضوع مورد مورد مطالعه آن را در قالب پروپوزال رائه می دهد.

نگارش پروپوزال از گام های ابتدایی برای نوشتن پایان نامه است.گاهی اوقات پروپوزال مانند پایان نامه نیاز به جلسه دفاعیه دارد که این بستگی به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دارد. پیشنهاد تحقیقاتی اهدافی را دارد که بارزترین آن اینست که به محقق کمک کند که نشان دهد چه چیز را می خواهد توضیح دهد. در برابر توضیحات ارائه شده نقاط ضعف و ایرادات پروپوزال توسط مسئولان و اساتید شناسایی و جهت رفع آن برگشت داده می شود.

با رفع ایرادات ،کمبود ها و نقاط ضعف پروپوزال توسط محقق ،پروپوزال با نام او ثبت می شود و این باعث می شود تا شخص دیگری نتواند روی موضوع او کار کند و محقق مالک اصلی موضوع خود می شود.
قسمت های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش های جداگانه ای می باشد که هر قسمت باید بر اساس یافته های صحیح و علمی تکمیل شود.

 

موضوع تحقیق
بیان مسئله ، هدف تحقیق
فرضیه های تحقیق
تعریف عملیاتی
تحقیقات انجام شده
1ـ تحقیقات انجام شده در خارج
2ـ تحقیقات انجام شده در ایران
جامعه مورد تحقیق
نمونه و روش نمونه گیری
روش جمع آوری اطلاعات
مشخصات پرسشنامه
اعتبار و پایایی آزمون
روش تجزیه و تحلیل
محدودیتهای پژوهش
منابع

 

خصوصیات این فایل:

فرمت:word

تعداد صفحه:25

رشته:جامعه،روانشناسی،آموزش

قیمت:16000 تومان

 

,

پروپوزال با عنوان شخصیت کودک

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد.پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش اصلی معرفی و فرضیاتی را در برابر آن مطرح و سپس تحقیقاتش را در ارتباط با آنها آغاز می کند و به نتایجی دست می یابد . در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهشگر پیش از شروع موضوع مورد مورد مطالعه آن را در قالب پروپوزال رائه می دهد.

نگارش پروپوزال از گام های ابتدایی برای نوشتن پایان نامه است.گاهی اوقات پروپوزال مانند پایان نامه نیاز به جلسه دفاعیه دارد که این بستگی به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دارد. پیشنهاد تحقیقاتی اهدافی را دارد که بارزترین آن اینست که به محقق کمک کند که نشان دهد چه چیز را می خواهد توضیح دهد. در برابر توضیحات ارائه شده نقاط ضعف و ایرادات پروپوزال توسط مسئولان و اساتید شناسایی و جهت رفع آن برگشت داده می شود.

با رفع ایرادات ،کمبود ها و نقاط ضعف پروپوزال توسط محقق ،پروپوزال با نام او ثبت می شود و این باعث می شود تا شخص دیگری نتواند روی موضوع او کار کند و محقق مالک اصلی موضوع خود می شود.
قسمت های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش های جداگانه ای می باشد که هر قسمت باید بر اساس یافته های صحیح و علمی تکمیل شود.

عنوان تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه سازی
روش و مراحل تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
منابع

قالب دیگری از پروپوزال:

مقدمه
مشکل
بیان مسئله
پیشینه علمی و مرور متون مربوطه
هدف‌ها
ضرورت
سؤالها یا فرضیه پژوهش
روش پژوهش
جامعه مورد پژوهش و نمونه
ابزار و گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
پیش آزمون
تعریف‌های عملیاتی
فهرست منابع و مآخذ

 

خصوصیات این فایل:

فرمت:word

تعداد صفحه:25

رشته:جامعه،روانشناسی،آموزش

قیمت:16000 تومان

 

 

,

پروپوزال مقایسه هوش هیجانی در بین کودکان عادی و خیابانی

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد.پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش اصلی معرفی و فرضیاتی را در برابر آن مطرح و سپس تحقیقاتش را در ارتباط با آنها آغاز می کند و به نتایجی دست می یابد . در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهشگر پیش از شروع موضوع مورد مورد مطالعه آن را در قالب پروپوزال رائه می دهد.

نگارش پروپوزال از گام های ابتدایی برای نوشتن پایان نامه است.گاهی اوقات پروپوزال مانند پایان نامه نیاز به جلسه دفاعیه دارد که این بستگی به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دارد. پیشنهاد تحقیقاتی اهدافی را دارد که بارزترین آن اینست که به محقق کمک کند که نشان دهد چه چیز را می خواهد توضیح دهد. در برابر توضیحات ارائه شده نقاط ضعف و ایرادات پروپوزال توسط مسئولان و اساتید شناسایی و جهت رفع آن برگشت داده می شود.

با رفع ایرادات ،کمبود ها و نقاط ضعف پروپوزال توسط محقق ،پروپوزال با نام او ثبت می شود و این باعث می شود تا شخص دیگری نتواند روی موضوع او کار کند و محقق مالک اصلی موضوع خود می شود.
قسمت های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش های جداگانه ای می باشد که هر قسمت باید بر اساس یافته های صحیح و علمی تکمیل شود.

عنوان تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه سازی
روش و مراحل تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
منابع

قالب دیگری از پروپوزال:

مقدمه
مشکل
بیان مسئله
پیشینه علمی و مرور متون مربوطه
هدف‌ها
ضرورت
سؤالها یا فرضیه پژوهش
روش پژوهش
جامعه مورد پژوهش و نمونه
ابزار و گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
پیش آزمون
تعریف‌های عملیاتی
فهرست منابع و مآخذ

خصوصیات این فایل:

فرمت:word

تعداد صفحه:20

رشته:جامعه،روانشناسی،آموزش

قیمت:16000 تومان

 

,

پروپوزال بررسی میزان و تفاوت افسردگی در بین ورزشکاران و غیر ورزشکاران

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد.پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش اصلی معرفی و فرضیاتی را در برابر آن مطرح و سپس تحقیقاتش را در ارتباط با آنها آغاز می کند و به نتایجی دست می یابد . در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهشگر پیش از شروع موضوع مورد مورد مطالعه آن را در قالب پروپوزال رائه می دهد.

نگارش پروپوزال از گام های ابتدایی برای نوشتن پایان نامه است.گاهی اوقات پروپوزال مانند پایان نامه نیاز به جلسه دفاعیه دارد که این بستگی به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دارد. پیشنهاد تحقیقاتی اهدافی را دارد که بارزترین آن اینست که به محقق کمک کند که نشان دهد چه چیز را می خواهد توضیح دهد. در برابر توضیحات ارائه شده نقاط ضعف و ایرادات پروپوزال توسط مسئولان و اساتید شناسایی و جهت رفع آن برگشت داده می شود.

با رفع ایرادات ،کمبود ها و نقاط ضعف پروپوزال توسط محقق ،پروپوزال با نام او ثبت می شود و این باعث می شود تا شخص دیگری نتواند روی موضوع او کار کند و محقق مالک اصلی موضوع خود می شود.
قسمت های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش های جداگانه ای می باشد که هر قسمت باید بر اساس یافته های صحیح و علمی تکمیل شود.

عنوان تحقیق
بیان مسئله
اهمیت و ضرورت تحقیق
پیشینه تحقیق
اهداف تحقیق
سؤالات تحقیق
فرضیه سازی
روش و مراحل تحقیق
روش تجزیه و تحلیل داده ها
منابع

قالب دیگری از پروپوزال:

مقدمه
مشکل
بیان مسئله
پیشینه علمی و مرور متون مربوطه
هدف‌ها
ضرورت
سؤالها یا فرضیه پژوهش
روش پژوهش
جامعه مورد پژوهش و نمونه
ابزار و گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی
پیش آزمون
تعریف‌های عملیاتی
فهرست منابع و مآخذ

 

خصوصیات این فایل:

فرمت:word

تعداد صفحه:۳۰

رشته:روانشناسی،جامعه و آموزش

قیمت:۱۲۰۰۰ تومان

 

 

پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی

پروپوزال رشته مدیریت فرهنگی با فرمت ورد و قابل ویرایش بدون نیاز به ویرایش مجدد می باشد.این پروپوزال شامل تمامی قسمت های یک پروپوزال اصلی می باشد.

 

فرمت word

رشته مدیریت فرهنگی

12 صفحه

10000 تومان

 

پروپوزال پزشکی:سبک زندگی وارتباط آن با سواد سلامت و خودمراقبتی

نمونه پروپوزال مربوط به رشته های پزشکی ،کامل و بدون نیاز به ویرایش ، شامل قسمت های اصلی پروپوزال دانشگاهی تحقیقاتی، چنانچه بعد از خرید با مشکلی مواجه شدید لطفا کاملا خونسرد باشید و با اورژانس سایت تماس بگیرید، ایمیلی که زمان خرید پروپوزال در کادر پایین وارد کرده اید را پیامک کنید.

 

 

15 صفحه

فرمت ورد

,

پروپوزال رشته ریاضی:گشاورهای میانگین

طرح پژوهشی یا پروپوزال (به انگلیسی Proposal) نقشه و رکن اصلی هر تحقیق است که در آن پژوهشگر مسیر و اهداف تحقیق خود را مشخص می‌کند و سپس جهت دستیابی به اهداف به جستجو و آزمایش می‌پردازد.

بخش‌های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش‌های مختلفی است که مهم‌ترین آنها عبارتند از

  • عنوان تحقیق
  • بیان مسئله
  • اهمیت و ضرورت تحقیق
  • پیشینه تحقیق
  • اهداف تحقیق
  • سؤالات تحقیق
  • فرضیه سازی
  • روش و مراحل تحقیق
  • منابع

 

پروپوزال آماده رشته ریاضی

کامل و بدون نیاز به ویرایش مجدد

5000 تومان

 

,

پروپوزال توسعه منطقه… با تاکید بر اقتصاد گردشگری( صنایع دستی)

پیشنهاده یا پروپوزال به نوشته ای اطلاق می شود که شخص یا اشخاص برای بررسی و پذیرش در قالبی مشخص ارائه می دهند. پیشنهاده پژوهشی پلان و شرط اصلی هر تحقیق است که تحقیق کننده اهداف و مسیر را مشخص و در جهت دستیابی به اهدافش به آرمایش می پردازد.پروپوزال طرحی است که پژوهشگر پرسشی را به عنوان پرسش اصلی معرفی و فرضیاتی را در برابر آن مطرح و سپس تحقیقاتش را در ارتباط با آنها آغاز می کند و به نتایجی دست می یابد . در مقاطع مختلف تحصیلی پژوهشگر پیش از شروع موضوع مورد مورد مطالعه آن را در قالب پروپوزال رائه می دهد.

نگارش پروپوزال از گام های ابتدایی برای نوشتن پایان نامه است.گاهی اوقات پروپوزال مانند پایان نامه نیاز به جلسه دفاعیه دارد که این بستگی به دانشگاه و مرکز تحقیقاتی دارد. پیشنهاد تحقیقاتی اهدافی را دارد که بارزترین آن اینست که به محقق کمک کند که نشان دهد چه چیز را می خواهد توضیح دهد. در برابر توضیحات ارائه شده نقاط ضعف و ایرادات پروپوزال توسط مسئولان و اساتید شناسایی و جهت رفع آن برگشت داده می شود.

با رفع ایرادات ،کمبود ها و نقاط ضعف پروپوزال توسط محقق ،پروپوزال با نام او ثبت می شود و این باعث می شود تا شخص دیگری نتواند روی موضوع او کار کند و محقق مالک اصلی موضوع خود می شود.
قسمت های مختلف پروپوزال

پروپوزال شامل بخش های جداگانه ای می باشد که هر قسمت باید بر اساس یافته های صحیح و علمی تکمیل شود.

بیان مسئله
اهمیت و ضرورت پژوهش
اهداف پژوهش
تعاریف نظری
تعاریف عملیاتی
سوالات پژوهش
پیشینه تحقیق
تاریخچه آزمونها
آزمونهای روانی
پرسشنامه های شخصیتی
پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا (MMPI)
استاندارد جدید MMPI
فرم کوتاه شده MMPI
فرم کوتاه شده MMPI
جامعه و نمونه آماری
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
اعتبار و روایی
روش گرد آوری داده ها
روش تجزیه و تحلیل داده ها
محدودیتها

فهرست منابع و مأخذ

 

 

خصوصیات این فایل:

فرمت:word

تعداد صفحه:15

رشته:جغرافیا-توریسم و گردشگری

قیمت:20000 تومان

 

,

پروپوزال با موضوع نقاشی درمانی

پروپوزال رشته روانشناسی با فرمت ورد

شامل:

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

فرضیات

اهداف

سوالات

روش کار

منابع

20 صفحه

,

پروپوزال حسابداری-رابطه بین فروش و هزینه تبلیغات در …

پروپوزال رشته حسابداری با فرمت ورد

شامل:

بیان مسئله

ضرورت انجام تحقیق

فرضیات

اهداف

سوالات

روش کار

منابع

20 صفحه

11000 تومان

 

,

یک پروپوزال رشته علوم اقتصادی+مقاله پایه

پروپوزال رشته علوم اقتصادی همراه با مقاله پایه که قابل استفاده برای درس روش تحقیق و موارد مشابه می باشد.

 

32000 تومان

 

,

پروپوزال رشته کامپیوتر با عنوان استخراج ویژگی از ارقام دستنویس

یک نمونه پروپوزال آماده رشته کامپیوتر که کاملا استاندارد وبدون ایراد می باشد و شامل تمامی بخش های اصلی پروپوزال مانند بیان مسئله -فرضیات-اهداف-سوالات-روش کار-منابع و… می باشد.

 

فرمت ورد و قابل ویرایش

32000 تومان