دسته: پروژه پایگاه داده ها

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده

بازدید: 158در این پروژه به معرفی پایگاه داده پرداخته می شود و سه تا از مهمترین پایگاه داده ها شرح داده می شود           access-oracle-sql این 3 پایگاه داده به صورت...

طراحی پایگاه داده داروخانه به همراه نمودار ER (نمودار ERD)

بازدید: 260 فهرست مطالب جداول سیستم داروخانه 6 جدول Drugs 6 شرح موجودیتهای جدول 7 اطلاعات متنی برای درج در جدول 7 جدول Stafs 8 شرح موجودیتهای جدول 8 اطلاعات متنی برای درج در...