دانلود پروپوزال پایان نامه مقاله سمینار نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پروپوزال و پایان نامه دانشجویی نقد پایان نامه کارشناسی ارشد

پایگاه داده موسسه آموزشی

مقدمه در موسسه آموزشي فعاليت هاي زيادي صورت مي گيرد ، درابتدا يك فرد به موسسه مراجعه  مي كند ، و درخواست ثبت نام مي گند .پس از پركردن فرم ثبت نام كه شامل مشخصات كامل آن فرد مي باشد […]

آشنایی با مفاهیم پایگاه داده

در این پروژه به معرفی پایگاه داده پرداخته می شود و سه تا از مهمترین پایگاه داده ها شرح داده می شود           access-oracle-sql این 3 پایگاه داده به صورت مختصر آموزش داده می شوند. فصل اول:آشنایی […]

فهرست مطالب عنوان……………. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . شماره صفحه جداول سیستم کفش فروشی    5 جدول کفشها    5 رکوردهایی […]

فهرست مطالب جداول سیستم داروخانه 6 جدول Drugs 6 شرح موجودیتهای جدول 7 اطلاعات متنی برای درج در جدول 7 جدول Stafs 8 شرح موجودیتهای جدول 8 اطلاعات متنی برای درج در جدول 9 جدول NoskhehDescription 9 شرح موجودیتهای جدول […]